sanchosanmartin.es, al voltant de Quart de Poblet.


DocuQuart, arxiu documental

    
            
BAIXAR    

sanchosanmartin.es, al voltant de Quart de Poblet.


ANY NOM DESCRIPCIÓ ARXIU/PROPIETAT VISUA. DESCA.
0Article sobre historia de Quart de Poblet. Jaume Sanmartin FitaEs tracta d'un article, escrit en 5 fulls, on es fa un resum de la historia del poble centrant-se en el castell de Quart, on, pràcticament, es presenta amb un paper protagonista als successos més importants de l'historia de València: El Cid, Na Violant, Felip III, Alexandre VI, Carles de Viana, (No de Viena com s'indica al text)... Més que per la rigorositat, cal valorar el text per l'estima cap al poble que destil·la a cada línia. Jaume Sanmartin Fita. Arxiu Pep Sancho1.85 Mb
0Notas de la historia de Cuart de Poblet. Luis NegroCap a meitat dels anys 60, Luis Negro, secretari municipal cronista local i historiador aficionat, redacta un extens informe on assenyala els elements més importants de la història del poble. El motiu d'este informe de 52 pàgines a màquina és, segurament, la legalització del nou escut municipal, que va ocórrer al 1968. L'informe es remunta a l'època cartaginesa fins arribar al temps actual, passant per Roma, el bàrbars, els àrabs, la reconquesta les guerres de la Successió, Independència i Carlistes i la Guerra Civil. Finalitza centrant-se en la descripció del nou escut del poble. El document costa de llegir, doncs és fotocopia de una de les còpies mecanoscrites. Luis Negro. Arxiu de Pep Sancho7.14 Mb
0Full: Resumen de la historia de Cuart de Poblet. Curs 1974-75A l'any 1975, Pep Sancho realitzà un xicotet resum de la història de Quart per a un treball escolar del seu fill, al Col·legi Ramón Laporta. El fullet agradà tant als professor que en feren una còpia per a tot l'alumnat del centre. La majoria de les seues dades provenen del llibret de Jaume Sanmartín Fita: Breve historia de Cuart de Poblet.Pep Sancho190 Kb
0Notas para una historia de Cuart de Poblet. Jaime Sanmartín Fita. 1968Este xicotet quadernet, possiblement siga el primer intent per fer publicar una història del nostre poble. Jaime Sanmartín Fita, el tio Jaume, es troba més prop de l'estil romàntic que de l'historiador, amb una clara intenció de fer acostar la historia de Quart de Poblet amb una mirada plena d'estima.Jaime Sanmartín Fita. Arxiu Pep Sancho2.97 Mb
1093Quart de Poblet i el Cid. Nota manuscrita de comparació de fonts, Enciclopèdia Catalana i Jaume Sanmartin Fita. Pep SanchoEs tracta d'un full on es comparen les aportacions de l'Enciclopèdia Catalana i Jaume Sanmartín Fita sobre la relació entre Quart de Poblet i el Cid. Tot i entendre la distància entre una i altra font de dades, cal compendre el punt de partida de l'historiador local, més preocupat per interessar al ciutadans en la història del seu poble que en verificar les dades que aporta.Pep Sancho188 Kb
1094Diari El Mundo. La estrategia del agua y del barro J. L. Tormo 3-7-2001Este article està centrat en la figura del Cid i el seu enfrontament amb els almoràvits que culminà a la "Batalla de Quart" en octubre de 1094.Diari El Mundo. Arxiu Pep Sancho407 Kb
1244Diari Levante. Historia de Aldaia. José Ramón Sanchis Alonso 3-8-1972Article aparegut al Levante en 1972 on el cronista d'Aldaia fa un breu resum dels elements més importants en l'evolució històrica de la vila d'Aldaia, parant especial atenció al període de domini feudal del Monestir de Poblet, on Aldaia junt a Quart, formen un únic senyoriu depenent de Sant Vicent de la Roqueta, en mans dels monjos de Poblet. J.R. Sanchis Alonso. Diari Levante. Arxiu de Pep Sancho327 Kb
1244Diari Levante. El amor de un murciélago. V. Muñoz PuellesArticle conta una bella llegenda on relaciona el ratpenat del casc del casc de Jaume I amb la pressa de València.Muñoz Puelles. Diari Levante. Arxiu Pep Sancho374 Kb
1244Article per a "La Finestreta del Cronista" del BIM. La presó del Castell de Quart de Poblet.Es tracta d'un article elaborat per a la secció "La Finestreta del cronista" que apareixia al Butlletí Municipal d'Informació. Parla de la presó de Qaurt, que era una dependència del Castell, probablement un antic aljub, que es feia servir com a cel·la d'empresonament.Amador Grinyó. Arxiu Pep Sancho759 Kb
1244Documents històrics publicats per la celebració del 200 aniversari de la delimitació del terme municipal d'AldaiaA la celebració dels 200 anys de la separació de termes entre Quart de Poblet i Aldaia, l'Ajuntament d'esta població edità una série de textos històrics a cura de José Ramón Sanchis Alonso, cronista oficial de la vila. Entre els documents destaca la donació de Jaume I a l'Hospital de Sant Vicent de la Roqueta del pobles de Quart i Aldaia. La posterior donació de l'Hospital al Monestir de Poblet. L'expulsió de mudèjars o l'acord de cobrament de deutes que els censalistes en tenien contra el poble d'Aldaia.José Ramón Sanchis Alonso. Ajuntament d'Aldaia6.2 Mb
1300Novena en honor de San Onofre, Anacoreta, venerado en la villa de Cuart de PobletSignat per M.B.F., sacerdot, es tracta d'un quadernet, sense data ni fotografies, que va desenvolupant els distints dies d'oració (novena=9 dies). Comença amb una "Noticia Biogràfica", on s'explica detalladament la vida del Sant.Arxiu Pep Sancho1.66 Mb
1300Sant Onofre i Quart de Poblet, l'Ermita i la Mare de Déu de la LlumArticle que és una recopilació de dades al voltant de Sant Onofre, la seua relació amb Quart de Poblet, el seu patronatge, l'Ermita i la Mare de Déu de la Llum. Així explica la llegenda de l'aparició al moliner o la Passejà, fent ús de dades de diverses fonts.Pep Sancho748 Kb
1300Quart de Poblet y San Onofre (Un Santo de proyección universal).Article redactat per al XXIII congrés Nacional de Cronistes Oficials. Amador Grinyó, cronista oficial de Quart de Poblet, fa un estudi sobre la figura de Sant Onofre com a Sant de projecció universal, recopilant ,de diverses fonts d'informació, l'extensió de la seua figura al llarg de la història i la geografia.Amador Grinyó. Arxiu Pep Sancho2.16 Mb
1300Article Levante Gozos... Los de San Onofre, en Quart de Poblet J. Pelejero Ferrer 1983Es tracta de dos articles apareguts al diari Levante, dins d'una sèrie dedicada als gojos dels sants dels pobles valencians. Analitza la vida del Sant i J. Pelejero Ferrer. Diari Levante. Arxiu Pep Sancho855 Kb
1300Sant Onofre, patrón de Alguazas (Murcia)Es tracta de tres documents sobre Sant Onofre, patró d'Alguazas (Murcia). El primer transcriu l'himne del Sant, el segon la seua vida i el tercer conta la proclamació del Sant com a patró d'eixe poble.Arxiu Pep Sancho1.03 Mb
1300Revista Cronicó. A Sant Onofre... fan caritat? A. Grinyó Gener-Març 1995Es tracta d'un article publicat a la revista dels cronistes oficials Cronicó. Parla de la figura de l'ermita de l'Ermita de Sant Onofre de Quart de Poblet, la seua tasca de conservació de l'Ermita i de recaptació d'almoines. Explica la desaparició d'eixa figura popular pel creixement i la constitució de noves parròquies a Quart de Poblet.Revista Cronicó. Amador Grinyó335 Kb
1321L'Ermita de Sant Onofre . Amador Grinyó. text bilingüe. 2001Es tracta d'un xicotet text, escrit en valencià i castellà que es feu per a repartir en unes festes de juny i que servia de presentació al programa de restauració de l'Ermita. La Comissió de restauració de l'Ermita inicià els seus treballs l'any 2001 fins al 2007.Amador Grinyó. Arxiu Pep Sancho165 Kb
1321Diari Levante Un día en la vida de San Onofre. A. Grinyó 6-9-1986L'article fa una semblança de la vida de Sant Onofre com anacoreta, a partir de la hagiografia de l'escriptor portugués Eça de Queirós.Diari Levante. Amador Grinyó. Arxiu Pep Sancho232 Kb
1321Poesia. Subida al Santo sobre S. Onofre de R. Castellà 19-10-1984Es tracta d'una poesia que vol descriure els sentiments que desperta la Pujà del Sant a l'Ermita, de nit, entre el foc de pólvora.R. Castellà. Arxiu Pep Sancho300 Kb
1321Butlletí Municipal. Articles sobre Sant Onofre. Juny 1984L'edició del BIM que coincidia amb les festes de juny de 1984, duia una sèrie d'articles centrats en analitzar les característiques de esta festa i la figura del Sant. Pep Sancho, Antoni Moia o Jaume Sanmartín Fita, van signant en diversos articles sobre la festa, la religiositat i la figura del patró de Quart de Poblet.Butlletí Municipal d'Informació de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu Pep Sancho992 Kb
1334Carta Poblament Quart de Poblet de 1334. Edició de l'Ajuntament 1987Dins de les celebracions, en 1987, del 700 aniversari del senyoriu de Poblet sobre la vila de Quart i Aldaia, l'Ajuntament de Quart de Poblet publicà una edició amb el contingut de la Carta Pobla prologat per un estudi de la professora d'Història Sylvia Romeu Alfaro, i amb notes del cronista oficial de Quart de Poblet, Amador Grinyó i Guzman.Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu Pep Sancho848 Kb
1350Llibre Festes Aldaia. El Molino Harinero de La Señoria en Quart y Aldaya. José Ramón Sanchis Alfonso. 1982Es tracta d'un article aparegut al llibre de festes on, el cronista oficial de la vila d'Aldaia, fa un resum de tots els impostos i pagaments que els veïns dels dos pobles havien de fer al seu senyor feudal, el Monestir de Poblet. Parla també del monopoli de la producció de farina que mantenia la Senyoria i dels conflictes i disputes que dit privilegi provocava amb els seus vassalls.Ajuntament d'Aldaia. J.R. Sanchis Alfonso. Arxiu Pep Sancho396 Kb
1413Arxiu d'audio. Roman dels miracles de Sant Vicent Ferrer"A la Verge del Roser demano favor i ajuda..." Així s'inicia este romanç, cantat en valencià, que narra els miracles de Sant Vicent Ferrer. En vora quatre minuts i mig van cantant-se parts dela vida del Sant, el seu naixement, el miracle de la mula, etc. N'Ana Maria, el degué apendre al primer terç del s. XX, a Quart de PobletAna Maria Monzó Andrés. Arxiu Família Sanmartín Monzó4.26 Mb
1419Diari El Pais. Sant Vicent prolonga la Pascua. A. Llorenç 23-4-2001L'article fa una semblança de la vida de Sant Vicent Ferrer i el caracteritza com a un dels mites de València, la seua terra.Diari El Pais. Alfons Llorenç. Arxiu Pep Sancho293 Kb
1419Diari el Mundo. San Vicent Ferrer ¿fue precusor del concepto de España? José Luis Tormo. 23-4-2001Semblança de la figura del sant valencià, en particular la seua actitud front als conflictes del Cisma d'Occident i el Compromís de Casp.Diari El Mundo. José Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho349 Kb
1436Diari El Mundo. El Renacentista furioso. F. Jimenez Losantos. 18-4-1999Semblança de la vida del Cardenal Cisneros (1436-1517)Diari El Mundo. Federico Jimenez Losantos. Arxiu Pep Sancho382 Kb
1492Diari El Mundo. Guerra Justa y Derechos Humanos. F. Jimenez Losantos 25-4-1999Semblança de la vida de Francisco de Vitoria (1492-1546), analitzant algunes de les seus principis de dret, en particular el de la guerra justa.Diari El Mundo.Federico Jiménez Losantos. Arxiu Pep Sancho375 Kb
1494Diari El Mundo. Esclavos a la venta en los mercados valencianos. J. L. Tormo 3-7-2001Aproximació al comerç d'esclaus a València al s. XV principalment. Es descriu les diferents tipus d'esclaus que hi havia a València i e procés administratiu de la seua venda. Diari El Mundo. Jose Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho284 Kb
1500Diari El Mundo. La España Imperial. F. Jiménez Losantos 13-9-1998Semblança de la vida de Carlos I (1550-1558)Diari El Mundo.Federico Jiménez Losantos. Arxiu Pep Sancho352 Kb
1502Diari El Mundo. Los moros que no quisieron ser cristianos. J. L. Tormo 30-9-2001L'article fa un anàlisi de la situació de la població musulmana en terres valencianes al s. XVI, en el període de les conversions forçades o les expulsions massivesDiari El Mundo. José Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho353 Kb
1502Diari el Mundo. ¡Viva el Rey y mueran los panaderos! José Luis Tormo. 26-8-2001Crònica dels disturbis en València, el 6 de maig de 1502, a conseqüència dels moviments especulatius del preu del blat que dugueren a una vaga encoberta dels flequers i una revolta popular contra les autoritats de la ciutat.Diari El Mundo. José Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho326 Kb
1519Diari El Mundo Sodomitas culpables de la ira de Dios. JL Tormo. 25-3-2001L'autor relaciona l'inici de les Germanies amb un successos previs a la ciutat de València relacionats amb la persecució contra els sodimites, per un predicador dominic.Diari El Mundo. Jose Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho314 Kb
1520Diari El Mundo. El virrey que no queria ser molestado. JL Tormo 27-5-01L'article es titula: "El virrey que no queria ser molestado" i aparegué al diari El Mundo edició de València el 27-5-2001. Parla del Virrei de València Diego Hurtado de Mendoza i el seu paper a la Guerra dels Agermanats.José Luis Tormo. Diari El Mundo. Arxiu Pep Sancho379 Kb
1547El Miracle de la Degollà. Jaume Sanmartín FitaNarra la llegenda del "Miracle de la Degollà", atribuït a la Mare de Déu de la Llum en Quart de Poblet. Jaume Sanmartín Fita, explca que trau la llegenda del llibre "Leyendas y tradiciones valencianas" del canonge de la Catedral, Elías Olmos.Jaume Sanmartín Fita. Arxiu Pep Sancho526 Kb
1617 La diocesis de Valencia en 1617 y en 1622. Mª Milagros Cárcel OrtíEs tracta de la reproducció i transcripció de dos fulles, referides a Quart i Aldaia, dels llibres de Mª Milagros Cárcel Ortí que transcriu els informes del Bisbe Aliaga sobre les parròquies de la diòcesi de València.Arxiu Pep Sancho399 Kb
1699Diari El Mundo. La Ilustración temprana. F. Jiménez Losantos 31-1-1999L'Article fa una semblança de la vida de Gregorio Mayans (1699-1781, jurista valencià de la Il·lustració, Alcalde de Casa i Corte, a la Madrid de Carles III.Diari El Mundo. Federico Jiménez Losantos. Arxiu Pep Sancho472 Kb
1700Nota manuscrita sobre Marqués de SandovalNo és més que una xicoteta nota on indica: "El Sandoval de Dénia, pariente del de Quart" (Cap 5)Arxiu Pep Sancho20 Kb
1707Diari el Mundo. Juan Bautista Basset, el olvidado José Luis Tormo. 23 i 24-4-2001Dos articles dedicats a la vida de Juan Bautista Basset y Ramos (1654-1725), protagonista en la Guerra de la Successió pel bàndol austriacista valencià, cap del maulets.Diari El Mundo. José Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho892 Kb
1709Ordenances de la Séquia de Quart de 1709. Edició de l'Ajuntament de 1979Al 1979, pel 270 aniversari de l'aprovació de les ordenances de la Séquia de Quart, l'Ajuntament de Quart de Poblet feu una nova edició publicant-les i afegint, al final de l'edició, la resolució per la qual, el consistori renunciava al dret de presentar una terna de regants veïns del poble, per a l'elecció entre ells del síndic de la séquia. Des d'antic, tal com arreplega el document, l'Ajuntament de Quart de Poblet proposava, cada dos anys i després de la festa de Pasqua, a tres regants per a que es triaren entre ells al síndic, quedant els altres dos com a electes en la junta de la séquia.Edició de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu Pep Sancho2.1 Mb
1709La Sèquia de Quart. Amador Griñó i Guzman 1998Es tracta d'un estudi sobre la Séquia de Quart fet per a la XXII Assemblea de Cronistes Oficials del Regne de València. Especialment rellevant són els capítols dedicats a la distribució de la xarxa de rec, les ordenances de la séquia i la renuncia de l'Ajuntament al dret de presentar síndic de la séquia.Amador Griñó i Guzmán. Arxiu Pep Sancho3.08 Mb
1709 Ordenanza para la distribución y gobierno de las aguas de la Acequia denominada de Cuart. 1709El document es tracta d'una reedició de les ordenances de la Séquia de Quart de 1709. No està datat, encara que tenim referència d'una altra reedició de 1883. Es molt possible que siga de finals s.XIX, principi del XX. Es tracta d'un document de gran valua per a entendre el procés de distribució de l'aigua de reg al nostre terme.Arxiu família Asunción Rodrigo3.47 Mb
1719Diari El Mundo. La Ilustración temprana. F. Jiménez Losantos 31-1-1999Semblança de la vida de Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Arana (1719-1798). Polític il·lustrat i expert en estratègia militar, fou capità general de València.Diari El Mundo. Federico Jiménez Losantos. Arxiu Pep Sancho480 Kb
1723Transcripció manuscrita d'un article al BIM sobre la llegenda de la PassejàTranscripció del Butlletí d'Informació Municipal de juny-juliol de 1984, on es presenta la llegenda de la Passejà. Al final de la transcripció s'indica que l'article està copiat d'un altre article de Las Provincias del 11- 6-1975Boletí d'informació Municipal de juny-juliol de 1984. Arxiu Pep Sancho118 Kb
1723La Pasechá, trabajo literario premiado en 1920. Jaume Sanmartín Fita.A 1920 Jaume Sanmartín Fita, el tio Chaume, composà una poesia que presenta la festa de juny de Sant Onofre, i en particular la Passejà del Sant.Jaume Sanmartín Fita. Arxiu Pep Sancho378 Kb
1751Diari Levante. Como llegó la Virgen de la Luz a Quart de Poblet. Amador Grinyó 1-1-1978Article que narra la història de la arribada, en 1722, de la imatge de la Mare de Déu de la Llum a Quart de Poblet, i de la construcció de la seua capella a 1751.Diari Levante. Amador Grinyó. Arxiu Pep Sancho317 Kb
1790Transcripció de la inscripció de la façana del Pòsit de Quart de Poblet 1790DOM R. POSITO DEL LUGAR DE QUARTE CONSTRUIDO A EXPENSAS DE SUS CAUDALES. REINANDO EN ESPAÑA EL DON CARLOS CUARTO AÑO 1790 El pòsit o almodí era un edifici de propietat municipal que servia per emmagatzemar el productes bàsics que servien per a garantir la provisió d'aliments al poble: cereals, oli... El Pòsit de Quart de Poblet es trobava a la Plaça de la Creu, fent cantó amb el castell. Fou reformat al 1790, per la qual cosa es ficà una inscripció de pedra que encara es conserva al soterranis del convent de Betània. Arxiu Pep Sancho197 Kb
1794Diari El Mundo. El prelado terco y el general furioso. J. L. Tormo 3-11-2000L'article és una crònica del conflicte, a gener de 1794, entre el Capità General de València, el Duc de Roca i l'Arquebisbe Fabian y Fuero, per la presencia de unes monges franceses a la Casa d'Ensenyament de la ciutat, violant l'ordre d'expulsió de ciutadans francesos que havia dictat el Capità General.Diari El Mundo. José Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho435 Kb
1798Revista Cronicó. Nota sobre els actes dels 200 anys d'assignació del terme d'Aldaia. Abril 1998Amb motiu del 200 aniversari de la separació i assignació de termes entre Quart de Poblet i Aldaia, l'Ajuntament d'Aldaia va celebrar una sèrie d'actes culturals per a l'organització dels quals va nomenar una comissió organitzadora assessorada, entre altres pels cronistes d'Aldaia i Quart de Poblet, José Ramón Sanchis Alfonso i Amador Grinyó Guzman.Revista Cronicó. Arxiu Pep Sancho219 Kb
1808Diari Levante. Historia breve de Cuart de Poblet. M.Carbonell. 31-8-1968Article escrit per M. Carbonell Alabau al Levante. Es centra en tres episodis de la nostra història: l'arribada del Cid, l'estància de Jaume I i la batalla de Sant Onofre de 1808. Pren les seues dades del treball de Jaume Sanmartín Fita "Breve historia de Cuart de Poblet". M. Carbonell Alabau. Diari Levante. Arxiu Pep Sancho279 Kb
1808Revista Cronicó. Cuando La Guerra de la Independencia. La noche del 27 al 28 de junio de 1808 en Manises. Moreno Royo. Gener- Març 1995.Este article, aparegut a la Revista dels cronistes oficials de València, fa un anàlisi de les actes de defunció dels llibres parroquials de Manises on consta les víctimes del poble la nit després de la batalla de sant Onofre, quan les tropes franceses entraren a la vila i iniciaren una operació de càstig que va costar la vida a 36 manisers.Revista Cronicó. José MªMoreno Royo. Arxiu Pep Sancho740 Kb
1808Diari Levante. Nuestros generales sublevados. José Ramón Alonso. 1999L'article repassa tots el pronunciaments militars de la nostra història moderna, des del Conde de Montijo en 1808, fins a Franco i Mola en 1936.Diari Levante. José Ramón Alonso. Arxiu Pep Sancho349 Kb
1808Diari Levante. Quart de Poblet, en la gessta de la independencia. Roca Miquel. 2-5-1971L'article rememora la Batalla de Sant Onofre de 1808 a partir del records que s'hi troben a l'Ermita de Quart de Poblet.Diari Levante. Rafael Roca Miquel.Arxiu Pep Sancho420 Kb
1808Diari el Mundo. La puerta de las cicatrices. José Luis Tormo. 4-3-2001Crònica de la batalla a les portes de València del 28 de Juny de 1808, on lluitava el general Moncey per a prendre la ciutat, cosa que no va aconseguir en aquella ocasió.Diari El Mundo. José Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho429 Kb
1810Diari el Mundo.¿Porqué y desde cuándo somos tres provincias? 24-10-1999Article que analitza el procés de divisió provincial que va sofrir l'antic Regne de València des de 1810 fins a la seua resolució a 1851Diari El Mundo. José Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho490 Kb
1813Libro Padrón de Quart de Poblet. 1813Sense dubte, és tracta del document històric més important de propietat municipal. Es trobà a principi dels anys 80, als treballs de trasllat del material de l'antic ajuntament per la construcció del nou edifici. És un llibre de 246 pàgines escrites per les dues planes, on apareix la relació de tots els caps de família i de tots els propietaris de terres del terme de Quart en 1812. De cada individu, es presenta la relació de bens mobles i les rendes atribuïbles per raó del seu ofici. El cens es troba dividit en capítols segons la procedència dels interessats i conté referències toponímiques al nomenar carrers, partides i elements de referència com séquies, camins, etc.. Entre els estudis que s'han fet a partir de la informació d'este document cal destacar el treball de Josep Ramon Sanchis Alfonso: Campesinos y rentistas en una comunidad rural de la Huerta de Valencia. Quart de Poblet en 1812 editat per l’ajuntament de Quart de Poblet, 1991.Propietat de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu de la Biblioteca Municipal88.28 Mb
1813Libro Padrón de Quart de Poblet. 1813Sense dubte, és tracta del document històric més important de propietat municipal. Es trobà a principi dels anys 80, als treballs de trasllat del material de l'antic ajuntament per la construcció del nou edifici. És un llibre de 246 pàgines escrites per les dues planes, on apareix la relació de tots els caps de família i de tots els propietaris de terres del terme de Quart en 1812. De cada individu, es presenta la relació de bens mobles i les rendes atribuïbles per raó del seu ofici. El cens es troba dividit en capítols segons la procedència dels interessats i conté referències toponímiques al nomenar carrers, partides i elements de referència com séquies, camins, etc.. Entre els estudis que s'han fet a partir de la informació d'este document cal destacar el treball de Josep Ramon Sanchis Alfonso: Campesinos y rentistas en una comunidad rural de la Huerta de Valencia. Quart de Poblet en 1812 editat per l’ajuntament de Quart de Poblet, 1991.Propietat de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu de la Biblioteca Municipal88.28 Mb
1815Sol·licitud construcció del Molí sobre la Séquia de Mislata (Molí de Vila). 1815-1819Datat entre 1815 i 1819, este plànol correspon a una sol·licitud cursada per D. Joaquin Martinez de Ballejo per a construir un molí sobre la Séquia de Mislata en terres de la seua propietat. Per l'ubicació i l'estructura, correspon a l'actual Molí de Vila. Arxiu de Regne de València. Signatura: Mapas y Planos 304.Arxiu del Regne de València5.59 Mb
1826Certificat pagament drets feudals per la venda d'una casa a Quart 1826El document és una fotocòpia d'un rebut pel qual el majoral de Quart d'aleshores, Bernardo G. Molins y Batle, donava llicencia a Francisco Guillem per a vendre una casa al carrer de l'Alcota a Luis Garcera amb tres fanecades al Camí de Paterna per 450 lliures. El monestir cobrava 8 sous per portalada i 8 de moratabí. A més el dret de lluïsme, el 10% del preu de venda encara que rebaixat un terç, i un cens perpetu de tres sous i 6? diners anual. Arxiu Pep Sancho252 Kb
1833Llibre sobre el carlisme. Los héroesEs tracta d'un llibre prou deteriorat, doncs li falten les tapes i els dos primers capítols. El seu objectiu és fer apologètica del carlisme. Narra la història de les tres guerres carlistes, destacant la cavallerositat i el honor en la batalla de les figures més importants del bàndol carlistaNo consta. Arxiu Pep Sancho6.75 Mb
1835Revista Cronicó. Entrada del jefe carlista Ramón Cabrera en Segorbe. Jaime faus i Faus. Gener-Març 1992Crònica de l'entrada a Segorb de les forces carlistes el 18 d'agost de 1835, comandats pel general Ramón Cabrera.Revista Cronicó. Jaime Faus i Faus. Arxiu Pep Sancho401 Kb
1842Llibreta rebuts de Luis Sanmartin Espinos 1842Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els assistien sobre la terra. Esta llibreta comença en 1842 i correspon a 3 fanecades de terra en Quart de Poble, propietat de Luis Sanmartín Valldecabres i que tenia arrendades al seu fill Luis Sanmatín Espinós, i que cobrava cada anualitat, per Sant Joan.Arxiu Família Sanmartín Monzó5.45 Mb
1848Queixa del Comte de Ripalda, per haver d'enderrocar una construcció vora el seu molí a Quart. 1848El plànol del document és un annex d'una queixa que presenta el Comte de Ripalda perquè li obliguen a desfer una construcció que havia realitzat en un camí vora el seu molí. En el plànol es comprova que el molí, és el Moli del Riu, a l'altura de la Plaça de Sant Rafael. S'adjunta la fitxa dels document de l'Arxiu de la Diputació de ValènciaArxiu de la Diputació de València368 Kb
1860Nota sobre escrits en l'Ermita. 1860El document és unatranscripció d'uns escrits o grafitis apareguts en les parets de l'ermita de Sant Onofre quan es feren les obres de restauració de 2001. En un escrit apareix la data de 1860Arxiu Pep Sancho4.3 Mb
1862Conjunt documents sobre immoble al carrer Rebosall 1862-1896Es tracta d'un lligall que comença a 1862 amb la venda d'un troç de corral i mig pou d'una casa al carrer Rosinyol de Maria Puchades Sanmartin a Bartolomé Garcerá Juan per 600 reals de billó. El següent document és l'escriptura de compravenda d'una casa de 430 metres al carrer de Rebosall, n.6 de Bartolomé Garcerá Juan a Mariano Griño Segarra per 425 "onzas?" en 1870. Després tenim l'escriptura de 1886 de compravenda de la mateixa casa venuda per Mariano Griño Segarra a Vicente Molins Pinazo per 1000 pessetes i, finalment l'escriptura del prèstec hipotecari de la casa per un deute de 540 pessetes, de Vicente Molins Valldecabres amb Francisco Gandia Martinez en 1896Arxiu família Puchades-López3.97 Mb
1863Joan Baptista Valldecabres i Rodrigo. Amador Grinyó. 1998Es tracta d'un treball biogràfic realitzat pel cronista de la vila Amador Grinyó per al 3r. Congrés d'Història de l'horta Sud que es va realitzar a Torrent a febrer de 1998. L'autor fa una semblança de la figura de Joan Baptista Valldecabres des dels seus inicis com a fill d'una família industrial de Quart i de la seua gran activitat política com a representant conservador del partit judicial de Torrent a les primeres dècades del s. XX. Amador Grinyó4.97 Mb
1863Juan Bautista Valldecabres Rodrigo, papeles variosEs tracta d'un recull de cartes, recomanacions, saludes, i altre tipus de documentació variada relacionada amb Juan Bautista Valldecabres y Rodrigo, diputat conservador, senador, president de la Diputació i veritable cacic de Quart de Poblet a la primera vintena del s. XX.Arxiu Pep Sancho1.48 Mb
1863Fotocòpia registre matrimonial de José Valldecabres Rodrigo. 16-11-1896Es tracta de la fotocòpia del certificat del registre matrimonial de la boda entre José Valldecabres Rodrigo, germà de Juan Bautista, amb Filomena Vilar Martinez, en l'església de S. Juan Bautista de Manises.Arxiu Pep Sancho367 Kb
1863Fabrica de azulejos José Valldecabres Rodrigo, targetes de presentació. 1900Targetes de presentació i exemplars de factures de comandes i albarans de la fàbrica dels germans Valldecabres, que de vegades es presenten a nom del germà José i d'altres a nom de Bautista Valldecabres, segons la conveniència del moment.Arxiu Pep Sancho.418 Kb
1863Fotografies de Juan Bautista Valldecabres Rodrigo. 1900Fotografies de Juan Bautista Valldecabres, no en massa bon estat. Es feren al voltant de 1915.Arxiu Pep Sancho362 Kb
1863Fotocòpia del programa de l'homenatge a D. Juan Bautista Valldecabres Rodrigo 28-4-1918A les eleccions a Corts de 1918, va guanyar al districte de Torrent el conservador quartà Juan Bautista Valldecabres i Rodrigo. Al 28 d'Abril del mateix any, al teatre l'Amistad de Quart de Poblet, se li feu un homenatge popular amb poesies, representacions de teatre i cants.Arxiu Pep Sancho409 Kb
1865Diari Las Provincias. Cirilo Amorós, protagonista del derribo de las murallas. Vicent Horitzons 10-5-1998L'article comenta el paper de Cirilo Amorós, president del Consell Provincial i governador civil interí, en l'enderrocament de les muralles de la ciutat de Valencia al 20 de febrer de 1865.Diari Las Provincias. Vicent Horitzons. Arxiu Pep Sancho426 Kb
1868Diari Levante. Anarquistas: Santos y terroristas Laura Ballester 27-6-2001A partir de l'aparició del llibre de Murray Bookchin "Los anarquistas españoles. Los años heroicas 1868-1936", es fa un breu repàs a la història de l'anarquisme espanyol, centrant-se en el món de l'anarquisme català, Diari levante. Laura Ballester. Arxiu Pep sancho363 Kb
1876Resumen Urbana de Quart de Poblet. 1876?El document és la fotocòpia d'un full on es troben relacionat tots els carrers de Quart de Poblet amb indicació de les cases que tenen cada carrer i la renda en pessetes que suporta. Té una anotació, clarament en altra lletra, que fica "Aproximadament de l'any 1876" i altres, en bolígraf normal, que indiquen els noms actuals dels carrers.Arxiu Pep Sancho236 Kb
1880Libreta para las lecciones de retórica y poética. José Valldecabres. 1880Es tracta d'una xicoteta llibreta escolar amb els apunts de les classes de retòrica.Era propietat de Jose Valldecabres Rodrigo, germà i Soci de Joan Batiste Valledecabres, que seria el personatge més influent del poble en les primeres dècades del s.XXJosé Vallecabres Rodrigo. Arxiu de Pep Sancho4.39 Mb
1880Division bienes herencia Salvador Orti Martinez Febrero 1880L'extens document és la partició de l'herencia de Salvador Orti Martinez mort el 19 de novembre de 1879. Participen en l'acte Concepción Ramos Palés, segona dona del difunt, i Miguel Orti Vilar, curador dels menors Salvador i Pascual Orti Esteve. El document va senyalant els béns que va aportar al matrimoni la vídua, els deutes que cal satisfer amb l'herència. Al document es fa inventari de tots els bens inclosos roba i manteleria. Entre els immobles, a més de varies cases en Manises, destaca dos cases al carrer Valencia nº 14 i 16Arxiu família Puchades-López8.14 Mb
1882Llibreta rebuts Luis Sanmartín i Vicenta Espinós 1882Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els assistien sobre la terra. Els primers fulls de la llibreta registra un pagament de 1882, fets per Luis Sanmartín, i posteriorment, per la seua vídua Vicenta Espinós per unes terres propietat de Juan Bernal. Més endavant, apareix altre pagament, des mateixos arrendats, efectuat a Elena Andrés per dos fanecades de terra en Quart de Poblet, partida de la Foia.Arxiu Família Sanmartín Monzó1.02 Mb
1882Escriptura venda de José Melian Gorriz a J. Bautista Valldecabres d'una casa a Quart. Desembre 1882Es tracta d'una escriptura de venda d'una casa situada al carrer de Valencia, 6 a Quart de Poblet. Es va vendre per 750 pessetes.Arxiu família Puchades-López940 Kb
1882Titols propietat de casa de Jose Melian Gorris. 1882Es tracta d'un conjunt de documents amb una portada on fica "Títulos de una casa en Cuart de Poblet, calle de Valencia numero 6 propiedad de José Meliá Gorris". Els document són: una sol·licitut de Jaime Monzó Monzó demanant certificat al Registre de Moncada, Un certificcat del Registre de la propietat i una escriptura de partició d'herencia de la casa. La vivenda en 1849 era propietat de José Monzó y Bondia i passà l matrimoni de Josefa Monzó i Bondia i José Monzó Hernandez, en 1872. Finalment al 1879 estava a nom dels germans Jaime i José Monzó i Monzó. És la mateixa vivenda que al 1882 José Melià va vendre a Juan Bta Valldecabres.Arxiu família Puchades-López1.07 Mb
1882Ordenances municipals de Quart de Poblet. 1882El document és una fotocopia de la edició de les ordenances municipals de Quart de Poblet de 1882. Era alcalde Onofre Valldecabres. Crida l'atenció les disposicions relatives a Carnestoltes, cencerrades o salpassa...Arxiu Pep Sancho2.15 Mb
1883Fotocòpia. Ordenanzas para la distribución y gobierno de las aguas de la acequia denominada de Cuart. 1883Es tracta de la fotocòpia, en no molt bon estat, de les ordenances de la Séquia de Quart de 1709. No hi tenim la referència del llibre original, publicat en 1883 a València.Arxiu Pep Sancho3.23 Mb
1883Escriptura venda Mariano Griño Segarra a Salvador Fita Molina. Quart de Poblet. Abril 1883 És l'escriptura de venda Mariano Griño Segarra a Salvador Fita Molina d'una casa al carrer del Rabosall (Hernan Cortés) nº 6, feta a abril de 1883. La casa es va vendre per 750 pessetes.Arxiu família Puchades-López1.39 Mb
1883Fillola de Francisca Mirapeix Gea de l'herencia de sa mare Josefa Gea Ribera. Quart de Poblet 1883El document és una fillola, una còpia de la part que correspon a cada participant en una herència, del camp que li pertoca a Francisca Mirapeix Gea de l'herencia de sa mare Josefa Gea Ribera. L'herència corresponent és un camp de cinc quartons, 1038 m., en la partida del Barranquet de Quart de Poblet.Arxiu família Puchades-López662 Kb
1883Escriptura venda d'un camp Miquel Ricart Muñoz a a Juan Miguel Guerrero. Setembre 1883El document és una escriptura de compravenda d'un camp en Quart de Poblet, partida de Sant Onofre de 13 fanecades i mitja que Miquel Ricart Muñoz a Juan Miguel Guerrero per 1500 pessetes.Arxiu família Puchades-López1.86 Mb
1884Carta de Tomas Sala, fuster, a Bautista Valldecabres sobre la porta de l'Ermita Sant Onofre. Quart de Poblet. 1884El document és una carta, datada a 15 de gener de 1884, on Tomàs Sala, fuster de València, li diu a Bautista Valldecabres, que la porta per a l'Ermita de sant Onofre, que li havia encarregat Pascual Herrero, ja estava a la seua disposició en la seua fusteria.Arxiu Pep Sancho3.8 Mb
1886Escriptura venda d'un hort de Salvadora Sanmartin i Francisco Mirapeix a Vicente Molins Març 1886El document tracta de la venda d'un camp d'una fanecada propietat de Salvadora Sanmartín Ferrandis i Francisco Mirapeix y Gea a Vicente Molins Pinazo. El camp es trobava a la partida del Barranquet i es va vendre pel preu de 400 pessetes.Arxiu família Puchades-López1.67 Mb
1886Certificat de Registre d'una casa de José Melian i Gorriz en Quart de Poblet.1886Encara que la fulla de coberta parle d'una escriptura de compravenda, el document interior és un certificat del Registre de Montcada que sol·licita José Melián Gorris sobre una casa en Quart de Poblet, carrer València, 6Arxiu família Puchades-López1.1 Mb
1889Llibreta rebuts Luis Sanmartín i Vicenta Espinós 1889Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els asistien sobre la terra. En esta llibreta es troben pagaments de diverses terres. Per una banda un pagament que efectua Vicenta Espinós a Julio Pastor per unes terres en el Collado de Manises. Comencen en 1919 fins a 1923. També hi han altres terres, en terme de Quart de Poblet, que es paguen a la mateixa família des de 1889 fins al 1925. Per altra banda es troben uns pagaments bianuals des de 1890 fins 1893 de Luis Sanmartin (i a partir de juny de 1892 de la seua vídua Vicenta Espinós) per unes terres de Elena Andrés, on signa el seu nebot Federico Barrera. Probablement eixes terres foren anteriorment arrendades per Julio Biguer.Arxiu Família Sanmartín Monzó1.85 Mb
1891Certificat del registre d'un camp de Francisca Mirapeix Gea. Quart de Poblet, desembre 1891Es tracta d'un certificat del Registre de Montcada sobre un camp a Quart de Poblet, en la partida del Barranquet de 5 quartons (1038 metres) de superfície, propietat de Francisca Mirapeix Gea.Arxiu família Puchades-López713 Kb
1891Certificat naixement Trinidad Molins Sanmartin Quart de Poblet. 1891Es tracta del certificat del Registre Civil del naixement de Trinidad Molins Sanmartín, Filla de Vicent Molins Pinazo i Dolores Sanmartín Sanmartín. Va nàixer el 23 de juny de 1891. El certificat està expedit pel jutjat nº 3 de València en octubre de 1942.Arxiu família Puchades-López84 Kb
1893Llibreta de rebuts de Vicenta Espinós Andrés. 1893Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els assistien sobre la terra. Esta llibreta comença en 1893 i correspon a unes terres en Quart de Poblet. L'arrendatària era Vicenta Espinós Andrés, com a vídua de Luis Sanmartin. Signava el rebut, de vegades, Vicente Blanco, administrador, i altres Antonia Meliá, segurament l'ama de la terra. A la mateixa llibreta, des de darrere, es troben els rebuts d'una altra terra arrendada des de 1874 per Joaquin Company y Mallent a Luis Sanmartín Espinós, 9 fanecades, 3 quartons i 5 braces amb bassa en la partida del Bracet Xiquet o senda d'Aldaia.Arxiu Família Sanmartín Monzó3.89 Mb
1893El poble de Quart al seu Patró, el Monarca Anacoreta San Onofre 1893Es tracta d'un full gran, tamany doble foli, ple de copletes en honor al Sant i la seua festa. Segurament, va ser publicat pels clavaris que feien la festa eixe any.Arxiu Pep Sancho289 Kb
1894Testament Rosa Gimeno Juliol 1894Es tracta del testament de Rosa Gimeno Andrés, on deixa l'usufructe dels seus béns al seu marit Salvador Fita Andrés i la propietat als seus tres fills Salvador, José i Tomás. Hi ha una clàusula on especifíca que a la seua germana no se li deixe res "bajo ningún concepto".Arxiu família Puchades-López1.45 Mb
1895Escriptura de venda de Catalina Botres Simó a Vicente Molins Pinazo. Abril 1895Es tracta de l'escriptura de venda d'una casa en Quart de Poblet carrer del Molino nº6 que es propietat de Catalina Botres Simó i que ven a Vicente Molins Pinazo. En representació de D. Catalina, actua el seu marit, el metge Juan Bautista Bover. LA casa d'una sola altura té una superfície de 94.72 metres amb un corral de 98.10 metres. EL preu de venda són mil pessetesArxiu família Puchades-López1.11 Mb
1896Document d'admissió al grup d'Adoració Nocturna de Quart de Poblet. 1896Es tracta d'un document d'adhesió al grup d'Adoració Nocturna de Quart de Poblet de 1896, a nom de Luis Sanmartín Espinós. Els grups d'Adoració Nocturna foren acusats, moltes vegades, de ser els centres de reunió de la dreta més conservadora i clerical. Cal no oblidar que a la nits dels morts de 1902, quan s'enfrontaren conservadors i progressistes al poble amb un resultat de 4 morts, acusaren als conservadors d'haver-se preparat la nit anterior, al torn de l'Adoració Nocturna.Arxiu família Sanmartín Monzó619 Kb
1896Catàleg de l'exposició del centenari del patronatge de Sant Onofre a Quart de Poblet. (1896-1996).Arran la celebració del centenari de la proclamació de Sant Onofre com a patró de Quart de Poblet, l'Associació d'Amics de la Passejà, amb el suport de l'Ajuntament, organitzaren una mostra al voltant del Sant i la seua significació per al poble. Ajuntament de Quart de Poblet3.52 Mb
1900Butlletí d'Informació Municipal de Quart de Poblet. Retals de Nadal. Pep Sancho 1984Article amb un doble objectiu: Aclarir el significat religiós del naixement de Jesús, i recordar cóm es vivia el Nadal a Quart de Poblet a principi del s. XX.Butlletí d'Informació Municipal de Quart de Poblet. Arxiu Pep Sancho692 Kb
1900Cuart de Poblet desde coienzos del presente siglo hasta 1920. Jaume Sanmartín Fita. Jocs Florals 1970A l'any 1970, en la convocatòria al premis de la Caja de Ahorros de València del Jocs Florals de 1970, Jaime Sanmatín Fita, el tio Jaume, presenta un treball que vol fer una semblança de la vida a Quart de Poblet al principi de s. XX.Jaume Sanmartin Fita. Arxiu Pep Sancho1.26 Mb
1900Quadern del dipositari Casino Amistat 1900-1901El document és el quadern de comptabilitat que duia el dipositari de l'Associació l'Amistat en els anys 1900 i 1901. El dipositari d'aleshores, Lorenzo Hueso, porta durant 1900 l'enumeració cronológica de tots els pagaments. En canvi, en 1901, presenta els comptes separarts per mesos i són visats per la Junta Directiva.Arxiu Juanjo Monzó10.18 Mb
1900Rebut paret mitjanera Alonso Latroncha i Vicente Molins. Quart de Poblet 1900Es tracta d'un rebut en paper on fica: "He recibido de Vicente Molins veinticinco pesetas por la parte de pared medianera que me ha comprado y que linda con la casa de dicho SR, sita en Cuart de Poblet, calle del Molino nº 6. Valencia 3 de Setiembre 1900 Son #25# pts. Alonso Latroncha" Al revers hi han uns conters.Arxiu família Puchades-López138 Kb
1902Llibreta rebuts de Luis Sanmartin Puchades 1902Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els assistien sobre la terra. Esta llibreta, de l'arrendat Luis Sanmartin Puchades comença en 1902 i fa pagament per unes terres, en la partida de la Fila propietat de Josefa Mas i després de José Gil del Castillo i, més endavant, a Julio Pastor. Pel mig de la llibreta hi han altres pagaments, corresponents als anys 60 de terres, en la partida del Dimarts, de Pilar del Orbe.Arxiu Juanjo López Monzó3.65 Mb
1902Trabajos de deslinde de los términos de Cuart de Poblet y Chirivella. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzats.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.73 Mb
1902Trabajos de deslinde de los terminos de Cuart de Poblet y Paterna. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzats.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico2.38 Mb
1902Trabajos de deslinde de los terminos de Cuart de Poblet y Valencia. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzatsInstituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.82 Mb
1902Trabajos de deslinde de los terminos de Cuart de Poblet y Ribarroja. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzatsInstituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico2.28 Mb
1902Trabajos de deslinde de los terminos de Cuart de Poblet y Manises. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzatsInstituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico2.41 Mb
1902Trabajos de deslinde de los terminos de Cuart de Poblet y Aldaya. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzatsInstituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico2.75 Mb
1902Trabajos de deslinde de los terminos de Cuart de Poblet y Chiva. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzats.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.85 Mb
1902Trabajos de deslinde de los terminos de Cuart de Poblet y Mislata. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzats.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico3.5 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Aldaia. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els planols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico2.66 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Chiva. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els planols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico899 Kb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Manises (1a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.69 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Ribarroja (1a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.43 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Valencia (1a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico4.23 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Chiva Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico668 Kb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Paterna (1a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.19 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Aldaia (2a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico3.51 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los términos de Cuart de Poblet y Chirivella. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico669 Kb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Mislata (1a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.52 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Mislata (2a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico850 Kb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Valencia (2a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico871 Kb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Manises (2a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico2.16 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Paterna (2a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.15 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Ribarroja (2a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico814 Kb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Ribarroja (3a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico636 Kb
1903Rebuts de compres realitzades per a l'antic Casino de l'Amistat 1903Els tres documents són rebuts de materials i encàrrecs realitzats per José Coll, dipositari del Casino de l'Amistat de Quart de Poblet en 1903, es a dir, al Casino que hi havia a la Plaça de la Bàscula, a l'antiga Mesquita dels Moros. El primer rebut correspon a les boles, tacs i tela de la taula de billar del centre. Al darrere del rebut es garantix les boles per un any. El segon rebut correspon al treball de col·locació de la tela de la taula de billar, i el tercer és per 14 faroles venecianes. Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.11 Mb
1903Testament de Vicente Molins i Dolores Sanmartin. 1903Encara que a la portada fica testament de Vicente Molins i Dolores Sanmartin, a l'interior el que hi ha és una repartició de béns entre Onofre i Mercedes Puchades Juan i un certificat de 1942 de l'existencia d'una partició d'herència desapareguda a la Guerra Civil.Arxiu família Puchades-López1.28 Mb
1904Escriptura venda camp de Francisco Romaguera a Vicente Molins. 1904El document és l'escriptura de venda d'un camp d'una cafissada, 4986 metres, de secà d'algarroba i vinya a la partida del Camí Real. És propietat de Francisco Romaguera Ruiz i el ven a Vicente Molins Pinazo pel peru de 500 pessetes, en juny de 1904.Arxiu família Puchades-López1.06 Mb
1907Fotocòpia del Llibre Comptabilitat de l'associació l'Amistat de 1907Es tracta fotocòpia del llibre de comptabilitat i de moviment econòmic de la Societat de l'Amistat al llarg de l'any 1907. El moviment es troba desglossat per mesos, i dins de cada mes, diferenciat entre despeses i ingressos corresponents al Casino (teatre, cafeteria, billar...) i les corresponents a Socors Mutus (dietes i ajudes per malalties)Arxiu de Juanjo Monzó4.32 Mb
1908Escriptura d'adopció de Trinidad Badia per Vicente Molins i Dolores Sanmartin. Quart de Poblet, Juny 1908El document és una escriptura d'adopció per part del matrimoni de Vicent Molins Pinazo i Dolores Sanmartín Sanmartín, de Trinidad Badia,una xica de 17 anys que vivia a casa del matrimoni des dels 2 anys.Arxiu família Puchades-López1.5 Mb
1908Escriptura de venda d'un camp de Juan Miquel Guerrero a Vicente Molins Pinazo.Abril 1908El document és l'escriptura de venda d'un camp de secà amb oliveres a la partida de Sant Onofre. Té data del 10 d'abril 1908, amb una extensió aproximada de 3 fanecades i mitja. El preu de venda fou 571 pessetes.Arxiu família Puchades-López952 Kb
1908Rebut de pagament de la contribució per un camp de Vicente Molins. Quart de Poblet 1908Es tracta d'un full de paper on fica:" Recibo de D. Vicente Molinns Pinazo la suma de once pesetas cuatro centimos por la contribucioón del campo de 1 hand 1 cuarton de tierra huerta en este término partida del Barranquet correspondiente al 3º y 4º trimestres de 1908 y todo el año 1907 cuya tierra compró a Dña Milagro Company Antiga. Cuart de Poblet 19 de Septiembre 1907. P.P. Juan Bta Espí. Son 11 ptas 4 cent.Arxiu família Puchades-López363 Kb
1908Testimoni d'un camp en Quart de Poblet de Dña Maria del Milagro Company i Antiga. 1908Es tracta d'un document notarial que certifica que un camp de Quart de Poblet, partida del Barranquet de 5 cuartons (1038.875 m) és propietat de Dya Maria del Milagro Commpany y Antiga, que el va rebre d'herencia de son pare Joaquin Company y Mallent.Arxiu família Puchades-López1.13 Mb
1908Escriptura venda de Milagros Company Antiga a Vicente Molins Pinazo.Agost 1908El lligall és un conjunt de documents, registre i escriptura per la venda d'un camp de 5 quartons propietat de Milagro Company i Antiga a Vicente Molins Pinazo. Intervé en representació de la propietària Balbino Musoles i Navarrete, Baró de Campo Olivos. El preu de venda és de 563 pessetes com a resultat d'una subhasta del camp que va ser rematada a favor del comprador.Arxiu família Puchades-López2.43 Mb
1908Llibreta rebuts Jose Sanmartin Sanmartin. Quart 1908Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els assistien sobre la terra. Esta llibreta comença en 1908 i correspon a unes terres en Aldaia, partida de la Lloma. l'arrendatari era José Sanmartin Sanmartin Quart de Poblet. L'arrendatària era Vicenta Espinós Andrés, com a vídua de Luis Sanmartin. Signava el rebutels representants de l'ama, D. Rosa de ArnedoArxiu Juanjo López Monzó1.71 Mb
1908Llibreta rebuts José i Onofre Sanmartín Quart 1908Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els assistien sobre la terra. Esta llibreta comença en 1908 i correspon a 6 fanecades de secà a Quart de Poblet arrendades a Jorge Arnedo i una partida d'horta arrendada a Julio Pastor. L'arrendatari era José Sanmartin Puchades i, després Onofre Sanmartin de Quart de Poblet. Arxiu Juanjo López Monzó6.56 Mb
1908Arrendamiento del molino situado en el término de Cuarte provincia de Valencia. Molí d'Animeta. 1908El document és un manuscrit amb la relació d'obres de millora realitzades al Molí d'Animeta amb motiu dels seu arrendament. D. Juan Mora va arrendar l'us del Molí al un grup d'arrendataris: Carlos Salomón, Francisco Sorni, onofre Grafiá i Miquel Coll. El document, ens ha arribat gràcies a Javier González, es troba a la Biblioteca Valenciana, cf. 974206 BV Manuscritos BV Biblioteca Nicolau Primitiu Mss/297(15).Biblioteca Valenciana899 Kb
1908Libro Mayor de la Sección de Crédito i Caja de Socorros Mutuos de la Cooperativa S. José. 1908. Quart de PobletL'antic Gremi de Llauradors de Quart de Poblet, fundat en 1898 per mossén Josep Palàcios, es transformà al 29 de juny de 1914 en el Sindicato Católico Agrícola de Cuart de Poblet San José. La iniciativa contemplava la creació d'una secció de Crèdit i Caixa de Socors, anomenada popularment "La Caixeta". El document, realment molt valuós, és el llibre de registre de tots els immposadors i adeudadors de credits des de l'inici de l'activitat, al 1908, fins a el final de la seua liquidació, als anys 40.Arxiu família Asunción Rodrigo121.41 Mb
1910Rebut de compra de material per al billar de L'AmistatEs tracta d'un xicotet rebut de material destinat a la taula de billar del Casino. No consta l'any, encara que sembla molt probable que siga de la segona dècada del segle XX. El rebut va signat per Onofre Molins.Arxiu Associació Centre de Convivència854 Kb
1910Escriptura de venda d'una casa de Salvador Fita Andrés i Tomás, Salvador i José Fita Gimeno a Vicente Molins Pinazo.Abril 1910El document és l'escriptura de venda d'una casa al carrer València, 10 de Salvador Fita Andrés i Tomás, Salvador i José Fita Gimeno a Vicente Molins Pinazo. Té data del 22 d'abril 1910, no consta l'extensió de la vivenda i el preu de venda fou 500 pessetes.Arxiu família Puchades-López1.26 Mb
1910Escriptura de venda de solar de Trinidad Navarro a Vicente Molins Febrer 1910Es tracta de l'escriptura de venda d'un solar, no és camp perquè se li ha extret tota la terra per a terrisseria, a la partida de Sant Onofre, de 6 fanecades i nitja que ven Trinidad Navarro Gozalvo a Vicente Molins Pinazo per 420 pessetes.Arxiu família Puchades-López262 Kb
1911Reglamento de La Amistad, Societat Artístico-Musical y de Socorros Mutuos de Cuart de Poblet. 1914Es tracta d'un quadernet, editat en 1914, amb el reglament de la societat per a l'ús dels socis. Al document es regulen les formes de funcionament bàsic de la societat, les distintes seccions i el distins tipus de socis.Arxiu Associació Centre de Convivència2.32 Mb
1912Cartell i programa de l' homenatge de la Societat El Micalet a Juan Bta. Valldecabres en el teatre de L'Amistat. 22 de Setembre de 1912Al 22 de setembre de 1912 es realitza a Quart un homenatge a Juan Bta. Valldecabres, aleshores diputat provincial, cap de la fracció conservadora de la comarca i figura principal en la vida social i política del poble. L'homenatge consistí en una velada musical i teatral a càrrec de membres de la Societat el Micalet de valència i la Companyia teatral de L'Amistat de Quart Arxiu Associació Centre de Convivència1.12 Mb
1912Sociedad La Amistad de Cuart de Poblet. Sección de Cazadores. Proyecto de reglamento.1912El document és un quadern on es fa el reglament específic de la secció de caçadors dins de la Societat de L'Amistat. S'enuncien les obligacions dels socis caçadors i les relacions de la secció amb la societat mare i la seua junta directiva.Arxiu Associació Centre de Convivència893 Kb
1912Acció de La Societat de La Amistad de Quart de Poblet a nom de Vicente Aliaga López. Desembre de 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència906 Kb
1912Accions i Titol de la Societat La Amistat de Domingo Puchades Morante. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència1.12 Mb
1912Accions i Titol de la Societat La Amistat de Gregorio Fita Casanova. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència1.13 Mb
1912Accions i Titol de la Societat La Amistat de Luis Sancho Sanmartin. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència1.24 Mb
1912Accions i Titol de la Societat La Amistat de Onofre Morante Puchades. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència1.19 Mb
1912Accions de la Societat de La Amistat de Salvador Monzo Devis. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència783 Kb
1912Accions de la Societat de La Amistat de Jose Gabaldo Boria. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència1.23 Mb
1912Accions, cupons i titol de la Societat La Amistat de Rafael Aliaga Lopez. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència1.68 Mb
1912Titol de la Societat La Amistat de José Sanmartin Sanz. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència398 Kb
1913Libro copiador de cartas de la fábrica de azulejos de José Valldecabres. 1913En primavera de 1913 José Valldecabres contrau una malaltia que el duria a la mort en juliol del mateix any. Això duria a la liquidació de la producció de la fàbrica de taulells que, junt a la de rajoles, dirigien els dos germans Valldecabres, José i Juan Bautista. Tot això queda reflectit a esta document, el copiador de cartes comercials de la fabrica de taulells, que avarca des de gener a octubre de 1913. Arxiu Pep Sancho9.72 Mb
1913Teatre Societat Amistat. Programa concert 1913El document es tracta del programa d'un concert celebrat el 19 de febrer de 1913. Participaren la tiple Concha Sanz, el tenor Salvador Alejos, el violí Joaquín Monsonís, a l'armonium Facundo Domínguez i Tomás Aldás al piano.Arxiu Associació Centre de Convivència739 Kb
1914Reglamento Sindicato Agrícola Catolico. 1914. Edició de 1929Este document va ser editat a 1941. L'antic Gremi de Llauradors de Quart de Poblet, fundat en 1898 per mossén Josep Palàcios, es transformà al 29 de juny de 1914 en el Sindicato Católico Agrícola de Cuart de Poblet San José, per a: "amparar, organizar y dirigir los intereses morales religiosos, intelectuales i económicos de sus asociados". La iniciativa contemplava la creació d'una secció de Crèdit i Caixa de Socors, anomenada popularment "La Caixeta", i d'una Cooperativa d'adobs i sements, activa fins no fa molt.Arxiu Pep Sancho1.84 Mb
1914Quadern de notes d'una teuleria de Quart de Poblet. Anotacions des de octubre de 1914 fins a desembre de 1916Es tracta d'unn quadern apaisat, sense tapes, on es troben anotades, per setmanes el, supose, moviment econòmic i de material de la fàbrica. Encara que no consta el nom de la fàbrica, en un primer ull sí que sembla correspondre a una teuleria de Quart de Poblet. És necessari encara fer un estudi més acurat sobre el document, on consta entrades i eixides, jornals de treballadors i de xiquets, etc...Arxiu de Juanjo Monzó3.76 Mb
1914Cancel · lació préstec hipotecari d'Onofre Tomas i Sancho a Onofre Samartín Puchades. Quart de Poblet Febrer 1914És un document notarial de cancel·lació del préstec hipotecari que Onofre Tomas i Sancho feu a Onofre Samartín Puchades, en gener de 1908 d'una quantitat de 1000 pessetes a interés annual del 7% per 4 anys. La garantia del préstec és una vivenda al carrer L'Arquillo de Quart de PobletArxiu Juanjo López Monzó807 Kb
1914Escriptura pagament hipoteca. Onofre Tomàs i Sancho i Onofre Sanmartín Puchades. Quart de Poblet 1914El document és l'escriptura pública i carta de pagament per un prèstec hipotecari que Onofre Tomàs i Sancho li feu a Onofre Sanmartín Puchades, els dos veïns de Quart de Poblet. La quantitat del prèstec eren mil pessetes per a quatre anys amb un interés del 7%. La garantia era una vivenda al carrer de l'Arquillo a Quart de Poblet.Arxiu Onofre Sanmartín Cristòfol910 Kb
1916Llibreta escolar Onofre Monzó Devis. 1916El document sembla una llibreta escolar, amb comptes i redaccions, escrita per Onofre Monzó Devis des de novembre del 1916 fins a febrer de 1917. El seu interés es troba a les redacción i cartes, que semblen escrites de forma lliure i reflecteixen l'ambient del poble de l'épocaArxiu Juanjo López Monzó3.72 Mb
1916Reglamento de la Sociedad Civil Pozo de San Onofre. Quart de Poblet. Marzo 1916El títol del document és :"Reglamento de la Sociedad Civil Pozo de San Onofre constituida en escritura pública otorgada el 13 de Marzo, 1916 ante el notario de la Ciudad de valencia D. Mario Aristoy". El Pou de Sant Onofre va ser, al llarg de tot el segle XX, una de les alternatives més importants que tenien els llauradors de Quart al reg de la Séquia. Al final del document es mencciona la sessió de febrer de 1925, on canvia la directiva siguent president Lorenzo Hueso i seccretari Mariano Rodrigo, i on es mencionen tots els regs de la Vega.Arxiu família Asunción Rodrigo3.05 Mb
1917Revista El Sueco Homenaje del pueblo de Alfafar a Juan Bautista Valldecabres. 25 mayo 1917Es tracta de una revista, El Sueco, de la Càmera Agrícola Arrossera, que tracta monogràficament l'homenatge que es feu al poble d'Alfafar a Juan Bautista Valldecabres, amb ocasió de la inaguració del nou Casino Conservador.Arxiu família Puchades-López2.17 Mb
1917Rebuts de pagaments de construccions mitjeres. Vicente Molins.1917Es tracta de tres rebuts, anvers-revers, Sobre pagaments a mitges de distintes obres de Vicente Molins. El més documentat parla d'un pagament a mitjes amb de 19,50 pessetes amb Onofre Casanova per la paret mitjanera del corral de les cases del c/ Trafalgar 14 i 18 en abril de 1917. Els altres dos corresponen a l'ocupació d'una mitjanera amb Dionisio Sanchis, 45 pessetes i 36,38 pessetes d'una mitjanera amb Manuel Martinez.Arxiu família Puchades-López345 Kb
1917Escriptura de compra de terreny per Vicente Molins Pinazo a Jose Maria Gil Sol Castillo. 1917El document és l'escriptura de la compra d'un terreny per Vicente Molins Pinazo a Jose Maria Gil Sol Castillo i Gil Sol Castillo en febrer de 1917. Es tracta d'una parcel·la de "19 palms per 14 palms" que fan 13,6458 metres que es segregen d'un camp major que està venet-se a parts en eixe moment.Arxiu família Puchades-López1.36 Mb
1918Novena a la Madre Santísima de la Luz. 1918Com fica al títol:"Novena a la Madre Santísima de la Luz, La Purísima Virgen María. En el Lugar de Cuarte de la Vega de Valencia. Y breve noticia del origen de este nuevo titulo de nuestra señora, sacada de la que dispuso un padre de la Compañía de Jesús y se imprimió en Méjico en el año 1752. Por Vicente Griñó y Montagut, presbítero, maestro de latinidad y beneficiario en la Iglesia Parroquial del Lugar de Cuarte en la Vega de Valencia. Reimpresa a expensas de los cofrades de la Virgen de la Luz"Vicente Griñó y Montagut. Arxiu Pep Sancho2.69 Mb
1918Discurs imprés i manuscrit. A los electores del distrito de Torrente. J. B. Valldecabres. 1918Es tracta d'un discurs o manifest, redactat a ma i posteriorment imprès, fet per Juan Bautista Valldecabres y Rodrigo, diputat conservador, senador, president de la Diputació i figura protagonista del poble de Quart de Poblet, la seua comarca i la província de València al llarg de la primera vintena del s. XX.Juan bautista Valldecabres i Rodrigo. Arxiu Pep Sancho1.1 Mb
1918Correspondència de Jaime Sanmartín Fita a Juan Bautista Valldecabres Rodrigo. 8-7-1918Carta de Jaume Sanmartín Fita a Juan Valldecabres on li relata la conferència que es donà la poble de Quart de Poblet, a càrrec d'Isidro Escandell, president de la Juventud Socialista de València, en la societat de llauradors. El títol de la conferència era "Visicitudes del obrero agrario" i D. Jaume es queixa del to empleat i que "entiendo que es una verdadera lástima que, individuos ingénuos, de corazon sano y sencillo, sean atraidos alli con el anzuelo de los aumentos de jornales...". Finalitza la carta demanant ajuda a D. Juan per a la biblioteca del Casino.Arxiu Pep Sancho577 Kb
1918Reglament de la secció Procultura. Casino de La Amistad de Cuart de Poblet 1918Al 1918, el mestre i escriptor quartà Jesús Morante Borràs, va proposar a la Junta Directiva del Casino La Amistad, la creació d'una secció per organitzar vetlades científiques i literàries dirigides als membres de la societat amb una certa formació acadèmica. El document són els estatuts de la secció, i duen la inconfundible marca de l'escriptor quartà. Arxiu Associació Centre de Convivència1.08 Mb
1919Recibos de Pagos a la Sociedad Cooperativa Obrera "La Unión" de Quart de Poblet. 1919-1925-1935Els documents es troben a nom de Pascual Montesinos Peñaranda i són: la fotocopia de la portada de la cartilla de la societat y 3 rebuts corresponents a la quota d'entrada en 1919 (25 pts.), una segona aportació de 100 pts en gener de 1925, i un rebut de 25 pts com aportació a la construcció del nou centre obrerArxiu de Juanjo Monzó468 Kb
1920Diari Levante. Quan el dia del Crist era festa en Quart. Amador Grinyó 1-9-1995L'article parla de la importància de l'antiga festa del Crist, la tercera de les festes patronals i que es realitzava el dimarts següent al primer diumenge de setembre. En particular recorda l'arribada al poble de la gent que vivia fora i de la llarguíssima processó que es realitzava eixe dia.Diari levante. Amador Grinyó. Arxiu Pep Sancho189 Kb
1920Manifest del Comité General de la Guardia Roja, sección de València. 1920Datada el 10 de Juliol de 1920, es tracta d'un manifest revolucionari demanant: "acudir a las filas del Ejercito Rojo", davant la revolució que s'acosta. Són de destacar el moment del manifest, dos anys i mig després de la revolució soviètica, i el llenguatge mobilitzador, d'arenga, que utilitza.Comité General de la Guardia Roja, sección de València. Arxiu Pep Sancho672 Kb
1920Hojas declaratorias para la formacion del registro fiscal de Trinidad Molins 1920L'any és aproximat. Es tracten d'uns impresos on registrar una vivenda de nova construcció de Trinidad Molins Sanmartin al carrer La Libertad en Quart de Poblet. No consta el número de vivenda i declara un cost de 1800 pessetes.Arxiu família Puchades-López640 Kb
1921Expedient sobre arbitris del Port de València. 1921Es tracta d'un expedient de treball, provinent del despatx de Juan Valldecabres, aleshores diputat a Corts.Arxiu Pep Sancho858 Kb
1921Rebut de pesada a la bàscula de Quart de Poblet 1921El document és un rebut del pas d'una partida de llenya per la Bàscula de Quart, que es trobava a la plaça ValldecabresArxiu de Juanjo Monzó87 Kb
1921Certificat registre de defunció de Ramón Sanmartin Tomás 1921 El document és un acta de defunció de Ramón Sanmartin Tomás, amb 65 anys, sol·licitat per la seua filla Concepción Sanmartín CañabateArxiu família Puchades-López292 Kb
1921Testament de Ramon Sanmartin Tomas Juny 1921Es tracta d'una còpia del testament de Ramon Sanmartín Tomàs, feta al llit abans de morir. Deixa la seua herència per als seus nous fillsArxiu família Puchades-López652 Kb
1923Lista de la Compañia teatral La Amistad. 1923El document es tracta d'un full doble quadriculat on estan inscrits els membres de la companyia teatral, actors i tramoistes, i on han signat els socis que volen formar part de la companyia teatral la següent temporada.Arxiu Associació Centre de Convivència550 Kb
1924Llistat d'empleats de la fàbrica de Juan Valldecabres. Caja de Previsión Social del Reino de Valencia. 1924Llistat d'empleats de la fàbrica d'atabons de Juan Bautista Valledecabres, amb indicació del treball que es realitza: Encarregat, peó, carreter, cuiter. En total n'estaven empleats 11 persones aleshores.Arxiu Pep Sancho868 Kb
1924Recordatorio de la solemne bendición de la nueva imagen del Sagrado Corazón de Jesús para la Iglesia Parrouial de Cuart de Poblet. 1924El document és una estampeta de record de la benedicció de la Imatge del Sagrat Cor a l'església de Quart el 8 de juny de 1924, sent padrí Juan Valldecabres i la seua dona Adelaida Ribera que, segurament, foren els donants de l'imatge.Arxiu Pep Sancho541 Kb
1924Condiciones que han de regir para el abono del teatro de la Sociedad de La Amistat de Cuart de Poblet en la temporada de 1924 a 1925Es tracta del plec de 11 condicions que regulen l'abonament de temporada al teatre de la Societat l'Amistat, aprovades i signades per la Junta Directiva.Arxiu Associació Centre de Convivència440 Kb
1924Teatre de la Societat L'Amistat. Programa de la temporada 1924-1925Es tracta d'un full imprès per les dos cares on apareix el repertori de tota la temporada de la companyia de la societat. Es feia una funció cada quinzena, festes a banda, i el repertori incloïa sarsueles, sainets i obres dramàtiques, bé foren obres d'altres temporades com obres per estrenar.Arxiu Associació Centre de Convivència676 Kb
1924Balance económico de la temporada 1924-25 de las funciones de Teatro de la Asociación La Amistad de Quart de PobletEl document és una llibreteta de dos fulles on es fa un balanç del resultat econòmic de les funcions realitzades al llarg de la temporada 1924-25. Es feren un total de 16 funcions, amb un benefici per a la societat de més de 1300 pessetes.Arxiu Associació Centre de Convivència736 Kb
1924Escriptura de venda d'un solar al carrer Libertad de Francisco Estellez a Vicente Molins Pinazo. Març 1924Es tracta de la escriptura de venda d'un solar de 3567 palms quadrats, 182 metres quadrats, al carrer de la Libertad, antic carrer del Molí. El solar és una segregació d'un altre del mateix propietari que donava al carrer Tálega, 5. El preu de venda va ser 300 pessetes Arxiu família Puchades-López811 Kb
1925Quadern. Lista de terratenientes del Sindicato de Guarderia Rural. Potser 1925.El document, és un quadern de tapes de cartró amb 80 fulls escrits en apaïsat per les dues planes. Conté el llistat de tots els propietaris de terres del terme de Quart amb expressió de l'extensió de les propietats en metres quadrats i fanecades, i la seua situació per partides. El llistat es troba ordenat en capítols, segons els polígons cadastrals que apareixen ja al pla parcelari de 1928. També, bona part de les referències parcel·laries coincideixen amb les dels plànols cadastrals. Al primer full està rotulat: "Provincia de Valencia. Partido de Torrente. Termino de Cuart de Poblet. Sindicato de Guarderia Rural. Lista de Terratenientes". Amb llapis hi ha una anotació:"año 1925", que sembla que es feu a indicació del tio Xarnego, Onofre Vento Timoneda. No estem segurs de la data, podria ser de principi dels 40, caldria analitzar les dades amb cura. Procedeix de l'antiga Cooperativa Agrícola "San José" i és propietat de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Propietat de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu de la Biblioteca Municipal11.55 Mb
1925Relació de membres de la Companyia de teatre de L' Amistat. temporada 1925-1926Es tracta d'un xicotet quadern de 4 fulls on s'arreplega els membres de la Companyia teatral, tots veïns del poble, agrupats per actors, tramoistes i junta directiva. Hi havien al grup d'actors 24 membres, incloïen dos apuntadors.Arxiu Associació Centre de Convivència493 Kb
1926Certificat registre de naixement d' Amparo Sanmartin Cañabate. Maig 1906El document és un certificat del registre de naixement d'Amparo Sanmartin Cañabate, filla de Ramón Sanmartin Tomás i de Concepción Cañabate Solano, nascuda a Quart de Poblet el 2 de maig de 1906.Arxiu família Puchades-López415 Kb
1927Reglamento de la Sociedad de Obreros y de Socorros Mutuos "La Humanitaria", fundada en Jativa en 1879. 1927El document conté la portada i una pàgina.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.632 Kb
1927Societat Amistat. Comunicat per l'arribada de la Tuna Escolar Valenciana a Quart.1927El 23 d'octubre de 1927, la agrupació universitària Tuna Escolar Escolar Valenciana, vingue a Quart de Poblet per donar un concert benèfic per a l'hospital d'infants Dr. Gomez Ferrer. La junta directiva de l'associació fa un llarg comunicat imprès per a difondre el concert i fomentar la participació dels veïns. Arxiu Associació Centre de Convivència1.03 Mb
1927Llibre socis de la Societat de l'Amistat de Quart de Poblet. 1927Es tracta d'un quadern amb la relacció de tots els socis de la Societat de l'Amistad al 1927. Els socis es troben dividits segons la seua categoria, numeraris, transeünts, honoraris, protectors o músics. Els últims de la llista són les darreres afiliacions del mateix any.Arxiu Associació Centre de Convivència5.65 Mb
1927Escriptura herencia Ramon Sanmartin Tomás i venda a Onofre Puchades Juan. Gener-1927Es tracta de l'escriptura de l'herencia de Ramon Sanmartin Tomás a favor de la seua dona Concepció Cañabate Gómez i els seus 8 fills Ramon, Carmen, José, Onofre, Vicente, Amparo, Marina i Francisca Sanmartín Cañabate.. Al mateix acte, l'únic ben de l'herència, un camp de secà de 3 fanecades a la partida del Maset del Doctor Marco, és venut a Onofre Puchades Juan per 396 pessetes. Gener. 1927Arxiu família Puchades-López1.11 Mb
1927Llibre escolar Geografia de F. Vivéns Sanchis. Escola de D. Crescencio. Quart de Poblet 1927Es tracta d'un xicotet llibre que s'utilitzava a la escola de D. Crescencio. És un manual compost per definicions que es reparteixen en 36 lliçons. Parla de les nocions bàsiques de geografia, d’Espanya i els seus accidents geogràfics, el govern, els ministeris, etcètera Arxiu Pep Sancho50.21 Mb
1928Escritura de Constitución de la Sociedad de Regantes. Pozo Unión de LabradoresEl títol que apareix a la portada del quadernet és: "Escritura de constitución de sociedad de regantes denominada Pozo Unión de Labradores, establecida en Cuart de Poblet, otorgada por su Junta Directiva en 17 de Noviembre de 1928 ante Arturo Pertegaz Ruiz, abogado y notario de los ilustres colegios de Valencia con residencia en Aldaya". El pou en qüestió és l'actual Pou de la Mare de Déu de la Llum, situat vora la séquia del Dimarts i que, aleshores, era propietat dels industrials quarters Juan Bautista Valledecabres i José Coll Sanmartín. L'objectiu de la instal·lació d'este motor d'aigua és assegurar el rec a totes les terres de les séquies Bracet i Braç del Mig. És particularment interessant la relació de tots els socis, amb indicació de la quantitat de terra de la que disposava cadascú.Arxiu Família Sanmartín Monzó1.59 Mb
1929Llibreta rebuts de Vicenta Espinós i Luis Sanmartín Espinós 1929Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els assistien sobre la terra. En esta llibreta, comença a fer els pagaments en 1929, Vicenta Espinós, però de seguida, des de 1932 es fa càrrec el seu fill Luis Sanmartín Espinós,de l'arrendat. Les terres es troben a terme de Manises, a la partida del Collado i el seu propietari era Alfonso Pastor.Arxiu Familia Sanmartín Monzó1.04 Mb
1929Saluda de José Garcerà, presidente de la sociedad de cazadores. 1929José Garcerá Samper, a més de president de la societat de caçadors, era una figura destacada en l'agrupació republicana al Quart de Poblet dels anys 30Arxiu Pep Sancho499 Kb
1929Llibreta escolar. Colegio de D. Crescencio. Onofre Sancho Juan. Quart de Poblet 1929-30Es tracta d'una llibreta escolar amb els exercicis de la classe de D. Crescencio, des de desembre de 1929 fins a gener de 1930. En la portada es troba el segell de la libreria Matias Real de Valencia. Estes llibretes donen molta informació sobre les formes de treballar i les activitats de la escola de D. Crescencio i el seu temps.Arxiu Pep Sancho27.34 Mb
1930Manifest. Al pueblo de Cuart. Salvador Vila Vilar. 1930Al 1 de març de 1930, després de ser anomenat, directament des de governació, alcalde de Quart de Poblet, Salvador Vila redacta un manifest agraint a l'anterior consistori el seu treball i la honestedat demostrada i ficant-se al servici dels veïns. Cal remarcar l'idea de provisionalitat en el càrrec, que és contínua referència, a l'espera d'un ajuntament per elecció popular.Salvador Vila Vilar. Arxiu Pep Sancho467 Kb
1930Transcripció manuscrita d'una conversació amb Consuelo Molins sobre divergècies entre Salvador Vila i Juan Valldecabres 1930Apunts que són la transcripció d'una conversació de Pep Sancho amb Consuelo Molins, on esta explica el perquè de les desavinences entre Salvador Vila i Juan Valldecabres. Fins a 1930, el primer havia segut seguidor del segon al partit conservador.Consuelo Molins. Arxiu Pep Sancho349 Kb
1930Llibre escolar Tesoro de las escuelas. Escola de D. Crescencio. Quart de Poblet 1930Es tracta d'un dels llibres que s'utilitzaven a la escola de D. Crescencio, com enciclopedia escolar. Editat per Saturnino Calleja, era una adaptació d'una enciclopedia italiana, el Giannetto, Joanet, de Pavarricini.Arxiu Pep Sancho20.38 Mb
1931Carta de agradecimiento tras incidentes del Seminario. 1931Al 10, 11 i 12 de Maig a València, després de proclamar-se la República, es van produir una série d'avalots protagonitzats per membres de partits d'esquerra que van culminar amb l'asalt i saqueig d'edificis relacionats amb l'Església: col·legis, residencies, convents... Un dels afectats va ser el Seminari Metropolità que va finalitzar apressuradament el curs. Els seminaristes eixqueren de nit, a tota pressa. A conseqüència d'això Onofre Sancho Juan, d'onze anys, un dels seminaristes veí de Quart, va acollir a casa de sos pares al seu company José Cerverón, veí de Casinos. Temps després els pares d'este, escribviren una carta d'agraïment als pares d'Onofre, per l'acollida feta al seu fill. L'acompanyava una altra del seu condeixeble.Arxiu Pep Sancho217 Kb
1931Manifest de la coalició republicana socialista. Al poble de Cuart. Escrit per Salvador Vila. 29-3-1931Es tracta d'un document imprés i signat per la Coalición Republicano-Socialista. En llapis, escrit al final, una anotació fica: ·Escrit per Salvador Vila, 29-3-1931", i es versemblant que així siga, tan per l'estil com pel tema de fons que tracta: l'arribada d'eleccions municipals, que serien al 14 d'abril del mateix any i que portarien l'adveniment de la República. Arxiu Pep Sancho777 Kb
1931Diari El Mundo. ¿Donde vas Alfonso XIII? Rafael Borrás. 21-1-2001Crònica que relata el pas a l'exili del rei Alfons XIII i les seues estades a París i Roma.Diari El Mundo. Rafael Borrás. Arxiu Pep Sancho505 Kb
1931Manifest de la Agrupació Republicana de Cuart de Poble. Ciudadanos de Cuart. Escrit per Salvador Vila. 20-4-1931Al poc temps de les eleccions municipals que donaren pas a la II República, i guanyat l'Ajuntament per la coalició republicano-socialista, l'agrupació republicana de Quart de Poblet edita un manifest, segurament escrit per Salvador Vila, convidant a la població a adherir-se al nou centre republicà.Agrupació republicana. Arxiu Pep Sancho389 Kb
1931Carnet de la Asociación de empleados municipales "La Unión" de Valencia. 1931Des de finals de s.XIX van apareixent a Espanya associacions d'obrers que serien l'embrió de futurs sindicats. Al document, carnet de l'associació d'empleats municipals de l'Ajuntament de València.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.492 Kb
1931Estatuto de la Federación Nacional del personal afecto a la Recaudación de Contribuciones e impuestos del Estado. 1931Des de finals de s.XIX van apareixent a Espanya associacions d'obrers que serien l'embrió de futurs sindicats. El document són dos primeres pàgines dels estatuts d'esta associació de treballadors. Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.493 Kb
1931Escriptura venda de José Maria Villaba a Vicente Molins. Desembre 1931Es tracta de l'escriptura venda d'un camp d'horta de 2 fanecades, dos quartons, 2077 m, en la partida de Les Eres de quart de Poblet. El propietari, José Maria Villaba Dempere ven el camp a Vicente Molins Pinazo per 1000 pessetes. 1931Arxiu família Puchades-López967 Kb
1931Llibreta escolar de Onofre Sancho Colegio San José de Crescencio Rodilla Patrocinio. Quart de Poblet 1931Es tracta d'una llibreta escolar amb els exercicis de classe de D. Crescencio. És particulament interessant perque és part del material escolar personalitzat que el mestre facilitava als seus alumnes. La portada de la llibreta senyala que es del Colegio de San José de D. Crescencio Rodilla, i en la contraplana es troba un extrac del reglament del col·legi.Arxiu Pep Sancho11.97 Mb
1932Diari El País. Lluís Lúcia. Victima d'uns i d'altres. Francesc Peres. 13-4-2000Semblança de la vida de Lluís Lúcia, dirigent de la Dreta Regional Valenciana en temps de la República, diputat, ministre de la CEDA i condemnat dues vegades a mort per la justícia de les dos parts en guerra. Diari El País. Francesc Peres. Arxiu Pep Sancho446 Kb
1932Sol·licitut a l'Alcalde de Quart còpia de Víctor Guzman, Secretari de la Societat de Taulellers "La Defensa", demanant permís per a realitzar una Assemblea General. 1932Escrit dirigit a l'Alcalde de Quart de Poblet, demanant autorització per a celebrar la Junta General de la Societat de Taulellers "La Defensa". L'escrit va signat per Victor Guzman, secretari d'esta societat vinculada a l'UGT.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.598 Kb
1932Escritura y constitución de la Sociedad de Regantes del Pozo San José Diciembre 1932 Al desembre de 1932 es va constituir la Societat de Regants del Pou de Sant Josep, per a regants de la zona de l'Alitrà  i l'Alter. En l'escriptura s'inclou la compra de la parcel·la on es trobava el pou, un camp de Manuel Moscardó Melià  al costat del molí­ de farina, per la plaça de Sant Rafael.Arxiu Pep Sancho3.6 Mb
1932Llibre Actes de la Societat de Taulellers La Defensa de Quart de Poblet. 1932-1934El document és el llibre d'actes de la Junta Directiva de la Sociedad de Azulejeros de Cuart de Poblet, en el període comprés entre setembre de 1932 i novembre de 1934. A les primeres actes signa com a president Isidro Cuesta i com a secretari Victor Guzmán.Arxiu Associació Centre de Convivència6.68 Mb
1933Nota manuscrita i recordatoris de la defunció de Dolores Valldecabres Vilar. 1933El 9 de desembre de 1933 morí Dolores Valldecabres Vilar, neboda de Juan Valldecabres. era persona coneguda i influent en l'àmbit social a Quart de Poblet. El document comença amb una nota manuscrita que explica que el seu soterrar fou el primer que es feu "amb creu alçada" des de l'adveniment de la República, doncs els actes religiosos pels carrers, com podia ser un funeral, es consideraven manifestacions públiques i havien de ser autoritzats per governació, amb l'informe de l'alcaldia.Arxiu Pep Sancho1.18 Mb
1933Diari La Vanguardia. El decisivo voto femenino. Rafael Abella.1933En una col·lecció de portades històriques del diari La Vanguardia, apareix la corresponent al 19 de novembre de 1933, el dia de les eleccions a Corts que donà pas al govern de la CEDA. Per primera vegada podien votar les dones en sufragi universal. El comentari adjunt de Rafael Abella ressalta la importància de l'acte i analitza les contradiccions que bandejaven contínuament la vida política de la II República.Diari La Vanguardia. Rafael Abella. Arxiu Pep Sancho667 Kb
1933Bases de Trabajo de Metalugia Siderurgia y derivados, de Valencia. 1933Al llarg de la Republica es van establint distints acords entre patronal i treballadors on s'aclarien les distintes condicions de treball de cada ocupació. El document presenta l'acord a la branca del metall, a 1933.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.2.15 Mb
1933Bases de Trabajo de Obreros Ladrilleros. 1933Al llarg de la Republica es van establint distints acords entre patronal i treballadors on s'aclarien les distintes condicions de treball de cada ocupació. El document presenta l'acord en la industria de la rajola, especialment important a l'àrea de Quart de Poblet.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.21 Mb
1933Bases de trabajo que han de servir de norma para patronos, cocineros, reposteros y similares de Valencia y su Provincia. 1933Al llarg de la Republica es van establint distints acords entre patronal i treballadors on s'aclarien les distintes condicions de treball de cada ocupació. El document presenta l'acord en la industria de la rajola, especialment important a l'àrea de Quart de Poblet.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.26 Mb
1933Reglamento de la Sociedad de Tablajeros de Carne Lanar de Valencia. 1933El document conté la portada, primera pàgina i última de esta unió d'expendedors de carn d'ovella.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.874 Kb
1933Viudas de socios que no han cobrado sus títulos i Subasta de participaciones sobrantes. Societat L'Amistat.1933Es tracta d'un full datat al 1933 on, per una banda hi ha una relació de les vidues de 12 socis que encara no havien cobrat el títol (se suposa que és la devolució de les accions) i per l'altra cara el resultat d'una subhasta de participacions (potser siguen de loteria de Nadal, tal com indica l'imprés)Arxiu Associació Centre de Convivència705 Kb
1934Llibreta escolar. Colegio de D. Crescencio. José María Sancho Juan. Quart de Poblet 1934Es tracta d'una xicoteta llibreta escolar amb els exercicis de la classe de D. Crescencio desde març fins a maig de 1934. Estes llibretes donen molta informació sobre les formes de treballar i les activitats de la escola de D. Crescencio i el seu temps.Arxiu Pep Sancho33.69 Mb
1935Sol·licitut de permís per fer processó i informe de l'alcalde Salvador VilaAls anys de la República, les processons, considerades manifestacions públiques, necessitaven de permís de Governació Civil per a celebrar-se. Junt a la sol·licitud, calia adjuntar l'informe de l'alcalde donant la seua opinió al respecte. Al 1935, las Hijas de Maria de Quart de Poblet demanaren poder celebrar la processó a la Inmaculada del 8 de desembre. L'alcalde Salvador Vilar va informar negativament al respecte.Arxiu Pep Sancho148 Kb
1936La Misa del Domingo. Domingo segundo después de Epifanía 19-1-1936Es tracta d'un fullet, editat per la Junta Diocesana d'Acció Catòlica de València per a tractar d'acostar la litúrgia de la missa al poble. S'arrepleguen les oracions en llatí amb la seua traducció.Junta Diocesana de Acción Católica. Arxiu Pep Sancho2.03 Mb
1936Revista Vida Nueva. Morir por los enfermos.Martires hospitalarios de San Juan de Dios. Braulio Novella. 30-7-1994El reportatge fa un breu repàs a la mort dels 71 germans de l'Ordre Hospitalària, víctimes de la persecució religiosa de la Guerra Civil entre el 25 de juliol i el 12 de desembre de 1936. Revista Vida Nueva. Braulio Novella Oter. Arxiu Pep Sancho.2.91 Mb
1936Recordatori de Vicente Aviño Catalá, rector de ManisesVicente Aviño Catalá (1872-1936), maniser, era rector de la parròquia del seu poble des de 1917. Va morir afusellat a Paterna a setembre de 1936.Arxiu Pep Sancho521 Kb
1936Diari El País. Mártires de la Cruzada. Julián Casanona 11-9-1999L'article tracta d'oferir una altra visió de la persecució religiosa de 1936. A banda de reconèixer-la, critica la postura de l'Església a la posterior repressió al bàndol nacional i la seua justificació de la violència.Diari El País. Julián Casanova. Arxiu Pep Sancho494 Kb
1936Guerra Civil 1936-1939. Evacuados en casa de Ramon SanchoRamon Sancho, que vivia al Rajolar, la fàbrica de Juan Valldecabres, tingué que acceptar, al llarg de la guerra, a grups de desplaçats que venien de diferents llocs dels fronts de batalla. Des del principi de la guerra, en tenia acollides a algunes monjes que havien eixit de S. Enrique, entre elles Dolores, que s'anomena al document.Pep Sancho604 Kb
1936Diari Levante. Las elecciones del 16 de febrero. Rafael Brines 8-2-1999.L'article fa un anàlisi de les eleccions de 1936 que donaren el triomf al Front Popular i les manifestacions que se succeïren a València al proclamar-se els resultats.Diari Levante.Rafael Brines. Arxiu Pep Sancho.575 Kb
1936Missatge de les monges de S. Enrique en la Guerrra Civil. 1936Ramon Sancho, que vivia al Rajolar, la fàbrica de Juan Valldecabres, des del principi de la guerra, en tenia acollides a algunes monges que havien eixit de S. Enrique. El document és una nota, un missatge, on les monges de S. Enrique, comuniquen la seua situació, tant física com espiritual, després d'haver sigut expulsades de la seua casa. Arxiu Pep Sancho724 Kb
1936Diari Levante Guadia Civil y Memoria Histórica. Fernando Carrillo 27-8-2001L'article vol ser un reconeixement del brigada de la Guardia Civil Francisco Mas Garcia, de Quart de Poblet, i de tots els Guardies Civils que foren executats per negar-se a recolzar el cop militar del 1936.Diari Levante. Fernando Carrillo. Arxiu Pep Sancho467 Kb
1936Informe da la sirvienta de Dña. Amalia Puig Boronat sobre el encarcelamiento y muerte del Padre Santonja. 1936Al mateix grup on morí J.B. Valldecabres, varen executar al Padre Santonja, conegut a Quart de Poblet per els seus exercicis i cursets, el Comte de Mantornés i un barber del camí del Grao. El document, que segurament ha de correspondre a l'investigació, ja siga jurídica o eclesial, narra les circumstàncies de l'empresonament de Padre Santonja i de la seua execució a Quart de Poblet, als Terrers.Arxiu Pep Sancho435 Kb
1936Caidos por Dios y por España en RafelbunyolEl document és una nota manuscrita d'una relacció de 38 noms, morts en temps de guerra a Rafelbunyol.Arxiu Pep Sancho240 Kb
1936Revista La noche Eucarística. Nuestros Mártires, José Perpinyà Nácher. Diciembre 2001Es tracta d'una biografia que comença la sèrie que la revista dedicà al beatificats per Joan Pau II, màrtirs de la Guerra Civil, en març del 2001, i que pertanyien a l'Adoració Nocturna.Revista La Noche Eucarística. Arxiu Pep Sancho1.22 Mb
1936Revista El Ciervo. Fernando Huidobro, jesuita en las trincheras. Rafael Maria Sanz de Diego.L'article fa una semblança de la vida de Fernando Huidobro (1903-1937), jesuïta i capellà de la 4a Bandera de La Legión al temps de la Guerra Civil, que analitza, al transcurs de la guerra, el problema de la divisió del país i la crueltat de la repressió.Revista El Ciervo. Rafael Maria Sanz de Diego. Arxiu Pep Sancho993 Kb
1936Revista Saó. Cada mes un personatge. Alguns que visqueren la guerra. 1986Cinc personatges rellevants en la vida eclesial i política valenciana: Josep Alba Alba, Jaume Cassola Muñoz, Joaquim Maldonado Almenar, Miquel Montoro Sena, à€ngel Quinto Seguí; responen a una enquesta sobre les seues vivències personals abans, en temps de guerra i després de la confrontació.Revista Saó. Arxiu Pep Sancho1.1 Mb
1936Revista Vida Nueva. Mártires Claretianos de Barbastro. Gabriel Campo Villegas. Agosto 1936L'article relata la detenció i execució de 51 missioners claretians a Barbastro, en agost de 1936.Revista Vida Nueva. Gabriel Campo Villegas. Arxiu Pep Sancho3.15 Mb
1936Dos cartes del Secretari del centre de Societats Obreres de Quart de Poblet al president de la Societat de Taulellers sobre trasllat de la Casa del Poble. 1936El document son dos cartes que dirigix el secretari del centre de societats obreres (casa del poble), Vicente Iglesias, al president de la Societat de Taulellers, sobre el trasllat de la casa de poble, en octubre i novembre de 1936.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.37 Mb
1936Lletra de canvi lliurada pel diari "El Socialista" a Societat de Taulellers (UGT) de Quart de Poblet. 1936El document es tracta d'una lletra de canvi lliurada pel diari "El Socialista" el 14 de febrer de 1936 contra la Societat de Taulellers de Quart de Poblet per un import de 43 pessetes. La lletra fouy pagada després d'un procés de protestoArxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.678 Kb
1936Ponencia sobre Orde Public i Justícia que presenten esl sindicats d'advocats, treballadors de la terra i químics a l'assemblea provincial de l'UGT. 1936Iniciada la Guerra Civil, al congrés provincial de l'UGT, tres sindicats presenten una ponencia que ve a incidir en la necessitat de garantir l'orde públic i l'administració de justicia a la rereguarda. El document és un exponent de la dialèctica a la banda republicana entre fer la revolució i guanyar la guerraArxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.2.12 Mb
1936Rebut de 1000 pessetes entregats per la Societat de Taulellers "La defensa" de Quart de Poblet, per a despeses de guerra.1936El document és un rebut fet a mà per José Marín Aguirre, Cap de la Secretaria del President de Govern. El rebut, fet amb paper oficial, està signat a Valéncia en desembre de 1936Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.18 Mb
1936Rebut fet pel PSOE de Quart de Poblet a la Societat de Taulelleres "La Defensa" per l'aportació de 150 pessetes per a gastos electorals en les eleccions de febrer de 1936El rebut, amb paper oficial del PSOE de Quart i signat pel dipositari del partit, Salvador Espinós, té data del 25 de febrer, però es referix especificament a l'aportació de la societat obrera a les eleccions de 16 febrer de 1936, que va guanyar el Front Popular. La quantitat d'este rebut contrasta amb el de 1000 pessetes que es va fer 10 mesos després, per a contribuir a despeses de guerra.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.07 Mb
1936Rebut del Centre Obrer de Quart de Poblet per 69,75 pessetes a la Societat de Taulellers per la mensualitat de febrer de 1936El document és un rebut de despeses de manteniment del Centre Obrer (Casa del Pueblo) de Quart de Poblet a la Societat de TaulellersArxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.961 Kb
1936Sobres de distintes societats obreres de Quart de Poblet 1936-37Es tracta d'una mostra de 4 tipus de sobres que utilitzaven la Societat de Taulellers "La Defensa", el Centre Obrer o la Societat d'Obrers de Vila "La Armonia", als anys 1936 i 1937Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.2 Kb
1936Sol·licitud del Ministeri de defensa d'informes sobre el quarter Jose Sanmartin Fita. 1936El document es tracta d'un ofici enviat des de Murcia pel Servici d'Informació Militar al Comité de Quart de Poblet, demanant informació sobre vida política, relacions i antecedents de José Sanmartin Fita,de Quart de PobletArxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.26 Mb
1936Transcripció de l'expediente incautación del Casino de L'Amistat. any 1965Al 1965, amb motiu d'un procés sobre la situació legal de l'edifici del Casino, es va fer la transcripció literal del document d'incautació del Casino en 1936, quan, iniciada la guerra, va pasar de ser seu de la Dreta Regional Valenciana, a Casa de Poblet de l'UGT i la CNT.Arxiu Associació Centre de Convivència8.12 Mb
1936Entrevista-declaració de Jose Maria Sancho Juan de la relació de la seua familia amb la congregació carmelita de Quart de Poblet. 1936En el procés de beatificació de la Madre Asunción Soler Gimeno, es foren arreplegant dades sobre aspectes de la seua vida. El document és una declaració, escrita a mode d'entrevista, feta per Jose Maria Sancho Juan, sobre la relació de la seua família, que fou prou estreta, amb la congragació i la Mare fundadoraArxiu Pep Sancho629 Kb
1936Contracte de matrimoni civil. València, Octubre de 1936Es tracta d'un contracte matrimonial celebrat a l'inici de la Guerra civil, al 24 d'octubre de 1936, entre, José Monzó Fita, veí de Quart de Poblet i Rosa Gamir Adán, veïna de València. La cerimònia es celebra davant del comité d'enllaç dels sindicats UGT-CNT. Té caracter de document privat: "acto que consolidarán con arreglo a las leyes"Arxiu Sanmartín Monzó855 Kb
1936Cessió de la gestió del Sindicato Católico Agrícola a la CNT. Quart de Poblet 15-12-1936Conforme avança la Guerra Civil, a la reraguardia, les organitzacions d'esquerres van asumint el paper que representaven les organitzacions de dreta de la República. El document és l'acta per la qual el Sindicato Católico Agrario, La Cooperativa, cedeix tot el seu patrimoni a la CNT, vistas las actuales circinstancias'. Falta el primer full de la relació d'afiliatsprensahistorica.mcu.es4.27 Mb
1937Diari El Pais. La familia del cura rojo de Mallorca fusilado por Franco... 5-5-1995L'article parla de Jeroni Alomar Poquet, sacerdot afusellat en 1937 per l'exeèrcit nacional a Mallorca acusat d'ajudar a eixir de l'illa a perseguits per la repressió franquista.Diari El Pais. Arxiu Pep Sancho1.01 Mb
1937Carta del Govern Civil de València aprovant la substitució d'un membre del Consell Municipal de Quart de PobletEscrit remés per la Secretaria General del Govern Civil de València a l'Alcaldia de Quart de Poblet, aprovant la substitució de Teófilo Bella, membre del Consell Municipal pel sector comunista, pel membre del mateix sector Cecílio de la Guia, en abril de 1937Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V1.07 Mb
1937Escrit de l'U.G.T. sol·licitant una reunió de la seua directiva amb la de la C.N.T.Escrit de l'executiva de l'U.G.T. de Quart de Poblet, signat pel seu secretari Miguel Torrent, demanant al president de l'Administrativa de la Casa del Poble, que convoque una reunió conjunta de les executives de l'UGT i la CNT. Encara que no consta la data, ha de ser un escrit de 1937 o posterior.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.21 Mb
1937Acord dels mestres de Quart per a implantar l'ensenyament coeducatiu i graduat. 1937Al 5 d'octubre de 1937, es reuniren els mestres que exercien a Quart sota la direcció de l'inspector de zona per a reestructurar l'ensenyament al poble seguint la nova llei de graus apareguda el 11 de setembre. El document, signat pels 10 mestres del poble, l'inspector i el responsable municipal, parla d'un grup escolar de dos unitats a l'ajuntament, i d'un altre grup, anomenat grup "LENIN" amb 8 unitats, molt prop, segurament a l'antiga caserna de la Guardia Civil, darrere l'Ajuntament.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.2 Mb
1937Factura del fuster José Chiner a la Societat de Llauradors de la CNT. 1937El document es tracta d'una factura, expedida pel fuster de Quart de Poblet José Chiner al sindicat de llauradors de la CNT de Quart per la reparació del carret de l'alfals.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.25 Mb
1937Informe de la Federación Regional de Campesinos de Levante CNT-AIT sobre preu dels adobs. 1937Circular de la secció d'adobs de la Federacióde llauradors de la CNT de València demanant que es faça l'encàrrec d'amoniac i fosfat, i explicant les distintes gestions realitzades per a proveir-se d'adobs.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.05 Mb
1937Comunicació del Govern Civil a través dels ajuntaments de Manises i Torrent per a vigilar a derrotistes i desertors. 1937El Govern Civil de València enviava les seues circulars als pobles amb estació telegràfica o telefònica, els quals les remetien els als pobles sense comunicació directa. El cas d'estos dos documents es un comunicat de govern civil que arriba a l'ajuntament Republicà de Quart via ajuntament de Manises i ajuntament de Torrent. La circular, de novembre de 1937, insistix en la vigilància dels elements desmoralitzadors amb la causa de la República i dels possibles desertors de l'Exercit.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.502 Kb
1937Factura i rebut per la compra d'adobs pel Sindicat àšnic d'Oficis Varis de la CNT de Quart de Poblet. 1937Es tracta de la factura d'una compra d'adobs a Industrias Noguera de València, controlada per la CNT, per part de la CNT de Quart. El document s'acompanya d'un rebut pel pagament de part de la factura.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.550 Kb
1937Escrit de la Inspecció de Fabricació de l'Oficina de Subministraments a l'Alcalde de Quart, demanant les campanes del poble. 1937L'Oficina de subministraments de Materials del Ministeri de la Guerra, demana la col·laboració dels Ajuntaments per a aconseguir bronze. En concret, demanen que se'ls facilite les campanes del poble. Cal fer constar que, a Quart, les campanes varen ser abaixades i entregades, segons consta en la investigació de la Causa General on declaren l'alguatzil i l'alcalde en eixe moment, els quals al·leguen no saber qui, ni com s'emportà les campanes de la torre.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.24 Mb
1937Sol·licitut del Comisariat de Guerra de la Comandancia Militar, demanant informes sobre José Boix Albert, rajoler de Quart de Poblet. 1937Es tracta d'un ofici enviat des de Comandancia Militar a l'Ajuntament de Quart de Poblet, per tsl de demanar informes polítics sobre José Boix Albert, rajoler de Quart.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.13 Mb
1937Llibre de comptabilitat del Teatret del Casino any 1937El document és el quadern de comptabilitat dels moviments econòmics del Teatret del Casino al llarg de l'any 1937 fins març de 1938. En eixe temps el Casino ra Casa del poble de l'UGT i CNT. És especialment rellevant les notes sobre el destí de la recaptació, on entren totes les campanyes que esrealitzaren en eixe temps (a benefici de les columnes milicianes, pro Komsomol, Socors Roig, monument a Urruti...)Arxiu de Juanjo Monzó8.89 Mb
1938Revista Vida Nueva. El Vaticano y la Guerra CivilHilari Raguer, historiador i monjo de l'Abadia de Montserrat, escriu un article a la revista catòlica Vida Nueva, analitzant l'evolució de l'actitud del Vaticà al llarg del conflicte civil Espanyol.Revista Vida Nueva. Hilari Raguer. Arxiu Pep Sancho1.11 Mb
1938Escrito de la Comisión de Ayuda a los Evacuados y Combatientes del Este al Sindicatos de Oficios varios y Trabajadores de la Tierra de C.N.T. de C. de Poblet. 1938La Comissió d'ajuda als evacuats de València fa saber al sindicat de la C.N.T. de Quart de Poblet de la seua constitució i demana suport i donatius.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.21 Mb
1939Posiciones y artículos en el proceso mártires de Acción Católica de Valencia en la Guerra Civil 1959 (22 imatges)Al finalitzar la Guerra Civil, el Consell Diocesà d' Homens d'Acció Catòlica de València, inicià el procés de beatificació de 18 seglars, hòmens i jòvens, víctimes de la persecució religiosa en temps de guerra. El document és un quadernet on s'exposen la vida i la mort dels 18 servents de Déu en procés de beatificació. Tots ells eren membres dels grups de Hòmens o Jòvens d'Acció Catòlica a la província de ValenciaArxiu Pep sancho2 Mb
1939Proceso mártires de Acción Católica de Valencia en la Guerra CivilAl finalitzar la Guerra Civil, el Consell Diocesà d'Hòmens d'Acció Catòlica de València, inicià el proces de beatificació de 18 seglars, hòmens i jòvens, víctimes de la persecució religiosa en temps de guerra. El procés va concloure el 11 de març del 2001, amb la beatificació en Roma pel papa JoanPau II. El document presenta les 18 estampetes que es varen fer amb ocasió de la declaració de servents de Déu.Secretariat d'Acció Catòlica. Arxiu Pep Sancho475 Kb
1939Memòria pressupostos Municipals del 1939 al 1944A maig de 1946, l'Ajuntament de Quart de Poblet envia un ofici a l'ex-alcalde Cosme Juan on li resumeix els moviments econòmics de la corporació al llarg dels exercicis del 1939 al 1944. Cosme Juan havia sigut alcalde des del 17 de gener al 28 de setembre del 1944. Convé destacar, a banda de l'augment progressiu d'ingressos al llarg del període, des de les 115.000 fins les 220.000 pessetes, l'informe sobre el passiu que es realitza, on s'informa de l'existència de dos préstecs subscrits per l'ajuntament en 1934 i en 1936, dels quals no s'havia pagat cap quantitat i que es va renegociar al 1941. Arxiu Pep Sancho989 Kb
1939Vivir la Misa. Ordinario de la Misa 1939El llibret, publicat a Godella al 1939 tracta d'un fullet, tracta d'acostar la liturgia de la missa al poble. S'arrepleguen els diàlecs de la missa entre el rector i els fidels amb la traducció al castellà. No era estrany vore, a les celebracions, algun fidel seguint la cerimònia ajundant-se de llibrets d'este tipus.Arxiu Pep Sancho4.1 Mb
1939Dios en todo, contra el comunismo ateo 1939Es tracta d'un xicotet quadern, editat per la Pía-Unión en 1939 i farcit de l'espirit "de la cruzada". Pretén ser una recuperació de "costumbres heredadas de nuestros antepasados que debemos observar fielmente" als àmbits privat, familiar, públic i al nostre llenguatge.Edició de la Pía-Unión. Arxiu Pep Sancho1.56 Mb
1939Llibre de comptes i anotacions de l'administració de Rosario Juan. Quart de Poblet 1939Rosario Juan, junt al seu marit Onofre Sancho eren un matrimoni proper a la congregació de Carmelites dirigides per la Madre Asunción Gimeno. Foren encarregats d'administrar els bens de la congregació herència del germà de la fundadora, Salvador Soler, mentres visquera la seua vídua Rosa Grafià. El document són el quadern de comptes i altres fulles d'ingressos i gastos realitzats al llarg dels any 1939 fins a 1948Arxiu Pep Sancho5.36 Mb
1940Devocionario Militar 1940Escrit pel jesuïta Remigio Vilariño, es tracta d'un quadern de devoció dirigit expressament al mon militar i inclou consells morals, oracions, litúrgia i directrius de comportament, tot això al context de 1940, acabada la Guerra Civil.Vicaria Castrense. Arxiu Pep Sancho5.75 Mb
1940Guerra Civil. Arxiu Històric Nacional. Causa General ramo separado Cuart de Poblet 1940-45Acabada la Guerra Civil, i a la par de la repressió, es va formar una série de tribunals d'investigació a càrrec d'un fiscal militar amb l'objectiu d'identificar i aclarir els abusos comesos a la zona roja, en particular incautaments de terres i vivendes, danys a l'Església , i, especialment, detencions i assassinats dels considerats "Caidos por España". Eixa série de processos componen la Causa General. En ella hi ha un expedient separat sobre Quart de Poblet, doncs al seu terme municipal es feren al voltant de 104 execucions, molts d'ells procedents de València capital. La Pàgina és còpia de la que es pot visitar a l'Archivo Històrico Nacional, projecte PARES http://pares.mcu.es/ amb la signatura FC-CAUSA_GENERAL,1385,EXP.2Arxiu Històric Nacional. FC-CAUSA_GENERAL,1385,EXP.246.75 Mb
1940Carnet sindical de Bienvenida Balbastre Porta. Gener 1940. Quart de PobletDesprés de guerra, la nova ideologia del Règim organitza el mon del treball seguint els principis del nacional-sindicalisme. Tots els productors i empresaris enclavats en la mateixa organització sindical segons la seua secció. El carnet correspon a una veïna de Quart de Poblet lletera de professió, que vivia al carrer Pizarro.Arxiu de Juanjo Monzó885 Kb
1940Fotografies de la Madre Asunción Soler Gimeno. 1940Es tracta d'una série de fotografies on apareix la Madre Asunción Soler Gimeno. Segurament estàn realitzades a partir de 1940Arxiu Pep Sancho546 Kb
1941Diari Las Provincias. Por los Caidos en Cuart de Poblet. Bendición de un Mausoleo. 8-7-1941La portada de Las Provincias del 8 de Juliol de 1941, anunciava l'erecció d'un mausoleu al cementeri del poble per arreplegar les restes dels caiguts del bàndol nacional.Diari Las Provincias. Arxiu Pep Sancho437 Kb
1941Reglamento del Circulo de Obreros Católicos de Jativa. 1941El document és la portada i una pàgina del reglament del Círcle d'Obrers Catòlics de Xàtiva, de 1941. A la pàgina selecccionada s'explica la direcció espiritual de l'organització a càrrec d'un consiliari.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.442 Kb
1941Nomenament i pressa de posesió de Rafael Sanmartín com empleat municipal d'aigües potables. Quart de Poblet 1941Després de guerra, i tras depurar els funcionaris municipals, anaren cobrint les places els nous empleats municipals. Rafael Sanmartín Cuenca, Rafaelet el de l'aigua, fou contractat per al servei municipal d'aigües potables. Li donaren un carnet per acreditar la seua plaça en propietat. Familia Sanmartin Monzo344 Kb
1943Compromis de venda de parcel·la de Onofre Puchades Juan a empresa ELCANO. 1943El document és un contracte de compromis de venda d'una parcel·la d'una fanecada a la partida de Sant Onofre, pel preu de 7.000 pessetes. Les parts , Elcano estava representat per Enrique Tortosa Lletget, acorden formalitzar les escriptures quan es faça la segrgació de la parcel·la d'un camp de 6 fanecades del propietari.Arxiu família Puchades-López356 Kb
1943Acta de la Mutualitat de Mestres de Torremocha. Torremocha, Terol 1943Es tracta de l'acta de la reunió d'esta xicoteta mutualitat de 28 mestres de la zona de Torremocha, Terol. Dona mostra de com funcionaven estes associacions d'ajuda mutua. Un company, malalt per 60 dies va rebre la seua corresponent ajuda.Arxiu Pep Sancho2.79 Mb
1945Plan de formación y acción de los Hombres de Acción Católica 1945Es tracta d'una guia per a la formació de grups d'Acció Catòlica a les parròquies. Bàsicament, la formació es centrava en unes enquestes per a la reflexió orientada per la lectura bíblica, que finalitzava en la pressa de compromisos d'actuació.Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Catòlica. Arxiu Pep Sancho1.56 Mb
1946Nomenament fiscal de jutgat de pau de Quart de Poblet.1946Acta del nomenament de Ramón Sancho Sanmartín com a fiscal del Jutjat de Pau de Cuart de Poblet a juny de 1946.Arxiu Pep Sancho528 Kb
1947Peregrinación de la juventud de Acción Catòlica a Nuestra Señora de la Salud en Algemesí 1947Es tracta d'una guia del peregrí, en 4 folis grapats en quartilla, on consta les recomanacions d'organització i el programa d'actes propi de l'època per a este tipus de concentracions: Missa, ofrena a la Verge, Rosari, acte d'afirmació catòlica i acte eucarístic.Arxiu Pep Sancho715 Kb
1947Reglamento de la Congregación de la Doctrina Cristiana erigida en la Parroquia de la Purísima Concepción. Cuart de Poblet. 1947La Congregació de la Doctrina Cristiana, conegut popularment com "la doctrina", és l'estructura jurídica eclesial sobre la qual s'assentava la pràctica de la catequesi a les parròquies. En principi, i fonamentalment, dirigit als xiquets i les xiquetes, en preparació de la primera comunió.Arxiu Pep Sancho976 Kb
1947Diari Levante. Primeras votaciones tras la guerra Civil Rafael Brines 7-6-1999Crónica de les primeres eleccions que es feren després de Guerra: el referèndum de la Llei de Successió de 1947.Diari Levante. Rafael Brines. Arxiu Pep Sancho628 Kb
1948Discurso Dominica del Buen Pastor Aspirantat Joves A.C 1948La festa dominical del Bon Pastor, que es celebra el diumenge posterior a la Pasqua, solia ser una festa on s'homenatjava al rector de la parròquia, en reconeixement a la seua tasca a favor dels fidels. A l'any 1948, l'organització de l'acte anà a càrrec del grup de Jòvens Aspirants d'Acció Catòlica, i el seu director va preparar el discurs, del qual s'arreplega al document el seu esborrador.Arxiu Pep Sancho567 Kb
1948Correspondencia creuada de Onofre Sancho i Rosario Juan amb M. Asuncion Soler. Quart de Poblet. 1948Onofre Sancho i Rosario Juan, matrimoni proper a la congregació de Carmelites dirigides per la Madre Asunción Gimeno, foren encarregats d'administrar els bens de la congregació herència del germà de la fundadora, Salvador Soler, mentres visquera la seua vídua Rosa Grafià. Els escrits són cartes personals entre la M. Asunción i la família, amb referència a la marxa de l'administració d'eixos bens.Arxiu Pep Sancho955 Kb
1950Plànol dels elements de la Cisterna de Quart de PobletEs tracta d'un croquis dels principals element constructius de la Cisterna a escala 1:100, alçat i planta del dipòsit i de l'escala d'accés. Deu ser anterior a 1978, doncs encara es representa el pilar de suport a la Creu dels Caiguts que hi havia al damunt, a la Plaça de l'Església.No consta. Arxiu Pep Sancho149 Kb
1953Salario Justo. Pastoral Arzobispo de Valencia Marcelino Ormaechea. Junio 1953Publicada per la Revista Forja, de les Hermandades de Obreros de Acción Católica, es tracta d'una pastoral del Arquebisbe de Valencia Marcelino Ormaechea on es fa una reflexió al voltant de la doctrina social de l'Església. Més sembla una misiva dirigida a la patronal, amb referències a la política del Régim i sense faltar una visió paternalista de la situació social.Arxiu Pep Sancho3.88 Mb
1954Novena en honor de San Onofre, Anacoreta patron de la villa de Quart de Poblet, 1954El quadernet, de 48 pàgines és còpia d'un altre més antic i que també es troba en esta documentació. Este quadern destaca, entre altres coses, per les fotografies del Sant i la seua relíquia, anteriors a la destrucció de la guerra. També s'introduix una secció dedicada específicament a la vila de Quart, on narra la aparició al moliner. Com a curiositat, destaca l'ús de la Q al nomenar Quart, lletra que s'havia perdut al llarg del segle XIXM.B.F., presbítero. Arxiu Pep Sancho2.24 Mb
1956Quadern de 10 dies d'oracions per intercessió de Sant Onofre. 1956Amb el títol :"San Onofre. Piadoso ejercicio de diez dias en honor de Dios Nuestro señor por la intercesión de aquel Bienaventurado penitente para alcanzar alivio en toda tribulacion y socorro en las necesidades si ello convienea nuestra salud espiritual". Escrit pel prevere Federico Antonio Sánchez de Gálvez, es un quadernet de 32 pàgines on, després de fer una semblança de la vida del Sant, proposa una série de oracions per a 10 dies.Federico Antonio Sánchez de Gálvez. Arxiu Pep Sancho1.39 Mb
1956Targeta d'invitació a l'entronització del Sagrat Cor de Jesús al nou llar. Quart de Poblet 1956Era costum, entre les famílies més catòliques que després de la boda i el viatge de nonces, o quan es canviava de casa, fer un acte d'entronització del Sagrat Cor de Jesús al nou llar. L'acte consistia en la benedicció, per part de rector, de la nova casa i la col·locació, en lloc preferent, d'una imatge del Sagrat Cor de Jesús. Després es feia un xicotet àpat per als convidats. El document és la targeta d'invitació a l'event.Arxiu Pep Sancho349 Kb
1958Normas de decencia cristiana. Conferencia Episcopal. 1958Es tracta de un llistat de normes de comportament, redactades per la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad, referents als àmbits del culte, la família i la societatConferencia Episcopal Arxiu Pep Sancho3.91 Mb
1958Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures Banda de Musica 1958-59La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho1.47 Mb
1959Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Llibreta comptabilitat 1959-68La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho1.68 Mb
1959Estampa de la Madres Asunción Soler Gimeno. 1959Es tracta d'una estampa devocionaria dedicada a la Madre Asunción Soler,nascuda a Quart de Poblet i fundadora de la congregacio de Hermanas Carmelitas del Sagrado CorazónArxiu Pep Sancho237 Kb
1959Cuestionario para recoger datos para una biografia de la Madre Asunción Soler Gimeno. 1959Després la mort de la Madre Asunción Soler Gimeno, en 1959, s'arreplegaren dades d'aquells que l'havien coneguda per fer una biografia completa de la seua vida. Per això es distribuí en Quart de Poblet, una mena de qüestionari sobre la relació que s'havia tingut amb ella.Arxiu Pep Sancho210 Kb
1960Novena a la Purísima Virgen María Madre Santísima de la Luz, que se venera en Cuart de Poblet. 1960Es tracta d'una reedició de la Novena a la mare de Déu de la Llum de 1918. que a la vegada remet a una altra escrita al 1752.Arxiu Pep Sancho2.66 Mb
1960Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Documents variats 1960-1970La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho3 Mb
1960Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Llibre de socis 1960-67La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho2.28 Mb
1960Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1960La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho1.74 Mb
1961Llicència municipal per a la construcció d'una vivenda a Quart de Poblet, any 1961El document és un imprés de liquidació de la llicència municipal d'obres per una vivenda al carrer Pio XII. El document va a nom de José MªSanmartín Aicar, i signat per l'alcalde Cosme Juan. Arxiu de Juanjo Monzó884 Kb
1961Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1961La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho792 Kb
1962Recopilació de sentències del pleit de la Real Séquia de Montcada contra les Séquies de la Vega 1962Al novembre de 1962, el Tribunal Supremo dictava sentencia final al voltant d'un contenciós llargament disputat entre les séquies que s'abastien del Túria: el dret de preferència en la pressa d'aigua de la Séquia Real de Montcada respecte a la resta de séquies de la Vega, en particular en temps de carestia. Una vegada guanyat el procés, els regants de la séquia Montcada feren una recopilació de les distintes sentències dels respectius tribunals i remitiren l'expedient als ajuntaments afectats.Es troba sellat com a expedient de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu de Pep Sancho1.74 Mb
1962Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1962La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho120 Kb
1962Informe a l'arquebisbat sobre la situació de la vivenda a Quart de Poblet. Febrer 1962A l'inici de la décadda dels 60, l'augment de població a Quart de Poblet havia dut a una situació molt difícil en la qüestió de la vivenda. El grup de Càritas Parroquial inicia els tràmits amb l'objectiu, que compliran parcialment, de promocionar un bloc de vivendes populars. El document és'informe que es un informe on s'arreplega la situació de l'habitatge de prop de 70 families, identificats per nom, nombre de membres de la familia, adreça i condicions de la vivenda. No inclou a famílies del Barri de Porta.Arxiu Pep Sancho5.02 Mb
1962Estatuts del patronat de vivendes "San Onofre" Quart de Poblet. 1962A l'inici de la décadda dels 60, l'augment de població a Quart de Poblet havia dut a una situació molt difícil en la qüestió de la vivenda. El grup de Càritas Parroquial inicia els tràmits amb l'objectiu, que compliran parcialment, de promocionar un bloc de vivendes populars. El document és un primer esborrador d'estatuts d'un patronat parroquial per a iniciar la promoció de vivenda.Arxiu Pep Sancho7.3 Mb
1963Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1963La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de Pasqua.Arxiu Pep Sancho1.15 Mb
1963Estatuts del patronat de vivendes "San Onofre" Quart de Poblet. 1963A l'inici de la décadda dels 60, l'augment de població a Quart de Poblet havia dut a una situació molt difícil en la qüestió de la vivenda. El grup de Càritas Parroquial inicia els tràmits amb l'objectiu, que compliran parcialment, de promocionar un bloc de vivendes populars. El document és un de projectes d'estatuts que es feren, i que tenien que passar l'autorització tant de l'arquebisbat com del govern civil...Arxiu Pep Sancho8.55 Mb
1964Datos sobre la milagrosa imagen del Cristo del Salvador de Valencia. 1964Es tracta d'un xicotet quadernet que arreplega la historia i les tradicions de la imatge del Crist Salvador a l'església del mateix nom a València.Arxiu Pep Sancho605 Kb
1964Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1964La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho680 Kb
1965Llibre de les festes al Santíssim Crist dels Afligits. Any 1965El document és el llibre de festes publicat pels clavaris del Santíssim Crist dels Afligits en 1965. Són 12 pàgines que comencen, com era costum, amb les imatges de Franco i el Governador Civil, i una locució de l'Alcadia, aleshores Cosme Juan. A més del programa de festes i d'algunes poesies, on destaca la que es fa amb motiu dels bous al carrer d'eixe any, destaquen alguns articles de Jaume Sanmartin Fita, sobre la processó del Crist, el concurs de Bandes de Música o el pont del Riu. Aquell any, fou nomenat clavari d'honor el Duc de Cadis, Alfonso de Borbón.Clavaria del Crist dels Afligits. Arxiu de Pep sancho2.09 Mb
1965Article. Origen de la Procesión del Cristo Jaime Sanmartín Fita Libro de Fiestas 1965Este article està extret del Llibre de les festes al Santíssim Crist dels Afligits de l'any 1965, que es pot consultar a este arxiu. Escrit per Jaume Sanmartín Fita, historiador local, intenta fer una explicació de l'origen de la festa dins d'un cert esperit romàntic i pedagògic, tan propi de l'escriptor.Jaume Sanmartín Fita. Arxiu Pep Sancho165 Kb
1965Revista Mundo Ilustrado. La Muy Lealy Heróica Villa de Cuart de Poblet. Luis Negro 1965Cap al 1965, la revisa Mundo Ilustrado, en un volum dedicat a la província de València, trau un extens article escrit per Luis Negro, secretari, interventor municipal i cronista de la vila. L'article, de marcat caire propagandístic, vol presentar el poble, la seua història, el seu desenvolupament econòmic i les realitzacions municipals.Revista Munndo Ilustrado. Luis Negro. Arxiu Pep Sancho856 Kb
1965Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1965La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho181 Kb
1966Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1966La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho758 Kb
1966Preparació entrevista de Ràdio València. Desembre 1966Al final de 1966 li proposen a Jose Sancho, en eixe moment corresponsal en "Las Provincias", la participació en un programa de Ràdio València anomenat "El campo de valencia y sus hombres" i dirigit per Alejandro Garcia Planas, per fer una entrevista sobre Quart de Poblet. En un primer moment va reffusar la participació que es feu, al remat el 22 de Juny de l'any següent. El document és el treball de preparació per a l'entrevista i els missatges que varen intercanviar-se el director i l'entrevistat.Arxiu Pep Sancho1.53 Mb
1967Llibre de Festes Majors de Quart de Poblet 1967En contra del que és habitual, la primera pàgina del llibre s'inicia amb un article sobre la portada, la creu antiga de l'Ermita. Sols després d'una altra pàgina de publicitat, comença la série de fotografies d'adhesió: Franco, el Bisbe i el Governador Civil. Destaquen els articles de Jaume Sanmartín Fita i de José Maria Jorge Coll sobre aspectes històrics i actuals del poble, o la presentació de les fotografies de tots els clavaris i clavariesses o l'abundant publicitat que arreplega tot el teixit comercial i industrial del poble d'aleshores.Editat per l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu de Pep Sancho4.28 Mb
1967Estatutos de la Agrupación Musical La Amistad de Cuart de Poblet.1967Amb ocasió de la Llei d'Associacions de 1964, la Societat Musical La Amistat aprova els seus nous estatus on s'arreplega l'estructura administrativa de l'agrupació. Arxiu Associació Centre de Convivència2.06 Mb
1967Diari Las Provincias. Tiro de Pichón, en Cuart de Poblet. 31-3-1967Es tracta d'una crònica del concurs local de tir de colom a braç, organitzat per la Societat de Caçadors de Quart de PobletArxiu Pep Sancho823 Kb
1967Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1967La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho305 Kb
1967Diari Las Provincias. Comiat del vicari D. Alfredo i carta de queixa d'Amador Grinyó. Agost 67El document és un article aparegut el 10 d'agost de 1967 en Las Provincias on relatava el comiat com a vicari del poble de D. Alfredo Giner. Eixe article mogué a una carta al director en protesta perque al parlar de la figura del rector se li adjudicaven mèrits immerescuts.Arxiu Pep Sancho562 Kb
1967Diari Las Provincias. Instruccions als corresponsals del cap de redacció 1967Al 1967 José Maria Sancho Juan fou nomenat corresponsal local del diari Las Provincias. El document és el full d'instruccions que va rebre del cap de redacció sobre les normes d'elaboració i enviament del material informatiu.Arxiu Pep Sancho364 Kb
1967Manuscrit: Junta de veïns del Barri de San José. 4 de febrer 1967El document són uns papers manuscrits on es parla de la reunió de l'alcalde en la anomenada Junta de Veïns del Barri de San José pels problemes de salubritat del Barri. Un escrit arreplega com va ser el procés i altres papers expliquen quins eren els veïns de la Junta i la seua procedència.Arxiu Pep Sancho723 Kb
1967Primera Assemblea Parroquial. Quart de Poblet. 1967Amb el impuls del Concili Vaticà II, a les parròquies van formant-se assemblees parroquials per a facilitar als fidels la gestió d'aspectes de la parròquia. El document arreplega la convocatòria de la primera assemblea a Quart de Poblet. Al voltant bde l'assemblea es varen fer treballs i reunions de preparació i formació. El document és material utilitzat a l'assembles i manuscrits amb anotacions de les distintes reunions i cursos de formació.Arxiu Pep Sancho8.02 Mb
1967Participacions de la banda l'Amistat al concurs de bandes de Cullera. 1967-1968El document són dos retalls del diari Las Provincias, amb les notes originals i dos cartells convidant al poble de Quart de Poblet al concert de celebració del triomf de la Banda l'Amistat al Certamen de Passodobles cel·lebrat a la població de Cullera en dos anys consecutius, 1967 i 1968 Arxiu Pep Sancho832 Kb
1967Las Provincias. Qüestació contra el càncer i concerts de l'Amistat. Quart de Poblet 1967El document és el mecanoscrit de l'rticle i la publicació en el diari Las Provincias del 12 de març de 1967, d'una ressenya que parla de la qüestació pel càncer al poble i de els concerts que fa la banda de música l'Amistat a la Plaza del CaudilloArxiu Pep Sancho401 Kb
1967Diari Las Provincias. Festes Patronals de Quart de Poblet. 1967El document són dos articles del diari Las Provincias relacionats amb les festes patronals de 1967. El primer és del 11 d'agost abans de festes, i el segon del 13 de setembre fent una resenya de la festa.Arxiu Pep Sancho374 Kb
1967Agrupació Musical L'Amistat. Festes Santa Cecilia 1967. Programa i article en Las ProvinciasEl document és el programa que va realitzar l'Agrupació Musical L'Amistat amb motiu de les festes de Santa Cecília de 1967. A més, s'acompanya de l'article que aparegué al respecte al diari Las Provincias i de l'original de l'article.Arxiu Pep Sancho468 Kb
1967Rebut col·lecta dia d'Acció Catòlica. 1967El document és el rebut que feu Acció Catòlica Diocesana de 280 pessetes que va rebre de la col·lecta que es feu a la Parròquia de Quart de Poblet pel Dia de l'Acció Catòlica. Al rebut consta que es varen recaudar 400 pessetes i que l'agrupació local va quedar-se 120 pessetesArxiu Pep Sancho1 Mb
1967Diari Las Provincias. Inaguració de la guarderia infantil del Barri del Crist. 1967Al 1967, per iniciativa de la parròquia del Barri, es va inagurar la guarderia infantil, patrocinada per la Caixa d'Estalvi. EL document és l'article del diari i l'original.Arxiu Pep Sancho430 Kb
1967Diari Las Provincias. Celebració de la Setmana de la Juventut en Quart de Poblet. 1967Organitzada pel Club Juvenil de la parròquia del poble es va realitzar la setmana de la Juventud a Quart de Poblet, amb activitats que anaven des de conferències fins a música i ball. EL document és la resenya al diari Las Provincias i l'article original, que explicava tots els actes.Arxiu Pep Sancho381 Kb
1967Poema: Un dos d'abril en Cullera. V. Baixauli. 1967Es tracta d'un poema, composat pel nostre autor local, Vicent Baixauli, sobre el premi que va rebre la lbanda de música l'Amistat a festival de Bandes de Cullera.Arxiu Pep Sancho737 Kb
1967Poema: Una nit de Joliol. V. Baixauli. 1967Es tracta d'un poema, composat pel nostre autor local, Vicent Baixauli, sobre el premi que va rebre la lbanda de música l'Amistat a festival de Bandes de Música de València. El poema està dedicat a la memòria de J.B. Valldecabres i al seu nebot Antonio Andrés, president de l'agrupació.Arxiu Pep Sancho542 Kb
1967Nota manoscrita: Escuadra Jose Antonio. Dirigia Jorge Calatayud Gisbert en 9-10-1967Arxiu Pep Sancho555 Kb
1967Obertura de compte corrent pel rector del Barri del Crist. 1967Al 1967 ja estava en ple funcionament la parròquia del Barri del Crist, com demostra l'apertura d'este compte corrent per part del rector, Alejandro Aguilar GimenoArxiu Pep Sancho1.18 Mb
1967Diari Las Provincias. Celebración del Domund en Quart de Poblet. Octubre 1967Es tracta d'una breu ressenya que parla de la celebració de la festa del Domund al poble.Arxiu Pep Sancho886 Kb
1968Diari Levante. Fiestas en Cuart de Poblet. Nos habla el Señor Alcalde. 31-8-68L'article és una xicoteta entrevista amb l'alcalde de Quart, Francisco Hueso amb motiu de les festes locals. També hi ha publicitat dels comerços locals.Arxiu Pep Sancho937 Kb
1968Carta abierta a todos los feligreses de Cuart. Cáritas Parroquial de Quart de Poblet. 1968El document és un full dirigit als feligresos de la parròquia Puríssima Concepció on es demana la subscripció a Càritas i es fiquen alguns exemples concrets de les necessitats de la població.Arxiu Pep Sancho1.27 Mb
1968Presentació tombola parroquial de Cuart de Poblet. 31-8-1968Per festes de Quart, s'obria la tómbola parroquial, amb una finalitat benèfica.Arxiu Pep Sancho1.14 Mb
1968Diari Las Provincias. Defunció de Jose Maria Jorge Coll 16-8-68El document arreplega l'esquela de l'escriptor apareguda al diari Las Provincias i una breu ressenya sobre el seu soterrar. Arxiu Pep Sancho872 Kb
1968Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1968La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de Pasqua.Arxiu Pep Sancho1.02 Mb
19682n. Premi a La Amistat en el Certamen de Bandes de València. 1968La Banda de Música La Amistat va aconseguir el segon premi, medalla de plata, en la seua intervenció al Festival Internacional de Bandes de Música de Valencia, celebrat en 1968. El document arreplega el full publicitari del certamen, l'article que es va escriure per al diari Las Provincias i informació del curriculum de la Banda d'aleshoresArxiu Pep Sancho877 Kb
1968Banda de Música La Amistat. Festes de Santa Cecília 1968El document és el programa de festes i la redacció d'un article per al diari Las Provincias amb motiu de les festes de Santa Cecília de 1968.Arxiu Pep Sancho417 Kb
1968Segona Assemblea Parroquial de Quart de Poblet, Comissions i enquestes als joves. Desembre 1968Amb el impuls del Concili Vaticà II, a les parròquies van formant-se assemblees parroquials per a facilitar als fidels la gestió d'aspectes de la parròquia. El document arreplega la convocatòria de la assemblea, i manuscrits de les distintes comissions preparatòries i exemplars d'una enquesta que es va fer dirigida a la participació dels jovesArxiu Pep Sancho2.27 Mb
1968Diari Las Provincias. Cuart de Poblet: Primeras Comuniones. Article amb informacions variades.7 Juny 1968Es tracta d'un xicotet article amb infrormacions variaddes: les primeres comunions, La guarderia del Barri de St José, el concert popular de La Amistat i un sorteig de la Caja de Ahorros on un quartà, Primitivo Escriche va rebre un premi de 100.000 pessetes, amb entrevista inclosa.Arxiu Pep Sancho845 Kb
1968Pep Sancho. Ponència sobre el paper de Càritas en Quart de Poblet. 31 maig 1968El document és l'esborrador d'una ponència o una reflexió sobre la situació assistencial en Quart de Poblet i el paper que ha de desenvolupar Càritas. L'esborrador presenta escrits a mà, a màquina i reculls de premsa per il·lustrar algunes situacions Arxiu Pep Sancho1.73 Mb
1968Diari Las Provincias. Cursillo para catequistas. Quart de Poblet. 1968El document és una resenya del diari i l'original sobre un curs de catequesi que es va realitzar a Quart de poblet el 6-2-1968Arxiu Pep Sancho254 Kb
1968Presentació Fallera Major, Falla Alacant de Quart de Poblet. 1968El document són dos retalls de diari, Levante i Las Provincias sobre l'acte d'exaltació de la fallera Major de la Falla Alacant en 1968. També l'acompanya elfull de convocatòria d'un concurs escolar de dibuix que es feu entre les activitats de la falla, patrocinat per la tenda d'electrodimèstics "Su Hogar" i el manoscrit de la resenya per a la premsaArxiu Pep Sancho509 Kb
1968Participació de l'Amistat al Festival de Bandes Música de València. 1968El document és la nota de premsa, el fullet del certàmen i altra informació sobre la banda, que es féu amb motiu de la participació de la Banda l'Amistat al Festival de Bandes de Música de València per la fira de juliol. La Banda obtingué un segon premi, medalla de plataArxiu Pep Sancho612 Kb
1968Reflexions i ponència sobre Càritas en Quart de Poblet. 1968EL document és una série de reflexions sobre la situació de la pobressa a Quart de Poblet i el paper de Càrites davant d'eixes situacions. Es tracta d'un recull de manoscrits i retalls de diari que presenten diverses situacions de maginalitatArxiu Pep Sancho1.49 Mb
1969Programa Primer Festival de Bandas de Música. Clavarios de San Onofre. Cuart de Poblet 1969Al primer Festival de Bandes de Música que es realitzà a Quart de Poblet, aprofitant la festa patronal de Sant Onofre a setembre, hi actuaren les bandes de Riba-roja, Casinos, Unión Musical de Lliria, Torrent, Sedavi i L'Amistat de Quart. Baix el patrocini de l'Aula de Cultura de la Caja de Ahorros de València, l'acte fou l'inici d'una tradició que es conserva fins a hui en dia. Arxiu Pep Sancho995 Kb
1969Diario Levante 18-2-1969 y 18-3-1969 Fraga Iribarne Presidente de Honor de la Agrupación Musical La Amistad de Quart de PobletA principi de 1969 la Agrupació Musical La Amistat de Quart de Poblet va nomenar al aleshores ministre d'Informació, Manuel Fraga Iribarne, president d'honor de l'agrupació. Els retalls de diari corresponen a la visita que va realitzar el ministre a València y a Quart de Poblet, on va rebre ell la distinció de president d'honor i el aleshores director general de cultura, Carlos Robles Piquer, la de soci d'honor. El segon retall correspon a la visita que feu la banda de música a TVE per gravar un concert, en la qual el ministre impossà a la banda el llaç al Mérito Turístico.Diari Levante. Manuel Carbonell Alabau. Arxiu Pep Sancho1.39 Mb
1969Visita Pastoral Arxiprestat Beato Juan de à€vila 1969A Abril de 1969 es feren les Visites Pastorals a les parròquies de l'Arxiprestat Beato Juan de à€vila, aixó és, la supervisió des de l'arxidiòcesi de la activitat a les parròquies dels pobles de Manises, Quart i el Barri de Porta-Crist. A Quart, per a preparar la visita es feu una enquesta on es preguntava als fidels respecte la situació religiosa i social al poble. El document conté el ritual de la liturgia amb el bisbe, el qüestionari que es facilità als fidels i les respostes que es donaren i el resum dels problemes que més afectaven al poble.Arxiu Pep Sancho3.87 Mb
1969Fullet de presentació del primer concert de l'agrupació L'Amistat de l'any. 20 març de 1969Es tracta de un fullet que anuncia el primer concert del curs de l'agrupació musical L'Amistad al curs 1969Arxiu Pep Sancho1.28 Mb
1969Nuestra Revista. Revista de la HOAC (Hermandades de Acción Catòlica). Diciembre 1969 Es tracta de la revista que feien els membres de l'HOAC, moviment centrat en les escoles profesionals de S. José en València. Té especial importància les resenyes que es fan de la figura de Pepe Botet, jove quartà, professor en les escoles professionals i figura destacada del moviment juvenil obrer catòlic, que havia mort fa poc en accident de trànsitArxiu Pep Sancho3.9 Mb
1969Resposta de Rincon de Arellano a un recomanació del Baró de Càrcer 1969Es tracta d'una xicoteta nota, on Rincón d'Arellano, aleshores alcalde de València, comunica al Baró de Càrcer, que una recomanada, veïna de Quart de Poblet d'una família de tradició carlista, no ha pogut superar les proves per a ingrés com a conserge a l'Ajuntament de ValènciaArxiu Pep Sancho1.87 Mb
1969Diari Las Provincias. Fraga impone el lazo del Mérito Turístico a la Banda La Amistad. Quart de Poblet.1969Dins de les estretes relacions de l'aleshores Ministre d'Informació i Turisme Manuel Fraga Iribarne, amb les autoritats del nostre poble, s'emmarca este acte on la Banda de Música l'Amistat anà a Madrid a grabar tres peces de música. Al finalitzar, s'acostà a ls estudis de TVE el Ministre per imposar en la bandera el llaç de reconeixement del Mérit Turístic. Arxiu Pep Sancho993 Kb
1969Diari Levante. El escándalo Matesa, 30 años ya. Rafael Brines. 11 enero 1999L'article tracta de fer entendre les repercusions de l'affaire Matesa dins del seu context polític, a les postrimeries del Régim en un marc d'enfrontament entre les distintes famílies i grups de poder.Arxiu Pep Sancho1.48 Mb
1969Curso de renovación conciliar. Listado de asistentes. Manises. Marzo 1969Es tracta d'un listat de membres de Quart de Poblet i de Manises assistents al curs de roenovació conciliar que es va realitzar a Manises del 23 al 30 de març de 1969 Arxiu Pep Sancho361 Kb
1970Bodas de Diamante de la Sección Local de la Adoración Nocturna de Quart de Poblet. 13-14 junio 1970A la nit del 13 al 14 de juny de 1970 es va celebrar els 75 anys de la fundació de la secció local de l'Adoració Nocturna. Tal vegada, va ser l´últim gran acte religiós amb transcendència fora del poble que es va celebrar amb una important participació del veïnat. Es pintaren i decoraren els principals carrers amb motius religiosos i va arribar al poble una important representació de seccions de l'Adoració Nocturna de tota la provincia. El document és un recull de materials (escrits, estampetes, cantorals i ressenyes de l'aconteciment) Arxiu Pep Sancho5.94 Mb
1970Bodes de Diamant de l'Adoració Nocturna de Quart de Poblet Juny 1970Amb ocasió del 75 aniversari de la fundació de l'Adoració Nocturna en Quart de Poblet es va celebrar un acte multitudinari al poble al que van acudir seccions de tota la provincia. Tal vegada siguera l'últim acte social-religiós d'eixa importància. Es va engalanar el poble i pintat els carrers amb motius eucarístics. L'arxiu englova diversos documents al voltant de l'acte: Cartes de presentació, estampes, cançoner litúrgic i diversos articles en revistes... Arxiu Pep Sancho2.79 Mb
1970Convocatoria concurs de literatura de la secció local de l'Adoració Nocturna de Quart de Poblet. 1970Amb motiu de les Bodes de Diamant de l'Adoració Nocturna es va convocar un concurs de literatura "Eucaristia y Sociedad actual" Els treballs havien de presentar-se al "Club de la Juventut" del carrer Gerardo Paadin. Crida l'atenció la quantia dels quatre premis: 5000, 3000 i dos de 1000 pessetes Arxiu Pep Sancho1.46 Mb
1970Carta a los feligreses parroquia de Santa Cecília 1970El document és una carta oberta del rector Benjamin Peinado i del diaque Jose Luís Barrera on reflexionen sobre el fenòmen de la migració.Arxiu Pep Sancho358 Kb
1970Recull de pàgines sobre la Banda de Música l'Amistat. Quart de Poblet. 1970El document és un recull de pàgines variades, segurament dels fullets dels festivals de bandes de música, que arreplega informació sobre la banda l'Amistat desde 1970 a 1977Arxiu Pep Sancho1.36 Mb
1970Al pueblo de Cuart de Poblet. Octaveta de suport a la Banda l'Amistat. 1970Arranc de la participació de la Banda de Música de l'Amistat a Certament de Valèwncia, l'Alcalde de Quart, Francisco Ferrandis, va fer difondre una ostaveta on demanava el suport del poble cap a l'acte i la banda de música.Arxiu Pep Sancho947 Kb
1970Recensió de textos anarquistes. Ricardo Mella i Rudolf Rocker. Quart de Poblet 1970A finals dels anys 60, un grup de jovens al voltant del rector Salvador Franch Benavent inicien la "Libreria Popular", especialitzada en llibres de reflexió social i altres materials difícils de trobar al context polític de l'època. Entre eixos material circulen recensions de textos de tipus polític marxistes i anarquistes. EL documment és una série de fulls mecanografiats sobre textos de Riacardo Mella (La bancarrota de las creencias, EL anarquismo naciente, Cuestiones de enseñanza, EL cerebro y el brazo, Paz inaceptable) i un text de Rudolf Rocker (Anarcosindicalismo: teoria y práctica)Arxiu Pep Sancho3.78 Mb
1970Ciclo de Conferencias Culturales.Teatro Hogar del Productor. Quart de Poblet 1970EL document és una octaveta on es publicita un "Ciclo de Conferencias Culturales", al teatre del Casino. No s'explica qui organitza els events a càrrec d'un únic conferenciant, Mns Alfonso Robledo Mejía, Caputxí. Les quatre conferencies tenen noms tan rotunds com: "La sociedad frente a Dios", "El cristiano y la moral", "La juventud y sus valores" y "Dios.Punto i arranque de toda actividad".Arxiu Pep Sancho945 Kb
1970Salvador Franch Benavent. Resum homilia del 2 abril 1970. Quart de Poblet 1970El document és un full de llibreta escrita a màquina on s'arreplega els punt més importants de l'homilia de Salvador Franch del 2 abril de 1970. Cal destacar que este rector patia de nombroses denúncies davant l'arzobispat per "comunista". Al sermó s'insisteix en la necessitat de no ser xivato.Arxiu Pep Sancho1.38 Mb
1970Oració-piràmide a la Verge del Carme. 1970Dins de les mostres de "religiositat popular" tenim estes oraccions-piràmide, on es demana que s'envien 29 (!!!) còpies de l'oració a altres tantes persones per a aconseguir bona sort. Al contrari, qui trenca la cadena li cauran al damunt les desgràcies més horripilants.Arxiu Pep Sancho1 Mb
1970Asociación Sociedad Regionalista. Fanzine sobre conferencia de Emilio Romero Gómez. 1970En el marc dels enfrontaments entre les distintes famílies del Régim, es troba este "fanzine", un full on es difon la cconferència d'Emilio Romero Gómez, periodista adscrit al sector "juancarlista", on es ffa un retrat de la situació política de l'Espanya de principis dels 70.Arxiu Pep Sancho1.61 Mb
1970Correspondència entre Salvador Franch i Pep Sancho. Quart de Poblet 1970Al principi de 1970, i després de la mort en accident del seu amic Pepe Botet, Salvador Franch, vicari de la Parroquia de Quart especialment per la zona de l'Ermita, se'n va durant una temporada a Alacant per recuperar-se d'una forta crisis nerviosa i personal. Des d'allí manté correspondència amb Pep Sancho, que li explica, entre altres coses, com veu la situació a l'Església de Quart i la seua activitat pastoralArxiu Pep Sancho4.99 Mb
1970Eleccions municipals novembre 1970. Composició de les meses de Quart de Poblet y resultats electorals.1970A novembre de 1970 es varen celebrar eleccions municipals per a regidors. Estes eleccions varen ser completament controlades pel Régim, per la qual cosa calia asegurar la composició de les meses electorals, per evitar "sorpreses".Arxiu Pep Sancho1.26 Mb
1970Revista Montejurra. El Proceso de Burgos. Desembre 1970El Proceso de Burgos de desembre de 1970 fou un juí militar sumaríssim contra 16 membres d'ETA que es va convertir en una resposta interna i internacional contra el Régim. El document, de la Revista carlista Montejurra, analitza el juí i les seues repercusions, centrant-se en la resposta de la jerarquia vasca i vaticana a la seua celebracióArxiu Pep Sancho561 Kb
1971Llibre de les Festes Majors de Quart de Poblet 1971El llibre s'inicia amb les habituals fotos d'adhesió: Franco, el Príncep, l'Arquebisbe, el Governador Civil i el Cap de la Diputació. Hi han molts articles relacionats tant amb el passat del nostre poble: La Carta Pobla, anàlisi dels cognoms més populars, la biografia del poeta José MªJorge Coll, la guerra de la Successió... i articles de la realitat més actual: el nou ambulatori, la banda de música o articles dels rectors de les parròquies. Cal destacar un article on J. Giner defèn la correcta ortografia de Quart (amb Q, no amb C), i de fet, el llibre ja la presenta a la portada amb la grafia correcta. Menció a banda mereix la presentació de les fotografies de tots els clavaris i clavariesses o l'abundant publicitat que arreplega tot el teixit comercial i industrial del poble d'aleshores.Editat per l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu de Pep Sancho5.67 Mb
1971Erecció de noves parròquies a Quart de Poblet. 13 juliol 1971Amb l'augment de població de Quart de Poblet de la década dels seixanta, es feu necessari la constitució de dos noves parròquies al terme, en les zones de major creixement urbà. Es va constituir la parròquia de Santa Cecília a la zona est i la parròquia de la Mare Santíssima de la Llum (l'Ermita) a l'oest del poble. A les dos zones habitaven població emigrant d'altres punts d'Espanya, població que, per altra part, era majoritària al cens municipal. El document conté una nota manuscrita que transcriu el nomenament dels rectors de les dos parròquies (Salvador Franch i Benjamín Peinado), el full parroquial de la parròquai de la Immaculada Concepció s'explica els límits de les noves parròquies i una Carta a los Feligreses del nou rector de Santa Cecília explicant la seua missió.Arxiu Pep Sancho3.28 Mb
1971Fotocòpies documents fundacionals de l'Associació d'Amics de les Arts Plàstiques de Quart de Poblet. 25 de setembre de 1971En 1971 es va crear a Quart de Poblet, l'Associació d'Amics de les Arts Plàstiques, de la qual fou president Juan Bondia García. L'associació pretenia arreplegar les inquietuds dels artistes plàstics d'un poble on la influència de la industria taulellera i ceràmica generava un gran interès pel món de la pintura i l'escultura. El document conté les dos primeres actes fundacionals i l'escrit dirigit al Govenador Civil demanant l'aprovacio dels estatuts. Arxiu Pep Sancho1.44 Mb
1971Carta a los Feligreses de la Parróquia de Santa Cecília de Quart de Poblet. Navidad 1971Es tracta d'un full informatiu de la parròquia amb una reflexió sobre el sentit del Nadal i, a l'anvers, la convocatòria del Ii concurs de Belens del Moviment JuniorArxiu Pep Sancho1.02 Mb
1971Documents sobre la creació de noves parròquies a Quart de Poblet. Juliol 1971Des de finals dels anys 60, l'augment de la població a Quart de Poblet va recomanar la redistribució de la parròquia única del poble, Puríssima Concepció, en tres parròquies per tal d'apropar l'acció pastoral a la nova realitat demogràfica. L'arxiu presenta tres documents: L'aleluia de la parròquia principal, on es presenta la constitució de les noves parròquies, una nota manoscrita del Booletí de l'Arquebisbat i una Carta a los Feligreses del rector de la nova parròquia de Santa Cecília, Benjamin Peinado.Arxiu Pep Sancho845 Kb
1971Documents fundacionals de l'Associació d'Amics de les Arts Plàstiques de Quart de Poblet. Setembre 1971AL 1971 es constitueix l'Associcació d'Amics de les Arts Plàstiques, centrats en la difusió de la pintura, escultura i d'altres disciplines com la fotografia mitjançant expossicions i cursos de formació. El document presenta les actes de constitució i elecció de la primera directiva, la presentació dels estatuts a l'Ajuntament i una nota manoscrita sobre la IV expossició de l'Associació feta a l'any 1974Arxiu Pep Sancho1.05 Mb
1971Fallecimiento del pàrroco, D. Víctor Cervera. Quart de Poblet. 1971El 27 de novembre de 1971, als 69 anys moria a Quart el que havia sigut el rector del poble des de 1942, Victor Cervera. Li substituiria, després d'haver fet la divisió parroquial del poble, D. Juan Verdú.Arxiu Pep Sancho745 Kb
1972Convocatoria III Juegos Florales Cuart de Poblet. Septiembre1972A les festes de setembre de 1972 i organitzats pels Clavaris de Sant Onofre i del Crist dels Afligits (que aleshores formaven una sola Clavaria), s'organitzaren Jocs Forals (concurs literaris amb un tema determinat) on s'establiren 17 premis patrocinats per diverses empreses locals. Destacava les 10.000 pessetes d'aleshores, al premi convocat per la Caja de Ahorros amb el tema: "La família como base de la educación de los hijos" Arxiu Pep Sancho521 Kb
1972Full presentació I Recital Folk, Juny 1972Al 1972, el joves del Cine-Club "Santa Cecília" organitzaren, a la pista esportiva del Centre Paroquial el I Festival Folk, amb participació de diversos grups del País i de fora. Per a convidar a l'acte es feu este full de presentació que pot donar idea de com bufaven el vents per al joves quartans dels anys setantaArxiu Pep Sancho1.44 Mb
1972Diario Levante 18-8-1972 Mejoras urbanas en barrio de Cristo y de PortaAl 9 d'Agost de 1972, s'inaugurà l'enllumenat públic al Barrio de Cristo y Porta. L'obra la sufragaren entre la Diputació de València i els ajuntaments de Quart i Aldaia. L'article fa un repàs dels equipaments públics del BarriDiari Levante. Manuel Carbonell Alabau. Arxiu Pep Sancho799 Kb
1972Apertura de la V Tombola Parroquial 1972Al 1972, la comissió d'obres de la Parròquia de l'Immaculada Concepció obrigué la Tómbola Parroquial per a aconseguir fons per a les obres. El document és un saluda a Vicente Sancho Sanmartin, director de la Caja de Ahorros, convidant-lo a l'inaguracióArxiu Pep Sancho1 Mb
1972Presentació campament Junior al Reatillo. 1972Al principi de la décadaa dels 70, a Quart de Poblet només hi havien dos grups que treballaren amb jòvens a l'àmbit del temps lliure: Per una banda la OJE, vinculat al Moviment i la Falange i per altra el grup Junior al voltant de l'Església. Encara que eren minoritaris, en relació al fort augment demogràfic que havia patit el poble, representaven l'única mostra d'associacionisme al panorama juvenil del poble.Arxiu Pep Sancho857 Kb
1972IV Exposición-Concurso Local de Pintura al à“leo y Cerámica. Quart de Poblet. Setembre 1972Patrocinat per l'Ajuntament i Organitzat per l'Associació d'Amigos de las Artes Plàticas es va realitzar amb motiu de les festes de setembre una exposició que mostrava 61 obres de pintura i ceràmica.Arxiu Pep Sancho514 Kb
1972Programa del Concierto de la Agrupación La Amistat y la Orquesta de Cámara de la Asociación Musical de Salzburgo. Septiembre 1972Dins els actes de les festes de setembre de 1972 es va organitzar un concert conjunt entre la Banda de l'Amistat i una Orquestra de cambra de Salzburg que estava de gira organitzada per la Federació de Bandes de València.Arxiu Pep Sancho390 Kb
1972Diario Levante 2-9-1972. Fiestas patronales de Quart de Poblet.Per festes de setembre de 1972, el diari Levante va publicar un article sobre els resultats del Jocs Forals i una entrevista amb l'alcalde Francisco HuesoDiari Levante. Arxiu Pep Sancho1.64 Mb
1972Barrio del Cristo, informe sociológico. Full de l'HOAC. Desembre 1972El document és un full mecanoscrit on es va describint la situació del Barri del Crist en una diversitats d'aspectes sociológics (urbanistic, vivenda, educació, servicis...)Arxiu Pep Sancho396 Kb
1972Diario Levante. Importantes mejoras en los barrios Cristo y Porta. Agosto 1972És un article que parla, arranc de la inaguració de l'enllumenat públic, de les millores que han anat fent-se des de la creació del barri...Arxiu Pep Sancho995 Kb
1972Amador Griñó. Crónica festivitat de Tots Sants. Quart de Poblet 1972Al ser anomenat Cronista Oficial de Quart de Poblet, Amador Griño va escriure unes cròniques mensuals on apareixien els events més importants del poble al llarg del mes. Esta crònica parla de la festivitat de Tots Sants al poble i el costum de visitar el cementeri.Arxiu Pep Sancho2.22 Mb
1972Saludes d'invitació a la inaguració dels locals parroquials i crònica. Desembre 1972La vespra de la nit de Nadal de 1972 s'inaguraren els locals parroquials de la Parròquia Purisima Concepción. EL document que es mostra són els saluda del pàrroco i del president de la junta rectora. A més, tenim la crònica realitzada per Amador Griño al voltant de l'acte.Arxiu Pep Sancho425 Kb
1972Convocatòria de la reunió de la Junta Parroquial de Obras.Quart de Poblet. Juliol 1972El document és la convocatòria de la reunió de la Junta Parroquial de Obras de la parroquia de Quart de Poblet, el 3 de juliol de 1972 i un manuscrit que reflectix les tensions que es vivien al sí de la Junta Parroquial en eixos dies. Un dels convocats manifesta que no anirà més, en disconformitat per la forma d'actuació d'alguns membres...Arxiu Pep Sancho362 Kb
1972Commemoració del Dia del Dolor. Quart de Poblet 1972Al calendari del Régim Franquista, el 20 de Novembre es celebrava el "Dia del Dolor", recordant l'afussellament de José Antonio Primo de Rivera en Alacant. El document és la invitació del Cap Local del Movimiento, l'alcalde Francisco Hueso: Misa a les 19,30 i lliço política a càrrec de J. Mª. Terrádez. També s'inclou la crónica de l'acte pel corresponsal Amado Griñó.Arxiu Pep Sancho723 Kb
1972Boletin HOAC Barrio del Cristo. Diciembre 1972El document és un butlletí fet per l'Hermandad de Obreros de Acción Católica (HOAC), on té una mirada especial cap al Barrio Del Cristo. El butlletí és una bona referència sobre com es treballava en els ambients obrers de l'èpocaArxiu Pep Sancho5.81 Mb
1972Amador Griñó. Crònica del curset d'iniciació bíblica. Quart de Poblet 1972El document és la crónica delcorresponsal Amador Grinyo sobre el primer Curset d'iniciació Bíblica que es feu als locals parroquials el 3 de novembre de 1972 a càrrec del Padre Gerardo Sánchez. Amador, amb fina ironia, tanca la crónica marcant la falta de capacitat de diàlec del preparador... Arxiu Pep Sancho599 Kb
1972Movimiento Junior A.C. Curs 1972-73.Quart de Poblet 1972El document és un recull de materials del Moviment Junior al llarg del curs 1972-73. Destaca una crónica del correponsal Amador Grinyó sobre unes conferències organitzades per este moviment i un recull de vidre que es feu per sufragar el campament d'estiu..Arxiu Pep Sancho1.58 Mb
1972Amador Grinó. Todos los Santos. Quart de Poblet 1972El document és una reflexió, no sabria dir si una crònica, sobre el significat de la festa de Tots SantsArxiu Pep Sancho1.7 Mb
1973Memoria anual de las actividades de la Corporación de Cuart de Poblet.1973Es tracta d'un exemplar de la memòria de l'any 1973 de la corporació. En ella consten els acords que s'han pres eixe any, la variació de la situació patrimonial i de personal i el resultat econòmic. Correspon a l'any 1973, quan estava d'alcalde Francisco Hueso, encara que està signada a 1975, que era alcalde Fernando ChinerArxiu Familia Serer Sanmartín4.3 Mb
1973El Curioso Parlante. Butlletí n.5 de l'associació coral Veus Juntes. Quart de Poblet.Desembre 1973AL 1973 començava a rodar l'associació coral Veus Juntes, vinculada a la parròquia Puríssima Concepció. L'associació feia activitats al camp coral, cinema o teatre. A l'agost de 1973 començaren a publicar un butlletí, El Curioso Parlante que presenta la seua junta directiva i les seues activitatsArxiu Pep Sancho1.71 Mb
1973 El curioso parlante. Butlletí n.1 de l'associació coral Veus Juntes. Quart de Poblet. Agost 1973Al 1973 començava a rodar l'associació coral Veus Juntes, vinculada a la parròquia Puríssima Concepció. L'associació feia activitats al camp coral, cinema o teatre. A l'agost de 1973 començaren a publicar un butlletí, El Curioso Parlante que presenta la seua junta directiva i les seues activitatsArxiu Pep Sancho1.04 Mb
1973Programa de l'obra de teatre 'El diario de Anna Frank" interpretada pel grup coral Veus Juntes. Quart de Poblet. Gener 1973Al gener de 1973, la secció de teatre de l'associació Veus Juntes interpretà quatre funcions de l'obra "El diario de Anna Frank". Les funcions es feren al teatre del Casino. El document és el programa que es va repartir a les funcions.Arxiu Pep Sancho254 Kb
1973Llibre. Una futura Santa. Jaume Sanmartin Fita. M. Asunción Soler.1973Al 1973, 14 anys després de la mort de la Mare Asunción Soler Gimeno, fundadora de les Carmelites del Sagrat Cor, va prenent l'idea de fer una biografia de la seua vida per tal d'avançar una posible causa de canonització. El fruit és este llibre, escrit pel cronista local Jaume Sanmartin Fita i patrocinat per l'ajuntament del poble.Arxiu Pep Sancho4.91 Mb
1973Hoja Parroquial con noticia de la muerte de Salvador Franch. Quart de Poblet. Diciembre 1973Després de la mort en accident de Salvador Franch, rector de la parroquia Madre Santísima de la Luz (l'Ermita), el full parroquial de la parroquia "principal" de Quart anuncia la misa de sufragi concelebrada per "todos los sacerdotes del arciprestazgo". A la banda de darrere es fa un obituari resum de la vida del sacerdot.Arxiu Pep Sancho338 Kb
1973Amador Griñó. Crónica de enero de 1973. Quart de Poblet 1973Al ser anomenat Cronista Oficial de Quart de Poblet, Amador Griño va escriure unes cròniques mensuals on apareixien els events més importants del poble al llarg del mes. Esta crònica de gener de 1973 s'inicia amb un article sobre la recaptació de fons en Quart pel Terratremol de Managua i un altre article on parla d'una excursió a la neu del Moviment Junior i de les divisions entre la feligresia catòlica.Arxiu Pep Sancho627 Kb
1973 Amador Griñó. Crónica de febrero de 1973. Quart de Poblet 1973Al ser anomenat Cronista Oficial de Quart de Poblet, Amador Griño va escriure unes cròniques mensuals on apareixien els events més importants del poble al llarg del mes. Esta crònica de febrer parla de les presentacions falleres i de la pressa de posesió en la seua parròquia de Marchalenes del rector quartà Onofre Andrés Cuenca.Arxiu Pep Sancho326 Kb
1973Amador Griñó. Crónica de Junio de 1973. Quart de Poblet 1973poblet 1973 Al ser anomenat Cronista Oficial de Quart de Poblet, Amador Griño va escriure unes cròniques mensuals on apareixien els events més importants del poble al llarg del mes. Esta crònica de juny de 1973 fa referència a moltes activitats: el curset de formació de les Dones d'A.C., el cicle "Cine y Violencia" de Veus Juntes, la junta general ordinaria de l'Amistad...Arxiu Pep Sancho789 Kb
1973Convocatòria de Junta General del Circulo Cultural Balmes de Valencia.1973Los Circulos Culturales Jaime Balmes eren, dins el marc polític del Régim, grups de pressió monàrquica que defenien la restauració borbònica en la persona de D. Juan. Es definien pel seu caire "antifalangista" i estaven repartits per tot l'Estat.Arxiu Pep Sancho1.68 Mb
1973Carta a los feligreses. Parroquia Santa Cecília.Quart de Poblet 1972El document és un full parroquial on anuncia l'inici de la formació en la primera comunió. El rector, Benjamin Peinado, ofereix la seua casa a tots els nouvinguts al barri..Arxiu Pep Sancho1.85 Mb
1973Full informatiu Campament Junior en Albarracín. Quart de Poblet. Agost 1973Al 1973, l'incipient Moviment Junior de les parròquies de Quart de Poblet, comença a realitzar campaments d'estiu i altres activitats de temps lliure.Arxiu Pep Sancho284 Kb
1973Full Parroquial Parròquia Purísima Concepción. 8 i 15 abril 1973Es tracta de dos "Aleluies" o fulls parroquials de la Parròquia Purísima Concepción, referits a abril de 1973, al voltant de les festes de Pàsqua. A la plana darrera, hi han anotacions a mà sobre alguns dels actes programats.Arxiu Pep Sancho756 Kb
1973Full parroquial de Manises. Maig 1973Es tracta de l'Aleluia o Full Parroquia de l'església de Sant Joan Baptista de Manises. hi ha un article que parla sobre el paper de l'Adoració Nocturna FemeninaArxiu Pep Sancho463 Kb
1973Amador Griñó, cuento de constumbres valencianas: Mientras sueña la blanca Aurora. 1973El text és un conte d'Amador Grinyó, escrit en 1973. El tema central és un vel·latori valencià.Arxiu Pep Sancho855 Kb
1973II Semana artistica musical en honor a Santa Cecília. Banda la Amistad. Quart de Poblet. Mayo 1973El document és el programa de la II Semana Artistica musical en honor a Santa Cecília celebrada per la Banda l'Amistad de Quart de Poblet, del 12 al 20 de maig de 1973. Entre els actes estan la proclamació de les Muses, concerts, mascletades, mises...Arxiu Pep Sancho317 Kb
1973Tarjeta esquela Onofre Navarro Hueso.Quart de Poblet. 1973Record de la mort d'Onofre Navarro Hueso que va morir el 10 de juliol de 1973Arxiu Pep Sancho220 Kb
1973Hoja donativos nuevo templo.Enero 1973Al principi de 1973 ja estava en marxa la construcció del temple per a la nova parròquia de Santa Cecília en Quart de Poblet. El document és el full de donatius destinats a la financiació de l'obra.Arxiu Pep Sancho1.74 Mb
1974Memoria anual de las actividades de la Corporación de Cuart de Poblet.1974Es tracta d'un exemplar de la memòria de l'any 1974 de la corporació municipal. En ella consten els acords que s'han pres eixe any, la variació de la situació patrimonial i de personal i el resultat econòmic. Correspon a l'any 1974, i presenta el canvi de l'ajuntament, quan va cesar Francisco Hueso i la nova alcaldia de Fernando ChinerArxiu Familia Serer Sanmartín5.18 Mb
1974Salvador Franch Benavent. Notes sobre l'origen del PSOE al sud del País Valencià. Universitat de València. 1974Un any després de la mort en accident del rector de la parroquia Madre Santísima de la Luz (l'Ermita), Salvador Franch Benavent, va aparèixer esta separata d'un article seu per al Primer Congreso de Historia del Pais valenciano organitzat per la Universitat de ValènciaArxiu Pep Sancho887 Kb
1975Memòria Municipal any 1975. Ajuntament de Quart de PobletEs tracta d'un exemplar de la memòria de l'any 1975 de l'activitat de la corporació en 1975. En ella consten els acords que s'han pres eixe any, la variació de la situació patrimonial i de personal i el resultat econòmic. Correspon a l'any 1975, quan estava d'alcalde Fernando Chiner. Mereix especial atenció l'informe respecte al deute que va aparèixer arran la defunció del recaptador d'aleshores.Arxiu Pep Sancho9.46 Mb
1975Revista promocional. Quart de Poblet industrial. 1975El govern municipal de Fernando Chiner, amb intenció de promocionar el vessant industrial de Quart de Poblet, va publicar una revista en varies llengues que destacaven els avantatges en aspectes històrics, geogràfics i econòmics del nostre pobleArxiu Pep Sancho4.49 Mb
1976VII Festival de Bandas de Música. Quart de Poblet 1976El document és el llibre del VII Festival de Bandas de Música que es va celebrar a Quart de Poblet en 1976. Participaren la Banda Municipal de Valencia junt a la Banda l'Amistat de Quart de PobletArxiu Pep Sancho742 Kb
1976Cartell demanat incorporacions del grup coral Veus Juntes. Quart de Poblet.1976El cartelll és una campanya de noves incorporacions realitzada després que el grup Veus Juntes reorientara la seua activitat cap al cant coral, després de l'incorporació de Josep Lluis Valldecabres com a director en 1975Arxiu Pep Sancho4.24 Mb
1976Curs de Puericultura a Quart de Poblet 1976Organitzat per la secció femenina, va realitzar-se al centre parroquial un curs de Puericultura pràctica impartit per Juan Gil Barberà. El preu de matricula era 200 pessetes, tres hores a la setmana al llarg d'un mes.Arxiu Pep Sancho251 Kb
1976Acte presentació de la fallera major infantil. Falla Alacant de Quart de Poblet.1976El document és el programa de mà de l'acte de presentació de la fallera major infantil de la falla Alacant en 1976. La fallera major infantil fou Rosa Mari Mestre Olmos.Arxiu Pep Sancho465 Kb
1976Las Provincias.Acord municipal per erigir un monument a la memòria de Franco. Quart de Poblet. 1976El 22 de gener de 1976 , el diari Las Provincias es feia resó de l'acord municipal per erigir un monument al poble en momòria de General Franco, mort dos mesos abans.Arxiu Pep Sancho4.54 Mb
1976Recull notícies de conflictes laborals a Quart de Poblet 1976El gener de 1976 fou un moment especialment marcat pel conflictes laborals. Tambe a l'entor industrial del nostre poble.Arxiu Pep Sancho1.62 Mb
1976Manifest Unión Cultural Quart. 1976Es tracta d'un manifest que aparegué a Quart reivindicant una coordinadora de grups juvenils...Manifest Unión Cultural Quart. 19763.93 Mb
1976Programa concert Grup Coral Veus Juntes. 1976El document és el programa de mà d'un concert realitzat per l'orfeó Veus Juntes al 1976, poc despreés de la seua "refundació" amb el director Josep Lluis ValldecabresArxiu Pep Sancho180 Kb
1976Las Provincias. Inaguración del monumento a Franco, en Quart de Poblet.1976La notícia explica detalladament l'acte d'inaguració del monument a la memòria de Franco que es va inagurar l'1 de novembre de 1976.Arxiu Pep Sancho2.92 Mb
1976Las Provincias.El Barrio del Cristo tendrà su ambulatorio. 1976L'article fa referencia als esforços de la nova associació de veïns per solucionar el problemes del Barri: La manca d'ambulatori, , el mercat, claveregamen, etc...Arxiu Pep Sancho3.53 Mb
1976Las Provincias. Nombramiento Reina de las Fiestas Ana Rosa Ten Juan.1976L'article parla de l'acte oficial d'entrega del nomenament oficial com a Reina de les Festes Patronals de 1976 a Ana Rosa Ten Juan. Arxiu Pep Sancho3.13 Mb
1976Las Provincias. Celebración de cursos de formación para mujeres.1976L'article és una xicoteta referència a la clausura d'uns cursos de formació de dones a QuartArxiu Pep Sancho1.96 Mb
1976Invitación a los vecinos a participar en homenaje a Obispo Alejandro Mestre Descals. 1976Poc després de la consagració del Bisbe quartà Alejandro Mestre Descals, l'ajuntament de Quart de Poblet volgué fer-li un homentage al vindre a Quart i aprofitar per a la inaguració d'un carrer a nom del seu germà José.Arxiu Pep Sancho3.48 Mb
1976Saluda de presidente de la hermandad Santo Sepulcro 1976El saluda et convida a participar als cants de la Passió que tenen lloc en la setmana Santa per tot el pobleArxiu Pep Sancho4.36 Mb
1976Diari Levante. El ayuntameinto pide nueve unidades de EGB. Quart de Poblet.1976La ressenya parla de distintes resolucions de l'ajuntament de Quart de Poblet. Solicitar noves unitats d'EGB, fer un registre de solars buits, promoure la piscina olimpica...Arxiu Pep Sancho2.8 Mb
1976Exposicions i articles de l'Associació d'Amics d'Arts Plàstiques de Quart de Poblet 1976 Es tracta d'un recull de programes, saludas, retalls de diari i conferències protagonitzats pe l'Associació d'Amics d'Arts Plàstiques de Quart de Poblet al llarg de 1976 Arxiu Pep Sancho1.58 Mb
1976Propaganda electoral cara al referendum de 1976El document son fulls de propaganda electoral cara el referendum de reforma política que es va convocar el 15 de desembre de 1976. Molts partits d'esquerra,en eixos moments el PCE no estava legalitzat, demanaven l'abstenció, com en el cas de les Juventuts SocialistesArxiu Pep Sancho795 Kb
1977Amics de les Arts Plàstiques. IX Exposició col·lectiva i I Concurs de Pintura Moderna. Quart de Poblet. Maig 1977El document és follet publicitari de la doble exposició que es feu a Quart de Poblet organitzada per l'Associació d'Amics de les Arts Plàstiques: La IX Exposició col·lectiva i I Concurs de Pintura Moderna. Es va inagurar el 28 de maig del 1977Arxiu Pep Sancho201 Kb
1977Manifest de la federacio local de CNT per les eleccion. Quart de Poblet Maig 1977El document és un full-manifest on la federacio local de Quart de Poblet de la CNT fa un anàlisi per la convocatòria d'eleccions de juny de 1977. Al manifest es mostra la seua disconformitat amb les eleccions "capitalistes".Arxiu Pep Sancho3.43 Mb
1977Associació de veïns de Quart de Poblet. Tancament en festiu de l'Avinguda.Maig 1977El document és una octavilla signada per l'associació de veïns de Quart de Poblet on s'explica que han aconseguit el tancament de l'Avinguda Sant Onofre en dies festius per a que siga zona peatonal.Arxiu Pep Sancho220 Kb
1977Octavilla mitin d'Alianza Popular. Abril 1977.jpgEl document és una octavilla convocant a un mitin d'Alianza Popular al Casino de Quart de Poblet el 30 d'Abril de 1977Arxiu Pep Sancho2.86 Mb
1977Informe de la Asociación deportiva y cultural de Quart de Poblet. Febrero 1977El document és un informe preparat per l'Associació esportiva de Quart on s'arreplega el moment esportiu dels clubs de Basque, Handbol i futbol, amb ressenyes de diaris inclosesArxiu Pep Sancho1.1 Mb
1977Informe sobre les classes d'adults. Quart de Poblet. Març 1977El document és un informe-informació on es parla de la situació de les classes d'educació d'adults a Quart de Poblet.Arxiu Pep Sancho2.83 Mb
1977Relació d'adresses de polítics i mitjans de comunicació de València. Abril 1977El document és una relació de les adresses dels polítics que ixqueren elegit a les eleccions de 1977. La data, 30 d'abril de 1977, no pot ser correcta Arxiu Pep Sancho4.05 Mb
1977Eleccions 1977, propaganda d'Unión de Centro Democràtico. Mayo 1977Al 28 de maig de 1977 i dins de la campanya d'eleccions de 1977, l'UCD va fer un mitin al cinema Nilo amb la participació d'Adolfo Suarez. Al document, escrit a mà, es diu que a les 11 de la nit, només hi havia 141 persones.Arxiu Pep Sancho301 Kb
1977Conflicte laboral Aceros Eléctricos del Turia S.A. Juny 1977Al febrer de 1977 l'empresa matriu de Aceros Eléctricos del Turia S.A., empresa de Quart de Poblet encarregada de fondre ferralla per fer lingots, es declara en suspensió de pagaments i tanca la fabrica. Els obrers inicien una lluita per evitar el tancament patronal i mantindre els llocs de treball. El document és una manifestació delconjunt de sindicats de l'empresa i altra de la secció d'acer de CNT- AITArxiu Pep Sancho350 Kb
1977Renuncia de l'Ajuntament al privilegi de triar Síndic de la Séquia de Quart. Agost 1977A l'agost de 1977 es va presentar una moció a l'Ajuntament de Quart de Poblet per a renunciar a l'antic privilegi que en tenia de presentar una terna a l'assemblea de regants per a triar el Síndic de la Séquia de Quart. Esta decisió es va formalitzar el 19 de decenmbre de 1978 i es va posar en pràctica per a l'elecció del 16 d'abril de 1979, segons consta en la circular del Síndic salient Onofre Vento TimonedaArxiu Pep Sancho206 Kb
1977Inaguració del nou estadi municipal de futbol. Quart de Poblet. Agost 1977Al 30 d'Agost de 1977 es feu l'inaguració del nou estadi municipal de futbol. Per a celebrar-ho es jugà un partit amb el Valencià C.F. amb el que l'U.D. Quart va perdre 2-9Arxiu Pep Sancho240 Kb
1977Llibre de Festes Patronals de Quart de Poblet. Setembre 1977Per a les festes de setembre de 1977, l'ajuntament, presidit per Fernando Chiner va preparar el Llibre de les festes. Han canviat els temps, Ja no hi han fotos del cap de l'Estat, el Governador o l'Arquebisbe de València... Arxiu Pep Sancho4.22 Mb
1977VIII Festival de Bandas de Música de Quart de Poblet. Festes patronals 1977Al setembre de 1977 es va celebrar la VIII edició del festival de Bandes de Música de Quart de Poblet amb la participació de la Banda Artistica Nulense, La Unión Musical de Torrent i la nostra Banda l'Amistat de Quart de Poblet.Arxiu Pep Sancho927 Kb
1977Cartell II Concurs de Paelles valencianes. Quart de Poblet.Setembre 1977El document és una cartell- convocatoria del II concurs de paelles que es va realitzar a Quart de Poblet, al col·legi Ramón Laporta, el dia de la Mare de Déu de la Bona Mort en les festes patronals de 1977Arxiu Pep Sancho2.5 Mb
1977Diari Las Provincias. Homenatge a un llaurador octogenari, Antonio Sanchis Espinós. Quart de Poblet. Juny 1977La notícia és la imposició de la Medalla al Mérit del Treball a Antonio Sanchis Espinós, un llaurador del poble de més de 80 anys, "que anava a l'horta tot els dies pujat a la seua bicicleta com si fóra jove".Arxiu Pep Sancho2.9 Mb
1977Resultat eleccions a Quart de Poblet.1977Es tracta d'un full escrit a mà on apareixen el resultat dels grups més importants en les eleccions de 1977 a Quart, per meses.Arxiu Pep Sancho7.33 Mb
1977Carta a los feligreses de la parròquia Santa Cecília. 1977El document és una carta que va enviar el rector de la parròquia, Benjamin Peinado, als feligresos que havien fet aportacions en 1976 explicant els comptes de l'any.Arxiu Pep Sancho3.48 Mb
1977Pancarta convocant manifestació per la mort d'Arturo Ruiz. 1977La pancarta està arreplegada al carrer on convoca una manifestació després de l'assasinat de Arturo Ruiz i la mort de Mari Luz Nàjera en la manifestació posterior. El moment en que es va fer la pancarta, els "siete dias de enero", manifesta la tensió del moment..Arxiu Pep Sancho1.96 Mb
1978Diari Las Provincias. La Cisterna A. Grinyó 1-9-1978Article a Las Provincias amb data 1-9-1978, on recorda el paper que va jugar la Cisterna a la vida de Quart de Poblet i proposa la seua conversió en museu antropològicAmador Grinyó. Diari Las Provincias. Arxiu Pep Sancho208 Kb
1978Inmigrados en el Area Metropolitana de València. El Cas de Quart de Poblet. 1978All 1978, un equip de la Facultat de Geografia i História de la Universitat de València fa un estudi sobre la situació de la immigració a QUart de Poblet. A l'estudi s'analitza la situació dels distints tipus d'immigranyts al poble i al Barri del CristArxiu Pep Sancho5.47 Mb
1978Copia del Registre de l'Ermita de Quart de Poblet. Juliol 1978El document és la copia de la immatriculació de l'edifici de l'Ermita de Sant onofre a nom de la Parròquia de Mare Santíssima de la Llum "desde tiempo inmemorial".Còpia registre de la propietat3.56 Mb
1980Article Llibre de festes 1980. Festa de 10 de juny de 1980. Onofre SanmartinApareguda al llibre de festes patronals de 1980, és una llarga poesia que narra la festa del 10 de juny d'eixe any, centenari de la proclamació com a patró del poble. Onofre Sanmartin, sense més dades505 Kb
1981Revista Llum i Claretat. Influencia judaica en las constumbres de nuestros pueblos. Inés Muñoz. jun-sep 1981Article que tracta d'analitzar i trobar, als costums i tradicions orals castellanes, vestigis de influència jueva. Maria Inés Muñoz. Revista Llum i Claredat. Arxiu Pep Sancho125 Kb
1982Fotocòpia de l'escriptura de cessió del Col·legi Sagrat Cor a l'Ajuntament de Quart de Poblet (1982)A finals dels anys 70 s'inicia la construcció del nou "Col·legi de les Monges", en aquell temps a càrrec de la congregació del Sagrado Corazón. El procés finalitzà amb un nou edifici gravat amb un deute de més de 23 milions de pessetes de l'època, la qual cosa significava un greu problema en un context d'important dèficit de places escolars al poble. La solució que es trobà fou la cessió a l'ajuntament de l'edifici i el deute, mantenint com a condició que no es perguera el caràcter confessional de l'educació al centre.Notaria Rafael Nebot Pellicer1.95 Mb
1984BIM de Quart de Poblet. Entrevista a Jesús Fernandez Cañadas. 1984Entrevista feta a Jesús Fernandez Cañadas, jutge de Pau en 1984, tot just quan anava a deixar el seu càrrec. Es comenten aspectes com el canvi d'edifici dels jutjats, la seua activitat com a jutge de Pau i trets de la seua vida especialment vinculada a Quart de Poblet.Butlleti Informació Municipal de Quart de Poblet. Arxiu Pep Sancho313 Kb
1984Marco Financiero de Quart de Poblet. Prevasa-Caja de Ahorros de Valencia. Octubre 1984El document és un complet estudi econòmic de Quart de Poblet realitzat pel PREVASA, que és una entitat d'estudis econòmics vinculada a la caixa d'estalvis. Són 45 pàgines d'anàlisi i estadístiques sobre els aspectes econòmics i financiers relacionants amb el pobleArxiu Pep Sancho5.58 Mb
1985BIM de Quart de Poblet. Se construirà una nueva Casa Consistorial. 1985Article al Butlletí d'informació Municipal que anuncia que va a enderrocar-se el vell edifici de l'Ajuntament per a construir un altre de nova planta, més funcional i modern. El vell edifici es va adquirir al 1909.Butlleti Informació Municipal de Quart de Poblet. Arxiu Pep Sancho302 Kb
1986Diari Levante. Cerámica artística en la Cisterna. Teo Lozano 6-9-1986A l'article de Levante, en la secció destinada a les festes locals dels pobles de la província i dedicada, en eixe moment, a Quart de Poblet, s'inclou un article de Teo Lozano sobre una exposició de ceràmica que s'està realitzant a la Cisterna. A l'article, l'autor lamenta que la resta de l'any, el monument es trobe tancat.Diari Levante. Teo Lozano. Arxiu de Pep Sancho223 Kb
1993Article de El Pais El párroco de San Onofre Anacoreta pasa factura. Jeremias Clemente. 10-09-1993Article d'El Pais que narra la presència d'una ermita dedicada a Sant Onofre al poble de La Lapa, Badajoz.Arxiu Pep Sancho271 Kb
1993Article d'Amador Grinyó sobre la M. Asunción Soler. Juny 1993El document és un article aparegut a la revista dels Cronistes de València, sobre la celebració a Quart de Poblet del 75é aniversari de la fundació de l' institut de les Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón, fundat per la Madre Asunción Soler Gimeno el 13 de maig de 1924.Arxiu Pep Sancho251 Kb
1998Conferència pel Centenari del Col·legi Sagrado Corazón de Quart de Poblet.Pep Sancho. 1998Al 1998 es complien 100 anys des de la fundació del "Col·legi de les Monges", actualment Colegio Sagrado Corazón. Per eixe motiu es feren una série d'actes commemoratius, entre els que estava una conferència inagural a càrrec de Pep Sancho sobre l'evolució de l'educació a QUart de Poblet. El document és el text de la conferència.Arxiu Pep Sancho1.11 Mb