Llibreta de lliçons de retórica. José Valldecabres 1880