sanchosanmartin.es, al voltant de Quart de Poblet.


DocuQuart, arxiu documental

    
            
BAIXAR    
Escriga al quadre de dalt paraules que pugen servir com a guies de selecció. En blanc, tots els documents.

A l'arxiu hi han 991 documents.

ANY NOM DESCRIPCIÓ ARXIU/PROPIETAT VISUA. DESCA.
0Article sobre historia de Quart de Poblet. Jaume Sanmartin FitaEs tracta d'un article, escrit en 5 fulls, on es fa un resum de la historia del poble centrant-se en el castell de Quart, on, pràcticament, es presenta amb un paper protagonista als successos més importants de l'historia de València: El Cid, Na Violant, Felip III, Alexandre VI, Carles de Viana, (No de Viena com s'indica al text)... Més que per la rigorositat, cal valorar el text per l'estima cap al poble que destil·la a cada línia. Jaume Sanmartin Fita. Arxiu Pep Sancho1.85 Mb
0Notas de la historia de Cuart de Poblet. Luis NegroCap a meitat dels anys 60, Luis Negro, secretari municipal cronista local i historiador aficionat, redacta un extens informe on assenyala els elements més importants de la història del poble. El motiu d'este informe de 52 pàgines a màquina és, segurament, la legalització del nou escut municipal, que va ocórrer al 1968. L'informe es remunta a l'època cartaginesa fins arribar al temps actual, passant per Roma, el bàrbars, els àrabs, la reconquesta les guerres de la Successió, Independència i Carlistes i la Guerra Civil. Finalitza centrant-se en la descripció del nou escut del poble. El document costa de llegir, doncs és fotocopia de una de les còpies mecanoscrites. Luis Negro. Arxiu de Pep Sancho7.14 Mb
0Full: Resumen de la historia de Cuart de Poblet. Curs 1974-75A l'any 1975, Pep Sancho realitzà un xicotet resum de la història de Quart per a un treball escolar del seu fill, al Col·legi Ramón Laporta. El fullet agradà tant als professor que en feren una còpia per a tot l'alumnat del centre. La majoria de les seues dades provenen del llibret de Jaume Sanmartín Fita: Breve historia de Cuart de Poblet.Pep Sancho190 Kb
0Notas para una historia de Cuart de Poblet. Jaime Sanmartín Fita. 1968Este xicotet quadernet, possiblement siga el primer intent per fer publicar una història del nostre poble. Jaime Sanmartín Fita, el tio Jaume, es troba més prop de l'estil romàntic que de l'historiador, amb una clara intenció de fer acostar la historia de Quart de Poblet amb una mirada plena d'estima.Jaime Sanmartín Fita. Arxiu Pep Sancho2.97 Mb
0Diari La Correspondencia de España. 14-7-1914, n.º 20.607 p.3 Accident d'un menorVALENCIA Terrible desgracia. VALENCIA. (Lunes, tarde.) Un niño de trece años, en Cuart de Poblet, se subió a uno de los postes del alumbrado público para desde él coger á otro muchacho que estaba en un árbol, del que no podía bajar. El muchacho resultó con quemaduras, cayendo al suelo y fracturándose ambas piernas, falleciendo á los pocos momentos. Pocas horas después de ocurrida tan tremenda desgracia pasó por el lugar del suceso un carretero, que cogió el cuerpo de la desgraciada criatura y lo condujo á la poblaciónhemerotecadigital.bne.es3.63 Mb
1093Quart de Poblet i el Cid. Nota manuscrita de comparació de fonts, Enciclopèdia Catalana i Jaume Sanmartin Fita. Pep SanchoEs tracta d'un full on es comparen les aportacions de l'Enciclopèdia Catalana i Jaume Sanmartín Fita sobre la relació entre Quart de Poblet i el Cid. Tot i entendre la distància entre una i altra font de dades, cal compendre el punt de partida de l'historiador local, més preocupat per interessar al ciutadans en la història del seu poble que en verificar les dades que aporta.Pep Sancho188 Kb
1094Diari El Mundo. La estrategia del agua y del barro J. L. Tormo 3-7-2001Este article està centrat en la figura del Cid i el seu enfrontament amb els almoràvits que culminà a la "Batalla de Quart" en octubre de 1094.Diari El Mundo. Arxiu Pep Sancho407 Kb
1244Diari Levante. Historia de Aldaia. José Ramón Sanchis Alonso 3-8-1972Article aparegut al Levante en 1972 on el cronista d'Aldaia fa un breu resum dels elements més importants en l'evolució històrica de la vila d'Aldaia, parant especial atenció al període de domini feudal del Monestir de Poblet, on Aldaia junt a Quart, formen un únic senyoriu depenent de Sant Vicent de la Roqueta, en mans dels monjos de Poblet. J.R. Sanchis Alonso. Diari Levante. Arxiu de Pep Sancho327 Kb
1244Diari Levante. El amor de un murciélago. V. Muñoz PuellesArticle conta una bella llegenda on relaciona el ratpenat del casc del casc de Jaume I amb la pressa de València.Muñoz Puelles. Diari Levante. Arxiu Pep Sancho374 Kb
1244Article per a "La Finestreta del Cronista" del BIM. La presó del Castell de Quart de Poblet.Es tracta d'un article elaborat per a la secció "La Finestreta del cronista" que apareixia al Butlletí Municipal d'Informació. Parla de la presó de Qaurt, que era una dependència del Castell, probablement un antic aljub, que es feia servir com a cel·la d'empresonament.Amador Grinyó. Arxiu Pep Sancho759 Kb
1244Documents històrics publicats per la celebració del 200 aniversari de la delimitació del terme municipal d'AldaiaA la celebració dels 200 anys de la separació de termes entre Quart de Poblet i Aldaia, l'Ajuntament d'esta població edità una série de textos històrics a cura de José Ramón Sanchis Alonso, cronista oficial de la vila. Entre els documents destaca la donació de Jaume I a l'Hospital de Sant Vicent de la Roqueta del pobles de Quart i Aldaia. La posterior donació de l'Hospital al Monestir de Poblet. L'expulsió de mudèjars o l'acord de cobrament de deutes que els censalistes en tenien contra el poble d'Aldaia.José Ramón Sanchis Alonso. Ajuntament d'Aldaia6.2 Mb
1300Novena en honor de San Onofre, Anacoreta, venerado en la villa de Cuart de PobletSignat per M.B.F., sacerdot, es tracta d'un quadernet, sense data ni fotografies, que va desenvolupant els distints dies d'oració (novena=9 dies). Comença amb una "Noticia Biogràfica", on s'explica detalladament la vida del Sant.Arxiu Pep Sancho1.66 Mb
1300Sant Onofre i Quart de Poblet, l'Ermita i la Mare de Déu de la LlumArticle que és una recopilació de dades al voltant de Sant Onofre, la seua relació amb Quart de Poblet, el seu patronatge, l'Ermita i la Mare de Déu de la Llum. Així explica la llegenda de l'aparició al moliner o la Passejà, fent ús de dades de diverses fonts.Pep Sancho748 Kb
1300Quart de Poblet y San Onofre (Un Santo de proyección universal).Article redactat per al XXIII congrés Nacional de Cronistes Oficials. Amador Grinyó, cronista oficial de Quart de Poblet, fa un estudi sobre la figura de Sant Onofre com a Sant de projecció universal, recopilant ,de diverses fonts d'informació, l'extensió de la seua figura al llarg de la història i la geografia.Amador Grinyó. Arxiu Pep Sancho2.16 Mb
1300Article Levante Gozos... Los de San Onofre, en Quart de Poblet J. Pelejero Ferrer 1983Es tracta de dos articles apareguts al diari Levante, dins d'una sèrie dedicada als gojos dels sants dels pobles valencians. Analitza la vida del Sant i J. Pelejero Ferrer. Diari Levante. Arxiu Pep Sancho855 Kb
1300Sant Onofre, patrón de Alguazas (Murcia)Es tracta de tres documents sobre Sant Onofre, patró d'Alguazas (Murcia). El primer transcriu l'himne del Sant, el segon la seua vida i el tercer conta la proclamació del Sant com a patró d'eixe poble.Arxiu Pep Sancho1.03 Mb
1300Revista Cronicó. A Sant Onofre... fan caritat? A. Grinyó Gener-Març 1995Es tracta d'un article publicat a la revista dels cronistes oficials Cronicó. Parla de la figura de l'ermita de l'Ermita de Sant Onofre de Quart de Poblet, la seua tasca de conservació de l'Ermita i de recaptació d'almoines. Explica la desaparició d'eixa figura popular pel creixement i la constitució de noves parròquies a Quart de Poblet.Revista Cronicó. Amador Grinyó335 Kb
1321L'Ermita de Sant Onofre . Amador Grinyó. text bilingüe. 2001Es tracta d'un xicotet text, escrit en valencià i castellà que es feu per a repartir en unes festes de juny i que servia de presentació al programa de restauració de l'Ermita. La Comissió de restauració de l'Ermita inicià els seus treballs l'any 2001 fins al 2007.Amador Grinyó. Arxiu Pep Sancho165 Kb
1321Diari Levante Un día en la vida de San Onofre. A. Grinyó 6-9-1986L'article fa una semblança de la vida de Sant Onofre com anacoreta, a partir de la hagiografia de l'escriptor portugués Eça de Queirós.Diari Levante. Amador Grinyó. Arxiu Pep Sancho232 Kb
1321Poesia. Subida al Santo sobre S. Onofre de R. Castellà 19-10-1984Es tracta d'una poesia que vol descriure els sentiments que desperta la Pujà del Sant a l'Ermita, de nit, entre el foc de pólvora.R. Castellà. Arxiu Pep Sancho300 Kb
1321Butlletí Municipal. Articles sobre Sant Onofre. Juny 1984L'edició del BIM que coincidia amb les festes de juny de 1984, duia una sèrie d'articles centrats en analitzar les característiques de esta festa i la figura del Sant. Pep Sancho, Antoni Moia o Jaume Sanmartín Fita, van signant en diversos articles sobre la festa, la religiositat i la figura del patró de Quart de Poblet.Butlletí Municipal d'Informació de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu Pep Sancho992 Kb
1334Carta Poblament Quart de Poblet de 1334. Edició de l'Ajuntament 1987Dins de les celebracions, en 1987, del 700 aniversari del senyoriu de Poblet sobre la vila de Quart i Aldaia, l'Ajuntament de Quart de Poblet publicà una edició amb el contingut de la Carta Pobla prologat per un estudi de la professora d'Història Sylvia Romeu Alfaro, i amb notes del cronista oficial de Quart de Poblet, Amador Grinyó i Guzman.Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu Pep Sancho848 Kb
1350Llibre Festes Aldaia. El Molino Harinero de La Señoria en Quart y Aldaya. José Ramón Sanchis Alfonso. 1982Es tracta d'un article aparegut al llibre de festes on, el cronista oficial de la vila d'Aldaia, fa un resum de tots els impostos i pagaments que els veïns dels dos pobles havien de fer al seu senyor feudal, el Monestir de Poblet. Parla també del monopoli de la producció de farina que mantenia la Senyoria i dels conflictes i disputes que dit privilegi provocava amb els seus vassalls.Ajuntament d'Aldaia. J.R. Sanchis Alfonso. Arxiu Pep Sancho396 Kb
1413Arxiu d'audio. Roman dels miracles de Sant Vicent Ferrer"A la Verge del Roser demano favor i ajuda..." Així s'inicia este romanç, cantat en valencià, que narra els miracles de Sant Vicent Ferrer. En vora quatre minuts i mig van cantant-se parts dela vida del Sant, el seu naixement, el miracle de la mula, etc. N'Ana Maria, el degué apendre al primer terç del s. XX, a Quart de PobletAna Maria Monzó Andrés. Arxiu Família Sanmartín Monzó4.26 Mb
1419Diari El Pais. Sant Vicent prolonga la Pascua. A. Llorenç 23-4-2001L'article fa una semblança de la vida de Sant Vicent Ferrer i el caracteritza com a un dels mites de València, la seua terra.Diari El Pais. Alfons Llorenç. Arxiu Pep Sancho293 Kb
1419Diari el Mundo. San Vicent Ferrer ¿fue precusor del concepto de España? José Luis Tormo. 23-4-2001Semblança de la figura del sant valencià, en particular la seua actitud front als conflictes del Cisma d'Occident i el Compromís de Casp.Diari El Mundo. José Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho349 Kb
1436Diari El Mundo. El Renacentista furioso. F. Jimenez Losantos. 18-4-1999Semblança de la vida del Cardenal Cisneros (1436-1517)Diari El Mundo. Federico Jimenez Losantos. Arxiu Pep Sancho382 Kb
1492Diari El Mundo. Guerra Justa y Derechos Humanos. F. Jimenez Losantos 25-4-1999Semblança de la vida de Francisco de Vitoria (1492-1546), analitzant algunes de les seus principis de dret, en particular el de la guerra justa.Diari El Mundo.Federico Jiménez Losantos. Arxiu Pep Sancho375 Kb
1494Diari El Mundo. Esclavos a la venta en los mercados valencianos. J. L. Tormo 3-7-2001Aproximació al comerç d'esclaus a València al s. XV principalment. Es descriu les diferents tipus d'esclaus que hi havia a València i e procés administratiu de la seua venda. Diari El Mundo. Jose Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho284 Kb
1500Diari El Mundo. La España Imperial. F. Jiménez Losantos 13-9-1998Semblança de la vida de Carlos I (1550-1558)Diari El Mundo.Federico Jiménez Losantos. Arxiu Pep Sancho352 Kb
1502Diari El Mundo. Los moros que no quisieron ser cristianos. J. L. Tormo 30-9-2001L'article fa un anàlisi de la situació de la població musulmana en terres valencianes al s. XVI, en el període de les conversions forçades o les expulsions massivesDiari El Mundo. José Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho353 Kb
1502Diari el Mundo. ¡Viva el Rey y mueran los panaderos! José Luis Tormo. 26-8-2001Crònica dels disturbis en València, el 6 de maig de 1502, a conseqüència dels moviments especulatius del preu del blat que dugueren a una vaga encoberta dels flequers i una revolta popular contra les autoritats de la ciutat.Diari El Mundo. José Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho326 Kb
1519Diari El Mundo Sodomitas culpables de la ira de Dios. JL Tormo. 25-3-2001L'autor relaciona l'inici de les Germanies amb un successos previs a la ciutat de València relacionats amb la persecució contra els sodimites, per un predicador dominic.Diari El Mundo. Jose Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho314 Kb
1520Diari El Mundo. El virrey que no queria ser molestado. JL Tormo 27-5-01L'article es titula: "El virrey que no queria ser molestado" i aparegué al diari El Mundo edició de València el 27-5-2001. Parla del Virrei de València Diego Hurtado de Mendoza i el seu paper a la Guerra dels Agermanats.José Luis Tormo. Diari El Mundo. Arxiu Pep Sancho379 Kb
1547El Miracle de la Degollà. Jaume Sanmartín FitaNarra la llegenda del "Miracle de la Degollà", atribuït a la Mare de Déu de la Llum en Quart de Poblet. Jaume Sanmartín Fita, explca que trau la llegenda del llibre "Leyendas y tradiciones valencianas" del canonge de la Catedral, Elías Olmos.Jaume Sanmartín Fita. Arxiu Pep Sancho526 Kb
1617 La diocesis de Valencia en 1617 y en 1622. Mª Milagros Cárcel OrtíEs tracta de la reproducció i transcripció de dos fulles, referides a Quart i Aldaia, dels llibres de Mª Milagros Cárcel Ortí que transcriu els informes del Bisbe Aliaga sobre les parròquies de la diòcesi de València.Arxiu Pep Sancho399 Kb
1699Diari El Mundo. La Ilustración temprana. F. Jiménez Losantos 31-1-1999L'Article fa una semblança de la vida de Gregorio Mayans (1699-1781, jurista valencià de la Il·lustració, Alcalde de Casa i Corte, a la Madrid de Carles III.Diari El Mundo. Federico Jiménez Losantos. Arxiu Pep Sancho472 Kb
1700Nota manuscrita sobre Marqués de SandovalNo és més que una xicoteta nota on indica: "El Sandoval de Dénia, pariente del de Quart" (Cap 5)Arxiu Pep Sancho20 Kb
1707Diari el Mundo. Juan Bautista Basset, el olvidado José Luis Tormo. 23 i 24-4-2001Dos articles dedicats a la vida de Juan Bautista Basset y Ramos (1654-1725), protagonista en la Guerra de la Successió pel bàndol austriacista valencià, cap del maulets.Diari El Mundo. José Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho892 Kb
1709Ordenances de la Séquia de Quart de 1709. Edició de l'Ajuntament de 1979Al 1979, pel 270 aniversari de l'aprovació de les ordenances de la Séquia de Quart, l'Ajuntament de Quart de Poblet feu una nova edició publicant-les i afegint, al final de l'edició, la resolució per la qual, el consistori renunciava al dret de presentar una terna de regants veïns del poble, per a l'elecció entre ells del síndic de la séquia. Des d'antic, tal com arreplega el document, l'Ajuntament de Quart de Poblet proposava, cada dos anys i després de la festa de Pasqua, a tres regants per a que es triaren entre ells al síndic, quedant els altres dos com a electes en la junta de la séquia.Edició de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu Pep Sancho2.1 Mb
1709La Sèquia de Quart. Amador Griñó i Guzman 1998Es tracta d'un estudi sobre la Séquia de Quart fet per a la XXII Assemblea de Cronistes Oficials del Regne de València. Especialment rellevant són els capítols dedicats a la distribució de la xarxa de rec, les ordenances de la séquia i la renuncia de l'Ajuntament al dret de presentar síndic de la séquia.Amador Griñó i Guzmán. Arxiu Pep Sancho3.08 Mb
1709 Ordenanza para la distribución y gobierno de las aguas de la Acequia denominada de Cuart. 1709El document es tracta d'una reedició de les ordenances de la Séquia de Quart de 1709. No està datat, encara que tenim referència d'una altra reedició de 1883. Es molt possible que siga de finals s.XIX, principi del XX. Es tracta d'un document de gran valua per a entendre el procés de distribució de l'aigua de reg al nostre terme.Arxiu família Asunción Rodrigo3.47 Mb
1719Diari El Mundo. La Ilustración temprana. F. Jiménez Losantos 31-1-1999Semblança de la vida de Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Arana (1719-1798). Polític il·lustrat i expert en estratègia militar, fou capità general de València.Diari El Mundo. Federico Jiménez Losantos. Arxiu Pep Sancho480 Kb
1723Transcripció manuscrita d'un article al BIM sobre la llegenda de la PassejàTranscripció del Butlletí d'Informació Municipal de juny-juliol de 1984, on es presenta la llegenda de la Passejà. Al final de la transcripció s'indica que l'article està copiat d'un altre article de Las Provincias del 11- 6-1975Boletí d'informació Municipal de juny-juliol de 1984. Arxiu Pep Sancho118 Kb
1723La Pasechá, trabajo literario premiado en 1920. Jaume Sanmartín Fita.A 1920 Jaume Sanmartín Fita, el tio Chaume, composà una poesia que presenta la festa de juny de Sant Onofre, i en particular la Passejà del Sant.Jaume Sanmartín Fita. Arxiu Pep Sancho378 Kb
1751Diari Levante. Como llegó la Virgen de la Luz a Quart de Poblet. Amador Grinyó 1-1-1978Article que narra la història de la arribada, en 1722, de la imatge de la Mare de Déu de la Llum a Quart de Poblet, i de la construcció de la seua capella a 1751.Diari Levante. Amador Grinyó. Arxiu Pep Sancho317 Kb
1790Transcripció de la inscripció de la façana del Pòsit de Quart de Poblet 1790DOM R. POSITO DEL LUGAR DE QUARTE CONSTRUIDO A EXPENSAS DE SUS CAUDALES. REINANDO EN ESPAÑA EL DON CARLOS CUARTO AÑO 1790 El pòsit o almodí era un edifici de propietat municipal que servia per emmagatzemar el productes bàsics que servien per a garantir la provisió d'aliments al poble: cereals, oli... El Pòsit de Quart de Poblet es trobava a la Plaça de la Creu, fent cantó amb el castell. Fou reformat al 1790, per la qual cosa es ficà una inscripció de pedra que encara es conserva al soterranis del convent de Betània. Arxiu Pep Sancho197 Kb
1794Diari El Mundo. El prelado terco y el general furioso. J. L. Tormo 3-11-2000L'article és una crònica del conflicte, a gener de 1794, entre el Capità General de València, el Duc de Roca i l'Arquebisbe Fabian y Fuero, per la presencia de unes monges franceses a la Casa d'Ensenyament de la ciutat, violant l'ordre d'expulsió de ciutadans francesos que havia dictat el Capità General.Diari El Mundo. José Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho435 Kb
1798Revista Cronicó. Nota sobre els actes dels 200 anys d'assignació del terme d'Aldaia. Abril 1998Amb motiu del 200 aniversari de la separació i assignació de termes entre Quart de Poblet i Aldaia, l'Ajuntament d'Aldaia va celebrar una sèrie d'actes culturals per a l'organització dels quals va nomenar una comissió organitzadora assessorada, entre altres pels cronistes d'Aldaia i Quart de Poblet, José Ramón Sanchis Alfonso i Amador Grinyó Guzman.Revista Cronicó. Arxiu Pep Sancho219 Kb
1808Diari Levante. Historia breve de Cuart de Poblet. M.Carbonell. 31-8-1968Article escrit per M. Carbonell Alabau al Levante. Es centra en tres episodis de la nostra història: l'arribada del Cid, l'estància de Jaume I i la batalla de Sant Onofre de 1808. Pren les seues dades del treball de Jaume Sanmartín Fita "Breve historia de Cuart de Poblet". M. Carbonell Alabau. Diari Levante. Arxiu Pep Sancho279 Kb
1808Revista Cronicó. Cuando La Guerra de la Independencia. La noche del 27 al 28 de junio de 1808 en Manises. Moreno Royo. Gener- Març 1995.Este article, aparegut a la Revista dels cronistes oficials de València, fa un anàlisi de les actes de defunció dels llibres parroquials de Manises on consta les víctimes del poble la nit després de la batalla de sant Onofre, quan les tropes franceses entraren a la vila i iniciaren una operació de càstig que va costar la vida a 36 manisers.Revista Cronicó. José MªMoreno Royo. Arxiu Pep Sancho740 Kb
1808Diari Levante. Nuestros generales sublevados. José Ramón Alonso. 1999L'article repassa tots el pronunciaments militars de la nostra història moderna, des del Conde de Montijo en 1808, fins a Franco i Mola en 1936.Diari Levante. José Ramón Alonso. Arxiu Pep Sancho349 Kb
1808Diari Levante. Quart de Poblet, en la gessta de la independencia. Roca Miquel. 2-5-1971L'article rememora la Batalla de Sant Onofre de 1808 a partir del records que s'hi troben a l'Ermita de Quart de Poblet.Diari Levante. Rafael Roca Miquel.Arxiu Pep Sancho420 Kb
1808Diari el Mundo. La puerta de las cicatrices. José Luis Tormo. 4-3-2001Crònica de la batalla a les portes de València del 28 de Juny de 1808, on lluitava el general Moncey per a prendre la ciutat, cosa que no va aconseguir en aquella ocasió.Diari El Mundo. José Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho429 Kb
1808Diari El Globo (Madrid. 1875). 30-6-1908, n.º 11.767 p. 1 La batalla de Sant OnofreRECUERDOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. LA ACCIÓN DE SAN ONOFRE. A unos cinco kilómetros de Valencia, rio arriba, se haya el antiguo señorío de los monjes de Poblet, hoy población muy importante de la huerta que riega el Guadalaviar. Juntó a Cuart, sobre el rio, hay un punte romano, y más allá de él, la prehistorica ciudad que lleva por nombre Valencia la bella. Amplio camino conduce desde el pueblo...hemerotecadigital.bne.es952 Kb
1810Diari el Mundo.¿Porqué y desde cuándo somos tres provincias? 24-10-1999Article que analitza el procés de divisió provincial que va sofrir l'antic Regne de València des de 1810 fins a la seua resolució a 1851Diari El Mundo. José Luis Tormo. Arxiu Pep Sancho490 Kb
1813Libro Padrón de Quart de Poblet. 1813Sense dubte, és tracta del document històric més important de propietat municipal. Es trobà a principi dels anys 80, als treballs de trasllat del material de l'antic ajuntament per la construcció del nou edifici. És un llibre de 246 pàgines escrites per les dues planes, on apareix la relació de tots els caps de família i de tots els propietaris de terres del terme de Quart en 1812. De cada individu, es presenta la relació de bens mobles i les rendes atribuïbles per raó del seu ofici. El cens es troba dividit en capítols segons la procedència dels interessats i conté referències toponímiques al nomenar carrers, partides i elements de referència com séquies, camins, etc.. Entre els estudis que s'han fet a partir de la informació d'este document cal destacar el treball de Josep Ramon Sanchis Alfonso: Campesinos y rentistas en una comunidad rural de la Huerta de Valencia. Quart de Poblet en 1812 editat per l’ajuntament de Quart de Poblet, 1991.Propietat de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu de la Biblioteca Municipal88.28 Mb
1813Libro Padrón de Quart de Poblet. 1813Sense dubte, és tracta del document històric més important de propietat municipal. Es trobà a principi dels anys 80, als treballs de trasllat del material de l'antic ajuntament per la construcció del nou edifici. És un llibre de 246 pàgines escrites per les dues planes, on apareix la relació de tots els caps de família i de tots els propietaris de terres del terme de Quart en 1812. De cada individu, es presenta la relació de bens mobles i les rendes atribuïbles per raó del seu ofici. El cens es troba dividit en capítols segons la procedència dels interessats i conté referències toponímiques al nomenar carrers, partides i elements de referència com séquies, camins, etc.. Entre els estudis que s'han fet a partir de la informació d'este document cal destacar el treball de Josep Ramon Sanchis Alfonso: Campesinos y rentistas en una comunidad rural de la Huerta de Valencia. Quart de Poblet en 1812 editat per l’ajuntament de Quart de Poblet, 1991.Propietat de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu de la Biblioteca Municipal88.28 Mb
1815Sol·licitud construcció del Molí sobre la Séquia de Mislata (Molí de Vila). 1815-1819Datat entre 1815 i 1819, este plànol correspon a una sol·licitud cursada per D. Joaquin Martinez de Ballejo per a construir un molí sobre la Séquia de Mislata en terres de la seua propietat. Per l'ubicació i l'estructura, correspon a l'actual Molí de Vila. Arxiu de Regne de València. Signatura: Mapas y Planos 304.Arxiu del Regne de València5.59 Mb
1826Certificat pagament drets feudals per la venda d'una casa a Quart 1826El document és una fotocòpia d'un rebut pel qual el majoral de Quart d'aleshores, Bernardo G. Molins y Batle, donava llicencia a Francisco Guillem per a vendre una casa al carrer de l'Alcota a Luis Garcera amb tres fanecades al Camí de Paterna per 450 lliures. El monestir cobrava 8 sous per portalada i 8 de moratabí. A més el dret de lluïsme, el 10% del preu de venda encara que rebaixat un terç, i un cens perpetu de tres sous i 6? diners anual. Arxiu Pep Sancho252 Kb
1833Llibre sobre el carlisme. Los héroesEs tracta d'un llibre prou deteriorat, doncs li falten les tapes i els dos primers capítols. El seu objectiu és fer apologètica del carlisme. Narra la història de les tres guerres carlistes, destacant la cavallerositat i el honor en la batalla de les figures més importants del bàndol carlistaNo consta. Arxiu Pep Sancho6.75 Mb
1835Revista Cronicó. Entrada del jefe carlista Ramón Cabrera en Segorbe. Jaime faus i Faus. Gener-Març 1992Crònica de l'entrada a Segorb de les forces carlistes el 18 d'agost de 1835, comandats pel general Ramón Cabrera.Revista Cronicó. Jaime Faus i Faus. Arxiu Pep Sancho401 Kb
1838Boletín oficial de la provincia de Cáceres - Número 49 - 1838 abril 24 24-04-1838 p.3 Subhasta del Molí dels FlaresD. Atilano Jalve remató un Molino harinero y arrocero, con 5 muelas, la una de arroz y dos de trigo, en Cuart de Poblet, y dos hanegadas de tierra-huerta, término del mismo, partida de la Noria, del convento de S. Vicente de la Roqueta, en . . . . . . . . . . 5000.10prensahistorica.mcu.es1.79 Mb
1842Llibreta rebuts de Luis Sanmartin Espinos 1842Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els assistien sobre la terra. Esta llibreta comença en 1842 i correspon a 3 fanecades de terra en Quart de Poble, propietat de Luis Sanmartín Valldecabres i que tenia arrendades al seu fill Luis Sanmatín Espinós, i que cobrava cada anualitat, per Sant Joan.Arxiu Família Sanmartín Monzó5.45 Mb
1842Diari El Gratis (Madrid). 24-12-1842 p. 1. Subhasta d'un casa-forn al carrer de La PilotaUna casa-horno de pan cocer en Cuart de Poblet, situada en la calle de la Pelota, lindante con otra de Tomas Terriol, la de José Gea, y con huerto del conde de Sotoameno, que perteneció al monasterio de S. Vicente de la Roqueta:ha sido rematada en 60,000 rs.; y por no haber satisfecho la quinta parte del remate verificado en 31 de enero del presente año, saca á nueva subasta por la capitalización, que es de 20,317 rs. y 17 maravediseshemerotacadigital.bne.es540 Kb
1848Queixa del Comte de Ripalda, per haver d'enderrocar una construcció vora el seu molí a Quart. 1848El plànol del document és un annex d'una queixa que presenta el Comte de Ripalda perquè li obliguen a desfer una construcció que havia realitzat en un camí vora el seu molí. En el plànol es comprova que el molí, és el Moli del Riu, a l'altura de la Plaça de Sant Rafael. S'adjunta la fitxa dels document de l'Arxiu de la Diputació de ValènciaArxiu de la Diputació de València368 Kb
1855Diario oficial de avisos de Madrid. 14-7-1855 p.2. Cita Judicial a Ramón Ferrer y Calatrava i a Onofre Torner y HernandesPor el presente y en virtud de providencia del señor don Diego Borrajo, caballero de la real y distinguida orden de Carlos III, auditor honorario de Marina y juez de primera instancia del distrito de la Audiencia, refrendada por el escribano don Jacinto Zapatero, se cita á Ramón Ferrer y Calatrava, y Onofre Torner y Hernandes; vecinos de Cuart de Poblet, residentes en esta corte, para que en cualquiera de las horas de audiencia de este juzgado se presenten en él á fin de hacerles saber una providencia recaída en causa criminal contra don Francisco Griñó y Segarra y otros vecinos de Cuart de Poblet, sobre herida á don Vicente Peña, médico, la cual se seguia por el juzgado de la villa de Moncada.hemerotacadigital.bne.es734 Kb
1855Diario oficial de avisos de Madrid. 7-7-1855 p.2: Avís judicial a Ramon Ferrer y Calatrava y Onofre Torner y Hernandes pel juí contra Francisco Griñó y Segarra per agressió a Vicente Peña, metgePor el presente y en virtud de providencia del señor don Diego Borrajo, caballero de la real y distinguida orden de Carlos III, auditor honorario de Marina y juez de primera instancia del distrito de la Audiencia, refrendada por el escribano don Jacinto Zapatero, se cita á Ramón Ferrer y Calatrava, y Onofre Torner y Hernandes; vecinos de Cuart de Poblet, residentes en esta corte, para que en cualquiera de las horas de audiencia de este juzgado se presenten en él á fin de hacerles saber una providencia recaída en causa criminal contra don Francisco Griñó y Segarra y otros vecinos de Cuart de Poblet, sobre herida á don Vicente Peña, médico, la cual se seguia por el juzgado de la villa de Moncada.hemerotecadigital.bne.es668 Kb
1855Diario oficial de avisos de Madrid. 10-7-1855. p.1 Avís judicial a Ramon Ferrer y Calatrava y Onofre Torner y Hernandes pel juí contra Francisco Griñó y Segarra per agressió a Vicente Peña, metgePor el presente y en virtud de providencia del señor don Diego Borrajo, caballero de la real y distinguida orden de Carlos III, auditor honorario de Marina y juez de primera instancia del distrito de la Audiencia, refrendada por el escribano don Jacinto Zapatero, se cita á Ramón Ferrer y Calatrava, y Onofre Torner y Hernandes; vecinos de Cuart de Poblet, residentes en esta corte, para que en cualquiera de las horas de audiencia de este juzgado se presenten en él á fin de hacerles saber una providencia recaída en causa criminal contra don Francisco Griñó y Segarra y otros vecinos de Cuart de Poblet, sobre herida á don Vicente Peña, médico, la cual se seguia por el juzgado de la villa de Moncada.hemerotecadigital.bne.es518 Kb
1855Diario oficial de avisos de Madrid. 16-7-1855 p.1 Avís judicial a Ramon Ferrer y Calatrava y Onofre Torner y Hernandes pel juí contra Francisco Griñó y Segarra per agressió a Vicente Peña, metgePor el presente y en virtud de providencia del señor don Diego Borrajo, caballero de la real y distinguida orden de Carlos III, auditor honorario de Marina y juez de primera instancia del distrito de la Audiencia, refrendada por el escribano don Jacinto Zapatero, se cita á Ramón Ferrer y Calatrava, y Onofre Torner y Hernandes; vecinos de Cuart de Poblet, residentes en esta corte, para que en cualquiera de las horas de audiencia de este juzgado se presenten en él á fin de hacerles saber una providencia recaída en causa criminal contra don Francisco Griñó y Segarra y otros vecinos de Cuart de Poblet, sobre herida á don Vicente Peña, médico, la cual se seguia por el juzgado de la villa de Moncada.hemerotecadigital.bne.es704 Kb
1855Diario oficial de avisos de Madrid. 15-7-1855 p.1 Avís judicial a Ramon Ferrer y Calatrava y Onofre Torner y Hernandes pel juí contra Francisco Griñó y Segarra per agressió a Vicente Peña, metge(...) se cita á Ramón Ferrer y Calatrava, y Onofre Torner y Hernándes; vecinos de Cuart de Poblet, residentes en esta corte, para que en cualquiera de las horas de audiencia de este juzgado se presenten en él á fin de hacerles saber una providencia recaída en causa criminal contra don Francisco Griño y Segárra y otros vecino» deCuart de Poblet, sobre herida á don Vicente Peña, médico, la cual se seguía por el juzgado de la villa de Moncada.hemerotecadigital.bne.es693 Kb
1855Diario oficial de avisos de Madrid. 22-9-1855 p.1 Citació a Ramon Ferrer y Calatrava, i Onofre Torres y FernandezPor providencia del señor donFrancisco Nard, juez de primera instancia del distrito de Lavapies de ésta corte, sé llama Ramon Ferrer y Calatrava,y Onofre Torres y Fernandez, vecinos dé Cuart de Póblet y residentes en está corte, ejerciendo el oficio de horchateros, para qué se presenten en dicho juzgado dentro del término de quinto dia para hacerles saber el contenido de un exhorto.hemerotecadigital.bne.es771 Kb
1855Diario oficial de avisos de Madrid. 13-7-1855 p.2Por la presente(...) se cita a Ramón Ferrer y Calatrava y Onofre Torner y Hernandez, vecinos de Cuart de Poblet (...) una providencia referida en causa criminal contra Francisco Griño y Segarra y otros vecinos de Cuart de Poblet sobre heridas a don Vicente Peña, médico... hemerotecadigital.bne.es731 Kb
1856Diari La Iberia (Madrid. 1854). 11-10-1856 p.3. Ajusticiament en Quart de Poblet d'un condemnat per un homicidi al Mas de l'OliveralEl dia 8 fué pasado por las armas en Cuart de Poblet el autor de un homicidio últimamente perpetrado en la masía del Oliveral.hemerotecadigital.bne.es490 Kb
1856Diari La Discusion (Madrid. 1856). 13-5-1883, n. 1.318 p.3 Crimen a Quart de Poblet d'un gitano, LucasDe «El Universo» de Valencia: «En el cercano pueblo de Cuart de Poblet secometió un crimen la noche del 2 del corriente, Fué encontrado moribundo un gitano apodado «Lucas», á quien hablan inferido varias y graves lesiones; pero todavía pudo denunciar á sus agresores...hemerotecadigital.bne.es693 Kb
1856Diari La Nación (Madrid. 1849). 12-10-1856 p.3 ExecucióEl dia 8 fué pasado por las armas en Cuart de Poblet, el autor de un homicidio últimamente perpetrado en la masía del Oliveral.hemerotecadigital.bne.es677 Kb
1856Diari La Época (Madrid. 1849). 11-10-1856, n.º 2.322 p.3 Execució en Cuart de PobletLas noticias que hoy recibimos de Valencia, oorrespondientes al 8, no ofrecen gran interés. En Carcagente ocurrió lia 1 una desgracia: un viudo a quien se daba una cencerrada con motivo de su casamiento con una joven, pegó un tiro á uno de los que se divertían a su costa. El dia 8 fue pasado por las armas en Cuart de Poblet, el autor de un homicidio últimamente perpetrado en la masía del Oliveral...hemerotecadigital.bne.es786 Kb
1859Diari La España (Madrid. 1848). 3-2-1859, n 3.828 p. 1. Intent d'homicidi en Quart de Poblet per motius electorals.Otro trató de perpetrarse en el pueblo de Cuart de Poblet. Los asesinos llegaron hasta introducirse en el hogar doméstico, dispararon un trabucazo á quemaropa contra la persona á quien buscaban, que se hallaba acompañada, á la que hirieron gravemente. Créese,con fundamento, que en dichos acontecimientos debo haber tenido parle la política, pues en particular los dos últimos, eran reputados por agentes electorales de la sección de Cuart de Poblet, que pertenece al partido de Liria. Esto no necesita comentarios; se los recomendamos eficazmente á nuestro querido amigo el señor Aparici y Guijarro...hemerotecadigital.bne.es734 Kb
1859Diari La Iberia (Madrid. 1854). 6-2-1859 p.4 Intent d'homicidi políticOtra trató de perpetrarse en el pueblo de Cuart de Poblet. Los asesinos llegaron hasta introducirse en el hogar doméstico, disparando un trabucazo a quemaropa contra la persona hemerotecadigital.bne.es656 Kb
1860Nota sobre escrits en l'Ermita. 1860El document és unatranscripció d'uns escrits o grafitis apareguts en les parets de l'ermita de Sant Onofre quan es feren les obres de restauració de 2001. En un escrit apareix la data de 1860Arxiu Pep Sancho4.3 Mb
1862Conjunt documents sobre immoble al carrer Rebosall 1862-1896Es tracta d'un lligall que comença a 1862 amb la venda d'un troç de corral i mig pou d'una casa al carrer Rosinyol de Maria Puchades Sanmartin a Bartolomé Garcerá Juan per 600 reals de billó. El següent document és l'escriptura de compravenda d'una casa de 430 metres al carrer de Rebosall, n.6 de Bartolomé Garcerá Juan a Mariano Griño Segarra per 425 "onzas?" en 1870. Després tenim l'escriptura de 1886 de compravenda de la mateixa casa venuda per Mariano Griño Segarra a Vicente Molins Pinazo per 1000 pessetes i, finalment l'escriptura del prèstec hipotecari de la casa per un deute de 540 pessetes, de Vicente Molins Valldecabres amb Francisco Gandia Martinez en 1896Arxiu família Puchades-López3.97 Mb
1862Diari El Siglo futuro. 16-9-1890, no. 4,665 p.2 Notícies sanitàries. CòleraCuart de Poblet una y una;hemerotecadigital.bne.es590 Kb
1862Diari El Clamor público. 13-4-1862 p.4 IncendiSegún dice el Valenciano en la noche del domingo ultimó se prendió fuego en Cuart de Poblet al horno propiedad de don Rafael Castañer, sito en la calle del camino de San Onofre. El hornero, con su familia y demás dependientes, se habían entregado al sueño; cuando, serian sobre las once, observó un vecino el humo y dio la voz de alarma. A los pocos momentos acudíeron varias personas, entre ellas la autoridad local y los individuos de la Guardia civil, y penetraron en el piso bajo del edificio, donde se hallara el hornero con su esposa y un hijo de pocos meses, los cuales fueron convenientemente asistidos. Mientras, el fuego que había principiado por un gran monton de virutas en la entrada de la casa, se comunicó a una considerable cantidad de arrobas de leña, progresando en el piso alto, donde a la sazón dormían dos hombres, un muchacho de 13 años y dos niñas, de 13 años la una y de cuatro la otra. En tal situación. el cabo de la Guardia civil, Fidel Carbonell y Pastor corrió en auxilio de estos; subío por las fachadas de la casa, y dando un fuerte golpe a la puerta dei balcón, consiguió abrirla y sácar completamente sin sentido á los dos hombres de entre laespesa nube d« humo. Sin tregua, y como multiplicandise por todas partes y atravesando por las llamas con inminente peligro, sacó después á las tres infelices criaturas. Por desgracia, el muchacho y la niña de cuatro áñoS habian ya perecido asfixiados. La otra, de 14 años habia quedado ciega y ofrece escasas esperanzas de vida...hemerotecadigital.bne.es616 Kb
1862Diari La España (Madrid. 1848). 11-4-1862, n.º 4.812 p.4Rasgo brillante. El domingo en la noche se prendió fuego en Cuart de Poblet (Valencia), á una casa particular, fomando desde luego un incremento espantoso, y dada la voz de alarraa, acudió la autoridad Y la Guardia civil, cuando las llamas amenazaban invadir el piso alto, donde á la sazón dormían dos hombres, un muchacho de 13 años, y dos niñas, de 14 años la una y de cuatro la otra. En tal situación, el cabo de la Guardia civil Fidal Carbonell y Pastor corrió en auxilio de estos; subio per la fachada de la casa, y dando un fuerte golpe á la puerta del balcón, consiguió abrir y sacar completamente sin sentido á los dos hombres de entre la espesa nube de humo. Sin tregua, y como multiplicándose por todas partes, y atravesando por las llamas con inminente peligro, sacó después á las tres infelices criaturas. Por desgracia, el muchacho y la niña de cuatro años habían ya perecido asfixiados. La otra, de catorce años, ha quedado ciega y ofrece escasas esperanzas de vida. Los que presenciaron este terrible siniestro hacen grandes elogios del cabo Fidel Carbonell, que logró salvar de una muerte segara á tres personas, acto que nos complacemos en hacer publico, como débil recompensa á tan noble comportamiento. hemerotecadigital.bne.es739 Kb
1862Diari El diario de menorca 2 del grupo año 5 Número 1052 29 abril 1862 p.2 La longevitat de Josefa Hueso y Piles2º Josefa Hueso y Piles, natural de Cuart de Poblet, y vecina a de Campanar de 104 y medio años, viuda en primeras nupcias, con seis hijos, ha vivido en habitaciones bajas, secas y ventiladas, y en climas secos y templados, haciendo uso de alimentos ligeros y ροcό grasosos, y bebiendo vino puro en las comidas, y agua muy fresca en todas las estaciones.prensahistorica.mcu.es2.46 Mb
1863Joan Baptista Valldecabres i Rodrigo. Amador Grinyó. 1998Es tracta d'un treball biogràfic realitzat pel cronista de la vila Amador Grinyó per al 3r. Congrés d'Història de l'horta Sud que es va realitzar a Torrent a febrer de 1998. L'autor fa una semblança de la figura de Joan Baptista Valldecabres des dels seus inicis com a fill d'una família industrial de Quart i de la seua gran activitat política com a representant conservador del partit judicial de Torrent a les primeres dècades del s. XX. Amador Grinyó4.97 Mb
1863Juan Bautista Valldecabres Rodrigo, papeles variosEs tracta d'un recull de cartes, recomanacions, saludes, i altre tipus de documentació variada relacionada amb Juan Bautista Valldecabres y Rodrigo, diputat conservador, senador, president de la Diputació i veritable cacic de Quart de Poblet a la primera vintena del s. XX.Arxiu Pep Sancho1.48 Mb
1863Fotocòpia registre matrimonial de José Valldecabres Rodrigo. 16-11-1896Es tracta de la fotocòpia del certificat del registre matrimonial de la boda entre José Valldecabres Rodrigo, germà de Juan Bautista, amb Filomena Vilar Martinez, en l'església de S. Juan Bautista de Manises.Arxiu Pep Sancho367 Kb
1863Fabrica de azulejos José Valldecabres Rodrigo, targetes de presentació. 1900Targetes de presentació i exemplars de factures de comandes i albarans de la fàbrica dels germans Valldecabres, que de vegades es presenten a nom del germà José i d'altres a nom de Bautista Valldecabres, segons la conveniència del moment.Arxiu Pep Sancho.418 Kb
1863Fotografies de Juan Bautista Valldecabres Rodrigo. 1900Fotografies de Juan Bautista Valldecabres, no en massa bon estat. Es feren al voltant de 1915.Arxiu Pep Sancho362 Kb
1863Fotocòpia del programa de l'homenatge a D. Juan Bautista Valldecabres Rodrigo 28-4-1918A les eleccions a Corts de 1918, va guanyar al districte de Torrent el conservador quartà Juan Bautista Valldecabres i Rodrigo. Al 28 d'Abril del mateix any, al teatre l'Amistad de Quart de Poblet, se li feu un homenatge popular amb poesies, representacions de teatre i cants.Arxiu Pep Sancho409 Kb
1863Correspondència de Jaime Sanmartín Fita a Juan Bautista Valldecabres Rodrigo. 8-7-1918Carta de Jaume Sanmartín Fita a Juan Valldecabres on li relata la conferència que es donà la poble de Quart de Poblet, a càrrec d'Isidro Escandell, president de la Juventud Socialista de València, en la societat de llauradors. El títol de la conferència era "Visicitudes del obrero agrario" i D. Jaume es queixa del to empleat i que "entiendo que es una verdadera lástima que, individuos ingénuos, de corazon sano y sencillo, sean atraidos alli con el anzuelo de los aumentos de jornales...". Finalitza la carta demanant ajuda a D. Juan per a la biblioteca del Casino.Arxiu Pep Sancho577 Kb
1863Anuario de primera enseñanza (Tarragona). 25-12-1863, n.º 1. p. 12: Francisco Besó i Andreu, mestre de Quart de PobletRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es444 Kb
1863Anuario de primera enseñanza (Tarragona). 25-12-1863, n.º 1 p. 12 Classsificació de mestres i mestras per a l'augment gradual de souCuart de Poblet, D. Agustín Guillem Montoliu.hemerotecadigital.bne.es492 Kb
1865Diari Las Provincias. Cirilo Amorós, protagonista del derribo de las murallas. Vicent Horitzons 10-5-1998L'article comenta el paper de Cirilo Amorós, president del Consell Provincial i governador civil interí, en l'enderrocament de les muralles de la ciutat de Valencia al 20 de febrer de 1865.Diari Las Provincias. Vicent Horitzons. Arxiu Pep Sancho426 Kb
1865Diari La Esperanza (Madrid. 1844). 9-9-1865 p. 3 Provisió de curatosPara el de id. de Cuart de Poblet a D. Manuel Gosalves.hemerotecadigital.bne.es629 Kb
1865Diari La Esperanza (Madrid. 1844). 9-9-1865 p.3 Provisió de curatos vacantsPara el de id. de Cuart de Poblet á D. Manuel Gosalveshemerotecadigital.bne.es621 Kb
1866Boletín de Segovia - Número 65 (28-05-1866) p.2 Etapes a les marxes militars entre Conca i ValènciaRelación aprobada por Real Ordes de 9 de Diciembre de 1865 de los puntos que han de fijarse como etapas en las marchas ordinarias de tropas (...) Cuenca a Valencia por Minglanilla.. Cuart de poblet 55,0 (Km. entre etapas) 384 (N. de vecinos en cada etapa)prensahistorica.mcu.es2.62 Mb
1867Diari La Época (Madrid. 1849). 28-6-1867, n.º 6.004 p.3. S'agregen al Jutgat de Torrent els municipis de Quart i ManisesSe agregan al juzgado de Torrente los Ayuntamien- tos de Cuart de Poblet.—Manises.hemerotecadigital.bne.es789 Kb
1867Diari El Pensamiento español (Madrid. 1860). 16-5-1867 p. 3-4 Celebració del Centenar a la Mare de Déu dels DesemparatsCuart de Poblet, conduciendo la imágen de Nuestra Señora de la Luz. hemerotecadigital.bne.es554 Kb
1867Diari El Imparcial (Madrid. 1867). 28-6-1867 p. 4 S'agregen al Jutgat de Torrent els municipis de Quart i ManisesSe agregan al juzgado de Torrente los ayuntamientos de Cuart de Pöblet.—Manises. hemerotecadigital.bne.es492 Kb
1867Diari La Regeneración (Madrid). 16-1-1867 p.1 Notarias1 Cuart de Pöblet. . . El de Bétera 1 Albalatdel Sorells. . El más modernó de Moncada. 1 Bétera.. . . . . . . . El de Cuart de Pöblet.hemerotecadigital.bne.es679 Kb
1867Boletín oficial de la provincia de Cáceres - Número 6 - 1867 julio 13 13-07-1867 p.3 Quart de Poblet, al partit judicial de TorrentSe agregan al Juzgado de Torrente los Ayuntamientos de Cuart de Poblet .- Manisesprensahistorica.mcu.es3.54 Mb
1867Diari La Correspondencia de España diario universal de noticias - Año XX Número 3401 (21-05-1867) p.1 Vacants de secretaries municipals i sous(...) los ayuntamientos de Mahamuz com 250 escudos, Salar con 400 escudos, Almalnez con 220 escudos. Cuart de Poblet con 400 escudos.prensahistorica.mcu.es2.67 Mb
1867Diari La Correspondencia de España diario universal de noticias - Año XX Número 3400 (20-05-1867) p.1 Vacants de secretaries municipals i sous(...) los ayuntamientos de Mahamuz com 250 escudos, Salar con 400 escudos, Almalnez con 220 escudos. Cuart de Poblet con 400 escudos.prensahistorica.mcu.es1.48 Mb
1868Diari Levante. Anarquistas: Santos y terroristas Laura Ballester 27-6-2001A partir de l'aparició del llibre de Murray Bookchin "Los anarquistas españoles. Los años heroicas 1868-1936", es fa un breu repàs a la història de l'anarquisme espanyol, centrant-se en el món de l'anarquisme català, Diari levante. Laura Ballester. Arxiu Pep sancho363 Kb
1870Diari El Imparcial (Madrid. 1867). p. 3: Declarado de reemplazo en Quart de Poblert el primer teniente...Ha sido declarado de reemplazo en Cuart da Poblet (Valencia) el teniente coronel primer jefe del primer batallón del regimiento infantería de Toledo núm. 35, D. Juan Sorni y Grau, debiendo ocupar su vacance D. Leon Fernandez y Gonzalez, que sirve igual destino en el batallón provincial de la Palma núm. 5, de milicias de Canarias.hemerotecadigital.bne.es510 Kb
1870Diari La idea revista semanal de instrucción pública Año III, Número 22 - Lunes 30 de Mayo de 1870 (1870-05-30) p.4 . Separació de mestres per no jurar la constitució De conformidad con lo prevenido en la disposicion 3.° de las contenidas en la órden de 23 de Marzo último, relativa al juramento de la Constitucion, ha sido aprobada por la superioridad la separacion de los maestros y maestras de los pueblos y provincias que á continuacion se expresan : -- Segovia, Doña Petra Vazquez, de Miguelastez. Salamanca, Doña Adela Gonzalez, de Alba de Tormes; (...); Doña Rosa Castany, de Cuart de Poblet; ...prensahistorica.mcu.es1.41 Mb
1873Diari La Discusión (Madrid. 1856). 24-5-1873, n.º 1.407 p.3: Noticia d'una pedregada a Cuart de Poblet.El lunes hubo en Valencia una tormenta que perjudicó en extremo á su huerta. Hé aquí lo que dice un periódico de aquella localidad: «Como á la una del dia, y precedido de horrorosisínos truenos, empezó á desprenderse de las nubes tan terrible pedrisco, que dejó en la mayor miseria ét los labradores de Patraix, Chirivella, Cuart de Poblet, Manises y llano de Cuarto.»hemerotecadigital.bne.es443 Kb
1873Diari El Pensamiento español (Madrid. 1860). 6-10-1873. p. 2: El pas dels carlistes de Cucala per Quart i l'Horta.(...) Siguieron por Cuart de Poblet y Manises á Moncada, donde pernoctaron (...)hemerotecadigital.bne.es588 Kb
1873Diari La Igualdad (Madrid. 1868). 22-12-1873. p3. Noticia de la mort de l'alcalde Bautista ValldecabresEl miércoles último fué asesinado en el pueblo de Cuart de Poblet, Valencia, el alcalde del mismo, llamado Bautista Valldecabres. Los asesinos le clavaron tres balas y le dieron además algunas puñaladas.hemerotecadigital.bne.es509 Kb
1873Diari El Pensamiento español (Madrid. 1860). 24-12-1873. p. 3. Noticia de la mort de l'alcalde Bautista ValldecabresSegún leemos en Las Provincias, el 18 á las siete y media fué asesinado en el pueblo de Cuart de Poblet el alcalde del mismo, llamado Bautista Valldecabres. Los asesinos le clavaron tres balas y le dieron además algunas puñaladas.hemerotecadigital.bne.es694 Kb
1873Diari La Discusion (Madrid. 1856). 24-5-1873, n.o 1.407 p.3 Noticia d'una pedregada a Quart de Poblet.El lunes hubo en Valencia una tormenta que perjudicó en extremo á su huerta. Hé aquí lo que dice un periódico de aquella localidad: «Como a la una del dia, y precedido de horrorosísimos truenos, empezó á desprenderse de las nubes tan terrible pedrisco, que dejó en la mayor miseria a los labradores de Patraix, Chirivella, Cuart de Poblet, Manises y llano de Cuarte.hemerotecadigital.bne.es614 Kb
1873Diari El Imparcial (Madrid. 1867). 23-5-1873 p.3 TormentaLa tormenta de pedrisco que el lunes descargó en Valencía, ha dejado en la mayor miseria, según escribe el Mercantil, a los labradores de Patraix, Chirivella, Cuart de Poblet, Manises y Llano de Cuarte.hemerotecadigital.bne.es895 Kb
1873Diari La Correspondencia de España diario universal de noticias - Año XXIV Número 5867 (23-12-1873) p.2 Noticia de la mort de l'alcalde Bautista ValldecabresEl alcalde de Cuart de Poblet (Valencia) ha sido asesinado.prensahistorica.mcu.es2.71 Mb
1874Diari La Discusión (Madrid. 1856). 10-7-1874, n.º 1.780 p. 3: Arribada de persones a Cuart de Poblet fugint de les bandes carlistesLas siguientes noticias son de Las Provincias periódico, de Valencia, que acabamos de recibir: "El alcalde de Cuart de Poblet, dio aviso anteanoche á las doce de que llegaban á aquel pueblo hombres y caballerías, huyendo, según decían, de las facciones que se aproximaban. También de Manises avisaron la legada de fugitivos por temos a los carlistas.hemerotecadigital.bne.es438 Kb
1874Diari La Discusión (Madrid. 1856). 10-7-1874, n.º 1.780 p.3El alcalde de Cuart de Poblet, dio aviso anteanoche á las doce de que llegaban á aquel pueblo hombres y caballerías, huyendo, según decían, de las facciones que se aproximaban. Tambien de Manises avisaron la llegada de fugitivos por temor a los carlistas.hemerotecadigital.bne.es606 Kb
1876Resumen Urbana de Quart de Poblet. 1876?El document és la fotocòpia d'un full on es troben relacionat tots els carrers de Quart de Poblet amb indicació de les cases que tenen cada carrer i la renda en pessetes que suporta. Té una anotació, clarament en altra lletra, que fica "Aproximadament de l'any 1876" i altres, en bolígraf normal, que indiquen els noms actuals dels carrers.Arxiu Pep Sancho236 Kb
18781878-10-19. El Siglo futuro. 19-10-1878, n.º 889 p. 3: Sobre la filiación política del General Salamanca(El general Salamanca)... en Buñol comió con carlistas y moderados; en Cuart de Poblet, con los radicales, y en otros puntos con republicanos y demócratas...hemerotecadigital.bne.es163 Kb
1878Diari El Siglo futuro. 9-9-1935, no. 18,394 p.24. Reanudació de les festes patronalsLA FE RELIGIOSA EN CUART DE POBLET Demostración grande de fe y entusiasmo hacia la venerada imagen de nuestro Santo Patrón en los días 31 del pasado y 1 del actual, en que se celebraron con todo esplendor las tradicionales y solemnes fiestas, que desde el advenimiento de la República se habian interrumpido. El 31 por la noche se bajó el Sancto desde su ermita, recorriendo todo el pueblo la típica «pasecha»), acompañándole una inmensa multitud de devotos hasta la terminación de la misma a la una de la madrugada...hemerotecadigital.bne.es431 Kb
1878Diari La Iberia (Madrid. 1868). 27-4-1878 p.2 Menjar cercle constitucional amb Mateo SagastaLos comités que en el Círculo constitucional acudieron á saludar al señor Sagasta fueron los de Picasent, Albuixech, Mislata,(...) Cuart de Poblet...hemerotecadigital.bne.es732 Kb
1878Diari El turolense Avisos, noticias, anuncios e intereses materiales - Año III Número 148 13-10-1878 p.2 Primera missa de Juan Sancho y MoranteLa funcion celebrada en la parroquia de San Andrés, con motivo de, cantar su primera misa el nuevo sacerdote. D. Juan Sancho y Morante, atrajo å dicho templo un numeroso concurso, en el que se contaban no pocas familias del pueblo de Cuart de Poblet, de donde el celebrante es natural. Cantóse la gran misa y villancicos del maestro Giner... prensahistorica.mcu.es2.34 Mb
1879Diario El Siglo Futuro. 6-9-1879, n.º 1.153. p 4. Ejecución en Valencia del reo Luis Juan Zorrilla y Coll, de Cuart de Poblet(...) si bien exigió, para el caso de decidirse, fuera su padre espiritual el Cura de Cuart de Poblet, el pueblo donde nació (...)hemerotecadigital.bne.es624 Kb
1879Diari El Liberal (Madrid. 1879). 30-7-1889 p.2 : Assassinat de Lorenzo Rios Valldecabres, a Quart de PobletEn un campo de la partida llamada Fila de la Acequia, situada á dos kilómetros de Cuart de Poblet (Valencial. fué asesinado el miércoles último un vecino ae aquella población nombrado Lorenzo Ríos Valldecabres, de 38 años de edad, casado, que había salido á trabajar, como de costumbre, sus tierras. Su misma esposa ha sido la que ha descubierto el crimen. Al ir á llevarle la comida en una cesta...hemerotacadigital.bne.es951 Kb
1879Anuario almanaque del comercio de la industria de la magistratura y de la administración 1879-01-01Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotacadigital.bne.es823 Kb
1879Diari El Globo (Madrid. 1875). 5-9-1879, n.º 1.420 p 3-4. Ejecució de Luis José ZorrillaA las cinco de la tarde entró el reo en un estado de abatimiento notable y pidió la compañía de dos clérigos. el cura de Cuart de Poblet y el capéllan del Hospital, que asintió á la cuñada de Juan Zorrilla en sus últimos momeatos; en seguida se hicieron...hemerotecadigital.bne.es1.39 Mb
1879Diari El Globo (Madrid. 1875). 4-9-1879, n.º 1.419 p.2. Detenció de distribuidors de monedes falses—La Guardia civil de Cuart de Poblet ha detenido á varios sugetos que iban expendiendo monedas falsas por los pueblos de Manises y Cuart de Poblet, habiéndoles encontrado varias de ellas mezcladas con otras buenas. Todos iban icdocumentados, y dijeron ser vecinos de Hellin, de Cartagena v Sisante respectivamente.hemerotecadigital.bne.es721 Kb
1879Diari El Siglo futuro. 6-9-1879, n. 1.153 p.4 Execució de Luis Juan ZorrillaLos periódicos de Valencia dan extensos pormenores de la ejecución del reo Luis Juan Zorrilla y Coll, el asesino de la mujer conocida por la atunera,en la calle de Serranos de aquella capital. Reproduciremos los que se refieren al...hemerotecadigital.bne.es676 Kb
1879Diari El Pabellón nacional (Madrid). 19-6-1879 p.3 Extorsió a Quart de PobletLa de Cuart de Poblet a un sugeto de Paterna presunto autor do un anónimo dirigido á un vecino de Manises pidiéndole á trueque de su vida ó la de su hijo una indeterminad a cantida d de dinero.hemerotecadigital.bne.es624 Kb
1879Diari El Siglo futuro. 6-9-1879, n.º 1.153 p.4 Execució de Luis Juan Zorrilla y CollLos periódicos de Valencia dan extensos pormenores de la ejecución del reo Luis Juan Zorrilla y Coll, el asesino de la mujer conocida por la atunera,en la calle de Serranos de aquella capital. (...) «Los Sacerdotes del clero de la parroquia de San Esteban, que era el encargad© de asistir al reo, le indicaron la conveniencia de que se confesara, á lo que no hizo gran oposición, si bien exigió para el caso de decidirse, fuera su padre espiritual el Cura de Cuart de Poblet, pueblo donde nació.Los Sacerdotes del expresado clero insistieron de nuevo en que se confesara, á lo que contestó que no lo haría hasta que llegara el Cura de Cuart de Poblet. Este virtuoso Sacerdote llegó al poco rato, preparándole (...) ; hizo luego varios encargos, entre ellos, que se le pusiera el hábito de San Francisco y le enterraran en el cementerio de su pueblo..hemerotecadigital.bne.es766 Kb
1879Diari La unión democrática diario político, literario y de intereses materiales - Año I Número 93 04-09-1879 p.3 Ejecució en Valencia de Luis Juan Zorrilla y Coll, de Cuart de PobletVARIEDADES UN REO EN CAPILLA. Ayer comenzó á circular con insistencia la noticia de que iba á ser puesto en capilla Juan Zorrilla Coli, asesino de la atunera de la calle de Serranos, citándose como prueba el hecho de que en el dia anterior habia sido separado de su compañero de calabozo Vendrell, cargado de grillones y trasladado á uno de los calabozos de la torre del Aguila. (...)- Juan Zorrilla y Coll, de 58 años de edad, natural de Cuart de Poblet, de estado viudo, de oficio atunero, cometió el último de sus crimenes el dia 9 de Noviembre de 1878 y aprehendido por el gefe de órden público señor Ibars...prensahistorica.mcu.es3.06 Mb
1879Diari La Unión Católica diario religioso-político - Año III Número 695 - 1879 septiembre 13 (13-09-1879) p.3 Pagament de la contribució territorial i industrialDia 19: Bellús, Jativa, Villanueva de Castellón, Cuart de Poblet y Bonrepós. Dia 20: Játiva, San Juan de Enova, Sollana, Algar, Cuart de Poblet y Benifaraig. Dia 21: Játiva, Sollana, Alfara de Algímia y Cuart de Poblet.prensahistorica.mcu.es4.02 Mb
1879Diari El Comercio diario de Valencia, científico, literario y artístico, Año III Número 705 - 1879 septiembre 13 (13091879) p.3 Pagament de la contribució territorial i industrialDia 19: Bellús, Jativa, Villanueva de Castellón, Cuart de Poblet y Bonrepós. Dia 20: Játiva, San Juan de Enova, Sollana, Algar, Cuart de Poblet y Benifaraig. Dia 21: Játiva, Sollana, Alfara de Algímia y Cuart de Poblet.prensahistorica.mcu.es3.13 Mb
1879Diari El Comercio diario de Valencia, científico, literario y artístico... - Año III Número 628 - 1879 junio 28 (28-06-1879) p.2 Nomenament de Jutges MunicipalsCuart de Poblet, D. Francisco Rodrigo Mirafux.prensahistorica.mcu.es3.32 Mb
1879La Unión Católica diario religioso-político - Año III Número 751 - 1879 noviembre 18 (18-11-1879) p.2 Mort de Miguel CasanovaHabiendo observado la Guardia Civil del puesto de Chirivella, que era arrastrado por la corriente de una acequia de aquel pueblo un objeto que parecia el cadáver de un hombre, lo reconocieron y resultó ser el de Miguel Casanova, de 80 años de edad, vecino de Cuart de Poblet, el cual se hallaba trabajando en una heredad de su propiedad, inmediata á la acequia donde cayó.prensahistorica.mcu.es3.87 Mb
1879Diari El Comercio diario de Valencia, científico, literario y artístico...- Año III Número 615 - 1879 junio 15 (15-06-1879) p.2 Festes de Juny a Quart de PobletSegún noticias del inmediato pueblo de Cuart de Poblet, el 10 del actual se celebró con gran pompa y solemnidad la acostumbrada festividad de la aparición de San Onofre, patron de dicho pueblo, á la que han acudido con gran animación y entusiasmo los naturales de aquella localidad residentes en distintos puntos...prensahistorica.mcu.es2.9 Mb
1879Diari El Comercio diario de Valencia, científico, literario y artístico...- Año III Número 694 - 1879 septiembre 2 (02-09-1879) p.2 Denegació de l'indult a Luis Juan Onofre Zorrilla i Coll, de Quart Por real órden de 14 de Agosto último, se ha denegado el indulto solicitado por Luis Juan Onofre Zorrilla i Coll, condenado a la última pena por el juez del distrito de Serranos de esta capital, en causa incoada contra el mismo el 9 de Noviembre de 1878, terminó...prensahistorica.mcu.es3.27 Mb
1879Diari El magisterio balear periódico de primera enseñanza - Año VII Número 2 11-01-1879 p.2 Recurs assignació places escolarsVista la instancia de D. Francisca Bellver y Terrasa, maestra de la Escuela pública de Cuart de Poblet, en la provincia de Valencia, en solicitud de que se declare que no se halla comprendida en la Real órden de 16 de Enero último. Resultando de la hoja de servicios que se acompaña que en virtud de autorizacion concedida por este centro en 24 de Diciembre de 1869, obtuvo por concurso la Escuela pública de Montanejos, de la categoría de oposicion en 15 de Noviembre de 1870, de la que fué trasladada en 26 de Noviembre de 1875 á la que hoy desempeña de igual clase y sueldo que aquella. Considerando que la regla 2.° de la Real órden de 6 de Julio de 1871, que declaró nulas aquellas autorizaciones...prensahistorica.mcu.es1 Mb
1880Libreta para las lecciones de retórica y poética. José Valldecabres. 1880Es tracta d'una xicoteta llibreta escolar amb els apunts de les classes de retòrica.Era propietat de Jose Valldecabres Rodrigo, germà i Soci de Joan Batiste Valledecabres, que seria el personatge més influent del poble en les primeres dècades del s.XXJosé Vallecabres Rodrigo. Arxiu de Pep Sancho4.39 Mb
1880Division bienes herencia Salvador Orti Martinez Febrero 1880L'extens document és la partició de l'herencia de Salvador Orti Martinez mort el 19 de novembre de 1879. Participen en l'acte Concepción Ramos Palés, segona dona del difunt, i Miguel Orti Vilar, curador dels menors Salvador i Pascual Orti Esteve. El document va senyalant els béns que va aportar al matrimoni la vídua, els deutes que cal satisfer amb l'herència. Al document es fa inventari de tots els bens inclosos roba i manteleria. Entre els immobles, a més de varies cases en Manises, destaca dos cases al carrer Valencia nº 14 i 16Arxiu família Puchades-López8.14 Mb
1880Diari La Discusión (Madrid. 1856). 19-8-1880, n.º 469. Sol·licitud de condona d'impostos per la pedregada.Los pueblos de Masanasa, Cuart de Poblet, Casas Altas, Cuatretonda, Catarroja y otros han solicitado condona de la contribución territorial acausa del perjuicio que causó en sus respectivos términos el último pedríaco.hemerotecadigital.bne.es696 Kb
1880Diari El Imparcial (Madrid. 1867). 19-8-1880 p.3 Pobles demanen a Hisenda la condonació de l'impost territorialEn Hacienda se han recibido peticiones de los ayuntamientos de Cuatretonda, Cortes de Pallas, Catarroja, Casas-Altas, Cuart de Poblet, Masanasa y Beniganim, solicitando perdón de la contribución territorial para los contribuyentes de aquellos pueblos. hemerotecadigital.bne.es671 Kb
1880Diari La Unión Católica diario religioso-político - Año IV Número 973 - 1880 agosto 17 17-08-1880 p.2 Condona de la contribució per pedregadaHabiendose pedido condona de contribución por ocasión del pedrisco último por los pueblos de Masanasa, Cuart de Poblet, Casas Altas...prensahistorica.mcu.es4.11 Mb
1880Diari El Serpis periódico de la mañana - Año III Número 604 (14-05-1880) p2 Tormentes per tot el PaísEn Chiva llúvias tempestuosas y poco granizo, cayendo este especialmente desde el rio Ampugas hasta el término de Cuart de Poblet, donde arreció la tormenta...prensahistorica.mcu.es3.12 Mb
1880Diari El Católico periódico monárquico de Valencia - Año III Número 553 - 1880 marzo 11 (11-03-1880) p.2 Cridaments a filesPartido de Torrente. Alacuás, 8 soldados.— Albal y Beniparrell, 6. — Alcácer, 9. — Alvada, 10.—Alfafar 7.— Catarroja, 23.—Cuart de Poblet, 4 —Chirivella, 10.— Lugar nuevo de la Corona, 1 .—Manises, 17. Masanasa, 7.-Picaña, 4.— Picasent, 11.—Sedavi, 4 .— Silla, 15 .—Torrente, 34.—Total, 160 soldados. prensahistorica.mcu.es3.59 Mb
1880Diari La Unión Católica diario religioso-político - Año IV Número 819 - 1880 febrero 10 10-02-1880 p.2 Subhasta de terres a Quart de PobletRemates. Procedente de la testamentaria de doña Josefn Mossí y Sanchez, y a cargo del corredor D. Francisco Blat(...) las fincas siguientes: 6 hanegadas o lo que haya de tierra secano término de Cuaat de Poblet, partida la Lloma(...). 11 hanegadas o lo que haya de tierra secano con algarrobos, término de Cuart de Poblet, partida del mas de los Capellanes(...) 10 hanegadas o lo que haya de tierra secano con viña y olivos en dicho término de Cuart de Poblet, partida del Mas de Pay...prensahistorica.mcu.es3.52 Mb
1880Diari La Unión Católica diario religioso-político - Año IV Número 820 - 1880 febrero 11 11-02-1880 p.4 Subhasta de terres a Quart de PobletRemates. Procedente de la testamentaria de doña Josefn Mossí y Sanchez, y a cargo del corredor D. Francisco Blat(...) las fincas siguientes: 6 hanegadas o lo que haya de tierra secano término de Cuaat de Poblet, partida la Lloma(...). 11 hanegadas o lo que haya de tierra secano con algarrobos, término de Cuart de Poblet, partida del mas de los Capellanes(...) 10 hanegadas o lo que haya de tierra secano con viña y olivos en dicho término de Cuart de Poblet, partida del Mas de Pay...prensahistorica.mcu.es3.29 Mb
1880Diari La Unión Católica diario religioso-político - Año IV Número 814 - 1880 febrero 4 (04-02-1880) p.4 Subhasta de terres a Quart de PobletRemates. Procedente de la testamentaria de doña Josefn Mossí y Sanchez, y a cargo del corredor D. Francisco Blat(...) las fincas siguientes: 6 hanegadas o lo que haya de tierra secano término de Cuaat de Poblet, partida la Lloma(...). 11 hanegadas o lo que haya de tierra secano con algarrobos, término de Cuart de Poblet, partida del mas de los Capellanes(...) 10 hanegadas o lo que haya de tierra secano con viña y olivos en dicho término de Cuart de Poblet, partida del Mas de Pay...prensahistorica.mcu.es3.25 Mb
1880Diari La Unión Católica diario religioso-político - Año IV Número 825 - 1880 febrero 17 17-02-1880 p.2 Auxili de la guardia civil.Por la Guardia Civil de Cuart de Poblet, fué ausiliado anteayer un muchacho hallado sin sentido en el P. 343 de la carretera de Madrid, á consecuenccia de una profunda herida en el frontal sobre la órbita derecha, producida por una coz que le dió una caballeria del coche de Utiel; siendo recogido por la pareja para su curación.prensahistorica.mcu.es3.98 Mb
1880Diari La Unión Católica diario religioso-político - Año IV Número 831 - 1880 febrero 24 24-02-1880 p.4 Subhasta de terres a Quart de PobletRemates. Procedente de la testamentaria de doña Josefn Mossí y Sanchez, y a cargo del corredor D. Francisco Blat(...) las fincas siguientes: 6 hanegadas o lo que haya de tierra secano término de Cuaat de Poblet, partida la Lloma(...). 11 hanegadas o lo que haya de tierra secano con algarrobos, término de Cuart de Poblet, partida del mas de los Capellanes(...) 10 hanegadas o lo que haya de tierra secano con viña y olivos en dicho término de Cuart de Poblet, partida del Mas de Pay...prensahistorica.mcu.es3.97 Mb
1880Diari La Unión Católica diario religioso-político - Año IV Número 907 - 1880 mayo 25 25-05-1880 p.2 Indemnització per pedregadaEl ayuntamiento de Cuart de Poblet ha formado el oportuno expediente para optr a indemnización del fondo de calamidades; por los perjuicios que el pedrisco ocasionó en el término de dicho puebloprensahistorica.mcu.es4.04 Mb
1880Diari El Católico periódico monárquico de Valencia - Año II Número 556 - 1880 marzo 14 14-03-1880 p.2 Ordenació com presbíter de Juan Bautista Calatrava Rodrigo, de Quart de PobletRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es3.63 Mb
1880Diari La Unión Católica diario religioso-político - Año IV Número 897 - 1880 mayo 13 13-05-1880 Tormentes per tot el PaísEn los pueblos cercanos a Valencia los daños han sido de mucha consideracion, especialmente en los términos de Alboraya, Burjasol, Cuart de Poblet, Alfafar, Pinedo, y sobre, todo en el de Carroja donde han sido destruidas totalmente las cosechas de los campos. Segun noticias, las lluvias han alcanzado una gran parte de la costa del Mediterráneo.prensahistorica.mcu.es3.95 Mb
1880Diari El Comercio diario de Valencia, científico, literario y artístico, defensor de los intereses...- Año IV Número 843 - 1880 enero 28 28-01-1880 p.3 Detenció d'un extorsionadorLa guardia civil del puesto de Cuart de Poblet, detuvo anteayer á un sugeto que se dedicaba á la lucrativa tarea de espedir anónimos, en los que, amenazando de muerte, exigia cantidades á algunos vecinos acomodados de dicho pueblo, el de Manises, y aun de esta capital...prensahistorica.mcu.es2.87 Mb
1881Diari La Época (Madrid. 1849). 29-8-1881, n.º 10.470 p.1: Frau electoral a Quart de PobletEn Cuart de Poblet, cabeza de sección, expulsaron del local á los interventores del Sr. Córdova, y apareció después que habian votado todos los abstenidos, ausentes, enfermos y muertos, y hasta el de un reverendo padre jesuita, elSr. Orts, que desde hace cuatro años salió del pueblo.hemerotecadigital.bne.es743 Kb
1882Llibreta rebuts Luis Sanmartín i Vicenta Espinós 1882Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els assistien sobre la terra. Els primers fulls de la llibreta registra un pagament de 1882, fets per Luis Sanmartín, i posteriorment, per la seua vídua Vicenta Espinós per unes terres propietat de Juan Bernal. Més endavant, apareix altre pagament, des mateixos arrendats, efectuat a Elena Andrés per dos fanecades de terra en Quart de Poblet, partida de la Foia.Arxiu Família Sanmartín Monzó1.02 Mb
1882Escriptura venda de José Melian Gorriz a J. Bautista Valldecabres d'una casa a Quart. Desembre 1882Es tracta d'una escriptura de venda d'una casa situada al carrer de Valencia, 6 a Quart de Poblet. Es va vendre per 750 pessetes.Arxiu família Puchades-López940 Kb
1882Titols propietat de casa de Jose Melian Gorris. 1882Es tracta d'un conjunt de documents amb una portada on fica "Títulos de una casa en Cuart de Poblet, calle de Valencia numero 6 propiedad de José Meliá Gorris". Els document són: una sol·licitut de Jaime Monzó Monzó demanant certificat al Registre de Moncada, Un certificcat del Registre de la propietat i una escriptura de partició d'herencia de la casa. La vivenda en 1849 era propietat de José Monzó y Bondia i passà l matrimoni de Josefa Monzó i Bondia i José Monzó Hernandez, en 1872. Finalment al 1879 estava a nom dels germans Jaime i José Monzó i Monzó. És la mateixa vivenda que al 1882 José Melià va vendre a Juan Bta Valldecabres.Arxiu família Puchades-López1.07 Mb
1882Ordenances municipals de Quart de Poblet. 1882El document és una fotocopia de la edició de les ordenances municipals de Quart de Poblet de 1882. Era alcalde Onofre Valldecabres. Crida l'atenció les disposicions relatives a Carnestoltes, cencerrades o salpassa...Arxiu Pep Sancho2.15 Mb
1882Diari El Siglo futuro. 13-4-1882, n.º 1.922 p.3: Rinya entre tartaners i joves a Quart de PobletLeemos en un periódico: «Al regresar al pueblo de Cuart de Poblet (Valencia) hace pocos dias, dos tartaneros vecinos del mismo, se vieron detenidos por cuatro jóvenes que trataron de hacer parar los vehículos. Quisieron aquellos seguir su camino, pero como estos descargaron varios palos en las tartanas, unos de los conductores fué a apearse, recibiendo un tiro de pistola en el pecho que lo dejo cadaver. El difunto era licenciado del ejercito de Cuba, y gozaba de buenos antecedentes. Fueron presos cuatro individuos como presuntos autores del crimen.» hemerotecadigital.bne.es693 Kb
1882Diari El Imparcial (Madrid. 1867). 13-4-1882 p. 3: Rinya entre tartaners i joves a Quart de PobletAl entrar en una calle de Cuart de Poblet (Valencia) dos tartaneros de la población, varios jóvenes quisieron detener los vehículos, dando en ellos fuertes garrotazos.El tartanero iba á apearse para conocer a los autores de la agresión; pero cuando no habia puesto los pies en el suelo, recibió un tiro de pistola en el pecho que lo dejó cadaver. Esta desgracia causó profunda impresión en el veccindario.hemerotecadigital.bne.es673 Kb
1882Diari La Época (Madrid. 1849). 3-5-1882, n.º 10.711 p. 3: Inaguració línia de ferrocarril Valencia- LíriaAnte un numeroso gentio, se ha inagurado en Cuart de Poblet las obras del ferro-carril de Valencia á Líria.hemerotecadigital.bne.es722 Kb
1882Diari La Discusión (Madrid. 1856). 27-10-1882, n.º 1.136 p.2 Posada en llibertat de Miguel Coll y Muñoz, acusat de l'assassinat de Salvador SerraEn Mayo último fué asesinado en la carretera de Mislata (Valencia) un vecino da Cuart de Poblet, llamado Salvador Serra, siendo preso y procesado su convecino Miguel Coll y Muñoz, sobre el que recayó sospechas de que fuese autor del crimen; pero al cabo de cinco meses ha sido puesto en libertad, sobreseyendose la causa por falta de prueba.hemerotecadigital.bne.es651 Kb
1882Diari La Iberia (Madrid. 1868). 6-8-1882. Quart de Poblet demana un augment d'impost de consum pel seu déficit municipal.Los ayuntamientos de Puebla de Rugat, Cuart de Poblet y Alboraya, han solicitado autorización para imponer respectivamente un recargo extraordinario de 70 y 10 por 100 pobre el cupo de consumos, con objeto de cubrir el deficit que resulta en sus presupuestos en el presente año económicohemerotecadigital.bne.es660 Kb
1882Diari El Día (Madrid. 1881). 6-8-1882, página 2 Quart de Poblet demana un augment d'impost de consum pel seu déficit municipal.Los ayuntamientos de Puebla de Rugat, Cuart de Poblet y Alboraya, han solicitado autorización para imponer respectivamente un recargo extraordinario de 70 y 10 por 100 pobre el cupo de consumos, con objeto de cubrir el deficit que resulta en sus presupuestos en el presente año económicohemerotecadigital.bne.es747 Kb
1882Diari La Discusión (Madrid. 1856). 19-2-1882, n.º 893 p.3 . Comportamiento de la Guardia Civil con un ancianoLeamos en «El Mercantil Valenciano«: Con harto sentimiento nos hacemos eco de la voz publica que circula en el pueblo de Cuart de Poblet respecto a un acto de inhumanidad cometido por un cabo del benemérito cuerpo de la guardia civil...hemerotecadigital.bne.es516 Kb
1882Diari El Día (Madrid. 1881). 26-11-1882 p.2 Trobat el cadaver de Vicentre Andrés Iglesias, jutge d'AldaiaLa Guardia civil de Cuart de Poblet (Valencia) ha encontrado en el término de Ribarroja y punto denominado Carasol, el cadáver de D. Vicente Andrés é Iglesias, juez municipal de Aldaya, de cuya desaparición hemos dado cuenta. Se supone la existencia de un crimen.hemerotecadigital.bne.es575 Kb
1882Diari La Discusion (Madrid. 1856). 27-10-1882, n. 1.136 p.2 En llibertat Salvador Serra, sospitós del homicidi de Miguel Coll i MuñozEn Mayo último fué asesinado en la carretera de Mislata (Valencia) un vecino da Cuart de Poblet, llamado Salvador Serra, siendo preso y procesado su convecino Miguel Goll y Muñoz, sobre el que recajó sospechas de que fuese autor del crimen; psro ai cabo de cinco meses ha sido puesto en libertad, sobraseyendose la causa por falta de prueba.hemerotecadigital.bne.es647 Kb
1882Diari Crónica de Badajoz- Año I Número 30 (30091882) p.1 Martinez Campos en l'alçament cantonal de València de 1873 - Un dia antes del bombardeo, el general tenía su cuartel general en el pueblo de Cuart de Poblet, y se habiaa alojado en la casa quinta de D. Vicente Tormo. Una numerosa comision compuesta de cónsules extranjeros. representantes del comercio, de la propiedad, de la industria, de la Cruz Rja que, dicho sea de paso, prestó en aquellos dias muchos y muy apreciables servicios, se presentó ante nuestro hombre. Presidia dicha comision el Sr. Dart, cónsul de Inglaterra, que como todos los demás vestia de uniforne, así cual los 1ndivídnos de la Cruz Roja, prensahistorica.mcu.es2.97 Mb
1882Diari La nueva crónica - Año I Número 30 30-09-1882 p.1 El general Martinez Campos a Quart de Poblet(El general Martínez Campos) - Un dia antes del bombardeo, el general tenía su cuarte general en el pueblo de Cuart de Poblet, y se habia alojado en la casa quinta de D. Vicente Tormo. Una numerosa comision compuesta de cónsules extranjeros. representantes del comercio, de la propiedad, de la industria, de la Cruz Rja que, dicho sea de paso, prestó en aquellos dias muchos y muy apreciables servicios, sé presentó ante nuestro hombre. Presidia dicha comision el Sr. Dart, cónsul de Inglaterra, que como todos los demás vestia de uniforne...prensahistorica.mcu.es2.97 Mb
1882Diari El Constitucional diario de Valencia - Epoca 2ª ÉPOCA Año X Número 30 - 1882 febrero 8 (08-02-1882) p.2 Detenció d'un estafadorLa Guardia Civil del pueblo de Cuart de Poblet ha detenido a un sugeto, que en lugar de dedicarse al trabajo para ganar susubsistencia honradamente, atendia á sus necesidades estafando a todos cuantos creian en sus palabrasprensahistorica.mcu.es3.81 Mb
1882Diari El Constitucional diario de Valencia - Epoca 2ª ÉPOCA Año X Número 57 - 1882 marzo 7 07-03-1882 p.2 Crida al servici militar.(...) el ingreso en caja de los mozos correspondientes al presente reemplazo comenzará el dia 12 del mismo y terminaá el 31 de la forma siguiente: (...) Dia 24.- Sollana, Sueca, Tabernes de Valldigna Alacuás, Albal,Alcácer, , ALdaya, Alfafar, Catarroja y Cuart de Poblet...prensahistorica.mcu.es4.14 Mb
1882Diari La Correspondencia de España diario universal de noticias - Año XXXIII Número 8802 28-04-1882 p.1 Inaguració de les obres del ferrocarril.Se ha inagurado en el pueblo de Cuart de Poblet las obras del ferro-carril de Valencia á Liria, á cuyo acto asistió un numeroso gentio.prensahistorica.mcu.es2.88 Mb
1883Fotocòpia. Ordenanzas para la distribución y gobierno de las aguas de la acequia denominada de Cuart. 1883Es tracta de la fotocòpia, en no molt bon estat, de les ordenances de la Séquia de Quart de 1709. No hi tenim la referència del llibre original, publicat en 1883 a València.Arxiu Pep Sancho3.23 Mb
1883Escriptura venda Mariano Griño Segarra a Salvador Fita Molina. Quart de Poblet. Abril 1883 És l'escriptura de venda Mariano Griño Segarra a Salvador Fita Molina d'una casa al carrer del Rabosall (Hernan Cortés) nº 6, feta a abril de 1883. La casa es va vendre per 750 pessetes.Arxiu família Puchades-López1.39 Mb
1883Fillola de Francisca Mirapeix Gea de l'herencia de sa mare Josefa Gea Ribera. Quart de Poblet 1883El document és una fillola, una còpia de la part que correspon a cada participant en una herència, del camp que li pertoca a Francisca Mirapeix Gea de l'herencia de sa mare Josefa Gea Ribera. L'herència corresponent és un camp de cinc quartons, 1038 m., en la partida del Barranquet de Quart de Poblet.Arxiu família Puchades-López662 Kb
1883Escriptura venda d'un camp Miquel Ricart Muñoz a a Juan Miguel Guerrero. Setembre 1883El document és una escriptura de compravenda d'un camp en Quart de Poblet, partida de Sant Onofre de 13 fanecades i mitja que Miquel Ricart Muñoz a Juan Miguel Guerrero per 1500 pessetes.Arxiu família Puchades-López1.86 Mb
1883Diari El Motín (Madrid). 17-6-1883, n.º 24 p.3: Acusació de sodomita a un rector de Quart de PobletUn periódico se niega á detallar, por feo, el hecho que acaba de consumar un sotana de Cuart de Poblet. Hay que advertir que el tal periódico no tiene reparo en hablar de los curas belgas y franceses que siguen las anticuadas normas que hicieron llover fuego del cielo sobre Sodoma. ¿Qué mostruosidad será esta, que lñe impide entrar en pormenores? Meditemoshemerotecadigital.bne.es566 Kb
1883Diari El Globo (Madrid. 1875). 12-5-1883, n. 2.758 p.3 Crimen a Quart de Poblet d'un gitano, LacrasEn el pueblo de Cuart de Poblet se cometió un crimen la noche del 2 del corriente. Fué encontrado moribundo un gitano apodado Lacas,a quien habían inferido varias y.graves lesiones; pero todavía pudo denunciar á sus agresores. Fueron estos otros dos del oficio apodados Borla y Busaga, y aunque parece que entre ellos mediaban algunas cuestiones, el hecho de haber ocupado á los agresores algunos documentos y valores pertenecientes al agredido, revela algo más grave. La captura de Borla y Busaga ha sido verificada por la Guardia civil del puesto de Cuart auxiliada por la de Catarroja...hemerotecadigital.bne.es764 Kb
1883Diari El Constitucional diario de Valencia - Año X Número 395 - 1883 agosto 31 (31-08-1883) p.2 Servici de la Guardia CivilLa Guardia civil del puesto de Cuart de Poblet prestó el 27 del corriente un servicio humanitario digno de encomio. Habiendo desaparecido un vecino de dicho pueblo apodado Parent, y temiendo su familia que hubiese sido víctima de alguna desgracia, participó sus sospechas á los guardias, quienes salieron en su busca, encontrándole tendido en el camino գue coոduce á Picaña y completamente desvanecido, á consecuencia de una caida que dió en un desmonte y desde una altura de seis metros, causándose varias contusiones y rasguños. En un carruaje le condujeron à su domicilio. prensahistorica.mcu.es3.9 Mb
1883Diari La opinión periódico político - Año V Número 991 (21-03-1883) p.4 Oficina de correusADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE CORREOS DE LAS BALEARES Cartas detenidas en esta Administración por falta de franqueo desde el dia 8 hasta el de la fecha inclusive. (...) .- 37, José Giner, Cuart de Poblet (Valencia)...prensahistorica.mcu.es4.86 Mb
1883Diari La opinión periódico político- Año V Número 990 (20-03-1883) p.4 Oficina de correusADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE CORREOS DE LAS BALEARES Cartas detenidas en esta Administración por falta de franqueo desde el dia 8 hasta el de la fecha inclusive. (...) .- 37, José Giner, Cuart de Poblet (Valencia)...prensahistorica.mcu.es5.48 Mb
1883Revista contemporánea - Año IX Tomo XLVIII Volumen I (15-11-1883) p.63 Biblioteques d'EspanyaRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es634 Kb
1883Diari El Constitucional diario de Valencia - Año X Número 421 - 1883 septiembre 26 (26-09-1883) p.3 Acord de l'ajuntament de Quart de Poblet per a cobrir despeses.Acta del acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Cuart de Poblet sobre creacion de recursos extraordinarios, con destino a cubrir los gastos de su presupuesto en el año económico de 1883-84.prensahistorica.mcu.es3.74 Mb
1883Diari La opinión periódico político- Año V Número 993 (23-03-1883) p.4 Oficina de correusADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE CORREOS DE LAS BALEARES Cartas detenidas en esta Administración por falta de franqueo desde el dia 8 hasta el de la fecha inclusive. (...) .- 37, José Giner, Cuart de Poblet (Valencia)..prensahistorica.mcu.es5.02 Mb
1884Carta de Tomas Sala, carpinter, a Bautista Valldecabres sobre la porta de l'Ermita Sant Onofre. Quart de Poblet. 1884El document és una carta, datada a 15 de gener de 1884, on Tomàs Sala, fuster de València, li diu a Bautista Valldecabres, que la porta per a l'Ermita de sant Onofre, que li havia encarregat Pascual Herrero, ja estava a la seua disposició en la seua fusteria.Arxiu Pep Sancho5.02 By
1884Diari El Pabellón Nacional (Madrid). 3-8-1884 p.3: Detenció de dos incendiarisAmpliando los datos que dimos ayer, respecto a los individuos detenidos po incendiarios en el pueblo de Cuart de Poblet, diremos que los detenidos convictos y confesos de su delito se llaman Pascual Botet Catalá (a.) Rullo y Luis Botet Catalá. Como cómplice de aquellos ha sido también capturado el rematado de presidio Juan Botet y Botet. La constancia y celo de la guardia civil han merecido el aplauso del vecindario de Cuart y pueblos inmediatos.hemerotecadigital.bne.es629 Kb
1885Diari El Siglo Futuro. 24-9-1885, n.º 3.156 p.3: Adulteració de vi, intoxicats i mortsUn periódico de Valencia dice que en el pueblo de Cuart de Poblet hay más de veinte personas intoxicadas a conseccuencia de haber bebido vino adulterado y que por esta causa han fallecido dos ó tres.hemerotecadigital.bne.es642 Kb
1885Diari La Unión (Madrid. 1882). 24-9-1885 p. : Intoxicats per adulteració de viEn Cuart de Poblet ha ocurrido lo siguiente: Hace unos dias el facultativo del referido pueblo venia observando que muchos vecinos padeccian cólicos, en manera alguna confundibles con el cólera. La diferencia de clase de los enfermos, su distinto régimen alimentício....hemerotecadigital.bne.es601 Kb
1885Diari El Imparcial (Madrid. 1867). 28-9-1885 p. 1: Adulteració del vi i intoxicacióRefiriendose a los envenenamientos ocurridos hace poco tiempo en Cuart de Poblet, resulta, al deccir de un periódico, que hace cuatro meses recorrió los pueblos de aquel término un francés que vendia orugas para mejorar las condiciones del vino, las cuales fueron empleadas por un tabernero de aquella localidad para sofisticar los que tenia en su establecimiento.hemerotecadigital.bne.es674 Kb
1885Diari La Correspondencia de España. 28-9-1885, n.º 10.051 p. 1: Adulteració del vi i intoxicacióRespecto a los envenenamientos en Cuart de Poblet (Valencia) por haber sofisticado los vinos un tabernero de aquella localidad, parece resultar que hace cuatro meses recorrió los pueblos de aquel término un francés vendiendo drogas para mejorar las condiciones del vino. Conviene que los vinicultores no se dejen sorprender y miren con prevención cuanto se les ofrezca para mejorar las condiciones de sus caldoshemerotecadigital.bne.es754 Kb
1885Diari La Época (Madrid. 1849). 15-10-1885, n.º 11.942 p. 2 : Adulteració del vi i intoxicacióYa se ha praccticado en el gabinete de analisis del Ayuntamiento de Valenciael del vino que ocasionó los cólicos a treinta y tantos vecinos de Cuart de Poblet. Según el analisis, el vino no contiene sales de plomo, como se temia. Solo se han encontrado alcohol, agua, yeso y materias colorantes. De todos modos esas sustancias....hemerotecadigital.bne.es750 Kb
1885Diari El Imparcial (Madrid. 1867). 16-10-1885 p.2: Adulteració del vi i intoxicacióDel analisis practicados a los vinos sofisticados de Cuart de Poblet, que ocasionaron los envenenamientos de los que tienen noticia nuestros lectores, resulta que no contienen sales de plomo, como se habia creido, sino alcohol, agua, yeso y materias colorantes tan nocivas como el acetato de mercuriohemerotecadigital.bne.es724 Kb
1885Diari El Siglo futuro. 17-10-1885, n.º 3.176 p.3 : Adulteració del vi i intoxicacióDel analisis practicados a los vinos sofisticados de Cuart de Poblet, que ocasionaron los envenenamientos de los que tienen noticia nuestros lectores, resulta que no contienen sales de plomo, como se habia creido, sino alcohol, agua, yeso y materias colorantes tan nocivas como el acetato de mercuriohemerotecadigital.bne.es648 Kb
1885Diari El Día (Madrid. 1881). 2-10-1885.p.2 Adulteració del vi i intoxicacióEl jefe del puesto de la Guardia civil de Cuart de Poblet (Valencia) ha dirigido una comunicación al gobernador de la provincia, manifestándole que el dia 28 último habia en aquel pueblo 34 personas intoxicadas, á consecuencia de haber bebido vino con sustancias nocivas. Casi todos los enfermos pertenecen á la clase obrera, siendo de temer, si no se adoptan algunas medidas, un atentado contra el tabernero que despachó el vino causa de lo ocurrido.hemerotecadigital.bne.es703 Kb
1885Diari La República (Madrid. 1884). 28-7-1885.p.2 Notícies sanitàriesCuart de Poblet 1 invasión y 1 defunciónhemerotacadigital.bne.es709 Kb
1885Diari El Día (Madrid. 1881). 23-9-1885 p.2 Adulteració del vi i intoxicacióUn periódico d© Valencia dice que en el pueblo de Cuart de Poblet hay más de veinte personas intoxicadas á consecuencia de haber bebido vino adulterado, y que por esta causa han fallecido dos ó tres.hemerotecadigital.bne.es544 Kb
1885Diari El Globo (Madrid. 1875). 28-9-1885, n. 8.623 p.2 Adulteració del vi i intoxicacióEn el pueblo de Cuart de Poblet (Valencia), han ocurrido varios casos de envenenamiento. El hecho se atribuye á cierto vino adulterado con sustancias perjudiciales á la salud que se venden en dicho pueblo.hemerotecadigital.bne.es534 Kb
1885Diari La Cronica (Huesca). 21-9-1885 p.6 Adulteració del vi i intoxicacióEn Cuart de Poblet, según El Mercantil Valenciano, habia más de 80 personas envenenadas por haber bebido un vino adulterado, habiendo fallecido ya tres ó cuatro.hemerotecadigital.bne.es409 Kb
1885La República (Madrid. 1884). 24-9-1885 p.3 Adulteració del vi i intoxicacióUn periódico de Valencia dice que en el pueblo de Cuart de Poblet hay más de 20 personas intoxicadas a consecuencia de haber bebido vino adulterado, y que por esta causa han fallecido dos ó tres. hemerotecadigital.bne.es718 Kb
1886Escriptura venda d'un hort de Salvadora Sanmartin i Francisco Mirapeix a Vicente Molins Març 1886El document tracta de la venda d'un camp d'una fanecada propietat de Salvadora Sanmartín Ferrandis i Francisco Mirapeix y Gea a Vicente Molins Pinazo. El camp es trobava a la partida del Barranquet i es va vendre pel preu de 400 pessetes.Arxiu família Puchades-López1.67 Mb
1886Certificat de Registre d'una casa de José Melian i Gorriz en Quart de Poblet.1886Encara que la fulla de coberta parle d'una escriptura de compravenda, el document interior és un certificat del Registre de Montcada que sol·licita José Melián Gorris sobre una casa en Quart de Poblet, carrer València, 6Arxiu família Puchades-López1.1 Mb
1886Diari La Correspondencia de España. 8-7-1886, n.º 10.334 p.2: Recepció del Ministro de Estado a representantes de pueblos valencianosEl ministro de Estado ha recibido esposiciones de Utiel, Villalgordo del Cabriel, Camporrobles, Caudete, Cheste, Chiva Olleria, Cuart de Poblet y Torreblanca, felicitandole por los beneficios que ha de reportar el modus vivendihemerotecadigital.bne.es765 Kb
1886Diario oficial de avisos de Madrid. 13-7-1886 p.2. Proposta de recompensa per al cap de la Guardia Civil Pascual Ballester GuaytaEl cabo de la Guardia civil de Cuart de Poblet, Valencia, D. Pascual Bállester Guayta é individuos á sus órdenes, han sido propuestos para una recompensa por los servicios que prestaron en la explosión de la fábrica de dinamita de Aldaya. hemerotecadigital.bne.es668 Kb
1886Diari La Discusion (Madrid. 1856). 5-2-1886, n. 2.022 p.3 Atemptat contra la guardia CivilTenemos noticia de un atentado contra la Guardia civil, realizado por algunes vecinos de Cuart de Poblet, á las doce de la noche del lunes. Según se ha sabido, al llegar á dicho pueblo una pareja de la Guardia civil, compuesta de los individuos Vicente Sánchez y Leonardo Martínez, y cuando se disponía á entrar por la calle de la Pelota, observó que obstruía el paso un grupo de paisanos. Los guardias intentaron darles la voz de alto...hemerotecadigital.bne.es737 Kb
1886Diari El Serpis periódico de la mañana - Año IX Número 2575 27-05-1886 p.1 Explosió a una fàbrica de dinamita a AldaiaLa detonación que esta produjo se oyó en todos los pueblos cercanos, cuyos vecinos sospecharon desde luego de donde procedia, poniendose inmediatamente en camino hacia el lugar de la catástrofe la Guardia civil de los pueblos de Cuart, Chirivella, Mislata...prensahistorica.mcu.es1.87 Mb
1886Diari La Correspondencia de España diario universal de noticias- Año XXXVII Número 10293 (28-05-1886) p.2 prensahistorica.mcu.esUna horrible desgracia aflige hoy a los vecinos de los pueblos de Aldaya y Cuart de Poblet. A una hora del primer pueblo, frente a la llamada Venta del Amparo, se hallaba funcionando una fábrica de dinamita...prensahistorica.mcu.es2.66 Mb
1887Diari La Iberia (Madrid. 1868). 1-12-1887 p.2: Afonament de la mina Cuart de PobletDicen en Valencia, que en la noche del 29 ocurrió un hundimiento en la mina «Cuart Poblet», resultando dos heridos graves.hemerotecadigital.bne.es766 Kb
1887Diari La Monarquía (Madrid. 1887). 2-12-1887 p.2: Afonament de la mina Cuart de PobletTelegrafian de Valencia que ha ocurrido un hundimiento en la mina Cuart Poblet, resultando dos heridos graves.hemerotecadigital.bne.es587 Kb
1887Diari El Correo militar. 1-9-1887 p.3 Destí del tinent Ramón Sala Giner, resident a Quart de PobletEl teniente D. Ramon Sala Giner, del regimiento de Sesma, al ídem de la núm. 14, con residencia en el Cuart de Poblet (Valencia).hemerotecadigital.bne.es622 Kb
1887Diari La Correspondencia de España diario universal de noticias - Año XXXVIII Número 10845 (01-12-1887) p.2 Afonament d'una minaValencia, 30 (6'35 n.). En la noche de ayer ocurrió un hundimiento en la mina Cuart de Poblet, resultando dos heridos graves.prensahistorica.mcu.es2.69 Mb
1888Diari La Unión Católica. 2-5-1888 p.3: Construcció dels dipòsits d'aigües potables.NOs dicen de Valencia que adelantan las obras de los nuevos depósitos de aguas potables que se construyen en Cuart de Poblethemerotecadigital.bne.es601 Kb
1888Diari La Unión Católica. 21-7-1888 p.3. El caso de Josefa FitaEn el pueblo de Cuart de Poblet (Valencia), existe un caso notable y raro de fecundidad. Una robusta mujer llamada Josefa Fita, de 22 años, y casada hace cuatro con un honrado jornalero del campo, ha tenido cuatro partos, dando á luz dos criaturas por parto. También ha tenido un aborto doble. Los hijos le viven.hemerotacadigital.bne.es476 Kb
1888Diario oficial de avisos de Madrid. 28-5-1888 p.3 Estat de les obres del dipòsit d'Aigües de València a Quart de PobletDecididamente por todo el mes de Junio quedarán completamente terminadas las obras del grandioso depósito de aguas potables que se está construyendo en término de Cuart de Poblet por la empresa Pérez y compañía. En la actualidad hay ocupados más de 230 operarios, y se tiene el firme propósito de que Valencia pueda admirar...hemerotecadigital.bne.es707 Kb
1888Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos- Año XXXIX Número 11733 27-07-1888 p.3 El caso de Josefa FitaEn Cuart de Poblet (Valencia), ha dado á luz Josefa Fita, de edad de 22 años, y casada con un jornalero, dos criaturas en cada uno de sus cuatro partos. Los ocho hijos viven.prensahistorica.mcu.es4.55 Mb
1888Diari La lucha órgano del partido liberal de la provincia de Gerona - Año XVIII Número 3560 (09-08-1888) p.2 Extensió del mildiu.Segun un periódico de aquella capital el mildeu se ha estendido por toda la provincia de Valencia por haber sido invadidos los pueblos de Cuart de Poblet, Játiva, Alcúdia de Crespins y Ollería que aun no se habia estendido tan terrible plaga. Al paso que vamos, no quedará cepa en España, y las pocas que queden, resultara mas caro el preservarlas de estos parásitos que lo que se pueda sacar de la venta, en vista de lo cual muchos que se dedicaban a este cultivo lo han cambiado por el de la morera.prensahistorica.mcu.es4.32 Mb
1888Revista El monitor del magisterio- Año II Número 1888 p.4 Places vacants en escoles amb indicació del souProvincia de Valencia. Por ascenso. De niños.- Cullera con 1375 pesetas.-Tous, masanasa y Cuart de Poblet con 825...prensahistorica.mcu.es3.16 Mb
1888Diari El magisterio español Periódico de instrucción pública. Año XXII Epoca 2ª época Número 14 1888 p.4 Places vacants en escoles amb indicació del souEn la provincia de Valencia han quedado vacantes las Escuelas de niños de Cuart de Poblet, Bellrequart, Piles y Tous, dotadas con 825 pesetas, que habrán de anunciarse por concurso de traslado.prensahistorica.mcu.es3.41 Mb
1888Diari El magisterio español Periódico de instrucción pública. - Año XXIII Epoca 2ª época Número 1 p.4 Places vacants en escoles amb indicació del souTous, masanasa y Cuart de Poblet con 825 pesetasprensahistorica.mcu.es3.69 Mb
1889Llibreta rebuts Luis Sanmartín i Vicenta Espinós 1889Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els asistien sobre la terra. En esta llibreta es troben pagaments de diverses terres. Per una banda un pagament que efectua Vicenta Espinós a Julio Pastor per unes terres en el Collado de Manises. Comencen en 1919 fins a 1923. També hi han altres terres, en terme de Quart de Poblet, que es paguen a la mateixa família des de 1889 fins al 1925. Per altra banda es troben uns pagaments bianuals des de 1890 fins 1893 de Luis Sanmartin (i a partir de juny de 1892 de la seua vídua Vicenta Espinós) per unes terres de Elena Andrés, on signa el seu nebot Federico Barrera. Probablement eixes terres foren anteriorment arrendades per Julio Biguer.Arxiu Família Sanmartín Monzó1.85 Mb
1889Diari La Iberia (Madrid. 1868). 29-7-1889 p. 2: Assassinat de Lorenzo Rios, a Quart de PobletEn un campo de la partida llamada la Acequia, situada a dos kilómetros de Cuart de Poblet, fué asesinado dias pasados un vecino de aquella población, Lorenzo Rios, ignorandose quien puede haber sido el autor...hemerotecadigital.bne.es751 Kb
1889Diari La Justicia (Madrid. 1888). 16-1-1889 p.3: Viatge de quatre xiquets a Barcelona per a tractament antiràbicaLa Diputación provincial de Valencia ha dispuesto pagar el viaje de ida y vuelta para Barcelona á cuatro niños del pueblo de Cuart de Poblet, que por haber sido mordidos por un perro hidrófobo serán sometidos en aquella ciudad al tratamiento antirrábico del doctor Ferrán. hemerotacadigital.bne.es927 Kb
1889Dairi La Unión Católica. 25-5-1889 p.2. Viatge inagural del ferrocarril València-LlíriaEl ferro-carril de Valencia y Aragón Desde el dia 23 cuenta Valencia una nueva linea férrea. Esta linea comprende la primera sección desde Valencia á Liria, ó sea la de Manises, que abraza las estaciones de Mislata y Cuart de Poblet, siendo el desarrollo de la sección explotada, de unos ocho kilómetros. Las Provincias reseña el acto de la inauguración en la siguiente forma: —«La ceremonia se verificó sin...hemerotacadigital.bne.es360 Kb
1889Diari La Época (Madrid. 1849). 31-7-1889, n.º 13.269 p.3.jpg. Assassinat a l'horta de Quart de PobletEn un campo denominado isla de la Acequia, situada á dos kilómetros de Cuart de Poblet (Valencia), fué asesinado el miércoles un vecino de aquel pueblo que había salido á cultivar sus tierras.La mujer del muerto señaló como autor del delito á su hermano, el cual ha desaparecido del pueblo.hemerotacadigital.bne.es790 Kb
1889Aparición de San Onofre en Cuart de Poblet. Gozos del portentoso monarca anacoreta San Onofre patron... VE/1444/340Text imprés que arreplega l'aparició de Sant Onofre al moliner i els gojos del Sant.Biblioteca Digital Hispánica http://bdh-rd.bne.es/ 418 Kb
1889Diario oficial de avisos de Madrid. 30-7-1889 p.3 Assassinat de Lorenzo Rios Valldecabres, a Quart de PobletEn un campo de la partida llamada de la Acequia, situada á dos kilómetros de Cuart de Poblet, fué asesinado días pasados un vecino de aquela población, Lorenzo Ríos, ignorándose quién pueda haber sido el autor del crimen. Como entre el victima y un hermano suyo eran antes del hecho muy poco cordiales las relaciones y ha coincidido la desaparición de aquel con la consumacion del delito, se atribuye éste al hermano, para cuya busca y captura se practican diligencias.hemerotecadigital.bne.es640 Kb
1889Diari La República (Madrid. 1884). 30-7-1889 p.3 Assassinat de Lorenzo Rios Valldecabres, a Quart de PobletEn un campo de la partida llamada de la Acequia, situada a dos kilómetros de Cuart de Poblet, fué asesinado días pasados un vecino de aquella población, Lorenzo Ríos, ignorándose quén pueda haber sido el autor del crimen.hemerotecadigital.bne.es575 Kb
1889Boletín Oficial de la provincia de Murcia - Número 163 (09-01-1889) p.2 Provisió de places en escoles per concursLas de Tous, Masamasa y Cuart de Poblet, con 825 id. id. (pesetas y emolumentos legales)prensahistorica.mcu.es3.14 Mb
1889Diari El liberal órgano democrático de la isla de Menorca - Año 9 Número 2262 (16-01-1889) p.3. Viatge de quatre xiquets a Barcelona per a tractament antiràbicaLeemos en «La Publicidad» de Barcelona. «La Comision provincia de Valencia ha acordado conceder el importe del viaje de ida y vuelta á Barcelona, á cuatro niños de Cuart de Poblet, que fueron mordidos por un perro hidrófobo y deben venir para someterse al tratamiento. antirábico en el Instituto microbiológico que dirige el Dr. Ferrán.» prensahistorica.mcu.es3.69 Mb
1889Diari El magisterio balear periódico de primera enseñanza - Año XVII Número 5 (02-02-1889) p.6 Provisió de places en escoles per concurs La idem (escuela completa) de Cuart de Poblet, con 825 idem id. (pesetas y los emolumentos legales)prensahistorica.mcu.es734 Kb
1889Diari El monitor del magisterio - Año II Número 11 1889. Provisió de places en escoles per concursTous, Masanasa y Cuart de Poblet, con 825.prensahistorica.mcu.es3.16 Mb
1889Boletín Oficial de la provincia de Murcia - N. 163 09-01 1889 p.2 Provisió de places en escoles per concursLas de Tous, Masamasa y Cuart de Poblet, con 825 id. id. (pesetas y emolumentos legales)prensahistorica.mcu.es1.17 Mb
1889Diario de Tenerife periódico de intereses generales, noticias y anuncios - Año III Número 838 17-08-1889 p.3 Fraticidi entre llauradorsUn fraticidio En Cuart de Poblet, pueblo cercano á Valencia se ha perpetrado un horrible fratricidio, según vemos en nuestro apreciable colega La Correspondencia de Valencia. Vivian en dicho pueblo dos labriegos de honrados antecedentes. Desde hace algún tiempo las relaciones entre ambos se habían enfriados un tanto, y aun parece que hubo rozamientos que no se tradujeron en hechos prácticos contundentes por la intervención de las mujeres. El mayor de los dos citados hermanos tenía por costumbre quedarse algunas noches en los mismos campos que trabajaba, á fin de aprovechar las primeras horas de la madrugada. Anteayer por la tarde salió de casa con los instrumentos de labor, diciendo á su esposa que iba á un campo del que es poseedor, sito à dos kilòmetros de la poblasión, a la izquierda del Turia, en la partida llamada de la Fila de la Acequia, Como por la noche no regresara a casa...prensahistorica.mcu.es2.31 Mb
1889Diari El liberal órgano democrático de la isla de Menorca - Año 9 Número 2262 (16-01-1889) p.3 Viatge de quatre xiquets a Barcelona per a tractament antiràbicaLa Comision provincial de Valencia ha acordado conceder el importe del viaje de ida y vuelta á Barcelona, á cuatro niños de Cuart de Poblet, que fueron mordidos por un perro hidrófobo y deben venir para someterse al tratamiento antirábico en el Instituto microbiológico que dirige el Dr. Ferrán. prensahistorica.mcu.es3.68 Mb
1889Diari El magisterio español Periódico de instrucción pública - Año XXIII Epoca 2ª época Número 144 1889 p.4 Provisió de places en escoles per concursTous, Masanasa y Cuart de Poblet, con 825.prensahistorica.mcu.es3.95 Mb
1889Diari Las Provincias diario de Valencia Año XXXIII Número 11525 - 1898 marzo 16 16-03-1898 p.2 Juís d'exempcions al reclutament a filesDia 11.- Aldaya, Alfafar, Beniparrelll, Catarroja, Cuart de Poblet, Chirivella...prensahistorica.mcu.es5.76 Mb
1890Diari La Correspondencia de España. 13-9-1890, n.º 11.849 p.3: Còlera, relació de infectats i defuncions—Cuart de Poblet (nuevo), 3 y 1.hemerotecadigital.bne.es1.07 Mb
1890Diari El Pabellón nacional (Madrid). 19-9-1890 p.2 Còlera, relació de infectats i defuncionsEn Cuart de Poblet, una defunción.hemerotacadigital.bne.es930 Kb
1890Diari El Liberal (Madrid. 1879). 16-9-1890 p.2: Còlera, relació de infectats i defuncions—Cuart de Poblet, una invasión y una defunciónhemerotacadigital.bne.es914 Kb
1890Diari La Época (Madrid. 1849). 7-11-1890, n.º 13.721 p.3: Notícies sanitàries. Còlera i Viruela—Mañana serán declaradas limpias las procedencias de Villamiel (Toledo) y de Cuart de Poblet (Valencia).hemerotacadigital.bne.es910 Kb
1890Diari El Siglo futuro. 8-11-1890, n.º 4.711 p.3 Notícies sanitàries. CòleraEL CÓLERA. Noticias oficiales. Se han declarado limpias de la epidemia colética las procedencias de los pueblos de Cuart de Poblet (Valencia) y Villamiel (Toledo).hemerotacadigital.bne.es907 Kb
1890Diari El Siglo futuro. 9-10-1890, n.º 4.685 p.3. Notícies sanitàries. CòleraLa Gaceta de hoy declara limpias las procedencias de Laúdete (Cuenca) y Carcagente y Cuart de Poblet (Valencia).hemerotacadigital.bne.es902 Kb
1890Diari El País (Madrid. 1887). 8-11-1890 p 2. Notícies sanitàries. CòleraSe declaran limpias las procedencias de Villamiel (Toledo) y las de Cuart de Poblet (Valencia), pero sujetas á observación.hemerotacadigital.bne.es992 Kb
1890Diari La Unión Católica. 13-9-1890 p.2. Notícies sanitàries. Còlera NOTICIAS DEL CÓLERA EN PROVINCIAS El día 9 han ocurrido 7 invasiones y 1 defunción en Alcora; el día 10, 3 y 3 en dicho punto, y 1 in- vasión en Sinarcas. El día 11, 1 una invasión en Pedralba, y 3 y 1 defunción en Cuart de Poblet.hemerotacadigital.bne.es858 Kb
1890Diari La Unión Católica. 8-11-1890 p.3 Notícies sanitàries. CòleraSe han declarado limpias de la epidemia colérica las procedencias de Cuart de Poblet y las de Villamiel...hemerotacadigital.bne.es873 Kb
1890Diario oficial de avisos de Madrid. 13-9-1890 p.2 Notícies sanitàries. CòleraCuart de Poblet (nuevo), 3 y 1.hemerotecadigital.bne.es781 Kb
1890Diari El Correo militar. 5-9-1890 p,.4 Detenció de José Colomer Cristofol, 'Parot'Valencia (Cuart de Poblet).—José Colomer Cristòfol (a) Parot, presunto autor del homicidio perpetrado la noche del 6 de Julio último, en la persona de José Martínez Molins (a) Pincho, ha sido detenido y puesto bajo el fallo de la ley por el cabo Juan Lloria Sanz y guardias José Estellés Bartual, Juan Roma y Roma y José Moreno Pont. hemerotecadigital.bne.es506 Kb
1890Diari El Correo militar. 18-9-1890 p.4 Notícies sanitàries. CòleraCuart de Poblet, una defunción.hemerotecadigital.bne.es684 Kb
1890Diari La Correspondencia de España. 17-9-1890, n.º 11.853 p.2 Notícies sanitàries. CòleraEn Cuart de Poblet, 1 y 1.hemerotecadigital.bne.es 703 Kb
1890Diari El Liberal (Madrid. 1879). 18-10-1890 p.3 Notícies sanitàries. CòleraEn Valencia ocurrieron ayer ocho invasiones de cólera y cinco defunciones; en Cuart de Poblet, 2 invasiones, y en Benaguncil, una. hemerotecadigital.bne.es682 Kb
1891Certificat del registre d'un camp de Francisca Mirapeix Gea. Quart de Poblet, desembre 1891Es tracta d'un certificat del Registre de Montcada sobre un camp a Quart de Poblet, en la partida del Barranquet de 5 quartons (1038 metres) de superfície, propietat de Francisca Mirapeix Gea.Arxiu família Puchades-López713 Kb
1891Certificat naixement Trinidad Molins Sanmartin Quart de Poblet. 1891Es tracta del certificat del Registre Civil del naixement de Trinidad Molins Sanmartín, Filla de Vicent Molins Pinazo i Dolores Sanmartín Sanmartín. Va nàixer el 23 de juny de 1891. El certificat està expedit pel jutjat nº 3 de València en octubre de 1942.Arxiu família Puchades-López84 Kb
1892Diari El Correo español. 15-2-1892 p.1-2 . Junta i Circulos de l'organització Tradicionalista.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotacadigital.bne.es1.23 Mb
1892Boletín oficial de la provincia de Tarragona- Nº 64 15-03-1892 p.2 Zones fiscalsSe agregan al juzgado de Torrente los ayuntamientos de Cuart de Poblet.—Manises.prensahistorica.mcu.es3.31 Mb
1892Diari El correo español diario tradicionalista Año V, Número 1277 - Sábado 17 de Diciembre de 1892 (1892-12-17) p.1 Junta i Circulos de l'organització Tradicionalista.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es2.91 Mb
1893Llibreta de rebuts de Vicenta Espinós Andrés. 1893Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els assistien sobre la terra. Esta llibreta comença en 1893 i correspon a unes terres en Quart de Poblet. L'arrendatària era Vicenta Espinós Andrés, com a vídua de Luis Sanmartin. Signava el rebut, de vegades, Vicente Blanco, administrador, i altres Antonia Meliá, segurament l'ama de la terra. A la mateixa llibreta, des de darrere, es troben els rebuts d'una altra terra arrendada des de 1874 per Joaquin Company y Mallent a Luis Sanmartín Espinós, 9 fanecades, 3 quartons i 5 braces amb bassa en la partida del Bracet Xiquet o senda d'Aldaia.Arxiu Família Sanmartín Monzó3.89 Mb
1893El poble de Quart al seu Patró, el Monarca Anacoreta San Onofre 1893Es tracta d'un full gran, tamany doble foli, ple de copletes en honor al Sant i la seua festa. Segurament, va ser publicat pels clavaris que feien la festa eixe any.Arxiu Pep Sancho289 Kb
1893Diari El Siglo futuro. 29-11-1893, n.º 5.636 p.1. Participació de Quart de Poblet al Certàmen EucarísticCuart de Poblet, 53 acompañantes, estandarte y la imagen de San Onofre y el ayuntamiento.hemerotacadigital.bne.es939 Kb
1893Diari El Siglo futuro. 25-11-1893, n.º 5.633 p.1 Participació de Quart de Poblet al Certàmen EucarísticRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotacadigital.bne.es970 Kb
1893Diari El Correo militar. 14-5-1893 p.2 Maniobres militars a ValènciaLa fuerza del general Prats ha defendido el cuartel y el campamento, y la del general Truyois ha tratado de rechazar á las tropas del ataque desde Cuart de Poblet, habiendo comenzado el ejercicio con las descubiertas de Caballería, que ha hecho muy bien el servicio de exploración..hemerotecadigital.bne.es636 Kb
1893El Archivo revista literaria semanal' - Tomo VII Cuaderno V 01-07-1893 p.80 Referència a Quart de Poblet del diccionari geogràficCuart de Poblet ó Cuarte de la Huerta, lugar con ayuntamiento, á una legua de Valencia, situado en la hermosa huerta de esta ciudad, á las márgenes del Turia (1.8oo almas). Tiene un castillo que sirvió de morada á los monjes de Poblet, señores territoriales antes de la exclaustración. La tradición refiere haber existido alguna población á muy poca distancia de la actual, pues se encuentran todavía restos de una gran ciudad que denominan Valencia la Vieja, cuyas ruínas están aún descubiertas, en las que se ven señales de acueductos que parecen ser obra romana. El terreno es llano, sumamente fértil, como todo el de la huerta de Valencia, y se fertiliza con las aguas del río Turia, que corre hacia el E., sobre cuyo cauce hay un puente que sirve de camino para Sagunto» (Dicc, geog, est, hist, t. VII, 1847, página 188: cf. v. Llano de Cuarte, ibid., pág. 189).-prensahistorica.mcu.es903 Kb
1893Diari El Archivo revista literaria semanal-Tomo VII Cuaderno VIII (01-12-1893) p.48 Referències a Quart de Poblet al Llibre del RepartimentCuart de Poblet, IV, 293.—Carteia?, III, 94; VIII, 260prensahistorica.mcu.es674 Kb
1893Diari La Cruz revista religiosa de España y demás países católicos, dedicada a María Santísima Tomo II 1893 0-10-11893 .p.359 Participació de Quart de Poblet al Certàmen EucarísticCuart de Poblet con el anda de San Onofreprensahistorica.mcu.es379 Kb
1894Testament Rosa Gimeno Juliol 1894Es tracta del testament de Rosa Gimeno Andrés, on deixa l'usufructe dels seus béns al seu marit Salvador Fita Andrés i la propietat als seus tres fills Salvador, José i Tomás. Hi ha una clàusula on especifíca que a la seua germana no se li deixe res "bajo ningún concepto".Arxiu família Puchades-López1.45 Mb
1894Diari El Correo español. 9-2-1894 p.2 Presència del Círculo de Quart de Poblet en la constitució del Círculo de Riba-rojaMovimiento Carlista. El Círculo de Ribarroja. Solemnísima fué por todos conceptos la inauguración del Círculo de Ribarroja, y por ello hemos de dar nuestra cordial enhorabuena (...) Asistieron á la sesión Comisiones del distrito y pueblo de Torrente, Alacuás, Manises, Cuart de Poblet, y las del distrito de Liria, Villamarchante, Benaguacil y la Puebla de Vallbona. Repetimos á los carlistas de Ribarroja: Adelante y viva el Rey.hemerotacadigital.bne.es1.13 Mb
1894Diari El Siglo futuro. 13-12-1894, n.º 5.948 p.3 Nomenament de Vicente Montaner Lerma com coadjuctor de Quart de PobletD. Vicente Montaner Lerma, de Cuart de Poblet;hemerotecadigital.bne.es657 Kb
1895Escriptura de venda de Catalina Botres Simó a Vicente Molins Pinazo. Abril 1895Es tracta de l'escriptura de venda d'una casa en Quart de Poblet carrer del Molino nº6 que es propietat de Catalina Botres Simó i que ven a Vicente Molins Pinazo. En representació de D. Catalina, actua el seu marit, el metge Juan Bautista Bover. LA casa d'una sola altura té una superfície de 94.72 metres amb un corral de 98.10 metres. EL preu de venda són mil pessetesArxiu família Puchades-López1.11 Mb
1895Diari El Correo de España periódico ilustrado de intereses españoles Año II Número 64 - 1895 agosto 18 18-08-1895 p.9 Incident al port de ValènciaA Cuba nadando -Dicen de Valencia, que un individuo de 33 años de edad, llamado Francisco Espinosa Valldecabres, natural de Cuart de Poblet, ha intentado arrojarse al mar, donde hubiera perecido á no intervenir oportunamente los guardias de Seguridad al mando del inspector señor Font,que le han impedido realizar su fatal designio. Creyóse en un principio que se trataba de un suicida, pero al ser interrogado respondió que quería ir á Cuba. El infeliz tiene trastornadas las facultades mentales y fué conducido al Gobierno civil. prensahistorica.mcu.es2.26 Mb
1896Document d'admissió al grup d'Adoració Nocturna de Quart de Poblet. 1896Es tracta d'un document d'adhesió al grup d'Adoració Nocturna de Quart de Poblet de 1896, a nom de Luis Sanmartín Espinós. Els grups d'Adoració Nocturna foren acusats, moltes vegades, de ser els centres de reunió de la dreta més conservadora i clerical. Cal no oblidar que a la nits dels morts de 1902, quan s'enfrontaren conservadors i progressistes al poble amb un resultat de 4 morts, acusaren als conservadors d'haver-se preparat la nit anterior, al torn de l'Adoració Nocturna.Arxiu família Sanmartín Monzó2.26 By
1896Catàleg de l'exposició del centenari del patronatge de Sant Onofre a Quart de Poblet. (1896-1996).Arran la celebració del centenari de la proclamació de Sant Onofre com a patró de Quart de Poblet, l'Associació d'Amics de la Passejà, amb el suport de l'Ajuntament, organitzaren una mostra al voltant del Sant i la seua significació per al poble. Ajuntament de Quart de Poblet3.52 Mb
1896Diari El Movimiento católico. 27-2-1896 p.1 Declaració de Sant Onofre com a patró de Quart de PobletNOTAS VALENCIANAS Júbilo en Pöblet.—El Prelado de Segorbe.— Ferrocarril de Játiva á Alcoy.—Entre obreros y fabricantes.—El nivel del Júcar. VALENCIA 2 6 (9n.)—El eminentísimo señor Arzobispo de esta diócesis, tiene en su poder un Breve pontifício por el que se declara Patrono de Cuart de Poblet á San Onofre, anacoreta, ya venerado con tal carácter en dicho pueblo. Al conocerse la noticia en Poblet, echáronse las campanas á vuelo y se reunió el Ayuntamiento con asistencia del señor Cura párroco,acordándose celebrar fiestas en el próximo mes de Junio.hemerotecadigital.bne.es838 Kb
1896Diari La Iberia (Madrid. 1868). 5-8-1896 p.1 Revoltes en València i pobles de les rodalies(...) Dícese que se han visto diversos grupos de hombres armados en los alrededores de Cuart de Poblet, pueblo que está en la carre- tera de Torrente. Añádese que se dirigen á este último pueblo. Fuerzas de la Guardia civil recorren la carretera. (...)hemerotecadigital.bne.es958 Kb
1896El Imparcial (Madrid. 1867). 5-8-1896 p.1 Revoltes a València i pobles de les rodaliesValencia 5 (3 madrugada) Dícese que se han visto diversos grupos de hombres armados en los alrededores de Cuart de Poblet, pueblo que está en la carre- tera de Torrente. Añádese que se dirigen á este último pueblo. Fuerzas de la Guardia civil recorren la carretera.hemerotecadigital.bne.es1.01 Mb
1896Diari El Correo español. 5-8-1896 p.1. Revoltes a València i pobles de les rodalies(...) Dicese que se ha visto en los alrededores de Cuart de Poblet un grupo de 100 hombres, fraccionado en dos, dirigiéndose el uno hacia Torrente y el otro hacia Patraix (...)hemerotecadigital.bne.es1.1 Mb
1896Diari El Movimiento católico. 20-3-1896 p.4 Vicente Zaragozà Orts, coadjuctor de Quart de PobletRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsa hemerotecadigital.bne.es895 Kb
1896Diari El Correo español. 12-1-1896 p. 2-3. Llibre d'honor del Carlisme en EspanyaRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotacadigital.bne.es1.11 Mb
1896Diari La Justicia (Madrid. 1888). 5-8-1896 p.2 Revoltes a València i pobles de les rodaliesDícese que se han visto diversos grupos de hombres armados en los alrededores de Cuart de Poblet, pueblo que está en la carretera de Torrente.hemerotecadigital.bne.es591 Kb
1896Diario oficial de avisos de Madrid. 6-8-1896 p.2 Revoltes en València i pobles de les rodaliesEn las afueras de Cuart de Poblet, un grupo de 100 hombres, formado por secciones, tomaron unos el camino de Torrente y otros el de Patraix.hemerotecadigital.bne.es651 Kb
1896Diari El Áncora diario católico-popular - Año XII Epoca 2ª Número 3474 (15-09-1896) p.3 Referència a Quart de Poblet en la revista eucarística mensualRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es3.97 Mb
1896Diari El Liberal navarro diario de Pamplona - Año XI Número 2598 (05-08-1896) p.3 Revoltes en València i pobles de les rodaliesEn los alrededores de Cuart de Poblet, se han visto varios grupos que llevan la dirección de Torrentes. Al alcance de estos grupos van alguna fuerzas de la guardia civil.prensahistorica.mcu.es2.05 Mb
1896Diario tradicionalista Año IX, Número 2207 - Lunes 06 de Enero de 1896 1896-01-06 p.3 Junta i Circulos de l'organització Tradicionalista.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es2.76 Mb
1896Diari El correo de Gerona - Año IV Número 181 (07-08-1896) p.2 Revoltes en València i pobles de les rodaliesEl corresponsal de El Imparcial dice que se han visto diversos grupos de hombres armados en los alrededores de Cuart de Poblet. Añádese que se dirigen á este último pueblo. Fuerzas de la Guardia civil recorren la carretera. prensahistorica.mcu.es5.78 Mb
1896Diari El Correo de España periódico ilustrado de intereses españoles Año III Número 97 - 1896 abril 5 05-04-1896 p.21 Declaració de Sant Onofre com a patró de Quart de PobletPatronato-El señor Arzobispo de Valencia ha recibido un Breve pontificio, por el que se declara el patronato canónigo de San Onofre, anacoreta, para Cuart de Poblet, que ya veneraba á este santo como su patrono. La noticia fué recibida en el pueblo con gran júbilo, echándose las campanas á vuelo. prensahistorica.mcu.es2.42 Mb
1897Diari Nuevo mundo (Madrid). 10-11-1897 p3. La Porta de CuarteTomó nombre esta puerta del cercano pueblo de Cuart de Poblet, y era,hasta 1444, un modesto portal abierto en la muralla. Aquel ano se comenzó la obra de la nueva puerta y de sus dos robustas torres...hemerotecadigital.bne.es229 Kb
1897Diari La Iberia (Madrid. 1868). 13-11-1897 p.2 Inundacions a ValènciaLa presa y los filtros y depósitos de la empresa concesionaria del suministro de aguas potables á la capital, situados en Cuart da Poblet y Manises, han sufrido grandes destrozos, lo cual hará que en Valencia se carezca de agua en algunos dias.hemerotecadigital.bne.es595 Kb
1898Diari El Siglo futuro. 15-7-1898, n. 7.048 p.4 Correspondencia de la Administración para renovaciones y encargosRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es540 Kb
1898Diari Las Provincias diario de Valencia Año XXXIII Número 11595 - 1898 mayo 25 (25-05-1898) p.3 Cobrament de contribucionsCONTRIBUCIONES Del 25 al 28 del presente mes, ambos inclusive, se cobrara en Valencia la de los pueblos de Benifaraig, Bétera. Cuart de Poblet, Godella. Manises, Masarrochos, Paterna y Rocafort, enla calle Cirilo Amorós, núm 38, entresuelo de nueve de á una de la tarde.prensahistorica.mcu.es8.83 Mb
1898Diari Las Provincias diario de Valencia Año XXXIII Número 11499 - 1898 febrero 18 18-02-1898 p.4 Subhasta de terres a Quart de PobletProcedentes de cierta testamentaria, se rematarán, (...) 20 hanegadas de tierra secano, en termino de Cuart de Poblet, partida de la Llansà.prensahistorica.mcu.es4.94 Mb
1898Diari Las Provincias diario de Valencia Año XXXIII Número 11504 - 1898 febrero 23 23-02-1898 p.4 Subhasta de terres a Quart de PobletProcedentes de cierta testamentaria, se rematarán, (...) 20 hanegadas de tierra secano, en termino de Cuart de Poblet, partida de la Llansà.prensahistorica.mcu.es4.86 Mb
1898Diari Las Provincias diario de Valencia Año XXXIII Número 11509 - 1898 febrero 28 28-02-1898 p.2 Eixida escolar a Quart de PobletCrónica escolar. Ayer salieron de excursión para Cuart de Poblet 150 alumnos de segunda enseñanza con el profesor de Gimnasia Sr. Fraguas. A las ocho y media de la mañana, después de oir misa en la capilla del Instituto, marcharon los escolares á pié á dicha población, en donde comieron,regresando á Valencia á las cinco de la trade.prensahistorica.mcu.es5.42 Mb
1898Diari Las Provincias diario de Valencia Año XXXIII Número 11497 - 1898 febrero 16 16-02-1898 p.4 Subhasta de terres a Quart de PobletProcedentes de cierta testamentaria, se rematarán, (...) 50 hanegadas también de secano, en termino de Cuart de Poblet... prensahistorica.mcu.es5.11 Mb
1898Diari Las Provincias diario de Valencia Año XXXIII Número 11621 - 1898 junio 20 20-06-1898 p.2 Comissió de reclutamentHoy fallará la comisión de Reclutamiento las incidencias de quintas de los mozos de Aldaya, Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Cuart de Poblet, Chirivella, Lugar Nuevo de la Corona, Manises, Masanasa, Picaña, Picasent, Sedaví. Silla, Albalat dels Sorells, Torrente, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almácera, Benetúser y Benifaraig. prensahistorica.mcu.es7.28 Mb
1899Revista Gedeón (Madrid). 24-5-1899 p.6. Article satíric sobre el teatreVayan ustedes a ver La chiqueta bonica y encontrarán un caso práctico. Es una zarzuela que no tiene de valenciano más que el titulo, tres decoraciones y los trajes, (¡ah pillineslines!) porque lo que en ella pasa, puede pasar lo mismo en Mislata o Cuart de Poblet, que en Torrejón de Ardoz. Miento; eso no puede pasar en ninguna parte, como no pasó la noche del estreno. Porque en La chiqueta bonica hay...hemerotacadigital.bne.es603 Kb
1899Diario de Valencia Año XXXIV Número 12069 - 1899 septiembre 11 11-09-1899 p. 4 Subhasta d'un molí, terres i una casa a Quart de PobletCon quinta retasa y con la intervención del corredor colegiado D. Fermin Romaguera (...) 1º Una fabrica de harinas y pastas, situada en término de Cuart de Poblet, junto al mismo pueblo, en la ribera derecha del rio Túria (...) 4ª Una casa situada en Cuart de Poblet, calle Valencia, 2, único...prensahistorica.mcu.es4.38 Mb
1900Butlletí d'Informació Municipal de Quart de Poblet. Retals de Nadal. Pep Sancho 1984Article amb un doble objectiu: Aclarir el significat religiós del naixement de Jesús, i recordar cóm es vivia el Nadal a Quart de Poblet a principi del s. XX.Butlletí d'Informació Municipal de Quart de Poblet. Arxiu Pep Sancho692 Kb
1900Cuart de Poblet desde coienzos del presente siglo hasta 1920. Jaume Sanmartín Fita. Jocs Florals 1970A l'any 1970, en la convocatòria al premis de la Caja de Ahorros de València del Jocs Florals de 1970, Jaime Sanmatín Fita, el tio Jaume, presenta un treball que vol fer una semblança de la vida a Quart de Poblet al principi de s. XX.Jaume Sanmartin Fita. Arxiu Pep Sancho1.26 Mb
1900Quadern del dipositari Casino Amistat 1900-1901El document és el quadern de comptabilitat que duia el dipositari de l'Associació l'Amistat en els anys 1900 i 1901. El dipositari d'aleshores, Lorenzo Hueso, porta durant 1900 l'enumeració cronológica de tots els pagaments. En canvi, en 1901, presenta els comptes separarts per mesos i són visats per la Junta Directiva.Arxiu Juanjo Monzó10.18 Mb
1900Rebut paret mitjanera Alonso Latroncha i Vicente Molins. Quart de Poblet 1900Es tracta d'un rebut en paper on fica: "He recibido de Vicente Molins veinticinco pesetas por la parte de pared medianera que me ha comprado y que linda con la casa de dicho SR, sita en Cuart de Poblet, calle del Molino nº 6. Valencia 3 de Setiembre 1900 Son #25# pts. Alonso Latroncha" Al revers hi han uns conters.Arxiu família Puchades-López138 Kb
1900Diari El magisterio español Periódico de instrucción pública.Epoca 4ª Año XXXIV Número 2372 - 1900 p.7 Peticions al Ministeri d'Educació-D. Manuel Puig García, maestro de Cuart de Poblet (Valencia), que se le reponga en el cargo de auxiliar de las escuelas de Alicante ó se le nombre fuera de concurso para otra auxliaría de igual sueldoprensahistorica.mcu.es2.43 Mb
1902Llibreta rebuts de Luis Sanmartin Puchades 1902Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els assistien sobre la terra. Esta llibreta, de l'arrendat Luis Sanmartin Puchades comença en 1902 i fa pagament per unes terres, en la partida de la Fila propietat de Josefa Mas i després de José Gil del Castillo i, més endavant, a Julio Pastor. Pel mig de la llibreta hi han altres pagaments, corresponents als anys 60 de terres, en la partida del Dimarts, de Pilar del Orbe.Arxiu Juanjo López Monzó3.65 Mb
1902Trabajos de deslinde de los términos de Cuart de Poblet y Chirivella. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzats.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.73 Mb
1902Trabajos de deslinde de los terminos de Cuart de Poblet y Paterna. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzats.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico2.38 Mb
1902Trabajos de deslinde de los terminos de Cuart de Poblet y Valencia. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzatsInstituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.82 Mb
1902Trabajos de deslinde de los terminos de Cuart de Poblet y Ribarroja. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzatsInstituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico2.28 Mb
1902Trabajos de deslinde de los terminos de Cuart de Poblet y Manises. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzatsInstituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico2.41 Mb
1902Trabajos de deslinde de los terminos de Cuart de Poblet y Aldaya. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzatsInstituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico2.75 Mb
1902Trabajos de deslinde de los terminos de Cuart de Poblet y Chiva. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzats.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.85 Mb
1902Diari El bien público - Año XXXI Número 8719 - 1902 abril 16: La nit dels morts.De Valencia dicen que el Gobernador a regresado de Cuart de Poblet, habiendo dejado ocupada dicha población por la Guardia Civil. Es mucho mayor el numero de heridos de lo que se había dicho. Ascienden á cuarenta las detenciones que se han hecho.hemerotecadigital.bne.es4.19 Mb
1902Diari El Bien Público - Año XXXI Número 8721 - 1902 abril 18: La nit dels mortsLo de Cuart de Poblet. En nuestra ciudad no se habló ayer de otra cosa que del sangriento drama desarrollado anteanoche en Caurt de Poblet, y del cual dimos ayer cuenta á nuestros lectores. El suceso entraña extrema gravedad...hemerotecadigital.bne.es4.2 Mb
1902Diari El Imparcial (Madrid. 1867). 15-4-1902 p.2: La nit dels mortsLA POLÍTICA EN LOS PUEBLOS POR TELÉGRAFO (DE NUESTRO CORRESPONSAL) Valencia 14 (4,20 tarde) Sangienta colisión - Cuatro muertos y dos heridos graves - Guardia Civil en Cuart de Poblet - Otro muerto. Anoche en Cuart de Poblet, población situada á unos ocho kilómetros de esta capital ocurrió un sangriento suceso, motivado por cuestiones de política local, resultando cuatro muertos y dos heridos graves. De la información practicada en el lugar del suceso, resulta que el acreditado fabicante de cerámica D. Vicente Valldecabres para solemnizar su santo, había invitado a una espléndida cena a varios correligionarios suyos. Terminada la cena...hemerotacadigital.bne.es371 Kb
1902Trabajos de deslinde de los terminos de Cuart de Poblet y Mislata. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902A la llei de 22 de març del 1900, s'encomana a l'Instituto Geografico y Estadístico la fixació del termes municipals. Este quadern de notes són els treballs realitzats.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico371 By
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Aldaia. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els planols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico2.66 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Chiva. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els planols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico899 Kb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Manises (1a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.69 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Ribarroja (1a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.43 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Valencia (1a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico690 Kb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Chiva Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico668 Kb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Paterna (1a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.19 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Aldaia (2a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico3.51 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los términos de Cuart de Poblet y Chirivella. Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico669 Kb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Mislata (1a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.52 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Mislata (2a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico850 Kb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Valencia (2a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico871 Kb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Manises (2a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico2.16 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Paterna (2a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico1.15 Mb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Ribarroja (2a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico814 Kb
1902Itinerario de la linia límite de los terminos de Cuart de Poblet y Ribarroja (3a part). Instituto Geográfico y Estadístico. 1902El quadern recull els punts d'observació i els plànols de la línia de frontera dels termes municipals.Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico636 Kb
1902Diari El Progreso agrícola y pecuario. 7-2-1902, n.º 278 p.10. Desenvolupament del Gremi de Llauradors i Cooperativa de ConsumEl Gremio de labradores y Cooperativa de consumos de Cuart de Poblet (Valencia) ha alcanzado en el poco tiempo que lleva funcionando (desde mediados de diciembre) un desarrollo notable. Cuentan 260 familias agremiadas, y solamente en abonos, semillas, arroz, harina y aceite hay vendido al contado por 12.000 pesetas, y despachadas 200 barchillas de cañamones y más de 100 sacos de guano, quedando provista la Cooperativa de cuanto se necesita. hemerotecadigital.bne.es462 Kb
1902Diari El Cardo. 8-12-1902 p.7 Match ciclista entre Conca i AleixandreLa carrera se llevó á efecto en la carretera de Buñól,siendo el trayecto á recorrer de 100 kilómetros, ó' sea de Cuart á Chiva, dos viajes, y regreso á Venta Poyo. A las siete en punto se constituyó el Jurado á la salida de Cuart de Poblet, y á las 7,20 se dió la salida á los dos rivales, que partieron á velocidad vertiginosa. El primero en regresar...hemerotecadigital.bne.es361 Kb
1902Diari La Dinastía (Barcelona). 16-4-1902 p.3. La nit dels mortsEl tumulto de Cuart de Poblet. Continúa acantonadas en Cuart de Poblet las fuerzas de la guardia civil que allí se enviaron desde Valencia. La audiencia provincial de Valencia ha nombrado juez especial á un magistrado para que intruya lasdiligencias sumariales.hemerotecadigital.bne.es522 Kb
1902Diari El Correo español. 23-4-1902 p.1. Salvador Pau Mestre, curato a Quart de PobletRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es790 Kb
1902Diari El Correo español. 22-4-1902 p.1. La nit dels mortsValencia. (DE NUESTRO SERVICIO PARTICULAR) El crimen de Cuart de Poblet.— Antecedentes - Siempre los anticlericales - A traición.— Los republícanosí y los consumos - Se va despejando la incógnita - Abusos del arrendatario . Valencia 21. Por las noticias que ha dado la prensa diaria, en su casi totalidad referentes á los sangrientos sucesos de la noche del 13 al 14 del actual en el inmediato pueblo de Cuart de Poblet, habrán deducido las gentes que allí, a conseoneucia de disensiones políticas, hubo verdadera batal a campal, de la que resultaron cuatro muertos y varios heridos. Pasada la impresión de los primeros momentos y practicadas con gran...hemerotecadigital.bne.es798 Kb
1902Diari El Heraldo de Madrid. 15-4-1902 p.2. La nit dels mortsLos sucesos de Cuart de Poblet Por Telégrafo DE NUESTRO CORRESPONSAL Valencia 13 (I40t.) Continúan las diligencias sumarias por los san- grientos sucesos de Cuart de Poblet. Parece comprobado que la causa del choque fueron los enconos existentes entro los dos bandos políticos, perteneciendo los cuatro muertos al partido conservador. El Juez ha tomado declaración a más de 7O individuos, quedando ocho detenidos, entre ellos los heridos Coll (padre é hijo), dos hermanos del mismo, el alguacil del Ayuntamiento y un guarda. Se harán más detencioones. Todos los muertos tíenen heridas de arma de fuego, pareciendo haber sido rematados á cuchilladas. Los muertos, que eran todos casados, dejan en total 18 hijos pequeños. La Guardia Civil ha recogido más de cincuenta armas de todas clases.—Tle.hemerotecadigital.bne.es694 Kb
1902Diari El Siglo futuro. 15-4-1902, n.º 8.193 p. 3. La nit dels mortsColisión sangrienta. La policia en los pueblos- Cuatro muertos y dos heridos Dicen en Valencia que en el inmediato pueblo de Cuart de Poblet ha ocurrido ayer, de madrugada, una sangrienta colisión, originada por las pasiones politícas. Aun cuando no ha sido todavia bien aclarado el Suceso, párece que él jefe de uno de los grupos políticos, Vicente Falldecabres, obsequió anteanoche con una cena á sus amigos, creyéndose que durante ella excitó las pasiones contra sus adversarios. Lo cierto es que después de las once de 1a noche se suscitaron ...hemerotecadigital.bne.es656 Kb
1902Diari La Dinastía (Barcelona). 15-4-1902 p.3. La nit dels mortsSuceso Sangriento Han ocurrido en Cuart de Poblet (Valencia), al salir anoche varios indivíduos de un banquete que les había dado el jefe local de uno de los bandos en que se divide el pueblo, encontraron en un cafetín á varios vecinos pertenecientes a otro bando, cruzandose varios insultos entre unos y otros. Salieron luego todos a la plaza Mayor trabandose una verdadera batalla campal a ti- ras y puñaladas. Quedaron tendidos en la plaza, cuatro muertos y dos heridos graves. El alcalde pidió fuerzas al gobernador, que este le envió inmediatamente. La población quedó ocupada militarmente. Hanse efectuado 30 detenciones.hemerotecadigital.bne.es579 Kb
1902Diari La Correspondencia de España. 15-4-1902, n.º 16.139 p.1. La nit dels mortsBATALLA POLÍTICA MUERTOS_Y_HERIDOS por telegrafo Valencia 14, 21. Esta madrugada ha ocurrido una sangrienta colisión ea el pueblo de Cuart de Poblet, de esta provincia. En la casa del ex diputado provincial don Onofre Valdecabras, se reunieron en un banquete muchos de los correligionarios de este señor, afiliados á la politica liberal. Al salir de allí algunos de los comensales, se dirigieron á un establecimiento cerca de la plaza del pueblo, donde se enzarzaron en discusión muy viva con algunos individuos del partido contrario, pasando pronto al terreno de las ofensas personales. Salieron unos y otros á la plaza, y allí se arremetieron mútuamente con gran fúria á tiros, puñaladas y estacazos. La refriega fué sangrienta. Resultaron cuatro muertos y dos heridos. Entre los muertos figuran un sereno y dos guardas jurados. Por la qjadragada se presentóhemerotecadigital.bne.es706 Kb
1902Diari El Heraldo de Madrid. 14-4-1902 p.1. La nit dels mortsPOR TELEFONO. DE NUESTRO CORRESPONSAL Colisión entre dos bandos.—Cuatro muertos y dos beridos graves. Valencia 14: (2 t.) Anoche hubo una sangrienta colisión ca ol vecino pueblo do Cuart do Poblet, resultando cuatro muertos y dos heridos graves, de los cuales ha fallecido uno esta mañana. El suceso fué originado por diloroneias y enardecimiento de las pasiones políticas. Se dice quo el ex diputado provincial liberal don Onofre Valldecabres obsequió con un banquete, como hace todos los años por esta época, á sus amigos, y terminada la comida, varios de los últimos se trasladaron al cafetín que existe junto á la plaza, trabándose de palabras con algunos republicanos que allí había, y saliendo todos á la calle en tumulto, entre tiros, cuchilladas y palos. Se trabó uua verdadera batalla, á consecuencia de la cual quedaron muertos, con sus armas en la mano, dos guardas jurados, un sereno y un vecino, cuyo cadáver se encontró empuñando un cuchillo. Los cuatro muertos eran del partido liberal, y los dos heridos republicanos. Se cree que hay más heridos.hemerotecadigital.bne.es669 Kb
1902Diari El Correo español. 14-4-1902 p.2. La nit dels mortsSangrienta colisión. Cinco muertos y varios heridos . Valencia 14 (12,11 m.).—En el vecino pueblo de Cuart de Poblet ha ocurrido esta madrugada una sangrienta colieión, motivada por pasiones políticas. Aunque no está bien determinada la causa ocasional, parece que uno de los jefes políticos del mencionado pueblo, llamado Vicente Falldecabre, obsequió anoche á sus amigos con una comida. Se cree que este acto excitó las pasiones de los contrarios. Después de las once de la noche se originaron discusiones en un cafetín del pueblo, y poco después una sangrienta colisión, en la que hubo palos, tiros y puñaladas. El alcalde pidió fuerzas de la Guardia civil, saliendo de Valencia dos secciones al mando de los tenientes Salamero y Gutiérrez. Cuando llegaron á Cuart de Poblet hallaron...hemerotecadigital.bne.es759 Kb
1902Diari La Época (Madrid. 1849). 14-4-1902, n.º 18.619 p.3. La nit dels mortsÚLTIMOS TELEGRAMAS. (DEL SERVICIO PARTICULAR DE «LA ÉPOCA») Batalla campal en un pueblo de Valencia. VALENCIA 14 (2 tarde).—En el pueblo de Cuart de Poblet ha ocurrido esta madrugada una sangrienta colisión, de la cual resultaron varios muertos y heridos. En casa de D. Onofre Valdecabres celebraron un banquete los elementos liberales del pueblo, y al terminar la comida dirigiéronse los comensales á la taberna situada cerca de la Plaza. Allí se trabaron de palabras con varios individuos del partido republicano, y unos y otros salieron desafiados a la calle. La lucha fué una verdadera batalla á tiros y puñaladas. De ella resultaron cuatro muertos y dos heridos de gravedad. El Juzgado y la Guardia civil fueron al pueblo á instruir las diligencias, y detuvieron á ocho individuos. Se dice que ha fallecido uno de los heridos, y que hay más heridos, que se ocultan.—Bonet.hemerotecadigital.bne.es736 Kb
1902Diari El bien público - Año XXXI Número 8719 - 1902 abril 16 (16041902) En Valencia dicen que el Gobernador a regresado de Cuart de Poblet, habiendo dejado ocupada dicha población por la Guardia Civil. Es mucho mayor el número de heridos de lo que se habia dicho. Ascienden á cuaretnta las detenciones que se han hecho. Biblioteca Virtual Prensa Histórica. prensahistorica.mcu.es1.87 Mb
1902Diari El bien público - Año XXXI Número 8721 - 1902 abril 18 p.1 La nit dels morts.LO DE CUART DE POBLET Valencia 15. En nuestra ciudad no se habló ayer de otra cosa que del sangriento drama desarrollado anteanoche en Cuart de Poblet, y del cual dimos ayer cuenta á nuestros lectores. El suceso entraña extrema gravedad por su magnitud y por las consecuencias...Biblioteca Virtual Prensa Histórica. prensahistorica.mcu.es1.39 Mb
1902Diari El País (Madrid. 1887). 15-4-1902 p.2 La nit dels mortsValencia 14 (2,15 t.)—En las primeras horas de la mañana de ayer, ocurrió una colisión en el vecino pueblo de Cuart de Poblet. Por cuestiones políticas, vinieron a las manos varios individuos de los partidos liberal y republicano, entablando una sangrienta batalla, siendo cinco el número de muertos, desconociendose el de heridos. Fuerzas de la Guardia civil ocupan el pueblo. El Juzgado instruye diligencias. Se dice que el número de detenidos es grande .—Jorge. Valencia 14 (3 t.)—el gobernador civil ha regresado del pueblo de Cuart de Poblet, adonde habla ido esta madrugada, en unión del comandante de la Guardia civil. Dichas fuerzas ocupan el pueblo. Se han efectuado 40 detenciones.— Menchetahemerotecadigital.bne.es2.1 Mb
1902Diari El Globo (Madrid. 1875). 15-4-1902, n.º 9.623 p.2 La nit dels morts.Colisión sangrienta (DE LA AGENCIA MENCHETA) La política en los pueblos- Cuatro muertos y dos heridos VALENOIA 14 (12,10 tarde).—En el inmediato pueblo de Cuart-Poblet ha ocurrido esta madrugada una sangrienta colisión, originada por las pasiones políticas. Aun cuando no ha sido todavía bien aclarado el suceso, parece que el Jefe de uno de los grupos políticos, Vicente Valldecabres, obsequió anoche con una cena á sus amigos, creyéndose que durante ella excitó las pasiones contra los adversarios. Lo cierto es que después do las once de la noche se suscitaron violentas discusiones oen un cafetín del pueblo, que á poco ae convirtieron en sangrienta colisión á palos, tiros y puñaladas. En el acto el alcalde pidió á Valencia fuerzas de la Guardia civil, saliendo seguidamente dos secciones al mando de los tenientes Sres. Sala- mero y Gutiérrez. Cuando llegaron al pueblo habia en la plaza cuatro hombres muertos y otros dos heridos de bastante gravedad. A las cuatro da la madrugada maroharon al lugar del suceso el gobernador y el comandante de la Guardia oiviL El pueblo está ocupado por la benemérita. Se han practicado algunas detenoionea. Supóneae que hay más heridos. Regreso del gobernador.—Otro muerto. Detenciones. VALENCIA 14 (8 tarde)-—Ha regresado de Cuart-Poblet el gobernador, dejando ocupado el pueblo por la Guardia civil. Se sabe que ha habido otro muerto ademáa de los que dije en anterior telegrama. También hay máa heridos de los que se creía. Se han hecho hasta ahora 40 detenciones.hemerotecadigital.bne.es 668 Kb
1902Diari El Motín (Madrid). 18-1-1902, n.º 3 p.4 Burla del vicari, Vicent ZaragozàEn Cuart de Poblet habita, se llama Zaragozá, es vicario, y dice que hace a las niñas unas preguntas en el confesonario, que ya ya. Si a sus pápas y sus mamás les parece bien, quiere decir que se ahorran de enviarlas a prostituirse a una casa pública. hemerotecadigital.bne.es542 Kb
1902Diari La Correspondencia militar. 15-4-1902, n. 7.384 p.2 La nit dels morts.POLÍTICA Á TIROS. BATALLA EN CUART DE POBLET. Cuart de Poblet es un pueblo que dista unos ocho kilómetros de Valencia y en el cual liberales y silvelistas se disputaban la supremacía política de la localidad. Esas rivalidades han sido la causa determinante del sangriento suceso ocurrido anteanoche que, según las noticias recibidas, se desarrolló del modo siguiente. Para solemnizar su santo, el vecino de dicho pueblo, D. Vicente Valldecabres, había reunido en su casa á varíos amigos.Cenaron alegremente, cuando terminaron...hemerotecadigital.bne.es192 Kb
1902Diari La Correspondencia militar. 16-4-1902, n.º 7.385 p.3 La nit dels morts.Y de que no existían entre nosotros personas que nos las supieran inspirar. Pero después do lo ocurrido hace pocos días en Cuart de Poblet, la rectificación se impone. Porque ya saben ustedes cómo han luchado allí liberales y silvelistas. Como en Frajana. Con perdón de Benisicar sea dicho.Si entraran una tarde en el Congreso los de Cuart de Poblet! hemerotecadigital.bne.es584 Kb
1903Rebuts de compres realitzades per a l'antic Casino de l'Amistat 1903Els tres documents són rebuts de materials i encàrrecs realitzats per José Coll, dipositari del Casino de l'Amistat de Quart de Poblet en 1903, es a dir, al Casino que hi havia a la Plaça de la Bàscula, a l'antiga Mesquita dels Moros. El primer rebut correspon a les boles, tacs i tela de la taula de billar del centre. Al darrere del rebut es garantix les boles per un any. El segon rebut correspon al treball de col·locació de la tela de la taula de billar, i el tercer és per 14 faroles venecianes. Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.11 Mb
1903Testament de Vicente Molins i Dolores Sanmartin. 1903Encara que a la portada fica testament de Vicente Molins i Dolores Sanmartin, a l'interior el que hi ha és una repartició de béns entre Onofre i Mercedes Puchades Juan i un certificat de 1942 de l'existencia d'una partició d'herència desapareguda a la Guerra Civil.Arxiu família Puchades-López1.28 Mb
1903Diari El Cardo. 15-6-1903 p.11. Carrera de l'Unión Velocípeda EspañolaDe Valencia. El campeonato de la Unión Velocipédica Española, consistente en la carrera de fondo de 100 kilómetros, se celebró el domingo 7 en esta capital con gran complacencia de los aficionados y extraordinaria animación de público, aunque por efecto de la lluvia en las primeras horas, no llevó gran concurrencia á la salida, que tuvo lugar en Cuart de Poblet (meta)...hemerotecadigital.bne.es418 Kb
1903Diari El Cardo. 8-5-1903 p. 13-14. Carreres organitzades pel Club Ciclista ValencianoDe Valencia. El pasado domingo 20 se celebraron carreras de fondo organizadas por el Club Ciclista Valenciano en la carretera de las Cabrillas y trayecto comprendido desde Cuart de Poblet á Chiva y regreso (5o kilómetros), y en las cuales se adjudicaron los siguientes premios...hemerotecadigital.bne.es235 Kb
1903Diari El Cardo. 15-5-1903 p. 13. Carreres de la penya ciclista "El Grill"De Valencia. El domingo próximo celebrará carreras para campeonato de fondo la peña ciclista «El Grill», pudiendo tomar parte todos los ciclistas que deseen concurrir. Las carreras se efectuarán en la carretera de Madrid á Castellón y trayecto comprendido entre el kilómetro 345 al 313 , ó sea, desde Cuart de Poblet á Buñol, donde estará el jurado de llegada. La inscripción será gratuita...hemerotecadigital.bne.es345 Kb
1903Anuario-Riera. 1903 pags. 2019, 2034 i 2039. Empreses a Quart de PobletValldeoabres y Hno. (Bautista), comerciantes y fábrica de azulejos, Cuart de Poblet. La Eléctrica del Turia», Cuart de Poblet. Rubio (Viuda é hijos de Pedro), Cuart de Poblet, hemerotecadigital.bne.es355 Kb
1904Escriptura venda camp de Francisco Romaguera a Vicente Molins. 1904El document és l'escriptura de venda d'un camp d'una cafissada, 4986 metres, de secà d'algarroba i vinya a la partida del Camí Real. És propietat de Francisco Romaguera Ruiz i el ven a Vicente Molins Pinazo pel peru de 500 pessetes, en juny de 1904.Arxiu família Puchades-López1.06 Mb
1904Diari La Hormiga de oro. 30-4-1904. Romeria a Sta. Bàrbara de MontcadaRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es530 Kb
1904Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1904, n.º 2. p.1272 Quart de PobletCUART DE POBLET.—L de 1.814 hábit., sit. á 6 kilom. de Torrente — (Tren de Valencía á Liria.- Fiesta mayor el 10 de junio.- (45). Alcalde.—Hueso (Lorenzo). Secretario.-Lara (Angel). Juez municipal.—Sanmartín (Onofre), Fiscal—Timoneda (Manuel). Secretario.—Lara (Ángel), Párroco.—Palacio (José). Instrucción pública.- Profesor,Puig (Manuel).—Profesora Vellver (Francisca). Azulejos y baldosas hidráulicas (Fabrica de).—Valldecabres Sanmartín (Onofre). Barniz y tierra, para azulejos (Fábrica de moler). — Martínez (Francisco). Carpinterias.— Palés (Pascual).— Viguer (Antonio). Comestibles. —Andrés (Antonio).—Juan Cayetano).— Dasi (J.).— Sociedad Coopeerativa Obrera. Electricidad (Compañía y fábrica de)— Eléctrica del Turia, Amat hermanos. Harinas (Fábricas de). — Company (Pascual).— Rius (Pascual).— Rubio (Viuda e hijos de Pedro). Herrerias y cerrajerías.—Gabaldó Gabaldó (Manuel), — Mír (Bautista). Médico.—Gonzalbes (Joaquín). Principales contribuyentes.—Calatrava (Onofre) .- Sanmartín (Maria).-Valldecabres (Bautista). Tejas y ladrillos (Fábricas de).— Alcacer (Manuel) — Aliaga (Vicente).—Sanmartín (José).-Valldecabres (Bautista).—Valldecabres (Onofre). Tejidos de seda (Fábrica de),—Perruá y comp." Veterinario.-Morante (Francisco).hemerotecadigital.bne.es429 Kb
1904Diari Arte y sport. 30-4-1904, n.º 21 pgs 6-7. Carrera del Premi de la Unió Velocipédica Española, inici en Quart de PobletLa salida. La salida efectiva se dará á las tres en punto á los corredores que se pongan en linea en el punto conocido por el nombre de María de San Onofre, cuyo propietario, el acaudalado comerciante D. Francisco Laurens (hijo), pone su finca á disposición de la Unión para ese día.. La Unión enviará su bandera, gallardetes, banderines de Jurados y unos soberbios brazales. Todos los individuos del Jurado y afectos al mismo lucirán elegantes brazales con los colores nacionales. La carretera. En el punto de partida, ó sea en el Cuart de Poblet, situado á siete kilómetros de Valencia, empieza una pendiente que llega hasta la Venta del Amparo, pero pendiente tan ligera que ape- nas se nota. Desde este punto hay tres pequeñas ondulaciones de un 2 á 3 por 100 hasta la Venta del Poyo. A medio kilómetro de esta Venta se encuentra un barranco que nunca...hemerotecadigital.bne.es1.4 Mb
1904Diari Arte y sport. 30-4-1904 p.6 Carrera de la Unión Velopédica EspañolaArt. 2.0 Esta carrera tendrá lugar el día 15 de Mayo en la carretera de Madrid á Castellón, kilómetro 345,300 al 295,500 y regreso. La salida se dará á los corredores en Cuart de Poblet á las siete de la mañana, dándose por terminada á las catorce, hora en que se retirará el Jurado, si es que antes no hubiesen llegado los corredores.hemerotecadigital.bne.es219 Kb
1904Diari El Liberal (Madrid. 1879). 23-4-1904 p.3 Carrera de la Unión Velocépica EspañolaLa carrera Gran Premio de la Unión Velocipédica Española se celebrará esto año en la séptima región, Valencia, el día 15 de Mayo en la carretera de Madrid a Castellón, kilómetros 345 y 112 al 295 y 112 y vuelta. La salida se dará a los corredores en Cuart de Poblet á las siete de la mañana...hemerotecadigital.bne.es760 Kb
1904Anuario-Riera. 1904, n.º 2 pgs 1543-1550-1559-1564 Valldecabres y Hno. (Bautista), comerciantes y fábrica de azulejos, Cuart de Poblet Sanmartín (Onofre), fábrica de azulejos, Lauria, 4, entresuelo. AZULEJOS Valdecabres y Hnos (Bautista) Cuart de Poblet. ELECTRICAS «La Eléctrica del Turia», Cuart de Poblet. HARINAS Rubio (Viuda é hijos de Pedro ,Cuart de Poblet. hemerotecadigital.bne.es206 Kb
1905Suplemento a La Escuela moderna. 16-12-1905, n.º 943 p.3. Jubilació de Francisca Bellver Tarrasa, mestra de Quart de PobletRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es568 Kb
1905Revista católica de las cuestiones sociales. 8-1-1905 p 16-17. La Cooperativa de Consum de Quart de PobletSin necesidad de ir tan lejos á buscar semejantes ejemplos, tenemos en España, casi á las {tuertas de Valencia, un pueblo, destrozado antes por el caciquismo, teatro no ha mucho de sangrientas escenas, y ahora transformado enteramente, gracias á la influencia de las instituciones católico-sociales, fundadas y dirigidas por un párroco tan celoso como ilustrado. Cooperativa de consumo, Gremio de labradores, Sociedad de Socorros Mutuos, Caja de Crédito popular. Caja de Ahorros y. Monte de Piedad, Seguros de Caballerías, Asociación económica para que los jóvenes puedan librarse del servicio militar, y las doncellas adquieran dote para tomar estado: todo esto funciona admirablemente en Cuart de Poblet. ¡Quiera Dios que estos ejemplos tengan cada día más imitadores...hemerotecadigital.bne.es507 Kb
1905Diari La Educación (Madrid. 1903). 30-12-1905 p.3. Carlos Rodao i Joaquina Barrero mestres a Quart de Poblet i PolinyàRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotacadigital.bne.es818 Kb
1905Anuario de electricidad. 1905 p.411 Empresa Quart de Poblet, La Eléctrica del Turia, dirigida per José MartínezRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es386 Kb
1905Suplemento a La Escuela moderna. 20-12-1905, n.º 944 p.6 Proposta de la Creu Alfons XII per a mestres de Cuart de Poblet i Polinyà Sesión celebrada por la Sección primera el dia 10 del actual. Acuerdos.—Proponer para la Cruz sencilla de Alfonso XII, por méritos en la enseñanza, á D. Ricardo Soler y Carbón, Maestro de Ballobar (Huesca); Da. Magdalena Crespo, de Málaga; D. Santiago García Rivero de Bilbao; D. Ignacio Castroviejo, de Sorzano (Logroño); D. Balbino Pérez Ortiz y D.°' Amalia Azofra, de Albilda (Logroño), y D. Manuel Puig García y D. Carlos Rodao y Da. Joaquina Barrero, de Cuart de Poblet y Poliñá (Valencia). Otros asuntos, que pasarán al Pleno.hemerotecadigital.bne.es381 Kb
1906Diari El País (Madrid. 1887). 26-10-1906 p.3. Carrera de la Unión Ciclista Valenciana, amb inici a Quart de PobletPROVINCIAS El campeonato de vALENCIA.- La Unión Ciclista Valenciana efectuará el domingo próximo carreras de campeonato en la carretera de Madrid á Castellón, trayecto comprendido entre Cuart de Poblet y Chiva, y regreso á Cuart (50 kilómetros)...hemerotecadigital.bne.es994 Kb
1906Diari Nuevo mundo (Madrid). 5-4-1906 p.13 Misa de campanya de la Creu Roja en l'Ermita de Quart de PobletDias atras, hizo la brigada de camilleros de la Cruz Roja de Valencia, una excusión á Cuart de Poblet. La mandaba su jefe D. fernando Ibañez, e iba tambien con ella el director de la ambulancia Sr. Montoliu....hemerotecadigital.bne.es356 Kb
1906Diari La Educación (Madrid. 1903). 30-1-1906 p.2. Carlos Rodao i Joaquina Barrero mestres a Quart de Poblet i PolinyàRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotacadigital.bne.es735 Kb
1907Fotocòpia del Llibre Comptabilitat de l'associació l'Amistat de 1907Es tracta fotocòpia del llibre de comptabilitat i de moviment econòmic de la Societat de l'Amistat al llarg de l'any 1907. El moviment es troba desglossat per mesos, i dins de cada mes, diferenciat entre despeses i ingressos corresponents al Casino (teatre, cafeteria, billar...) i les corresponents a Socors Mutus (dietes i ajudes per malalties)Arxiu de Juanjo Monzó4.32 Mb
1907Diari La Correspondencia de España. 12-5-1907, n.º 17.987 p. 7. Carrera de la Unión Velocipédica Española, iniciada a Quart de PobletVALENCIA Como estaba anunciado, anteayer se celebró en Valencia la carrera de fondo organizada por el Comité de la Unión Velocipédica Española. A la hora fijada en el programa estaban reunidos en Cuart de Poblet el Jurado que había de dar la salida y los corredores que iban á disputarse el primer puesto. A las siete y doce minutos diose la salida de los corredores Cucarella, Plou, Cubells y Feliu, que salieron á buen train...hemerotecadigital.bne.es944 Kb
1907Diari La Época (Madrid. 1849). 27-7-1907, n.º 20.409 p. 3. Travesia en globus aerostàtic i pas per Quart de PobletDetalles de la ascensión.—El «Alfonso XIII».—Él «Cierzo».—Las palomas mensajeras. Los periódicos de Valencia amplían con interesantes detalles el relato de las ascensiones de los globos y de sus peligrosas travesías. En el Alfonso XIU iban los Sres. Herrera y Enríquez. Cruzaron la ciudad por el centro izquierdo, dirigiéndose hacia Ribarroja. En Cuart de Poblet descendieron bastante, hasta el extremo de que unos jornaleros cogieron la cuerda de freno, que soltaron inmediatamente, obedeciendo las órdenes de los tripulantes. Continuaron bien equilibrados y dispuestos...hemerotecadigital.bne.es1.01 Mb
1907Diari El Heraldo de Madrid. 24-4-1907. p.5 Semblança de Joaquín Gonzalbes. Metge de Quart de Poblet i delegat sanitari de la província.SEMBLANZAS DON JOAQUIN GOZÁLVEZ DELEGADO PROVINCIAL DE VALENCIA «Qué buenísiMo es Gozálbes»; tal es la primera exclamación que se le ocurre á todo el que haya cambiado una vez siquiera el saludo con el simpático delegado de Valencia. A esta cualidad característioa y sobresaliente del alma de Cuart de Poblet, como, aludiendo á su residencia, solemos familiarmante llamarle los que tenemos mayor intimidad con él, ya que amigos lo son todos cuantos le conocen, debe el bueno de Gozalbes la imposición del cargo (que es más bien carga) de delegado en la hermosa provincia valenciana, donde...hemerotecadigital.bne.es1.04 Mb
1907El Heraldo de Madrid. 16-1-1907 p.5 Joaquín Gosalbes Silvestre, de Quart de Poblet, delegat provincial del Patronato Médico Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es1.04 Mb
1907Diari El País (Madrid. 1887). 12-5-1907 p.3 Carrera de l'Unió Cilcista ValencianaPROVINCIAS. Valencia. Unión ciclista Valenciana El pasado domingo celebró esta Sociedad su campeonato anual en la carretera de Madridá Castellón, en el trayecto comprendido entre Cuart de Poblet y Chiva, regresando a Cuart, que suma un total de 50 kilómetroshemerotecadigital.bne.es548 Kb
1907Suplemento a La Escuela moderna. 26-10-1907, n.º 1.137 p. 15 Distinció amb la Creu Alfons XII per a Manuel Puig García mestre de Quart de PobletHa sido concedida la Cruz de Alfonso XII á D. Carlos Rodao y Hernández y Da. Joaquina Romero Fuset, maestros de Poliñá, y á D. Manuel Puig García, de Cuart de Poblet (Valencia).hemerotecadigital.bne.es240 Kb
1907Diari La Correspondencia de España. 12-5-1907, n.º 17.987 p.7A la hora fijada en el programa estaban reunidos en Cuart de Poblet el Jurado que había de dar la salida y los corredores que iban á disputarse el primer puesto. A las siete y doce minutos diose la salida..hemerotecadigital.bne.es2.3 Mb
1908Escriptura d'adopció de Trinidad Badia per Vicente Molins i Dolores Sanmartin. Quart de Poblet, Juny 1908El document és una escriptura d'adopció per part del matrimoni de Vicent Molins Pinazo i Dolores Sanmartín Sanmartín, de Trinidad Badia,una xica de 17 anys que vivia a casa del matrimoni des dels 2 anys.Arxiu família Puchades-López1.5 Mb
1908Escriptura de venda d'un camp de Juan Miquel Guerrero a Vicente Molins Pinazo.Abril 1908El document és l'escriptura de venda d'un camp de secà amb oliveres a la partida de Sant Onofre. Té data del 10 d'abril 1908, amb una extensió aproximada de 3 fanecades i mitja. El preu de venda fou 571 pessetes.Arxiu família Puchades-López952 Kb
1908Rebut de pagament de la contribució per un camp de Vicente Molins. Quart de Poblet 1908Es tracta d'un full de paper on fica:" Recibo de D. Vicente Molinns Pinazo la suma de once pesetas cuatro centimos por la contribucioón del campo de 1 hand 1 cuarton de tierra huerta en este término partida del Barranquet correspondiente al 3º y 4º trimestres de 1908 y todo el año 1907 cuya tierra compró a Dña Milagro Company Antiga. Cuart de Poblet 19 de Septiembre 1907. P.P. Juan Bta Espí. Son 11 ptas 4 cent.Arxiu família Puchades-López363 Kb
1908Testimoni d'un camp en Quart de Poblet de Dña Maria del Milagro Company i Antiga. 1908Es tracta d'un document notarial que certifica que un camp de Quart de Poblet, partida del Barranquet de 5 cuartons (1038.875 m) és propietat de Dya Maria del Milagro Commpany y Antiga, que el va rebre d'herencia de son pare Joaquin Company y Mallent.Arxiu família Puchades-López1.13 Mb
1908Escriptura venda de Milagros Company Antiga a Vicente Molins Pinazo.Agost 1908El lligall és un conjunt de documents, registre i escriptura per la venda d'un camp de 5 quartons propietat de Milagro Company i Antiga a Vicente Molins Pinazo. Intervé en representació de la propietària Balbino Musoles i Navarrete, Baró de Campo Olivos. El preu de venda és de 563 pessetes com a resultat d'una subhasta del camp que va ser rematada a favor del comprador.Arxiu família Puchades-López2.43 Mb
1908Llibreta rebuts Jose Sanmartin Sanmartin. Quart 1908Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els assistien sobre la terra. Esta llibreta comença en 1908 i correspon a unes terres en Aldaia, partida de la Lloma. l'arrendatari era José Sanmartin Sanmartin Quart de Poblet. L'arrendatària era Vicenta Espinós Andrés, com a vídua de Luis Sanmartin. Signava el rebutels representants de l'ama, D. Rosa de ArnedoArxiu Juanjo López Monzó1.71 Mb
1908Llibreta rebuts José i Onofre Sanmartín Quart 1908Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els assistien sobre la terra. Esta llibreta comença en 1908 i correspon a 6 fanecades de secà a Quart de Poblet arrendades a Jorge Arnedo i una partida d'horta arrendada a Julio Pastor. L'arrendatari era José Sanmartin Puchades i, després Onofre Sanmartin de Quart de Poblet. Arxiu Juanjo López Monzó6.56 Mb
1908Arrendamiento del molino situado en el término de Cuarte provincia de Valencia. Molí d'Animeta. 1908El document és un manuscrit amb la relació d'obres de millora realitzades al Molí d'Animeta amb motiu dels seu arrendament. D. Juan Mora va arrendar l'us del Molí al un grup d'arrendataris: Carlos Salomón, Francisco Sorni, onofre Grafiá i Miquel Coll. El document, ens ha arribat gràcies a Javier González, es troba a la Biblioteca Valenciana, cf. 974206 BV Manuscritos BV Biblioteca Nicolau Primitiu Mss/297(15).Biblioteca Valenciana899 Kb
1908Libro Mayor de la Sección de Crédito i Caja de Socorros Mutuos de la Cooperativa S. José. 1908. Quart de PobletL'antic Gremi de Llauradors de Quart de Poblet, fundat en 1898 per mossén Josep Palàcios, es transformà al 29 de juny de 1914 en el Sindicato Católico Agrícola de Cuart de Poblet San José. La iniciativa contemplava la creació d'una secció de Crèdit i Caixa de Socors, anomenada popularment "La Caixeta". El document, realment molt valuós, és el llibre de registre de tots els immposadors i adeudadors de credits des de l'inici de l'activitat, al 1908, fins a el final de la seua liquidació, als anys 40.Arxiu família Asunción Rodrigo121.41 Mb
1908Diari La Correspondencia militar. 21-10-1908, n.º 9.405 p.2. Passeig militar del regiment de PaternaEl regimiento infantería de Mallorca, acuartelado en el campamento de Paterna, efectuó ayer un paseo militar á Torrente, pasando por los pueblos de Cuart de Poblet, Aldaya y Mislata. Durante el camino, tanto á la ida como al regreso, realizó los servicios de seguidad y exploración, vivaqueando en el pinar llamado «Vedat de Torrente», donde se sirvió á la tropa una excelente paella.hemerotecadigital.bne.es966 Kb
1908Diari La Época (Madrid. 1849). 23-8-1908, n.º 20.772.p1 Tormentes i pedregada en València i pobles dels voltantsHan descargado sobre esta ciudad un pedrisco y un aguacero tan copiosos, que han inundado algunas casas. El desprendimiento de un alero, en la calle de Amorosas, ha herido á dos transeúntes. La tormenta de agua se extiende por los pueblos de Catarroja, Masanasa, Cuart de Poblet, Torrente y Sollana, y la de granizo por Picaña, Alcacer, Alcudia de Carlet y Benifayó.hemerotecadigital.bne.es1.01 Mb
1908Anuario-Riera. 1908, n.º 1 p. 118Cuart de Poblet (Valencia, 1.808 hab. - pag 3987hemerotecadigital.bne.es196 Kb
1908Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1908, n.º 2 p.1063CUART DE POBLET.—L. de L717 h.,con Ay. de 1808, á 6 k. de Torrente.—Le baña el rio Turia.— Produce cáñamo, cereales y vino. (Tren)de Valencia á Líria. —Ct. de Madrid á Valencia. - F.m el 1O de junio. .—(45) Alcalde.—Hueso (Lorenzo). Secretario.—Lara (Ángel). Juez municipal.-Morante Giner (Francisco). Fiscal.—Sanmartín Coll (Onofre). Secretario—Lara (Ángel). Párroco.—LUNA Bargues (Federico). Instrucción publica. Profesor,Puig ( Manuel).—Profesora Peroa Calpe (Damiana). Abonos artificiales y quimicos (Fábrica de)—.Monfort, Nacher y comp. (Juan Bautista) Azulejos y baldosas hidráulicas (Fábrica de).—Valldecabres Pechuan y hermano (Onofre). Barberias.— Lopez Moraga (Antonio).— Lopez Ferreres (Rafael).— Santa Eulalia (Anselmo de). Barniz y tierra para azulejos (Fábrica de moler).— Vila (Salvador). Carpinterías.- Palés (Pascual).— Viguer (Antonio). Comestibles. — Andrés (Antonio) Gremio de Labradores.—Juan (Cayetano).— Puchades (Onofre).—Sancho (José).—Sociedad Cooperativa Obrera. Ebanista —Giner (Fernando). Fideos (Fábrica de) (V. Pastas alimenticias. Fábrica de.) Harinas (Fábricas de). — Company (Pascual).- Rubio Vila y comp.- Rubio (Viuda é hijos de Pedro). Harinas (Molino de). —Real (Ramon). Herrerías. - Gabaldó (Manuel).— Mir (Bautista). Médico.—(Gonzalbes ( Joaquin). Pastas alimenticias (Fábrica de).— Rubio (Francisco). Principales contribuyentes.—Calatrava (Onofre).- Sanmartín (Maria). Valldecabres(Bautista). Tabacos (Expendeduría de).—Grafiá Aliaga (Onofre). Tejas y ladrillos (Fáhricas de).— Alcacer (Manuel).— Sanmartin (José).—Sanmartín Coll y hermano (Onofre).-Valldecabres (Bautista). Tejidos de seda (Fábrica de).- Perona y comp. Veterinario.—Morante (Francisco). Vinos (Cosecheros de) — Colomer (Onofre).- Cubells (José).—Garcera (Cayetano J.).—Juan Botet (C.).—Sanmartin (Onofre) — Valldecabres (Bautista ) . — Valldecabres (Onofre). Vinos (Tienda de).—Puchades (Onofre). hemerotecadigital.bne.es458 Kb
1909Revista católica de las cuestiones sociales. 2-1909 p.71. Pagament efectuats a la xarxa de biblioteques parroquialsAl Sr. Cura Regente de Cuart de Poblet, (Valencia).. 24'92hemerotecadigital.bne.es294 Kb
1909Revista católica de las cuestiones sociales. 10-1909 p.74 Col·lecta per a la fundació de biblioteques parroquialsCura Pàrroco de Cuart de Poblet .... 25 pesetas. hemerotecadigital.bne.es327 Kb
1909Revista católica de las cuestiones sociales. 10-1909 p.73 Aportacions a les bibioteques parroquialsSr Cura Párroco de Cuart de Poblet... 25 pesetashemerotecadigital.bne.es432 Kb
1909Revista católica de las cuestiones sociales. 6-1909 p. 51 Relació de Caixes Rurals CatòliquesValencia-32 (...) Cuart de Poblet.hemerotecadigital.bne.es730 Kb
1909Diari La Correspondencia de España. 14-5-1909, n.º 18.720 p.5 Carrera ciclista Campeonat d'EspanyaMadrid á Castellón, kilómetro 345,500 al 295,500 y regreso. Total, 300 kilómetros. La salida se efectuará en Cuart de Poblet, á las siete de la manana, dándose por terminada á las dos de la tarde, á cuya hora se retirarán los jurados,hemerotecadigital.bne.es1.98 Mb
1909Diari El País (Madrid. 1887). 16-5-1909 Campionat Espanya de ciclisme p.4El campeonato de España Hoy se verificará en Valencia esta interesante prueba de 100 kilómetros en bicicleta. El trayecto á recorrer son 50 kilómetros comprendidos desde el 345.500 al 395.500 y regreso en la carretera de Madrid á Castellón. Salida á las siete de la mañana oficialmente y media hora antes de la Capitanía general para atravesar por el centro de la capital ciclistas y automovilistas poniéndose en línea en Cuart de Poblet.hemerotecadigital.bne.es2.16 Mb
1909Diari El Liberal (Madrid. 1879). 16-5-1909 p. 2 Campionat Espanya de ciclismeVelocipedismo. Carreras en Valencia. El campeonato de España de fondo, 100 kilómetros en carretera, debe correrse hoy en Valencia, organizado por la U.V.E. Esta carrera se celebrará en la carretera de Madrid á Castellón, kilómetros 345'500 al 295'500 y regreso. Se dará la salida las siete de la mañana en Cuart de Poblet, siendo los pueblos que han de atravesar los corredores Chiva y Ventas de Buñol. Para esta carrera...hemerotecadigital.bne.es2.3 Mb
1910Rebut de compra de material per al billar de L'AmistatEs tracta d'un xicotet rebut de material destinat a la taula de billar del Casino. No consta l'any, encara que sembla molt probable que siga de la segona dècada del segle XX. El rebut va signat per Onofre Molins.Arxiu Associació Centre de Convivència854 Kb
1910Escriptura de venda d'una casa de Salvador Fita Andrés i Tomás, Salvador i José Fita Gimeno a Vicente Molins Pinazo.Abril 1910El document és l'escriptura de venda d'una casa al carrer València, 10 de Salvador Fita Andrés i Tomás, Salvador i José Fita Gimeno a Vicente Molins Pinazo. Té data del 22 d'abril 1910, no consta l'extensió de la vivenda i el preu de venda fou 500 pessetes.Arxiu família Puchades-López1.26 Mb
1910Escriptura de venda de solar de Trinidad Navarro a Vicente Molins Febrer 1910Es tracta de l'escriptura de venda d'un solar, no és camp perquè se li ha extret tota la terra per a terrisseria, a la partida de Sant Onofre, de 6 fanecades i nitja que ven Trinidad Navarro Gozalvo a Vicente Molins Pinazo per 420 pessetes.Arxiu família Puchades-López262 Kb
1910Diari El Correo español. 2-6-1910 p.3 Paseo militarPaseo militar.—La banda de Valencia. Valencia 2.—Fuerzas mixtas han realizado un paseo militar á Cuart de Pöblet, mandadas por el coronel Sr. Aragonés.hemerotecadigital.bne.es680 Kb
1910Diari La Correspondencia de España. 3-6-1910, n.º 19.105 p.3 Passeig militarPaseo militar. Mandado por el coronel Sr.. Aragonés ha realizado un paseo hasta Cuart Poblet el batallón de Guadalajara, una batería del 8. regimiento de Artillería y un escuadrón del regimiento de Caballería de Sesma.hemerotecadigital.bne.es645 Kb
1910Diari El Imparcial (Madrid. 1867). 3-6-1910 p.3 Passeig militarLas fuerzas mixtas íealizaron hoy u n paseo militar á Cuart de Poblet. En «1 Instituto fe intentó hoy porhemerotecadigital.bne.es2.93 Mb
1910Diari El Correo español. 10-9-1910 p.3 Pedregades a ValenciaLos pedriscos.—Comunican de Valencia que los últimos pedriscos han causado perjuicios de consideración en los términos municipales de Cuart, Poblet, Manises, Fuente Higueras, Montesa, Silla, San Andrés y Utiel.hemerotecadigital.bne.es2.72 Mb
1910Diari El Correo español. 9-6-1910 p.1 La junta local de Quart de Poblet en el moviment legitimistaRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es1.87 Mb
1910Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1910, n.º 2 p. 949 Quart de PobletCUART DE POBLET—L de 1.717 h., con Ay. de 1.808, á 6 k . de Torrente.— Le baña el rio Turia.— Produce cáñamo, cereales y vino.— tren de Valencia á Liria.—Ct. de Madrid á Valencia. - F. m. el 10 de junio.—X1-—(45). Alcalde.-Hueso (Lorenzo). Secretario.—Lara (Ángel). Juez municipal.— Morante Giner (Francisco). Fiscal.—Sanmartín Coll (Onofre). Secretario.—Lara (Ángel). Párroco.—Luna Bargues (Federico). Instrucción pública. -Profesor, Puig (Manuel).—Profetora, Pérez Calpe (Damiana). Abonos artificiales y químicos (Fábrica de).— Monfort, Nacher y comp.á (Juan Bautista). Azulejos y baldosas hidráulicas (Fábrica de). — Valldecabres Pechuan y hermano (Onofre). Barberías.—López Moraga (Antonio).— López Ferreres (Rafael). — Santa Eulalia (Anselmo de). Barniz y tierra para azulejos (Fábrica de moler).—Vila (Salvador). Carpinteria.— Palés (Pascual) . -Viguer (Antonio). Comestibles. — Andrés (Antonio). Gremio de labradores.—Juan (Cayetano). — Puchades (Onofre).— Sancho (José).-Sociedad Cooperativa Obrera. Ebanista.—Giner (Fernando). Fideos (Fábrica de) (V. Pastas alimenticias) Fábrica de.) Harinas (Fábricas de). — Compañia (Pascual).—Rubio Vila y comp."— Rnbío (Viuda dé hijos de Pedro). Harinas (Molino de).—Real (Ramón). Herrerías. — Gabaldó (Manuel). —Mir (Bautista). Médico.—Gottzalbes (Joaquin). Pastas alimenticias (Fábrica de).— Rubio (Francisco). Principales contribuyentes.—Calatrava ( Onofre ). - Sanmartín (Maria).-Valldecabres (Bautista). Tabacos (Expendeduría de).—Grafiá Aliaga (Onofre). Tejas y ladrillos (Fábricas de).— Alcacer (Manuel). — Sanmartín (José) . - Sanmartín Coll y hermanos (Onofre).-Valldecabres (Bautista). Tejidos de seda (Fábrica de).—Perona comp Veterinario.—Morante (Francisco). Vinos (Cosecheros de). — Colomer (Onofre).-Cubells (José).—Garcerá (Cayetano J.).—Juan Botet (C.).—Saninariin (.Onolre).—Valdecabres (Bautisla ). — Valdecabres (Onofre). Vinos (Tienda de).-Puchades (Onofre).hemerotecadigital.bne.es446 Kb
1911Reglamento de La Amistad, Societat Artístico-Musical y de Socorros Mutuos de Cuart de Poblet. 1914Es tracta d'un quadernet, editat en 1914, amb el reglament de la societat per a l'ús dels socis. Al document es regulen les formes de funcionament bàsic de la societat, les distintes seccions i el distins tipus de socis.Arxiu Associació Centre de Convivència2.32 Mb
1911Revista general de enseñanza y bellas artes. 15-9-1911 p.2 Subvencions per adquisició material pedagògicSubvenciones. —Con destino a la adquisición de material pedagógico para las escuelas de Alcoy (Alicante) y Piñal de Arriba (Valladolid), se han concedido las subvenciones de 2.500 pesetas al primero y 500 pesetas al segundo;de 750 pesetas á cada uno de los Ayuntamientos de Doñicia (Palencía) y Cuart de Poblet..hemerotecadigital.bne.es447 Kb
1911Diari El Siglo futuro. 6-9-1911, n.º 2.050 p.1 Ajudes per a material pedagògicSe concede al Ayuntamiento de Cuart de Poblet, para material pedagógico, la cantidad de 750 pesetas.hemerotecadigital.bne.es827 Kb
1911Gaceta de instrucción pública y bellas artes. 10-9-1911 p.6 Concesió d'ajudes per a material pedagògicSe concede al Ayuntamiento de Cuart de Poblet, para material pedagógico,la cantidad de 750 pesetas. hemerotecadigital.bne.es1.15 Mb
1911Revista La Ciudad lineal (Madrid. 1897). 10-3-1911, n.º 442 p.4 Altimetria en la provincia de ValènciaCuart de Poblet.................40 (metros)hemerotecadigital.bne.es573 Kb
1911Diari La Correspondencia de España. 21-10-1911, n.º 19.610 p.3 Dissolució de societats per ordre militarVALENCIA. (Viernes, noche.) El capitán general ha dispuesto la libertad provisional de cinco individuos del pueblo de Algemesí. También ha ordenado la autoridad militar la clausura y disolución de los Centros y Sociedades siguientes: En Alberique, la Escuela laica y la Sociedad El Avance. En Alcira, Unión republicana. Juventud radical, club socialista, Escuela laica y Circulo agrario. (...) En Cuart de Poblet, La Unión republicana. En Cullera. La Colmena, Asociación para la cultura y la educación á la infancia. En Favareta, Círculo liberal agrario. hemerotecadigital.bne.es2.22 Mb
1911Diari La Hormiga de oro. 24-6-1911 p.17 Fotografia eixida d'una carreraCorredores que tomaron parte en la carrera recientemente organizada en Valencia, batiendo el recorrido de 33 kilómetros (desde Cuart de Poblet á Buñol) el sportman D. José Llunahemerotecadigital.bne.es311 Kb
1911Diari La Mañana (Madrid. 1909). 7-9-1911 p. 5 Subvecions per a material pedagògicMás subveiclonas.—Para adquisición de material pedagógico se han concedido las subvenciones de 750 pesetas á cada uno de los Ayuntamientos de Doñicia (Palencia) y Cuart de Poblét. hemerotecadigital.bne.es730 Kb
1911Suplemento a La Escuela moderna. 13-9-1911, n.º 1.542 p.14 Subvecions per a material pedagògic...de material pedagógico; 500 al de Pínol de Arriba (Valladolid), 750 al de Doñínos (Paiencia), y 750 al de Cuart de Poblet...hemerotecadigital.bne.es380 Kb
1911Suplemento a La Escuela moderna. 24-5-1911, n.º 1.510 p. 22 Escalafó parcial del cos de mestresDamiana Pérez Calpe (...) Cuart de Poblethemerotecadigital.bne.es655 Kb
1912Cartell i programa de l' homenatge de la Societat El Micalet a Juan Bta. Valldecabres en el teatre de L'Amistat. 22 de Setembre de 1912Al 22 de setembre de 1912 es realitza a Quart un homenatge a Juan Bta. Valldecabres, aleshores diputat provincial, cap de la fracció conservadora de la comarca i figura principal en la vida social i política del poble. L'homenatge consistí en una velada musical i teatral a càrrec de membres de la Societat el Micalet de valència i la Companyia teatral de L'Amistat de Quart Arxiu Associació Centre de Convivència1.12 Mb
1912Sociedad La Amistad de Cuart de Poblet. Sección de Cazadores. Proyecto de reglamento.1912El document és un quadern on es fa el reglament específic de la secció de caçadors dins de la Societat de L'Amistat. S'enuncien les obligacions dels socis caçadors i les relacions de la secció amb la societat mare i la seua junta directiva.Arxiu Associació Centre de Convivència893 Kb
1912Acció de La Societat de La Amistad de Quart de Poblet a nom de Vicente Aliaga López. Desembre de 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència906 Kb
1912Accions i Titol de la Societat La Amistat de Domingo Puchades Morante. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència1.12 Mb
1912Accions i Titol de la Societat La Amistat de Gregorio Fita Casanova. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència1.13 Mb
1912Accions i Titol de la Societat La Amistat de Luis Sancho Sanmartin. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència1.24 Mb
1912Accions i Titol de la Societat La Amistat de Onofre Morante Puchades. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència1.19 Mb
1912Accions de la Societat de La Amistat de Salvador Monzo Devis. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència783 Kb
1912Accions de la Societat de La Amistat de Jose Gabaldo Boria. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència1.23 Mb
1912Accions, cupons i titol de la Societat La Amistat de Rafael Aliaga Lopez. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència1.68 Mb
1912Titol de la Societat La Amistat de José Sanmartin Sanz. Desembre 1912Després de la construcció del nou Casino, la Societat de La Amistad amplia la seua financiació a traves d'accions per als socis,i de titols de 25 pessetes, retornables als 25 anysArxiu Associació Centre de Convivència398 Kb
1912Diari La Educación (Madrid. 1903). 10-9-1912 p.2 Places vacants mestresRelació de places vacants de mestres, varons. inclou Cuart de Poblethemerotecadigital.bne.es1.47 Mb
1912Gaceta de instrucción pública y bellas artes. 2-10-1912 p.9 Concurs de trasllats de mestresRelació de places vacants de mestres. Inclou Cuart de Poblethemerotecadigital.bne.es1.04 Mb
1912Diari El Correo español. 11-9-1912 p. 3 Concurs trasllats en Instrucció PúblicaRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es456 Kb
1912Diari El Día de Madrid. 30-10-1912 p. 3 Moblitzacions de la Guardia Civil per la vaga(...)3 en Cuart de Poblet...hemerotecadigital.bne.es1.12 Mb
1912Gaceta de instrucción pública y bellas artes. 14-2-1912 p.11 Places vacants en escoles, amb el sou corresponentProvincia de Valencia.—De niñas: Benimaclet (Valencia) y Partida de Perú (ídem), con 2.000 pesetas; Onteniente y Torrente, con 1.675; Turis, Alcudia de Carlet, Villar del Obispo, Fuente de la Higuera, Belgida, Cuart de Poblet, Siete Aguas, Auna y dos auxiliarías de Játiba, con 1.100.— hemerotecadigital.bne.es586 Kb
1912Revista Hojas selectas. 1-1912, n.º 121 p. 1159. Les torres de Quartde la Culebra, que protege el barrio de los muslimes y desafiaba el embate de las huestes del Cid, hasta hacerlas guarecerse en la explanada de la casa del Baño, en donde se repusieron para la famosa batalla de los campos de Cuarte, llamados así por la aproximación del pueblo Cuart de Poblet, que también dio nombre á la monumental puerta que la ciudad conserva en aquella parte. Las torres de esta puerta no ofrecen más interés que el de ser una copia de las que defienden el monasterio de Cuart de Poblet, ...hemerotecadigital.bne.es380 Kb
1912Suplemento a La Escuela moderna. 7-9-1912, n.º 1.645 p. 7 Quart de Poblet vacant de mestre per a concurs de trasllatsRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es434 Kb
1913Libro copiador de cartas de la fábrica de azulejos de José Valldecabres. 1913En primavera de 1913 José Valldecabres contrau una malaltia que el duria a la mort en juliol del mateix any. Això duria a la liquidació de la producció de la fàbrica de taulells que, junt a la de rajoles, dirigien els dos germans Valldecabres, José i Juan Bautista. Tot això queda reflectit a esta document, el copiador de cartes comercials de la fabrica de taulells, que avarca des de gener a octubre de 1913. Arxiu Pep Sancho9.72 Mb
1913Teatre Societat Amistat. Programa concert 1913El document es tracta del programa d'un concert celebrat el 19 de febrer de 1913. Participaren la tiple Concha Sanz, el tenor Salvador Alejos, el violí Joaquín Monsonís, a l'armonium Facundo Domínguez i Tomás Aldás al piano.Arxiu Associació Centre de Convivència739 Kb
1913Diari El Correo español. 13-2-1913 p.2 Formació de jòvens tradicionalistesRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es1.88 Mb
1913Diari El Correo español. 17-6-1913 p.1 Actes de propaganda tradicionalistaLabor legitimista. En la presente semana se han celebrado actos de propaganda en el poblado denominado Fuente de San Luis, en Cuart de Poblet y en la invicta Sagunto, y se preparan los de Meliana, Torrente y otras de gran importancia. F. M. V. Valencia, 16 Junio 1913.hemerotecadigital.bne.es752 Kb
1913Diari La Correspondencia de España. 14-6-1913, n.º 20.212 p. 7 Nomenaments de cartersD. Joaquín Ne.... de Cuart de Poblet;hemerotecadigital.bne.es3.44 Mb
1913Diari La Correspondencia de España. 20-4-1913, n.º 20.157 p.4 Places vacants de carters i souEn la provincia de Valencia, las de Beniparrell, con 100. Cuart de Poblet, con 150 (pesetas).hemerotecadigital.bne.es1.85 Mb
1913Suplemento a La Escuela moderna. 16-8-1913, n.º 1.743 p. 20 Resultat del concurs de trasllats de mestres116. Ramón Beixer y Urios, para Cuart de Poblet (Valencia). hemerotecadigital.bne.es371 Kb
1914Reglamento Sindicato Agrícola Catolico. 1914. Edició de 1929Este document va ser editat a 1941. L'antic Gremi de Llauradors de Quart de Poblet, fundat en 1898 per mossén Josep Palàcios, es transformà al 29 de juny de 1914 en el Sindicato Católico Agrícola de Cuart de Poblet San José, per a: "amparar, organizar y dirigir los intereses morales religiosos, intelectuales i económicos de sus asociados". La iniciativa contemplava la creació d'una secció de Crèdit i Caixa de Socors, anomenada popularment "La Caixeta", i d'una Cooperativa d'adobs i sements, activa fins no fa molt.Arxiu Pep Sancho1.84 Mb
1914Quadern de notes d'una teuleria de Quart de Poblet. Anotacions des de octubre de 1914 fins a desembre de 1916Es tracta d'unn quadern apaisat, sense tapes, on es troben anotades, per setmanes el, supose, moviment econòmic i de material de la fàbrica. Encara que no consta el nom de la fàbrica, en un primer ull sí que sembla correspondre a una teuleria de Quart de Poblet. És necessari encara fer un estudi més acurat sobre el document, on consta entrades i eixides, jornals de treballadors i de xiquets, etc...Arxiu de Juanjo Monzó3.76 Mb
1914Cancel · lació préstec hipotecari d'Onofre Tomas i Sancho a Onofre Samartín Puchades. Quart de Poblet Febrer 1914És un document notarial de cancel·lació del préstec hipotecari que Onofre Tomas i Sancho feu a Onofre Samartín Puchades, en gener de 1908 d'una quantitat de 1000 pessetes a interés annual del 7% per 4 anys. La garantia del préstec és una vivenda al carrer L'Arquillo de Quart de PobletArxiu Juanjo López Monzó807 Kb
1914Escriptura pagament hipoteca. Onofre Tomàs i Sancho i Onofre Sanmartín Puchades. Quart de Poblet 1914El document és l'escriptura pública i carta de pagament per un prèstec hipotecari que Onofre Tomàs i Sancho li feu a Onofre Sanmartín Puchades, els dos veïns de Quart de Poblet. La quantitat del prèstec eren mil pessetes per a quatre anys amb un interés del 7%. La garantia era una vivenda al carrer de l'Arquillo a Quart de Poblet.Arxiu Onofre Sanmartín Cristòfol910 Kb
1914Anuario Batllés. Región Valenciana. 1914 ps. 71 i 80Merecen visitarse Cuart de Poblet y Manises, donde la fabricación de cerámica es de glorioso abolengo. ... Cuart de Poblet.—Lugar de 1.814 hab. de h. y 1.808 de d., á 7 kilómetros de la cab. de part. y 6 de la cap.; carretera de Madrid á Castellón. Producción: cáñamo, trigo y vino. hemerotecadigital.bne.es2.33 Mb
1914Diari La Correspondencia de España. 29-11-1914, n.º 20.745 p. 3 Campanya d'higienització del governador civilCampaña sanitaria. VALENCIA. (Sábado, noche.) El governador civil, de acuerdo con el inspector de Sanidad provincial, y secundado por el personal técnico, ha emprendido una campaña de higienización en la provincia, para lo que realiza diariamente algunas visitas. Hoy ha estado en la presa de las aguas potables que abastecen Valencia y en los pueblos de Cuart de Poblet y Manises. En ambos pueblos hizo reunir a! respectivo Ayuntamiento y excitó el celo de los Concejales para que atiendan con preferencia las cuestiones de Sanidad.hemerotecadigital.bne.es1.43 Mb
1915Diari El bien público - Epoca Segunda Año XLIII Número 12545 - 1915 febrero 24: Temporal i enfonsament d'un magatzenEn Cuart de Poblet fué derribado un gran almacen en construcción, hiriendo de más o menos gravedad a 19 operarios.hemerotecadigital.bne.es7.29 Mb
1915Diari El bien público - Epoca Segunda Año XLIII Número 12545 - 1915 febrero 24. p. 3. La tormenta provoca l'afonament d'un magatzen de construcció a Quart de PobletEn Cuart de Poblet fué derribado un gran almacen en construcción, hiriendo de más o menos gravedad a 19 operarios.Biblioteca Virtual Prensa Histórica. prensahistorica.mcu.es3.53 Mb
1915Diari El Correo español. 11-1-1915 p.1 Homenatge al general LlorénsRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es1.83 Mb
1915Diari El Correo español. 23-2-1915 p.3. Temporal a ValenciaEN VALENCIA Desgracias y accidentes. Cuatro muertos y sesenta heridos VALENCIA 22. Además de las desgracias y accidentes ocasionados por el fuerte huracán reinante y ya conocidos, se sabe que el balneario de la Florida ha quedado destruído. En Cuart de Poblet fué derribado un almacén donde se confeccionaban cajas para las naranjas, resultando un muerto, dos heridos graves y diez y siete leves. El tren descendente de Alberique.......hemerotecadigital.bne.es1.89 Mb
1915Diari El Imparcial (Madrid. 1867). 23-2-1915 p.1-2 Ensorrament d'un magatzent a Quart de PobletEn el pueblo de Cuarte de Poblet se derrumbó la techumbre de un almacén, resultando heridos varios obreros y uno muerto. Entre los heridos figura Carmen Sanchiz Aliaga, de veintitrés años. Su estado era tan grave, que fué viaticada. El gobenador salió para el lugar del suceso. Al hundirse las techumlbres de los almacenes de Cuart de Poblet todo el personal quedó entre las cajas de naranjas y montones de escombros. La catástrofe produjo honda impresión en e] pueblo. Todo el vecindario acudió, cooperando al salvamiento. Creyose en un principio que la catástrofe hubiese sido mayor ante los desgarradones lamentos que lanzaban las victimas. Estas son un muerto y 20 heridos, en su mayoría mujeres. El muerto llamábase Onofre Coll Andrés, de veintitrés años, y era encargado del almacén y hermano del dueño. Las lesionadas graves son Concepción Monpó y Carmen Sanchiz, y las menos graves Rosalía Alcaraz, Amparo Valdecabrxes, Puriflcación Sanchiz, Bárbara Andrés, Trinidad San Martín, María Jimeno, Rosa Valdecabres, Rosalia San Martin, Amparo Mompó, Josefa Llisera, Consuelo Aguilar Consuelo Beuto, Dolores Cabas, VIcenta Soler, José Vicente y José Segarra, todos jóvenes.hemerotecadigital.bne.es1.36 Mb
1915Diari El Liberal (Madrid. 1879). 24-2-1915 p.3 Ensorrament d'un magatzen a Quart de PobletSe conocen nuevos detalles del temporal de ayer. Por derrumbamiento de una chimenea de la calle de Sagunto ingresaron en el Hospital militar dos soldados, heridos de consideración. En el hundimiento del almacén de Cuart Poblet se encontró aprisionada por los escombros la esposa del guarda del almacén,teniendo en brazos una niña de dos meses. Son las únicas que resultaron ilesas.(...) Han ingresado también en el Hospital un anciano de ochenta años, procedente de Aldaya, con una pierna fracturada, y una mujer de Cuart Poblet... hemerotecadigital.bne.es2.17 Mb
1915Diari El Siglo futuro. 24-2-1915, n.º 2.412 p. 3 Ensorrament d'un magatzen a Quart de PobletDe los 28 heridos que están en Cuart de Poblet á consecuencia del derrumbamiento de un almacén de naranjas, 11 se han agravado. Por la mañana ingresó en el hospital una mujer de las heridas en Cuart de Poblet, y al anochecer han sido traídos otros cuatro heridos al hospital. hemerotecadigital.bne.es856 Kb
1915Diari El Siglo futuro. 23-2-1915, n.º 2.411 p.2 Ensorrament d'un magatzen a Quart de PobletDetalles del hundimiento del almacén de Cuart de Poblet. VALENCIA 22.—Al hundirse el almacén de naranjas de Cuarte de Poblet, trabajaban 90 operarlos, quedando 18 mujeres cogidas entre los escombros. El pánico fué horrible. Las que lograron salvarse, huyeron precipitadamente. Algún niño dice que estaba en el local al tiempo de ocurrir la desgracia. Ha resultado muerto el carpintero que confeccionaba cajas, y heridos seis obreros, entre ellos los encargados del almacén, y ocho mujeres. El muerto deja viuda y tres hijos. El gobernador ha enviado personal de la Inspección de Sanidad, figurando dos médicos, practicantes y el material correspondiente. Al anochecer han ingresado en el Hospital cuatro de los heridos, uno de ellos gravísimo.hemerotecadigital.bne.es771 Kb
1915Diari La Correspondencia de España. 25-2-1915, n.º 20.833 p. 4 Ensorrament d'un magatzen a Quart de PobletEN VALENCIA Uno fallecido y otro sacramentado. VALENCIA. (Miércoles, noche.) De los heridos ingresados en el hospital á consecuencia del huracán, falleció hoy el anciano Vicente Monzó, y los demás mejoran. En él Hospital ha ingresado hoy en muy grave estado la joven Trinidad San Martin, qué cuando él derrumbamiento del almacén de naranjas de Cuart de Poblet fué cogida por la techumbre, causándole magullamiento general y compresión medular. Ha sido sacramentada, al anochecer.hemerotecadigital.bne.es1.4 Mb
1915Diari La Época (Madrid. 1849). 30-8-1915, n.º 23.296 p. 3 Inaguració de fonts públiques— En Cuart de Poblet se han inaugurado hoy las fuentes públicas, allí instaladas merced a las getiones del diputado Sr Valldecabres. Al acto asistió el gobernador. Reinó gran entusiasmo; pues la mejora ha sido muy importante.- Giménezhemerotecadigital.bne.es3.54 Mb
1915Diari La Hormiga de oro. 1915 Índex d'articlesCuart de Poblet: Destrozos causados por el temporal...... 154 En el Patronato Obrero de Poblet... 340hemerotecadigital.bne.es44 Kb
1915Diari La Troná (Valensia). 5-3-1915.p.4 Contestació a un telegrama del corresponsal de Quart de PobletCorresponsal, Cuart de Poblet.—Vecha de perseguir el delit y denunsie sinse pór.hemerotecadigital.bne.es980 Kb
1915Suplemento a La Escuela moderna. 13-11-1915, n.º 1.977 p. 14 Jubilació per edat de D. Ramón Beixer Urios, mestre de Quart de Poblet D. Ramón Beixer Urios, de Cuart de Poblet (Valencia), hemerotecadigital.bne.es407 Kb
1915Suplemento a La Escuela moderna. 17-3-1915, n.º 1.908 p. 3 Escalafó de mestres52. Ramón Beixer Urios, de Cuart de Poblet, Valencia.hemerotecadigital.bne.es415 Kb
1916Llibreta escolar Onofre Monzó Devis. 1916El document sembla una llibreta escolar, amb comptes i redaccions, escrita per Onofre Monzó Devis des de novembre del 1916 fins a febrer de 1917. El seu interés es troba a les redacción i cartes, que semblen escrites de forma lliure i reflecteixen l'ambient del poble de l'épocaArxiu Juanjo López Monzó3.72 Mb
1916Reglamento de la Sociedad Civil Pozo de San Onofre. Quart de Poblet. Marzo 1916El títol del document és :"Reglamento de la Sociedad Civil Pozo de San Onofre constituida en escritura pública otorgada el 13 de Marzo, 1916 ante el notario de la Ciudad de valencia D. Mario Aristoy". El Pou de Sant Onofre va ser, al llarg de tot el segle XX, una de les alternatives més importants que tenien els llauradors de Quart al reg de la Séquia. Al final del document es mencciona la sessió de febrer de 1925, on canvia la directiva siguent president Lorenzo Hueso i seccretari Mariano Rodrigo, i on es mencionen tots els regs de la Vega.Arxiu família Asunción Rodrigo3.05 Mb
1916Diari El Correo español. 22-5-1916 p.2 Festa en Madrid de la colonia valenciana, a la Mare dels DesemparatsComo término del Septenario organizado por la Congregación de dicho nombre, se celebró Misa de Comunión á las siete y media, y la solemne á las diez; ofició el R. P. Carlos María de Cuart de Poblet, Rector de la Escuela-Reforma de Santa Rita, cantando las glorias de dicha Reina don Enrique Sanchis, cura párroco de Santo Tomás, de Valenvia, quien demostró en dicho sermón y en los anteriores del...hemerotecadigital.bne.es1.6 Mb
1916Gaceta de instrucción pública y bellas artes. 16-8-1916 p.18 Concurs general de Trasllats d'escoles nacionals, una plaça a Quart de PobletRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es585 Kb
1916Suplemento a La Escuela moderna. 14-6-1916, n.º 2.038 p.27 Escalafó del Cos de Mestres.Lloc naixement, anys servicis i lloc de destíDamiana Pérez Calpe (...) Cuart de Poblet hemerotecadigital.bne.es774 Kb
1916Suplemento a La Escuela moderna. 16-8-1916, n.º 2.056 p. 20 Places vacants al concurs de trasllats de mestresCuart de Poblet, id.(unitaria)hemerotecadigital.bne.es443 Kb
1917Revista El Sueco Homenaje del pueblo de Alfafar a Juan Bautista Valldecabres. 25 mayo 1917Es tracta de una revista, El Sueco, de la Càmera Agrícola Arrossera, que tracta monogràficament l'homenatge que es feu al poble d'Alfafar a Juan Bautista Valldecabres, amb ocasió de la inaguració del nou Casino Conservador.Arxiu família Puchades-López2.17 Mb
1917Rebuts de pagaments de construccions mitjeres. Vicente Molins.1917Es tracta de tres rebuts, anvers-revers, Sobre pagaments a mitges de distintes obres de Vicente Molins. El més documentat parla d'un pagament a mitjes amb de 19,50 pessetes amb Onofre Casanova per la paret mitjanera del corral de les cases del c/ Trafalgar 14 i 18 en abril de 1917. Els altres dos corresponen a l'ocupació d'una mitjanera amb Dionisio Sanchis, 45 pessetes i 36,38 pessetes d'una mitjanera amb Manuel Martinez.Arxiu família Puchades-López345 Kb
1917Escriptura de compra de terreny per Vicente Molins Pinazo a Jose Maria Gil Sol Castillo. 1917El document és l'escriptura de la compra d'un terreny per Vicente Molins Pinazo a Jose Maria Gil Sol Castillo i Gil Sol Castillo en febrer de 1917. Es tracta d'una parcel·la de "19 palms per 14 palms" que fan 13,6458 metres que es segregen d'un camp major que està venet-se a parts en eixe moment.Arxiu família Puchades-López1.36 Mb
1917Diari La Correspondencia de España. 2-12-1917, n.º 21.843 p. 4 Jubilació del mestre de Quart de PobletINSTRUCCIÓN PUBLICA Jubilaciones.—Se jubilan, por exceder de la edad, á los maestros de Campo de Cuéllar, (Segovia) D. Saturnino Muñoz y de Cuart de Poblet (Valencia) D. Damián Pérez.hemerotecadigital.bne.es1.87 Mb
1918Novena a la Madre Santísima de la Luz. 1918Com fica al títol:"Novena a la Madre Santísima de la Luz, La Purísima Virgen María. En el Lugar de Cuarte de la Vega de Valencia. Y breve noticia del origen de este nuevo titulo de nuestra señora, sacada de la que dispuso un padre de la Compañía de Jesús y se imprimió en Méjico en el año 1752. Por Vicente Griñó y Montagut, presbítero, maestro de latinidad y beneficiario en la Iglesia Parroquial del Lugar de Cuarte en la Vega de Valencia. Reimpresa a expensas de los cofrades de la Virgen de la Luz"Vicente Griñó y Montagut. Arxiu Pep Sancho2.69 Mb
1918Discurs imprés i manuscrit. A los electores del distrito de Torrente. J. B. Valldecabres. 1918Es tracta d'un discurs o manifest, redactat a ma i posteriorment imprès, fet per Juan Bautista Valldecabres y Rodrigo, diputat conservador, senador, president de la Diputació i figura protagonista del poble de Quart de Poblet, la seua comarca i la província de València al llarg de la primera vintena del s. XX.Juan bautista Valldecabres i Rodrigo. Arxiu Pep Sancho1.1 Mb
1918Reglament de la secció Procultura. Casino de La Amistad de Cuart de Poblet 1918Al 1918, el mestre i escriptor quartà Jesús Morante Borràs, va proposar a la Junta Directiva del Casino La Amistad, la creació d'una secció per organitzar vetlades científiques i literàries dirigides als membres de la societat amb una certa formació acadèmica. El document són els estatuts de la secció, i duen la inconfundible marca de l'escriptor quartà. Arxiu Associació Centre de Convivència1.08 Mb
1918Diari España médica (Madrid. 1911). 1-5-1918 p.1 J. Gozálvez, vicepresidente de la Asamblea Médica RegionalDr. J. Gozálvez, vicepresidente de la Asamblea. Médico titular de Cuart de Poblethemerotecadigital.bne.es539 Kb
1918Diari El Día (Madrid. 1916). 18-9-1918 p. 3 Vaga de rajolersHuelga resuelta Valencia 18 (1 m.) Los obreros ladrilleros de Cuart de Poblet han depuesto su actitud en vista de que se les ha concedido el aumento que solicitaban en sus jornales. hemerotecadigital.bne.es410 Kb
1918Diari El País (Madrid. 1887). 15-9-1918 p.3 Vaga de rajolers a Quart de PobletHuelga de tejeros VALENCIA, J4.—Los obreros tejeros, ladrilleros de Aldaya y Cuart de Poblet, se han declarado en huelga. Solicitan aumento de jornal. hemerotecadigital.bne.es680 Kb
1918Diario La Acción (Madrid. 1916). 18-7-1918 p.2 Inaguració del Centre Obrer.Inaugaración de un Centro. En Cuart de Poblet, célebre por su producción cerámica, se ha inaugurado un Centro obrero. La inauguración fué llevada a cabo con una conferencia por el obrero Isidro Escanden, que desarrolló el tema «Vicisitudes del obrero agrario», exponiendo los inconvenientes de nuestra administración nacional y los graves apuros a que están sometidos los modestos agricultores, amenazadog siempre con los embargos, gabelas y demás tributos. El acto resultó de importancia para los obreros agrícolas.hemerotecadigital.bne.es2.89 Mb
1918Diari La Acción (Madrid. 1916). 14-9-1918 p.3 Vaga de rajolersEn las fábricas de ladrillos Valenda, 13 (11,20 n.). Se han declarado en huelga los obreros de las fábricas de ladrillos y tejas de los pueblos de Aldaya y Cuart de Poblet, a causa de no concederseles aumento de jornal. Hace poco Consiguieron un aumento del 10 por 100. El paro tiene importancia, pues dificultará muchas construcciones que se realizan en Valencia. hemerotecadigital.bne.es 2.82 Mb
1918Diari La Mañana (Madrid. 1909). 25-8-1918 p.22 Marca Viuda e Hijos de Pedro Rubio FABRICA DE HARINAS Esta razón social e s dueña también de una fábrica de harinas situada en Cuart de Poblet, que es asimismo regntada por D. Francisco Rubio. Seis hanegadas de terreno ocupan los siete cuerpos de edificio y los tres amacenes —capaces para 20.000 sacos— de que consta....hemerotecadigital.bne.es1.38 Mb
1918Suplemento a La Escuela moderna. 4-5-1918, n.º 2.235 p.5 Relació d'alteracions en els trasllatsCategoria sexta 1.650 pesetas. — Núm. 919. D. Gerardo Cabanés Castell : el 28 dé febrero de 1917. Servía en Villajoyosa (Alicante) y sirve en Cuart de Poblet (Valencia).hemerotecadigital.bne.es346 Kb
1919Recibos de Pagos a la Sociedad Cooperativa Obrera "La Unión" de Quart de Poblet. 1919-1925-1935Els documents es troben a nom de Pascual Montesinos Peñaranda i són: la fotocopia de la portada de la cartilla de la societat y 3 rebuts corresponents a la quota d'entrada en 1919 (25 pts.), una segona aportació de 100 pts en gener de 1925, i un rebut de 25 pts com aportació a la construcció del nou centre obrerArxiu de Juanjo Monzó468 Kb
1919Diari El Sol (Madrid. 1917). 17-12-1919 p. 3 Exposició de ceràmica a Madridla de Alcacer Fovar y Compañia, de Cuart de Poblet (Valencia)...hemerotecadigital.bne.es751 Kb
1920Diari Levante. Quan el dia del Crist era festa en Quart. Amador Grinyó 1-9-1995L'article parla de la importància de l'antiga festa del Crist, la tercera de les festes patronals i que es realitzava el dimarts següent al primer diumenge de setembre. En particular recorda l'arribada al poble de la gent que vivia fora i de la llarguíssima processó que es realitzava eixe dia.Diari levante. Amador Grinyó. Arxiu Pep Sancho189 Kb
1920Manifest del Comité General de la Guardia Roja, sección de València. 1920Datada el 10 de Juliol de 1920, es tracta d'un manifest revolucionari demanant: "acudir a las filas del Ejercito Rojo", davant la revolució que s'acosta. Són de destacar el moment del manifest, dos anys i mig després de la revolució soviètica, i el llenguatge mobilitzador, d'arenga, que utilitza.Comité General de la Guardia Roja, sección de València. Arxiu Pep Sancho672 Kb
1920Hojas declaratorias para la formacion del registro fiscal de Trinidad Molins 1920L'any és aproximat. Es tracten d'uns impresos on registrar una vivenda de nova construcció de Trinidad Molins Sanmartin al carrer La Libertad en Quart de Poblet. No consta el número de vivenda i declara un cost de 1800 pessetes.Arxiu família Puchades-López640 Kb
1920Revista Cosmópolis (Madrid. 1919). 2-1920, n.º 14 p. 157 Exposició de ceràmica modernaHan concurrido con sus obras los mejores ceramistas nacionales, figurando en la Exposición las siguientes instalaciones: Señores Daniel Zuloaga e Hijos, de Segovia; Ruiz Luna e Hijo, de Talavera; Simón Calvo, de Burgos; Ismael Blat, de Benimamet (Valencia); José Guardiola, de Barcelona; Francisco Ibáñez, de Hernani; Alcacer Tevar y Compañía, de Cuart de Poblet (Valencia); Mariano Benlliure; Ramón López Segales, de Andújarhemerotecadigital.bne.es311 Kb
1920Suplemento a La Escuela moderna. 4-2-1920, n.º 2.408 p 18 .Desestimació recurs del concurs de trasllats— Se desestima recurso de alzada interpuesto por D. Gerardo Gabanes, maestro de Cuart de Pöblet (Valencia), que pide se deje sin efecto la permuta concedida a los maestros D. Gaspar Salinas, de Villajoyosa, y D. Juan Farach Cerezo, de Alet, ambos de la provincia de Alicante.hemerotecadigital.bne.es431 Kb
1921Expedient sobre arbitris del Port de València. 1921Es tracta d'un expedient de treball, provinent del despatx de Juan Valldecabres, aleshores diputat a Corts.Arxiu Pep Sancho858 Kb
1921Rebut de pesada a la bàscula de Quart de Poblet 1921El document és un rebut del pas d'una partida de llenya per la Bàscula de Quart, que es trobava a la plaça ValldecabresArxiu de Juanjo Monzó87 Kb
1921Certificat registre de defunció de Ramón Sanmartin Tomás 1921 El document és un acta de defunció de Ramón Sanmartin Tomás, amb 65 anys, sol·licitat per la seua filla Concepción Sanmartín CañabateArxiu família Puchades-López292 Kb
1921Testament de Ramon Sanmartin Tomas Juny 1921Es tracta d'una còpia del testament de Ramon Sanmartín Tomàs, feta al llit abans de morir. Deixa la seua herència per als seus nous fillsArxiu família Puchades-López652 Kb
1921Suplemento a La Escuela moderna. 30-4-1921, n.º 2.537 p.4 Propostes de trasllats837, Gerardo Gabanes Castell, de Cuart de Pöblet (Valencia), para Villajoyosa (Alicante).hemerotecadigital.bne.es337 Kb
1921Suplemento a La Escuela moderna. 5-11-1921, n.º 2.591 p.12 Quart de Poblet vacant de mestre per a concurs de trasllatsCuart de Poblet, unitaria; hemerotecadigital.bne.es334 Kb
1922Diari La Voz (Madrid). 10-5-1922 p.7 Associació de la Societat de Taulellers en l'UGTLA EJECUTIVA DE LA UNION En su última sesión ha dado de alta en la Unión General de Trabajadores, a las siguientes entidades: (...) Obreros Azulejeros de Cuart de Poblet, con 135. (asociados)hemerotecadigital.bne.es630 Kb
1922Gaceta de los caminos de hierro. 20-9-1922 p.11 Concesió del tramvia de Quart de PobletDirección general de Obras Públicas SECCIÓN DE FERROCARRILES Concesión y construcción. Vistos instancia, proyecto y resguardo de constitución, de fianza, docamentos todos presentados por D. Enrique Monforte Sancho, en solicitud de concesión de un tranvía eléctrico desde Valencia a Manises con el recorrido siguiente: Parte la linea de Tros Alt y sigue las calles de la Bolseria, Mercado, Comunión de San Juan y Mercado Central, plaza del Molino de la Robella, calles del Pie de la Cruz y Moro Zeit, sigue por las vías de la Compañia general de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia, para llegar al Camino Viejo de Mislata, cerca del Camino de Tránsitos, signe hasta Mislata, donde continúa por la carretera de Madrid a Castellón hasta el panto kilométrico 318,10 de la misma, en que, por zona independiente, continúa hasta Cuart de Poblet, el que atraviesa y sigue por la carretera provincial de Cuart a Domefio, hasta Manises, donde se bifurca siguiendo un ramal por la calle Mayor y otro por la de Filtros, Esta Dirección general...hemerotecadigital.bne.es1.38 Mb
1922Diari La Libertad (Madrid. 1919). 10-5-1922 p.3 Alta en la Unión General de Trabajadores de diverses associacions (...) y Obreros azulejeros, de Cuart de Poblet, con 135 (asociados). hemerotecadigital.bne.es2.94 Mb
1922Revista ilustrada de banca, ferrocarriles, industria y seguros. 25-9-1922 p.9 Concesió del tramvia a Quart de PobletTranvía eléctrico de Valencia a Manises Por D. Enrique Monforte Sancho se ha solicitado la concesión de este tranvía eléctrico, que tendrá el recorrido siguiente: Partirá la línea de Trost Alt, siguiendo por las calles de la Bolsería, Mercado, Comunión de San Juan y Mercado Central. Después recorrerá la plaza del Molino de la Robell, calles del Pie de la Cruz y Moro Zeit, continuando por las vías de la Compañía general de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia, para llegar al camino Viejo de Mislata. Desde este punto proseguirá por la carretera de Madrid a Castellón, hasta el punto kilométrico 348,10 de la misma, en que, por zona independiente, continuará hasta Cuart de Poblet, el que atraviesa y sigue por la carretera provincial de Cuart a Domeño, hasta Manises, donde se bifurcará, siguiendo un ramal por a calle Mayor y otro por la de Filtros.hemerotecadigital.bne.es1.23 Mb
1922Suplemento a La Escuela moderna. 29-4-1922, n.º 2.641 p.8 Proposta provisional concurs de trasllatsCuart de Poblet, unitaria, Sr. Bordas, 931;hemerotecadigital.bne.es350 Kb
1923Lista de la Compañia teatral La Amistad. 1923El document es tracta d'un full doble quadriculat on estan inscrits els membres de la companyia teatral, actors i tramoistes, i on han signat els socis que volen formar part de la companyia teatral la següent temporada.Arxiu Associació Centre de Convivència550 Kb
1923Revista El Financiero (Madrid). 3-8-1923, n.º 1.166 p. 6 La societat Volta S.A.VOLTA S.A. Memoria publicada por esta Sociedad anónima de Electricidad, de Valencia, correspondiente al ejercicio 1922, contiene, entre otros, los datos siguientes: Como terminación del ciclo principal de absorciones para el establecimiento de una vasta red que abarque todas las poblaciones más importantes de la provincia, y principalmente en las zonas propias de futuro desenvolvimiento industrial de la ciudad, esta Compañía adquirió el pasado añode la Electro-Hidráulica del Turia las redes y líneas de transporte en los pueblos de Oodella, Burjasot, Benimámet, Paterna, Mislata, Cuart de Poblet, Manises, Chirivella, Aldaya y Alacuás, y su salto denominado de Daroqui, sobre el río Turia. Este plan, seguido con persistente constancia e iniciado por la adquisición de las primeras redes en 1914, ha sido, no sin los consiguientes desarrollos propios...hemerotecadigital.bne.es324 Kb
1924Llistat d'empleats de la fàbrica de Juan Valldecabres. Caja de Previsión Social del Reino de Valencia. 1924Llistat d'empleats de la fàbrica d'atabons de Juan Bautista Valledecabres, amb indicació del treball que es realitza: Encarregat, peó, carreter, cuiter. En total n'estaven empleats 11 persones aleshores.Arxiu Pep Sancho868 Kb
1924Recordatorio de la solemne bendición de la nueva imagen del Sagrado Corazón de Jesús para la Iglesia Parrouial de Cuart de Poblet. 1924El document és una estampeta de record de la benedicció de la Imatge del Sagrat Cor a l'església de Quart el 8 de juny de 1924, sent padrí Juan Valldecabres i la seua dona Adelaida Ribera que, segurament, foren els donants de l'imatge.Arxiu Pep Sancho541 Kb
1924Condiciones que han de regir para el abono del teatro de la Sociedad de La Amistat de Cuart de Poblet en la temporada de 1924 a 1925Es tracta del plec de 11 condicions que regulen l'abonament de temporada al teatre de la Societat l'Amistat, aprovades i signades per la Junta Directiva.Arxiu Associació Centre de Convivència440 Kb
1924Teatre de la Societat L'Amistat. Programa de la temporada 1924-1925Es tracta d'un full imprès per les dos cares on apareix el repertori de tota la temporada de la companyia de la societat. Es feia una funció cada quinzena, festes a banda, i el repertori incloïa sarsueles, sainets i obres dramàtiques, bé foren obres d'altres temporades com obres per estrenar.Arxiu Associació Centre de Convivència676 Kb
1924Balance económico de la temporada 1924-25 de las funciones de Teatro de la Asociación La Amistad de Quart de PobletEl document és una llibreteta de dos fulles on es fa un balanç del resultat econòmic de les funcions realitzades al llarg de la temporada 1924-25. Es feren un total de 16 funcions, amb un benefici per a la societat de més de 1300 pessetes.Arxiu Associació Centre de Convivència736 Kb
1924Escriptura de venda d'un solar al carrer Libertad de Francisco Estellez a Vicente Molins Pinazo. Març 1924Es tracta de la escriptura de venda d'un solar de 3567 palms quadrats, 182 metres quadrats, al carrer de la Libertad, antic carrer del Molí. El solar és una segregació d'un altre del mateix propietari que donava al carrer Tálega, 5. El preu de venda va ser 300 pessetes Arxiu família Puchades-López811 Kb
1924Diari La Voz (Madrid). 1-8-1924 p.6. La Sociedad de Trabajadores del Campo de Cuart de Poblet, en l'UGTMOVIMIENTO OBRERO LA EJECUTIVA DE LA UNION En su sesión ordinaria semanal se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores. Ha dado ingreso a la Sociedad de carpinteros de Talavera de la Reina, que cuenta con 88 asociados, y a la Sociedad de Trabajadores del Campo, de Cuart de Poblet, con 160 cotizantes... hemerotecadigital.bne.es695 Kb
1924Diari La Voz (Madrid). 18-7-1924 p.7 Ingrés de la Sociedad de Albañiles de Cuart de Poblet en l'UGTSe da ingreso, por conducto de la Federación Nacional de la Industria, a la Sociedad de albañiles de Cuart de Poblet.hemerotecadigital.bne.es1.68 Mb
1925Quadern. Lista de terratenientes del Sindicato de Guarderia Rural. Potser 1925.El document, és un quadern de tapes de cartró amb 80 fulls escrits en apaïsat per les dues planes. Conté el llistat de tots els propietaris de terres del terme de Quart amb expressió de l'extensió de les propietats en metres quadrats i fanecades, i la seua situació per partides. El llistat es troba ordenat en capítols, segons els polígons cadastrals que apareixen ja al pla parcelari de 1928. També, bona part de les referències parcel·laries coincideixen amb les dels plànols cadastrals. Al primer full està rotulat: "Provincia de Valencia. Partido de Torrente. Termino de Cuart de Poblet. Sindicato de Guarderia Rural. Lista de Terratenientes". Amb llapis hi ha una anotació:"año 1925", que sembla que es feu a indicació del tio Xarnego, Onofre Vento Timoneda. No estem segurs de la data, podria ser de principi dels 40, caldria analitzar les dades amb cura. Procedeix de l'antiga Cooperativa Agrícola "San José" i és propietat de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Propietat de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu de la Biblioteca Municipal11.55 Mb
1925Relació de membres de la Companyia de teatre de L' Amistat. temporada 1925-1926Es tracta d'un xicotet quadern de 4 fulls on s'arreplega els membres de la Companyia teatral, tots veïns del poble, agrupats per actors, tramoistes i junta directiva. Hi havien al grup d'actors 24 membres, incloïen dos apuntadors.Arxiu Associació Centre de Convivència493 Kb
1925Diari El Sol 7-12-1925. p.8 Devolució de quotes militarsVicente Aguilar Casanova, 1922, Cuart de Poblet;hemerotecadigital.bne.es493 By
1925Diari El Sol (Madrid. 1917). 5-6-1925 p.2 Adjudicació de la quantitat de blat importat.Hijos de Pedro Rubio, en Cuart Poblet, 200, 510; hemerotecadigital.bne.es752 Kb
1925Revista El Financiero (Madrid). 23-10-1925, n.º 1.282 p. 3 Estudi ferrocarril directe Madrid -ValenciaOtro trazado es salir de Madrid en dirección del extremo Sur de la sierra de Altamira ; desde allí enfilar lo más recto posible el punto más favorable para cruzar el río Cabriel, y una vez al otro lado, por las proximidades de Requena y por Yátova y Turis, ir a Valencia hacia Cuart de Poblet.hemerotecadigital.bne.es450 Kb
1925Diari El Heraldo de Madrid. 14-12-1925 p.3 Delegació de Quart de Poblet al soterrrar de Pablo IglesiasRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es3.23 Mb
1925Diari El Imparcial (Madrid. 1867). 15-12-1925 p. 3 Presència de la delegació de la Agrupació Socialista de Quart de Poblet al soterrar de Pablo IglesiasRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es2.03 Mb
1925Diari El Liberal (Madrid. 1879). 15-12-1925 p.3 Presència de la delegació de Quart de Poblet al soterrament de Pablo IglesiasRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es3.01 Mb
1925Diari El Sol (Madrid. 1917). 13-10-1925 p.8 Delegats al III Congrés de la Federación de la EdificaciónRos Belda, de Cuart de Poblet, de ídem; (...) Montesinos, de Cuart de Poblet, de Albañiles...hemerotecadigital.bne.es1.25 Mb
1925Diari El Sol (Madrid. 1917). 7-12-1925 p.8 Devolució de les quotes militarsVicente Aguilar Casanova, 1922, Cuart de Poblet; hemerotecadigital.bne.es1.35 Mb
1925Gaceta de los caminos de hierro. 1-5-1925 p.6 Inaguració del tramvia València-Quart de PobletTRANVIAS. De Valencia.—El día 1.° de Abril se inauguró la nueva línea de Tranvías de Valencia a Cuart de Poblet, que llegará a Manises dentro de poco tiempo. El nuevo tranvía partirá de la calle de Guillen de Castro -del mismo sitio que el tranvía de Torrente— y circulará desde la seis de la mañana hasta las dos de la madrugadahemerotecadigital.bne.es1.05 Mb
1925Revista Ingeniería y construcción. 4-1925, n.º 28 p. 37 Inaguració del tramvia a Quart de PobletEl tranvía de Valencia a Manises. Se ha inaugurado el servicio de esta línea entre Mislata y Cuart de Poblet, resultando para este pueblo el hecho un verdadero acontecimiento. Al acto asistió el director de la Compañía de Tranvías , D. Leopoldo Ramírez Ontaneda-Calatayud.hemerotecadigital.bne.es717 Kb
1925Diari La Libertad (Madrid. 1919). 24-2-1925 p. 7 Pagament de quotes a la Federación de Edificación.Han satisfecho sus cuotas reglamentaria varias Seccionés, entre ellas la de Azulejeros de Cuart de Poblet.hemerotecadigital.bne.es3.56 Mb
1925Diari La Voz (Madrid). 13-10-1925 p.4 Delegats al III Congrés de la Federación de la EdificaciónRos Belda, de Cuart de Poblet, de ídem; (Federación Local)...hemerotecadigital.bne.es1.44 Mb
1925Diari La Voz (Madrid). 14-12-1925 p.3 Delegació de Quart de Poblet al soterrrar de Pablo IglesiasRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es549 Kb
1925Diari La Voz (Madrid). 13-10-1925 p. 4 Delegats al III Congrés de la Federación de la EdificaciónRos Belda, de Cuart de Poblet, de ídem; (Federación Local)...hemerotecadigital.bne.es2.37 Mb
1925Diari La Voz (Madrid). 5-6-1925 p. 4 Repartiment de les 47.000 tones de blat importat pel GovernHijos de Pedro Rubio, en Cuart Poblet, 200 (toneladas), 610 (pesetas por tonelada); hemerotecadigital.bne.es4.31 Mb
1926Certificat registre de naixement d' Amparo Sanmartin Cañabate. Maig 1906El document és un certificat del registre de naixement d'Amparo Sanmartin Cañabate, filla de Ramón Sanmartin Tomás i de Concepción Cañabate Solano, nascuda a Quart de Poblet el 2 de maig de 1906.Arxiu família Puchades-López415 Kb
1926Diari El Progreso agrícola y pecuario. 31-5-1926, n.º 1.440 p.10 Distribució de llavors oleaginoses importadesD. Antonio Andrés Sancho....Cuart de Poblet ...436,060hemerotecadigital.bne.es1.17 Mb
1926Diari El Sol (Madrid. 1917). 20-1-1926 p. 3 Intent d'enverinamentIntenta envenenar a su mujer y suicidarse La vecina de Cuart de Poblet Angela Sans, denunció a la Guardia civil que su marido Federico Uriel había intentado envenenarla con una pastilla de sublimado. Cuando Angela se hallaba en el cuartel se presentó en el mismo una cuñada de aquélla, que manifestó que Federico intentaba suicidarse, ahorcándose. Rápidamente acudieron varios guardias y evitaron que Federico realizara su propósito. Loa móviles del intento de envenenamiento y suicidio han sido disgustos deo familia.hemerotecadigital.bne.es1.09 Mb
1927Reglamento de la Sociedad de Obreros y de Socorros Mutuos "La Humanitaria", fundada en Jativa en 1879. 1927El document conté la portada i una pàgina.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.632 Kb
1927Societat Amistat. Comunicat per l'arribada de la Tuna Escolar Valenciana a Quart.1927El 23 d'octubre de 1927, la agrupació universitària Tuna Escolar Escolar Valenciana, vingue a Quart de Poblet per donar un concert benèfic per a l'hospital d'infants Dr. Gomez Ferrer. La junta directiva de l'associació fa un llarg comunicat imprès per a difondre el concert i fomentar la participació dels veïns. Arxiu Associació Centre de Convivència1.03 Mb
1927Llibre socis de la Societat de l'Amistat de Quart de Poblet. 1927Es tracta d'un quadern amb la relacció de tots els socis de la Societat de l'Amistad al 1927. Els socis es troben dividits segons la seua categoria, numeraris, transeünts, honoraris, protectors o músics. Els últims de la llista són les darreres afiliacions del mateix any.Arxiu Associació Centre de Convivència5.65 Mb
1927Escriptura herencia Ramon Sanmartin Tomás i venda a Onofre Puchades Juan. Gener-1927Es tracta de l'escriptura de l'herencia de Ramon Sanmartin Tomás a favor de la seua dona Concepció Cañabate Gómez i els seus 8 fills Ramon, Carmen, José, Onofre, Vicente, Amparo, Marina i Francisca Sanmartín Cañabate.. Al mateix acte, l'únic ben de l'herència, un camp de secà de 3 fanecades a la partida del Maset del Doctor Marco, és venut a Onofre Puchades Juan per 396 pessetes. Gener. 1927Arxiu família Puchades-López1.11 Mb
1927Diari El Imparcial (Madrid. 1867). 13-12-1927 p. 2 Aeródrom de Quart de Poblet Dichos pilotos han visitado los terrenos del aeródromo situados en término de Cuart del Poblet. hemerotacadigital.bne.es2 Mb
1927Revista España y América (Madrid). 1-7-30-9-1927 p. 307 Article al Boletin de la Real Academia de La Historia (abril-junio de 1927 ).E. Mateu y Ll:. Un hallazgo de moneda valenciana en Cuart de Poblet.hemerotecadigital.bne.es1.05 Mb
1927Unión patriótica. 1-2-1927, n.º 9 p. 31 Relació dels cap de comité en la provinciaCuart de Poblet, D. Salvador Vila. hemerotecadigital.bne.es553 Kb
1928Escritura de Constitución de la Sociedad de Regantes. Pozo Unión de LabradoresEl títol que apareix a la portada del quadernet és: "Escritura de constitución de sociedad de regantes denominada Pozo Unión de Labradores, establecida en Cuart de Poblet, otorgada por su Junta Directiva en 17 de Noviembre de 1928 ante Arturo Pertegaz Ruiz, abogado y notario de los ilustres colegios de Valencia con residencia en Aldaya". El pou en qüestió és l'actual Pou de la Mare de Déu de la Llum, situat vora la séquia del Dimarts i que, aleshores, era propietat dels industrials quarters Juan Bautista Valledecabres i José Coll Sanmartín. L'objectiu de la instal·lació d'este motor d'aigua és assegurar el rec a totes les terres de les séquies Bracet i Braç del Mig. És particularment interessant la relació de tots els socis, amb indicació de la quantitat de terra de la que disposava cadascú.Arxiu Família Sanmartín Monzó1.59 Mb
1928Diari El Imparcial (Madrid. 1867). 8-9-1928 p. 7 Presencia de la delegació de Quart de Poblet al Congrés Nacional de la ConstruccióRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es383 Kb
1928Diari El Imparcial (Madrid. 1867). 21-7-1928 p.17 La Union de Quart de Poblet ingresa a la Federación Nacional de Cooperativas de EspañaHan solicitado el ingreso las cooperativa siguientes: La Obrera,de Fuente Vaqueros; (...) La Unión, de Cuart de Poblet; Germanor, de Sallent (...) La Comisión ejecutiva tiene tomado el acuerdo de admitirlas a todas las nombradas....hemerotecadigital.bne.es590 Kb
1928Diari El Liberal (Madrid. 1879). 18-7-1928 p.6 La Unión de Quart de Poblet ingresa a la Federación Nacional de Cooperativas de EspañaHan solicitado el ingreso las cooperativa siguientes: La Obrera,de Fuente Vaqueros; (...) La Unión, de Cuart de Poblet; Germanor, de Sallent (...) La Comisión ejecutiva tiene tomado el acuerdo de admitirlas a todas las nombradas....hemerotecadigital.bne.es2.14 Mb
1928Diari El Liberal (Madrid. 1879). 7-9-1928 p.4 Participació de Quart de Poblet al IV Congrés de la Federación Nacional de Obreros de la Construcción(...) Cuart de Poblet: Vicente Velert, 160; (afiliados)...hemerotecadigital.bne.es2.82 Mb
1928Diari España marítima. 31-1-1928, n.º 25 p.14 L'aeroport de ValènciaEl aeropuerto de Valencia Ha llegado a Valencia, el día 12 del actual, el personal que pilotará los tres aparatos «Avro», de la línea Madrid-Valencia, y que han de reconocer el terreno para determinar los lugares de aterrizaje y demás servicios relacionados con el aeropuerto. El secretario de la Aeronáutica, Sr. Cardona, con una representación del Ayuntamiento, visitó los terrenos destinados al emplazamiento del aeropuerto, de los que dijo que reúnen tan excelentes condiciones que quizá sea el de Valencia uno de los mejores de España. El lugar de emplazamiento del aeropuerto se halla en término de Cuart de Poblet, próximo a la carretera de de Valencia a Madrid, vía férrea de Utiel. Se establecerán...hemerotecadigital.bne.es512 Kb
1928Diari La Libertad (Madrid. 1919). 5-9-1928 p.6 IV Congrés de la Federación Nacional de Edificación(...) Cuart de Poblet, Albañiles, Vicente Velert;...hemerotecadigital.bne.es1.66 Mb
1928Diari La Voz (Madrid). 29-6-1928 p.3 Delegats al XII Congrés del Partit Socialista EspanyolCuart de Poblet, Pascual Tomás, 13; (afiliados que representa) hemerotecadigital.bne.es909 Kb
1929Llibreta rebuts de Vicenta Espinós i Luis Sanmartín Espinós 1929Les llibretes de rebuts d'arrendaments son quaderns on els propietaris de les terres certificaven els pagaments de les anualitats o semestres corresponents i que els arrendataris guardaven com a garantia dels drets que els assistien sobre la terra. En esta llibreta, comença a fer els pagaments en 1929, Vicenta Espinós, però de seguida, des de 1932 es fa càrrec el seu fill Luis Sanmartín Espinós,de l'arrendat. Les terres es troben a terme de Manises, a la partida del Collado i el seu propietari era Alfonso Pastor.Arxiu Familia Sanmartín Monzó1.04 Mb
1929Saluda de José Garcerà, presidente de la sociedad de cazadores. 1929José Garcerá Samper, a més de president de la societat de caçadors, era una figura destacada en l'agrupació republicana al Quart de Poblet dels anys 30Arxiu Pep Sancho499 Kb
1929Diari La Voz (Madrid). 22-8-1929 p.7 Congrés de la Federació Regional de TaulellersEn el salón de actos del Centro Obrero de Manises (Valencia)ha celebrado su Congreso ordinario la Federación Regional de Azulejeros.(...)la de Castellón, por los compañeros Vicente Gómez, Bautista Fábrega y Manuel Balaguer, y la de Cuart, por Ramón Ortiz y Manuel Soler.(...) Se acordó examinar inmediatamente la conveniencia de que el Comité paritario de la Edificación de Valencia extienda su jurisdicción a Cuart de Poblet y Manises. hemerotecadigital.bne.es603 Kb
1929Revista El Financiero (Madrid). 2-8-1929, n.º 1.479. p.28 Permís per instalar fábrica de colorsA D. Luis Lundeberg Juergens, de Cuart de Pöblet, para instalar una fábrica de colores minerales artificiales para aplicaciones industriales, con capacidad de producción. de 50.000 kilogramos diarios. hemerotecadigital.bne.es500 Kb
1929Revista El Financiero (Madrid). 9-8-1929, n.º 1.480 p.42 Pavimentació de la travessera de la carretera de MadridConcurso de las obras de adoquinado de las travesías de Cuart de Pöblet y Mislata en la carretera de Madrid a Castellón, kilómetros 345.50 a 345,742, 348,131 a 348,251 y 348,310 a 348,394, provincia de Valencia, cuyo presupuesto de contrata es de 460.894,39 pesetas. (Gaceta del 27 de julio.) hemerotacadigital.bne.es984 Kb
1929Diari El Liberal (Madrid. 1879). 28-9-1929 p.4 Expedient d'anexió de pobles de la rodalia de ValènciaVALENCIA 27.— Enviado por el Ayuntamiento se ha recibido en la Diputación, para su informe, el expediente de anexión de varios pueblos que están a cuatro kilómetros del límite municipal de Valencia. Dichos pueblos son Sedavi, Alfafar, Benetuser. Paiporta, Chirivella. Mislata. Cuart de Poblet, Paterna. Burjasot, Godella, Bonrepóa, Mirambell, Tabernes Blanquea y Alboraya. Estos pueblos se regirán como entidades locales menores.hemerotecadigital.bne.es 2 Mb
1929Diari El Sol (Madrid. 1917). 3-9-1929 p.4 Accident del metge de Quart de Poblet, Enrique GarciaA mediodía de hoy regresaba de Cuart de Poblet en un automóvil el médico titular de dicho pueblo, D. Ernesto García, acompañado de su amigo D. Adolfo Jiménez y de un padre escolapio que había predicado por la mañana en la iglesia de Cuart de Poblet. Al llegar el automóvil a VaJencia, para evitar el atropello de un ciclista, hizo un rápido viraje y fué a chocar contra un árbol. El vehículo quedó destrozado, y sus ocupantes resultaron heridos. Trasladados éstos a la Casa de Socorro del Museo,fué asistido D. Adolfo Jiménez de la fractura del maxilar y de otras herídaa en la cara, de pronóstico grave. Los otros dos viajeros sufrieron también lesiones, pero de carácter leve.hemerotecadigital.bne.es662 Kb
1929Diari El Sol (Madrid. 1917). 28-9-1929 p.4 Expedient d'anexió de pobles de la rodalia de València (INFORMACIÓN TELEGRÄFICA) Expediente de anexión de unos pueblos. VALENCIA 27 (2,30 t.).—Enviado por el Ayuntamiento, se ha recibido en la Diputación, para su informe, el expediente de anexión de varios pueblos que están a cuatro kilómetros del límite municipal de Valencia. Dichos pueblos son Sedadí. Alfafar, Benetusen. Paiporta, Chirívella, Mislatas, Cuart de Poblet, Paterna, Burjasot, Godella, Bonrepos. Mirambell, Tabernes Blanques y Alboralla. Estos pueblos se regirán como entidades locales menores. hemerotecadigital.bne.es741 Kb
1929Diari La Época (Madrid. 1849). 2-9-1929, n.º 27.979 p.2 Accident del metge de Quart de Poblet, Enrique GarciaA mediodia de hoy regresaba de Cuart de Poblet én un automóvil de su propiedad el médicotitular de dicho pueblo don Ernesto García, acompañado de su amigo don Adolfo Jiménez, y de un padre escolapio, que había predicado por la mañana en la iglesia de Cuart de Poblet. Al llegar el automóvil a Valencia, para evitar el atropello de un ciclista, hizo un rápido viraje y fué a chocar contra un árbol. El vehículo quedño destrozado y sus ocupantes resultaron heridos. Trasladados éstosa la casa de socorro del Museo, fué asistido don Adolfo Jimiénez de la fractura del maxilar y de otras heridas en la cara, de pronóstico grave. Los otros dos viajeros sufrieron también lesiones, pero de carácter leve.hemerotecadigital.bne.es8.84 Mb
1929Diari La Libertad (Madrid. 1919). 3-9-1929 p.8 Accident del metge de Quart de Poblet, Enrique GarciaOtro grave accidente de automóvil A mediodía de hoy regresaba de Cuart de Poblet en un automóvil de su propiedad el médico titular de dicho pueblo D. Ernesto García, acompañado de su amigo don Adolfo Jiménez, y de un padre escolapio que había predicado por la mañana en la iglesia de Cuart de Poblet. Al llegar ei automóvil a Valencia, para evitar el atropello de un ciclista, hizo un rápido viraje y fué a chocar contra un árbol. El vehículo quedó destrozado y sus ocupantes resultaron heridos. Trasladados éstos a la Casa de so corro del Museo, fué asistido don Adolfo Jiménez de la fractura del maxilar y de otras heridas en la cara, de pronóstico grave. Los otros dos viajeros sufrieron también lesiones, pero de carácter levehemerotecadigital.bne.es2.58 Mb
1929Diari La Voz (Madrid). 2-9-1929 p.12 Accident del metge de Quart de Poblet, Enrique GarciaA mediodía de hoy regresaba de Cuart de Poblet en un automóvil el médico titular de dicho pueblo, D. Ernesto García, acompañado de su amigo D. Adolfo Jiménez y de un padre escolapio que había predicado por la mañana en la iglesia de Cuart de Poblet. Al llegar el automóvil a Valencia, para evitar el atropello de un ciclista, hizo un rápido viraje y fué a chocar contra un árbol. El vehículo quedó destrozado, y sus ocupantes resultaron heridos. Trasladados éstos a la Casa de Socorro del Museo,fué asistido D. Adolfo Jiménez de la fractura del maxilar y de otras herídaa en la cara, de pronóstico grave. Los otros dos viajeros sufrieron también lesiones, pero de carácter leve.hemerotecadigital.bne.es2.58 By
1929Diari La Voz (Madrid). 22-8-1929 p. 7 Congrés de la Federació Regional de Taulellers.Dos congresos obreros LA FEDERACIÓN REGIONAL DE AZULEJEROS En el salón de actos del Centro Obrero de Manises (Valencia) ha celebrado su Congreso ordinario la Federación Regional de Azulejeros. (...) Se acordó examinar inmediatamente la conveniencia de que el Comité paritario de la Edificación de Valencia extienda su jurisdicción a Cuart de Poblet y Manises. Se convino en solicitar del Instituto Nacional de Previsión que se incluya a los obreros azulejeros en el primer grupo de beneficiarios. hemerotecadigital.bne.es2.62 Mb
1929Diari La Voz (Madrid). 27-11-1929 p.3 Suicidi al tramvia de Cuart de PobletDESESPERADOS DE LA VIDA. UNA MUJER SE ARROJA AL PASO DE UN TRANVÍA VALENCIA 27 (3 t.).— Esta mañana se suicidó, arrojándose al paso de un tranvía de la linea de Manises, cerca de Cuart de Poblet, una mujer, bien vestida, de unos cuarenta y cinco años de edad. El cadáver no ha sido identificado. hemerotecadigital.bne.es619 Kb
1929Diari La Voz (Madrid). 26-11-1929 p.4 Annexió de pobles a la capital(...) Cuart de Poblet, que tiene un término abundante en típicas alquerías y evocador de la pugna contra las huestes napoleónicas. (...) Pues bien, esos trece pueblos han sido recientemente anexionados a la ciudad de Valencia, tal como por ésta se había pedido. No ha surtido efecto, pues, alguna gestión que se había hecho en contrario. En total, suman unos 50.000 habitantes. La suma de sus presupuestos asciende a 1.051.930 pesetas. La suma de sus deudas, a 59.582. Quien más...hemerotecadigital.bne.es1.34 Mb
1929Diari La Voz (Madrid). 27-9-1929 p.8 Annexió de pobles a la capitalAnexión de ayuntamientos VALENCIA 27 (3,40 i).—-Enviado por el Ayuntamiento se ha recibido en la Diputación, para su informe, el expediente de anexión de varios pueblos que están a cuatro kilómetros del límite municipal de Valencia. Dichos pueblos son: Sedaví, Alfafar, Benetuser, Paiporta, Chirivella, Mislata, Cuart de Poblet, Paterna, Burjasot, Godella, Bonrepós, Mirambell, Tabernes Blanques y Alboralla. Estos pueblos se regirán como entidades locales menores.hemerotecadigital.bne.es815 Kb
1929Diari La Voz (Madrid). 4-1-1929 p.6 Annexió de pobles a la capitalCrónicas valencianas El Ayuntamiento de Valencia ha acordado recientemente pedir la anexión a la capital de un buen puñado de pueblos. La designación de esos pueblos no se ha hecho caprichosamente, sino mirando a los comprendidos dentro de una distancia de cuatro kilómetros, a partir del camino de Tránsitos, cinturón de la ciudad propiamente dicha. Los pueblos en cuestión son: Sedaví, Alfafar, Benetúser, Palporta, Chirivella, Míslata, Cuart de Poblet, Paterna, Burjasot, Godella, Bonrepós y Mirambell, Tabernes Blanques y Alboraya. Entre ellos hay pueblos señalados...hemerotecadigital.bne.es2.92 Mb
1929Suplemento a La Escuela moderna. 3-4-1929, n.º 3.364 p.12 Vacants escolars per a concurs trasllat Cuart de Poblet, Ayuntamiento de ídem ; Escuela unitaria para Maestro; 2.681 habitantes; vacante en 8 de febrero de 1929 por defunción.hemerotecadigital.bne.es405 Kb
1929Unión patriótica. 1-11-1929, n.º 75 p. 76 Desenvolupament de Quart de PobletCuart de Poblet Digna de alabanza es , por todos conceptos la labor administrativa del Ayuntamiento de Cuart de Poblet. Con un presupuesto escasísimo, pues alcanza solamente la cifra de sesenta mil pesetas, ha conseguido iniciar un plan de mejoras...hemerotecadigital.bne.es1.44 Mb
1930Manifest. Al pueblo de Cuart. Salvador Vila Vilar. 1930Al 1 de març de 1930, després de ser anomenat, directament des de governació, alcalde de Quart de Poblet, Salvador Vila redacta un manifest agraint a l'anterior consistori el seu treball i la honestedat demostrada i ficant-se al servici dels veïns. Cal remarcar l'idea de provisionalitat en el càrrec, que és contínua referència, a l'espera d'un ajuntament per elecció popular.Salvador Vila Vilar. Arxiu Pep Sancho467 Kb
1930Transcripció manuscrita d'una conversació amb Consuelo Molins sobre divergècies entre Salvador Vila i Juan Valldecabres 1930Apunts que són la transcripció d'una conversació de Pep Sancho amb Consuelo Molins, on esta explica el perquè de les desavinences entre Salvador Vila i Juan Valldecabres. Fins a 1930, el primer havia segut seguidor del segon al partit conservador.Consuelo Molins. Arxiu Pep Sancho349 Kb
1930Diari Crónica (Madrid. 1929). 16-2-1930 p.18Onofre Bondia Broseta (Cuart de Poblet).hemerotecadigital.bne.es566 Kb
1930Anuario musical de España. 1930 p. 359-360-364 Músics inscrits a l'Anuari musical d'EspanyaSaxofones Alto Sanmartín, José.—San Onofre, 30, bajo (Cuart de Poblet). Cornetines Peris, Vicente.—Trafalgar, 14, bajo (Cuart de Poblet). De Violín Esteban, Vicente.—Cuart de Poblet. hemerotecadigital.bne.es99 Kb
1930Diari El Sol (Madrid. 1917). 11-11-1930 p.9 Séptima Volta a Peu 'El Mercantil Valenciano'La clasificación por equipos de cinco corredores es la siguiente: 1." Valencia F. C, con 43 puntos. 2.» C. D. Luises de Algemesi, 77, 3.° Gimnástico, 91. 4.° Club Deportivo Huracán, H l 5." C. D. Castellón, 155. 6.» C. D. Cuart de Poblet, 163. 7." C. D. Obreros del Cabañal, 197. 8." C. D. Avante, 202. 9.° C. S. Puzol, 226. 10. C. D. Almusafes, 262. El vencedor absoluto de la prueba fué Benjamín Rodrigo, del Valencia, en 18 m. 31 s. 2/5.... A continuaciónhemerotecadigital.bne.es978 Kb
1931Carta de agradecimiento tras incidentes del Seminario. 1931Al 10, 11 i 12 de Maig a València, després de proclamar-se la República, es van produir una série d'avalots protagonitzats per membres de partits d'esquerra que van culminar amb l'asalt i saqueig d'edificis relacionats amb l'Església: col·legis, residencies, convents... Un dels afectats va ser el Seminari Metropolità que va finalitzar apressuradament el curs. Els seminaristes eixqueren de nit, a tota pressa. A conseqüència d'això Onofre Sancho Juan, d'onze anys, un dels seminaristes veí de Quart, va acollir a casa de sos pares al seu company José Cerverón, veí de Casinos. Temps després els pares d'este, escribviren una carta d'agraïment als pares d'Onofre, per l'acollida feta al seu fill. L'acompanyava una altra del seu condeixeble.Arxiu Pep Sancho217 Kb
1931Manifest de la coalició republicana socialista. Al poble de Cuart. Escrit per Salvador Vila. 29-3-1931Es tracta d'un document imprés i signat per la Coalición Republicano-Socialista. En llapis, escrit al final, una anotació fica: ·Escrit per Salvador Vila, 29-3-1931", i es versemblant que així siga, tan per l'estil com pel tema de fons que tracta: l'arribada d'eleccions municipals, que serien al 14 d'abril del mateix any i que portarien l'adveniment de la República. Arxiu Pep Sancho777 Kb
1931Diari El Mundo. ¿Donde vas Alfonso XIII? Rafael Borrás. 21-1-2001Crònica que relata el pas a l'exili del rei Alfons XIII i les seues estades a París i Roma.Diari El Mundo. Rafael Borrás. Arxiu Pep Sancho505 Kb
1931Manifest de la Agrupació Republicana de Cuart de Poble. Ciudadanos de Cuart. Escrit per Salvador Vila. 20-4-1931Al poc temps de les eleccions municipals que donaren pas a la II República, i guanyat l'Ajuntament per la coalició republicano-socialista, l'agrupació republicana de Quart de Poblet edita un manifest, segurament escrit per Salvador Vila, convidant a la població a adherir-se al nou centre republicà.Agrupació republicana. Arxiu Pep Sancho389 Kb
1931Carnet de la Asociación de empleados municipales "La Unión" de Valencia. 1931Des de finals de s.XIX van apareixent a Espanya associacions d'obrers que serien l'embrió de futurs sindicats. Al document, carnet de l'associació d'empleats municipals de l'Ajuntament de València.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.492 Kb
1931Estatuto de la Federación Nacional del personal afecto a la Recaudación de Contribuciones e impuestos del Estado. 1931Des de finals de s.XIX van apareixent a Espanya associacions d'obrers que serien l'embrió de futurs sindicats. El document són dos primeres pàgines dels estatuts d'esta associació de treballadors. Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.493 Kb
1931Escriptura venda de José Maria Villaba a Vicente Molins. Desembre 1931Es tracta de l'escriptura venda d'un camp d'horta de 2 fanecades, dos quartons, 2077 m, en la partida de Les Eres de quart de Poblet. El propietari, José Maria Villaba Dempere ven el camp a Vicente Molins Pinazo per 1000 pessetes. 1931Arxiu família Puchades-López967 Kb
1931Diari El Sol (Madrid. 1917). 6-10-1931 p.8 Federació Nacional d'EdificacióMe refiero a los pueblos de Manises, Onda, Cuart de Poblet y otros...hemerotecadigital.bne.es1.53 Mb
1931Diari Ahora (Madrid). 4-7-1931 p.9 Sanció per incomplir el conveni laboralEl gobernador de Valencia ha multado a un patrono panadero por no cumplir lo pactado con sus obreros VALENCIA 3 (4 t. ) . — El gobernador civil ha impuesto una multa de quinientas pesetas a un patrono panadero de Cuart de Poblet que después de firmadas las bases con los obreros, despidió a los mismos.hemerotecadigital.bne.es3.56 Mb
1931Diari Crisol (Madrid. 1931). 3-7-1931 p. 11 Sanció per incomplir el conveni laboralEl gobernador ha Impuesto una multa de 500 pesetas a un patrono panadero de Cuart de Poblet, por haber despedido a los obreros cuando éstos habían reanudado el trabajo.- Flumenhemerotecadigital.bne.es676 Kb
1931Diari El Cruzado español (Madrid). 11-12-1931 p.4 Junta Local y article dedicat a la Comunió Tradicionalista de Quart de Poblet—Junta local de Cuart de Poblet : Presidente, don Onofre Monzó ; Vicepresidente, don Miguel Sanmartín; Secretario, don Miguel Sanmartín Cristófol ; Vocales, don Onofre Sanmartín y don Francisco Monzó. Seguid por ese camino'....—Escribe El Tradicionalisia referiéndose a Cuart de Poblet: «Hace veinte años se destacaban algunos bien cimentados valores tradicionalistas. Desaciertos de directivos provinciales lastimaron el amor propio y hasta la honorabilidad ciudadana de queridos correligionarios. Ello hizo que el nombre de la Comunión tradicionalista se eliminara públicamente de esta población; pero como la buena semilla, bien conservada en perfecta albóndiga, no pierde su poder germinativo, bastó el desborde de pasiones en el cambio de régimen con sus francos ataques a nuestra sacrosanta Religión para que aquellos valores latentes en personas de acendradas convicciones surgiesen sin temor a represalias enarbolando la bandera del trilema santo : Dios, Patria y Rey... hemerotecadigital.bne.es1.29 Mb
1931Diari El Heraldo de Madrid. 11-8-1931 p.4 Mort d'un obrer per ferida de balaUn hombre que muere en circunstancias extrañas -VALENCIA 11.-Ha fallecido en el hospital Provincial el secretario de la Comisión de huelga de los obreros de la fábrica de calzado de Cuart de Poblet, que según declaración se causó casualmente una herida de bala en el hipocondrio derecho. Por la posición de la herida, que le atraviesa el hígado, la Policía y los médicos negaron que sea casual, practicándose pesquisas en averiguación de lo ocurrido.hemerotecadigital.bne.es648 Kb
1931Diari El Heraldo de Madrid. 13-4-1931 p.14 Triomf republicà a les eleccionsSegún las noticias que se reciben de los pueblos, el triunfo republicano ha sido aplastante. Hubo mayoría, entre otros pueblos, en Albalat del Sorell, Sagunto, Foyós, Valdemuisech, Moncosas, Carcagente, Sixca, Cullera, Benifayó, Almusafes, Barxeras. Siete Aguas, Cuart de Poblet, Manises, Buñol, Canevas, Turis, Benixamó, Jereza, Tabernes, Ribarruja, Godeyeta, Cespes, Jaraco y Silla. En este último punto, varios monárquicos intentaron perturbar la elección, rompiendo algunas urnas. En Alcira y en Paterna las fuerzas...hemerotecadigital.bne.es2.28 Mb
1931Diari El Heraldo de Madrid. 20-1-1931 p. 16 Baralla entre jugadorsRIÑA ENTRE JUGADORES. Uno de ellos gravemente herido VALENCIA 20.—Ayer ocurrió un sangriento suceso en Cuart de Poblet. Jugaban a las cartas en el casino de la localidad varios amigos, cuando con motivo de una jugada discutieron agriamente Salvador Peris Vicent, de treinta y siete años, y otro, cuyo nombre se ignora. Mediaron los compañeros, y el incidente quedó zanjado por el momento. Terminada la partida, desfilaron los jugadores, y al llegar a la calle, Salvador Peris fué agredido con una navaja por el individuo que había cuestionado con él momentos antes....hemerotecadigital.bne.es2.09 Mb
1931Diari El Heraldo de Madrid. 3-7-1931 p. 12 Fi de la vaga de fornersLos obreros panaderos de Cuart de Poblet aceptaron las bases presentadas por los patronos, quedando resuelta la huelga.hemerotecadigital.bne.es2.69 Mb
1931Diari El Liberal (Madrid. 1879). 14-4-1931 p.5 Triomf republicà a les eleccionsSegún las noticias que se reciben de los pueblos, el triunfo republicano ha sido aplastante. Hubo mayoría, entre otros pueblos, en Albalat del Sorell, Sagunto, Foyós, Valdemuisech, Moncosas, Carcagente, Sueca, Cullerà, Benifayó, Almuaafes, Buxeras, Siete Aguas, Cuart de Poblet, Manises, Buñol, Canevas, Tiirís, Benixarnó, Jereza, Tabernes, Ribarruja, Gódeyeta, Cespes, Jaraco y Silla. En este último punto, varios monárquicos intentaron perturbar...hemerotecadigital.bne.es4.2 Mb
1931Diari El Sol (Madrid. 1917). 6-10-1931 p.8 Entrevista a Anastasio de Gracía, de la Federación Nacional de la EdificaciónTambién ha laborado la Federación —añade el Sr. De Gracia— por que desaparecieran los viejos métodos de trabajo. A este respecto merece particular mención lo que acaba do ocurrir en la Industria azulejera de la reglón levantina, donde desaparece un método de trabajo casi secular para dar paso a otro más moderno, Me refiero a los pueblos de Manises, Onda,Cuart de Poblet y otros que viven de la cerámica, Pues para ellos ya se ha hecho un contrato de trabajo...hemerotecadigital.bne.es1.53 Mb
1931Diari La Libertad (Madrid. 1919). 20-1-1931 p. 9 Baralla entre jugadorsLEVANTE Un hombre herido de una puñalada Valencia, 19. — Procedente de Cuart de Poblet ingresó en el hospital Salvador Perla Vicente, de treinta y siete años, albañil, con dos heridas de navaja en el vientre y brazo Izquierdo. El herido se hallaba con otros en el Casino del pueblo jugando a las cartas, cuando se suscitó una discusión. Salvador y otro jugador se agredieron. La Intervención de los demás concurrentes Impidió que el suceso tuviese otras consecuencia». Pero al marcharse Peris, su contrincante le esperaba a la puerta de la Sociedad, y sin que mediara palabra alguna, le infirió las heridas que padece. El agresor ingresó en la carcel de Torrente. El agresor se llama Isidoro Villescusa, sujeto de malos antecedentes.hemerotecadigital.bne.es801 Kb
1931Diari La Tierra (Madrid). 20-1-1931 p.5 Baralla entre jugadorsAGRESION POR EL JUEGO Valencia, 20—Ayer tarde la pasaron jugando a un juego de cartas valenciano, llamado truque, en una tarbena de los alrededores de Cuart de Poblet, cuatro amigos, suscitándose especialmente entre dos una grave cuestión. Anochecido se separaron y uno de los que habian cuestionado esperó al otro, llamado Salvador Peris, de treinta y siete años, agrediéndole de improviso con una navaja y causán.’lole una gravísima herida penetrante en el hipocondrio izquierdo, con salida del paquete intestinal, otra en....hemerotecadigital.bne.es1.33 Mb
1931Suplemento a La Escuela moderna. 28-11-1931, n.º 3.639, p.2-3 Creació de noves escoles(...) Cuart de Pöblet, ídem, una de niños y una de niñas...hemerotecadigital.bne.es839 Kb
1932Diari El País. Lluís Lúcia. Victima d'uns i d'altres. Francesc Peres. 13-4-2000Semblança de la vida de Lluís Lúcia, dirigent de la Dreta Regional Valenciana en temps de la República, diputat, ministre de la CEDA i condemnat dues vegades a mort per la justícia de les dos parts en guerra. Diari El País. Francesc Peres. Arxiu Pep Sancho446 Kb
1932Sol·licitut a l'Alcalde de Quart còpia de Víctor Guzman, Secretari de la Societat de Taulellers "La Defensa", demanant permís per a realitzar una Assemblea General. 1932Escrit dirigit a l'Alcalde de Quart de Poblet, demanant autorització per a celebrar la Junta General de la Societat de Taulellers "La Defensa". L'escrit va signat per Victor Guzman, secretari d'esta societat vinculada a l'UGT.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.598 Kb
1932Escritura y constitución de la Sociedad de Regantes del Pozo San José Diciembre 1932 Al desembre de 1932 es va constituir la Societat de Regants del Pou de Sant Josep, per a regants de la zona de l'Alitrà  i l'Alter. En l'escriptura s'inclou la compra de la parcel·la on es trobava el pou, un camp de Manuel Moscardó Melià  al costat del molí­ de farina, per la plaça de Sant Rafael.Arxiu Pep Sancho3.6 Mb
1932Llibre Actes de la Societat de Taulellers La Defensa de Quart de Poblet. 1932-1934El document és el llibre d'actes de la Junta Directiva de la Sociedad de Azulejeros de Cuart de Poblet, en el període comprés entre setembre de 1932 i novembre de 1934. A les primeres actes signa com a president Isidro Cuesta i com a secretari Victor Guzmán.Arxiu Associació Centre de Convivència6.68 Mb
1932Diari Ahora (Madrid). 7-4-1932 p.3 Visita del President de la RepúblicaUn ligero pinchazo que sufrió el coche del señor Alcalá Zamora al llegar a Cuart de Poblet, obligó al Presidente a cambiar de coche. Esto dió lugar a que el pueblo le prodigase un caluroso recibimiento, con entusiastas ovaciones al Presidente....hemerotecadigital.bne.es1.15 Mb
1932Diari Ahora (Madrid). 9-8-1932 p.7 Accident de trànsitDos personas heridas en la carretera de Albacete de Valencia VALENCIA, 8 (4 t.).—En la carretera de Albacete a Valencia, al llegar cerca de Cuart de Pöblet, un automóvil chocó contra un árbol resultando Vicente Hulnes Quintana, de 23 años, maestro nacional, con heridas gravísimas y hundimiento de bóveda del cráneo y salida de la masa encefálica. Vicente se halla moribundo. Le acompañaba Jorge García, de 19 años, que ha resultado con heridas leves. hemerotecadigital.bne.es1.25 Mb
1932Diari El Cruzado español (Madrid). 2-2-1932 p.4 Composició de la Junta Carlista de las MargaritasSe han nombrado las Directivas de estas Margaritas en la forma que se expresa a continuación: —De Cuart oe Poblet : Presidenta honoraria, Rosa Benito ;Presidenta efectiva, Mercedes Puchades Juan; Vicepresidenta, Carmen Vento Puchados ; Secretaria, Amparo Monedero; Vicesetretaría, Vicente Casanova Torréns ; Tesorera, Pura Molins; Contadora, Catalina Cuenca ; Vocales, Rosario Alcaus. Rosa Gabaldón y Matilde Espinós Sancho ; Celadoras. Vicenta Sten Casanova, Pura Calatrava Molins, Salvadora Lozano y María Rodrigo Gracia. Queda como Presidente honoraria Rosa Vento. _ hemerotecadigital.bne.es714 Kb
1932Diari El Cruzado español (Madrid). 29-3-1932 p.4 Directives d'Associacions las Margaritas—Cuart de Poblet ; Presidenta, Mercedes Puchados Juan; Secretaria, Amnparo Monedero ; Tesorera, Pura Molins ; Contadora, Catalina Cuenca ; Vocales, Rosa Gabaldó, Vicenta Casanova, Rosario Alcácer y Salvadora Montesa. hemerotecadigital.bne.es562 Kb
1932Diari El Siglo futuro. 16-1-1932, n.º 7.528 p. 1 Acte de Las Margaritas de Manises(...)por "Las Margaritas" de Cuart de Poblet su secretaria, Amparo Monedero, y por los Tradicionalistas de Aldaya don Mauricio Hernández...hemerotecadigital.bne.es4.59 Mb
1932Diari El Siglo futuro. 18-3-1932, n.º 7.581 p. 2 Participació de Quart de Poblet en la propaganda tradicionalistaRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es4.73 Mb
1932Diari El Sol (Madrid. 1917). 10-5-1932 p.6 Entitats adherides a la campanya pro ensenyament en castellà(Juventudes Socialistas) de Cuart de Poblet.hemerotecadigital.bne.es1.94 Mb
1932Diari El Sol (Madrid. 1917). 7-4-1932 p. 3 Visita del President de la República a ValènciaDurante el trayecto, el Presidente pasó por los pueblos de Cuart ds Poblet, donde el coche presidencial sufrió un pinchazo; Chiva, donde se le tributó...hemerotecadigital.bne.es1.92 Mb
1932Diari Luz (Madrid. 1932). 2-6-1932 p. 12 Comité Nacional de la Federación de Cooperativas de EspañaPróximo Congreso de Cooperativas Con asistencia de los compañeros Juan Ventosa Roig, José Acevedo, Laureano Briones y Regino González, habiendo justificado su ausencia el compañero Lucio Martínez, por hallarse discutiendo las bases de trabajo de los obreros agrícolas de la provincia de Toledo, se ha celebrado una reunión del Comité Nacional de la Federación de Cooperativas de España. Después de examinar la correspondencia recibida y despachada sobre una próxima gestión cerca de las Cooperativas levantinas para que se agrupen regionalmente; de Carlos Sala Franqueza, sobre la creación de una Cooperativa Agrícola; de Cuart de Poblet, sobre cotización; de Sex, sobre la inclusión en el Registro de Cooperativas de una producción de calzado recientemente creada; de San Felíu de Guixols, sobre un pleito que sostienen, y de la Internacional, enviando un cuestionario acerca de los principios de Rochdalo...hemerotecadigital.bne.es2.79 Mb
1933Nota manuscrita i recordatoris de la defunció de Dolores Valldecabres Vilar. 1933El 9 de desembre de 1933 morí Dolores Valldecabres Vilar, neboda de Juan Valldecabres. era persona coneguda i influent en l'àmbit social a Quart de Poblet. El document comença amb una nota manuscrita que explica que el seu soterrar fou el primer que es feu "amb creu alçada" des de l'adveniment de la República, doncs els actes religiosos pels carrers, com podia ser un funeral, es consideraven manifestacions públiques i havien de ser autoritzats per governació, amb l'informe de l'alcaldia.Arxiu Pep Sancho1.18 Mb
1933Diari La Vanguardia. El decisivo voto femenino. Rafael Abella.1933En una col·lecció de portades històriques del diari La Vanguardia, apareix la corresponent al 19 de novembre de 1933, el dia de les eleccions a Corts que donà pas al govern de la CEDA. Per primera vegada podien votar les dones en sufragi universal. El comentari adjunt de Rafael Abella ressalta la importància de l'acte i analitza les contradiccions que bandejaven contínuament la vida política de la II República.Diari La Vanguardia. Rafael Abella. Arxiu Pep Sancho667 Kb
1933Bases de Trabajo de Metalugia Siderurgia y derivados, de Valencia. 1933Al llarg de la Republica es van establint distints acords entre patronal i treballadors on s'aclarien les distintes condicions de treball de cada ocupació. El document presenta l'acord a la branca del metall, a 1933.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.2.15 Mb
1933Bases de Trabajo de Obreros Ladrilleros. 1933Al llarg de la Republica es van establint distints acords entre patronal i treballadors on s'aclarien les distintes condicions de treball de cada ocupació. El document presenta l'acord en la industria de la rajola, especialment important a l'àrea de Quart de Poblet.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.21 Mb
1933Bases de trabajo que han de servir de norma para patronos, cocineros, reposteros y similares de Valencia y su Provincia. 1933Al llarg de la Republica es van establint distints acords entre patronal i treballadors on s'aclarien les distintes condicions de treball de cada ocupació. El document presenta l'acord en la industria de la rajola, especialment important a l'àrea de Quart de Poblet.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.26 Mb
1933Reglamento de la Sociedad de Tablajeros de Carne Lanar de Valencia. 1933El document conté la portada, primera pàgina i última de esta unió d'expendedors de carn d'ovella.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.874 Kb
1933Viudas de socios que no han cobrado sus títulos i Subasta de participaciones sobrantes. Societat L'Amistat.1933Es tracta d'un full datat al 1933 on, per una banda hi ha una relació de les vidues de 12 socis que encara no havien cobrat el títol (se suposa que és la devolució de les accions) i per l'altra cara el resultat d'una subhasta de participacions (potser siguen de loteria de Nadal, tal com indica l'imprés)Arxiu Associació Centre de Convivència705 Kb
1933Diari Luz (Madrid. 1932). 28-4-1933 p.2 Condol per la mort del periodista republicà Felix Lorenzo "Heliófilo"MANISES.—Acordado en sesión pública expresar dolor causado muerte incomparable "Heliófilo".—Ayuntamiento de Cuart de Poblet.hemerotecadigital.bne.es522 Kb
1933Diari La Voz (Madrid). 13-4-1933 p.1 Disturbis en l'obra de les Aigües PotablesTrabajadores espontáneos que tienen que ser desalojados por la fuerza. VALENCIA 13 (3 t.).—El gobernador ha manifestado esta mañana que un grupo de obreros de Valencia se había personado en las obras que para la conducción de aguas realiza el contratista D. Francisco Cucarella entre Cuart de Poblet y Mislata, arrebatando las herramientas a los obreros que estaban trabajando y poniéndose ellos a realizar los trabajos, con la consiguiente...hemerotecadigital.bne.es1.18 Mb
1933Diari Ahora (Madrid). 21-12-1933 p.37 Accident d'un camióUn camión se estrella contra un muro, y de los ocupantes resultan un muerto y cuatro heridos VALENCIA, 20.—Un camión de la matrícula de Albacete, número 2.78" conducido por el chofer Vicente Cabo Izquierdo, vecino de Torres Torres, sin que se sepan las causas, fué a estrellarse contra la pared de un edificio fronterizo a la Iglesia de Alcuzafen. El coche que quedo destrozado y sus ocupantes resultaron uno muerto y cuatro heridos. El muerto se llamaba Miguel Albuixech Aparicio, de treinta y un años, vecino de Alcuzafen y los heridos son Miguel Magroner Martínez, de eintisiete años, y Vicente Foich de diez y nueve, menos graves, y Pascual Mondo, de veintiséis, vecino de Cuart de Poblet y Juan Guerra del Grao, graves. El chofer resultó con lesiones leves. hemerotecadigital.bne.es1.23 Mb
1933Diari Ahora (Madrid). 6-10-1933 p.31 Robatori a l'església de Quart de PobletSe llevan treinta pesetas de los cepillos de la iglesia de Cuart VALENCIA, 6.--Еn la iglesia de Cuart Poblet penetraron unos ladrones deslizándose con una cuerda por un boquete que abrieron en el tejado. Se llevaron treinta pesetas que había en los cepillos. El vecindario está indignado.hemerotecadigital.bne.es1.09 Mb
1933Diari La Época (Madrid. 1849). 6-4-1933, n.º 29.122 p.3 Ordre sobre el régim econòmic de l'ajuntamentHACIENDA.—Orden aprobando la Carta municipal para el régimen económico del Ayuntamiento de Cuart de Poblet, provincia de Valencia.hemerotecadigital.bne.es6.16 Mb
1933Diari La Libertad (Madrid. 1919). 9-2-1933 p.7 Dipòsit clandestí d'abadejoEN CUART DE POBLET Se descubre un depósito clandestino de bacalao Valencia, 8.—En la población de Cuart de Poblet la Guardia civil ha encontrado un depósito clandestino de bacalao en malas condiciones. Se sometía el pescado a baños químicos para darle el color natural, y después de dejarlo, al parecer, en buenas condiciones era vendido en el mercado. El depósito estaba instalado en una fábrica ds cerámica de Onofre Valdecabres. Se han hallado tres toneladas de bacalao dispuesto para la venta. Ha sido detenido un vecino de Mislata apellidado Herranz, *que tenía en la actualidad arrendado el local. El descubrimiento se debe al vecindario, que, alarmado por el hedor que emanaba el bacalao, lo denunció a la Guardia civil.hemerotecadigital.bne.es842 Kb
1933Diari Luz (Madrid. 1932). 10-8-1933 p. 3 Subscripció nacianal per a la vídua de Félix LorenzoLa suscripción nacional para la viuda de Félix Lorenzo (...) Míguel Monzó, de Cuart de Poblet.... 3,00 pesetas.hemerotecadigital.bne.es1.06 Mb
1933Revista Mundo gráfico. 1-2-1933 p. 6-7 Profanació d'una cripta al temple(...) portero que fué del Temple, quienes aseguran que no más allá de unos cuarenta años, rigiendo los destinos de la iglesia el sacerdote don Juan Calatrava, de Cuart de Poblet, fallecido hace unos tres años, a los setenta de su edad, fué cambiado el piso, que, en efecto, no es de ladrillos rojos, como dice el poeta Llorente en su obra...hemerotecadigital.bne.es2.39 Mb
1934Diari Ahora (Madrid). 18-12-1934 p.12 Visita del ministre de Justícia a ValènciaEn Cuart de Poblet esperaban al ministro numerosos automóviles y el vecindario con el alcalde y el Comité de la Derecha Regional, disparándose tracas. La música del pueblo también se sumó al recibimiento...hemerotecadigital.bne.es829 Kb
1935Sol·licitut de permís per fer processó i informe de l'alcalde Salvador VilaAls anys de la República, les processons, considerades manifestacions públiques, necessitaven de permís de Governació Civil per a celebrar-se. Junt a la sol·licitud, calia adjuntar l'informe de l'alcalde donant la seua opinió al respecte. Al 1935, las Hijas de Maria de Quart de Poblet demanaren poder celebrar la processó a la Inmaculada del 8 de desembre. L'alcalde Salvador Vilar va informar negativament al respecte.Arxiu Pep Sancho148 Kb
1935Diari Ahora (Madrid). 31-10-1935 p. 15 Robatori a l'església de Quart de PobletROBO SACRILEGIO EN CUART DE POBLET En Cuart de Poblet unos individuos, después de hacer un boquete el techo de la sacristía, penetraron en ella y la desvalijaron. Inmediatamente pasaron al interior del templo y despojaron a la imagen de la Purísima Concepción de cuantas alhajas tenia. Arriba, un aspecto de la sacristia, tal como quedó después del robo. A ia derecha, la imagen desvalijada en la iglesia del citado pueblo valencianohemerotecadigital.bne.es2.98 Mb
1935Diari El Heraldo de Madrid. 10-9-1935 p.13 Conferència d'Izquierda Republicana a Quart de PobletUna interesante conferencia del señor Ballester Gozalvo En Cuart de Poblet so celebró un acto de Izquierda Republicana. El Sr. Ballester Gozalvo pronunció una conferencia recordando a las mujeres que la República las había elevado a la categoría de ciudadanas dándoles intervención activa en la politica y dando una legislación que las situaba en igualdad de derechos respecto al hombre. Afirmó que existen en nuestra nación y en algunas otras problemas...hemerotecadigital.bne.es842 Kb
1935Diari El Heraldo de Madrid. 12-8-1935 p. 10 Mort ofegat un jove de Quart de PobletUna ola arrastra a cinco personas en la playa de Nazaret Una de ellas perece ahogada VALENCIA 12.—En la playa de Nazaret una ola gigantesca arrastró a un grupo do cinco personas, entre ellas dos mujeres. A las voces en demanda do socorre se lanzó al agua el personal de salvamento dispuesto para estos casos, pudiendo sacar con vida a cuatro de los bañistas ; no así al quinta, que pereció ahogado. Se llama el infortunado joven José Coll, de veintidós años, y es natural del pueblo de Cuart de Poblet. hemerotecadigital.bne.es667 Kb
1935Diari El Obrero gráfico. 7-1935, n.º 91 p. 14 Suport a la vaga d'ABCLa Línea (Cádiz). Dependientes de Comercio, 10 pesetas; Manises-Cuart de Poblet (Valencia), Sociedad de Azulejeros, 25;...hemerotecadigital.bne.es1.15 Mb
1935Diari El Siglo futuro. 2-3-1935, n.º 8.462 p.3 Participació de Quart de Poblet a l'Asamblea Provincial de Juventudes Tradicionalistas de ValenciaRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsahemerotecadigital.bne.es4.67 Mb
1935Diari El Siglo futuro. 8-10-1935, n.º 18.419 p.18 Article de Fernando Chiner sobre la prohibició de la PassejàDE CUART DE POBLET En los primeros días de septiembre y en las columnas de EL SIGLO FUTURO daba cuenta de la profunda devoción y "cariño .sincero que este pueblo siente por su Patrono, San Onofre. Las fiestas tradicionales que se realizaban en su honor y que este año se renovaban desde el advenimiento del nuevo régimen, consistían en bajar al Santo de la ermita a la Parroquia para la fiesta mayor y, celebrada ésta, volver a dejarle en su santuario, acompañado de los clavarios y entre alegres disparos de cohetes, costumbre típica de arraigo muy particular en toda la región valenciana. Pero es el caso que el alcalde de Cuart de Poblet, dando la nota discordante, y molesto, sin duda, por obligársele a autorizar la procesión, se propuso restar a ésta entusiasmo y comenzó por prohibirnos en la dicha bajada del Santo el disparo de cohetes, permitiendo el más peligroso de tracas: y a la subida, ni una cosa ni otra. La intención malévola es tanto más clara cuanto que el año anterior se opuso al paseo de la imagen y. en cambio, dio permiso para que prendiéramos cuantos fuegos de artificio...hemerotecadigital.bne.es915 Kb
1935Diari El Siglo futuro. 9-9-1935, n.º 18.394 p. 24 Crònica de les festes patronalsLA FE RELIGIOSA EN CUART DE POBLET Demostración grande de fe y entusiasmo hacia la venerada imagen de nuestro Santo Patrón en los días 31 del pasado y 1 del actual, en que se celebraron con todo esplendor las tradicionales y solemnes fiestas, que desde el advenimiento de la República se habian interrumpido. El 31 por la noche se bajó el Santo desde su ermita, recorriendo todo el pueblo la típica «pasecha», acompañándole una inmensa multitud de devotos hasta la terminación de la misma a la una de la madrugada. Infinidad de tracas, desbordamiento de entusiasmo, lágrimas y vítores a cada paso...hemerotecadigital.bne.es508 Kb
1935Diari El Sol (Madrid. 1917). 23-7-1935 p.3 Discurs de Jerónimo BugedaDiscurso de D. Jerónimo Bugeda en Valencia VALENCIA 22 (9 m.).—Por tres veces, en ocasiones distintas, se habla anunciado un acto político, en el que había de intervenir el ex director general de Propiedades, D. Jerónimo Bugeda, y otras tantas fué suspendido. Ayer se celebró ol acto en el Cine Coliséum, local el más espacioso de cuantos existen en Valencia, después de la plaza de toros o el campo de Mestalla. Desde mucho tiempo antes, la entrada general y las butacas de patio hablan sido ocupadas por correligionarios de Valencia, y llegados de la provincia con sus banderas. Figuraban representaciones socialistas de Cuart de Poblet, Burjasot. Cullera, Sueca, Cabañal y muchas otras. El Sr. Bugeda, que hacía el viaje en automóvil, sufrió un accidente y se retrasó bastante, comenzando el acto sin su presencia...hemerotecadigital.bne.es1.11 Mb
1935Diari La Hormiga de oro. 7-11-1935 p.28 Robatori a l'església de Quart de Poblet—Se ha cometido un robo sacrílego importante en la iglesia parroquial de Cuart de Poblet (Valencia). hemerotecadigital.bne.es424 Kb
1935Diari La Libertad (Madrid. 1919). 10-9-1935 p.2, Accident en carrera ciclistaACCIDENTE EN UNA CARRERA Un corredor choca contra una "moto" Valencia, 9.—Al llegar a la Alameda el pelotón de ciclistas que regresaba de la prueba Venta Quemada- Valencia, como Junto a la meta existiese aglomeración de público que interceptaba el paso, hubieron de frenar rápidamente las motocicletas que controlaban la carrera y precedían a los corredores. Uno de éstos, llamado Pedro Martín Roig, de diecinueve años, vecino de Cuart de Poblet, no advirtió a tiempo la maniobra y a todo tren fué a chocar contra una motocicleta, cayendo a tierra gravemente herido y destrozando su bicicleta.hemerotecadigital.bne.es823 Kb
1935Diari La Libertad (Madrid. 1919). 27-1-1935 p.6 Campionat de tirTIRO DE PICHÓN Por no haberse podido celebrar el domingo pasado el festejo anunciado, por ei frió y la lluvia, tendrá lugar el próximo domingo en el campo de Cuart de Poblet. Se espera que el concurso de tiro tenga el máximo aliciente, por cuanto el notable tirador y presidente de la Sociedad organizadora, don Vicente González, regala una magnifica y artística copa, que se adjudicará al vencedor de la «poule> a 12 pichones, que es la Inscripción libre, que constituye la base de la tirada.hemerotecadigital.bne.es725 Kb
1935Diari La Voz (Madrid). 22-7-1935 p.4 Acte socialista en ValènciaUn acto socialista en Valencia VALENCI-A 22 (9 m.).-Por tres veces, en ocasiones distintas, se había anunciado un acto político, en el que había de intervenir el ex director general de Propiedades, D. Jerónimo Bugeda, y otras tantas fué suspendido. Ayer se celebró el acto en el Cine Coliséum, local el más espacioso de cuantos existen en Valencia, después de la plaza de toros o el campo de Mestalla. Desde mucho tiempo antes, la entrada general y las butacas de patio habían sido ocupadas por correligionarios de Valencia, y llegados de la provincia con sus banderas. Figuraban representaciones socialistas de Cuart de Poblet, Burjasot, Cullera, Sueca, Cabañal y muchas otras. El Sr. Bugéda, que hacía el viaje en automóvil, sufrió un accidente y se retrasó bastante, comenzando el acto sin su presencia. Habló en primer término D. Rodolfo Llopis. Habló a continuación el señor Bugeda, que fué recibido con una gran ovación. Comenzó hablando...hemerotecadigital.bne.es923 Kb
1935Diari La Revista blanca (Madrid). 19-7-1935 p.23 ContactesCompañeros que desean entablar correspondencia con jóvenes de ideas avanzadas, para unirse libremente, caso de agradarse y ponerse de acuerdo: Francisco Pérez Serrano. C. Cantera, 14, Nueva Carteya (Córdoba). Edad, 25 años. Gonzalo Sanchis; edad, 19 años; profesión, albañil. C. San Jaime. 120, Onteniente (Valencia). Ismael Martí; edad, 25 años; profesión, tejedor. C. Mayas, 95, Onteniente (Valencia). Recaredo Gil; edad, 19 años; oficio inseguro. C. Artana, 52, Villarreal (Castellón). Andrés Ortega: edad, 30 años; profesión, campesino. Calle Mariana Pineda, 5, Alagón (Zaragoza). P. Gómez; edad, 32 años. Valmaseda (Vizcaya). Manuel San Juan; edad, 34 años. Dirección: Café «La Palma», Casa Blanca (La Habana), Cuba. Vicente Sánchez Lahuerta. C. Presidente Zamora, núm. 3. Cuart de Poblet (Valencia). Ramón Rofes Costa; edad, 23 años; oficio, labrador. Balsa, 20, Guiamets (Tarragona).hemerotecadigital.bne.es820 Kb
1935Diari La Voz de Aragón diario gráfico independiente Año XI, Número 3028 - Martes 13 de Agosto de 1935 (1935-08-13) p.7 Mort ofegat un jove de Quart de PobletEN VALENCIA Un enorme remolino arrastra mar adentro a cinco bañistas UNO DE ELLOS PERECIO AHOGADO VALENCIA. - En la playa de Nazaret estuvo a punto ayer, a las dos de la tarde, de ocurrir una veradera catástrofe. Se hallaba un grupo de cinco muchachos, entre ellos dos mujeres, tomando el baño, cuando, de repente, un enorme remolino les arrrastró mar adentro. A las voces de demanda de socorro se lanzaron al agua los elementos del personal de salvamento, dispuestos para estos casos, pudiendo sacar con vida a cuatro de los bañistas y desapareciendo el quinto, que pereció ahogado. Se llama el infortunado joven José Coll, de 22 años, y es natural del pueblo de Cuart de Poblet. prensahistorica.mcu.es2.84 Mb
1935Diari El Luchador diario republicano - Año XXIII Número 8224 (13-08-1935) p. 2 Mort ofegat un jove de Quart de PobletLlegó a Valencia una familia de labradores acomodados de Cuart de Poblet. Venian a pasar el día en el Saler y con ánimo de regresar por la noche a su pueblo. Uno de los hijos del matrimonio se tajo con ello a su novia. Pasaron todos alegremente la mañana en aquella playa, y antes de comer, Antonio Coll Monzó, de 23 años, con su novia Amparo Monzó Sanz, decidieron bañarse internándose en el mar...prensahistorica.mcu.es2.87 Mb
1935Diari Heraldo de Castellón Año XLVI, Número 14105 - Jueves 07 de Noviembre de 1935 1935-11-07 p.1 Tren de representants de la taronjaIntereses naranjeros A MADRID Informa la prensa valenciana, de la mañana de hoy, que anoche a las diez partió para Madrid el tren especial en el que marcharon representaciones y comisiones de Estivella, Carlet, Alberique, Sagunto, Moncada, Guadasuar, Alcudia de Carlet, Cuart de Poblet, Alimenara, Castellón, Burriana, Al bal, Masanasa, Gandía, Nules. Corbera de Alcira, Sagunto, Chillches, Villarreal, Valencia y otros pueblos de la provincia valenciana. En el indicado tren marchó con los comisionados el secretario del Círculo Frutero, don Pablo Meléndez, quien en la mañana de ayer estuvo en Castellón para salir con las representaciones de esta (...) Entre los comisionados que salieron en el expresado tren, figuraban: don José Garci, presidente del Círculo Frutero; don José María Coll, don Enrique Soquí, los presidentes de los Circulos Fruteros y de Labradores de Burriana y de otros.... prensahistorica.mcu.es6 Mb
1935Diari Pensamiento alavés - Año IV Número 819 - 1935 agosto 28 (28-08-1935) p.5 Campionat ciclista de veteransCAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE Valencia.- La Peña Ciclista Excursionista, celebra el día 8 de septiembre, la carrera campeonato de España de veteranos, fondo en carretera, en un trayecto de 100 kilómetros enel recorrido siguiente: Salida neutralizada de la plaza de la Pertusa, frente al café Balkis y por las calles Adresadors, Llop (...) a Mislata, al kilómetro 347 de la carretera de Madrid a Castellón de la Plana,donde se dará la salida oficial cruzando los pueblos de Cuart de Poblet, Chiya, Buñol, Venta Quemada, donde estará situado el viraje frente al kilómetro 300 y regresando por el mismo itinerario...prensahistorica.mcu.es4.77 Mb
1935Diari La Libertad - Año XVII Número 4680 - 1935 marzo 31 (31-03-1935) p.9 Adjudicació mensual del Banco Hispano de la EdificaciónD.Pascual Agustín Marrades, plaza Constitución, 3, CUART DE POBLET (Valencia).... 5.000 (pesetas)prensahistorica.mcu.es4.5 Mb
1935Diari La Libertad - Año XVII Número 4794 - 1935 agosto 13 (13-08-1935) p.2 Mort ofegat un jove de Quart de PobletARRASTRADOS POR UNA OLA Un ahogado Valencia, 12 - En la playa de Nazaret una ola gigantesca arrastró a un grupo de cinco personas, entre ellas dos mujeres. A las voces en demanda de socorro se lanzó al agua el personal de salvamento dispuesto para estos casos, pudiendo sacar con vida a cuatro de los bañistas, no así al quinto, que pereció ahogado. Se llama el infortunado joven José Coll, de veintidós años, y es natural del pueblo de Cuart de Poblet. prensahistorica.mcu.es4.68 Mb
1936La Misa del Domingo. Domingo segundo después de Epifanía 19-1-1936Es tracta d'un fullet, editat per la Junta Diocesana d'Acció Catòlica de València per a tractar d'acostar la litúrgia de la missa al poble. S'arrepleguen les oracions en llatí amb la seua traducció.Junta Diocesana de Acción Católica. Arxiu Pep Sancho2.03 Mb
1936Revista Vida Nueva. Morir por los enfermos.Martires hospitalarios de San Juan de Dios. Braulio Novella. 30-7-1994El reportatge fa un breu repàs a la mort dels 71 germans de l'Ordre Hospitalària, víctimes de la persecució religiosa de la Guerra Civil entre el 25 de juliol i el 12 de desembre de 1936. Revista Vida Nueva. Braulio Novella Oter. Arxiu Pep Sancho.2.91 Mb
1936Recordatori de Vicente Aviño Catalá, rector de ManisesVicente Aviño Catalá (1872-1936), maniser, era rector de la parròquia del seu poble des de 1917. Va morir afusellat a Paterna a setembre de 1936.Arxiu Pep Sancho521 Kb
1936Diari El País. Mártires de la Cruzada. Julián Casanona 11-9-1999L'article tracta d'oferir una altra visió de la persecució religiosa de 1936. A banda de reconèixer-la, critica la postura de l'Església a la posterior repressió al bàndol nacional i la seua justificació de la violència.Diari El País. Julián Casanova. Arxiu Pep Sancho494 Kb
1936Guerra Civil 1936-1939. Evacuados en casa de Ramon SanchoRamon Sancho, que vivia al Rajolar, la fàbrica de Juan Valldecabres, tingué que acceptar, al llarg de la guerra, a grups de desplaçats que venien de diferents llocs dels fronts de batalla. Des del principi de la guerra, en tenia acollides a algunes monjes que havien eixit de S. Enrique, entre elles Dolores, que s'anomena al document.Pep Sancho604 Kb
1936Diari Levante. Las elecciones del 16 de febrero. Rafael Brines 8-2-1999.L'article fa un anàlisi de les eleccions de 1936 que donaren el triomf al Front Popular i les manifestacions que se succeïren a València al proclamar-se els resultats.Diari Levante.Rafael Brines. Arxiu Pep Sancho.575 Kb
1936Missatge de les monges de S. Enrique en la Guerrra Civil. 1936Ramon Sancho, que vivia al Rajolar, la fàbrica de Juan Valldecabres, des del principi de la guerra, en tenia acollides a algunes monges que havien eixit de S. Enrique. El document és una nota, un missatge, on les monges de S. Enrique, comuniquen la seua situació, tant física com espiritual, després d'haver sigut expulsades de la seua casa. Arxiu Pep Sancho724 Kb
1936Diari Levante Guadia Civil y Memoria Histórica. Fernando Carrillo 27-8-2001L'article vol ser un reconeixement del brigada de la Guardia Civil Francisco Mas Garcia, de Quart de Poblet, i de tots els Guardies Civils que foren executats per negar-se a recolzar el cop militar del 1936.Diari Levante. Fernando Carrillo. Arxiu Pep Sancho467 Kb
1936Informe da la sirvienta de Dña. Amalia Puig Boronat sobre el encarcelamiento y muerte del Padre Santonja. 1936Al mateix grup on morí J.B. Valldecabres, varen executar al Padre Santonja, conegut a Quart de Poblet per els seus exercicis i cursets, el Comte de Mantornés i un barber del camí del Grao. El document, que segurament ha de correspondre a l'investigació, ja siga jurídica o eclesial, narra les circumstàncies de l'empresonament de Padre Santonja i de la seua execució a Quart de Poblet, als Terrers.Arxiu Pep Sancho435 Kb
1936Caidos por Dios y por España en RafelbunyolEl document és una nota manuscrita d'una relacció de 38 noms, morts en temps de guerra a Rafelbunyol.Arxiu Pep Sancho240 Kb
1936Revista La noche Eucarística. Nuestros Mártires, José Perpinyà Nácher. Diciembre 2001Es tracta d'una biografia que comença la sèrie que la revista dedicà al beatificats per Joan Pau II, màrtirs de la Guerra Civil, en març del 2001, i que pertanyien a l'Adoració Nocturna.Revista La Noche Eucarística. Arxiu Pep Sancho1.22 Mb
1936Revista El Ciervo. Fernando Huidobro, jesuita en las trincheras. Rafael Maria Sanz de Diego.L'article fa una semblança de la vida de Fernando Huidobro (1903-1937), jesuïta i capellà de la 4a Bandera de La Legión al temps de la Guerra Civil, que analitza, al transcurs de la guerra, el problema de la divisió del país i la crueltat de la repressió.Revista El Ciervo. Rafael Maria Sanz de Diego. Arxiu Pep Sancho993 Kb
1936Revista Saó. Cada mes un personatge. Alguns que visqueren la guerra. 1986Cinc personatges rellevants en la vida eclesial i política valenciana: Josep Alba Alba, Jaume Cassola Muñoz, Joaquim Maldonado Almenar, Miquel Montoro Sena, à€ngel Quinto Seguí; responen a una enquesta sobre les seues vivències personals abans, en temps de guerra i després de la confrontació.Revista Saó. Arxiu Pep Sancho1.1 Mb
1936Revista Vida Nueva. Mártires Claretianos de Barbastro. Gabriel Campo Villegas. Agosto 1936L'article relata la detenció i execució de 51 missioners claretians a Barbastro, en agost de 1936.Revista Vida Nueva. Gabriel Campo Villegas. Arxiu Pep Sancho3.15 Mb
1936Dos cartes del Secretari del centre de Societats Obreres de Quart de Poblet al president de la Societat de Taulellers sobre trasllat de la Casa del Poble. 1936El document son dos cartes que dirigix el secretari del centre de societats obreres (casa del poble), Vicente Iglesias, al president de la Societat de Taulellers, sobre el trasllat de la casa de poble, en octubre i novembre de 1936.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.37 Mb
1936Lletra de canvi lliurada pel diari "El Socialista" a Societat de Taulellers (UGT) de Quart de Poblet. 1936El document es tracta d'una lletra de canvi lliurada pel diari "El Socialista" el 14 de febrer de 1936 contra la Societat de Taulellers de Quart de Poblet per un import de 43 pessetes. La lletra fouy pagada després d'un procés de protestoArxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.678 Kb
1936Ponencia sobre Orde Public i Justícia que presenten esl sindicats d'advocats, treballadors de la terra i químics a l'assemblea provincial de l'UGT. 1936Iniciada la Guerra Civil, al congrés provincial de l'UGT, tres sindicats presenten una ponencia que ve a incidir en la necessitat de garantir l'orde públic i l'administració de justicia a la rereguarda. El document és un exponent de la dialèctica a la banda republicana entre fer la revolució i guanyar la guerraArxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.2.12 Mb
1936Rebut de 1000 pessetes entregats per la Societat de Taulellers "La defensa" de Quart de Poblet, per a despeses de guerra.1936El document és un rebut fet a mà per José Marín Aguirre, Cap de la Secretaria del President de Govern. El rebut, fet amb paper oficial, està signat a Valéncia en desembre de 1936Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.18 Mb
1936Rebut fet pel PSOE de Quart de Poblet a la Societat de Taulelleres "La Defensa" per l'aportació de 150 pessetes per a gastos electorals en les eleccions de febrer de 1936El rebut, amb paper oficial del PSOE de Quart i signat pel dipositari del partit, Salvador Espinós, té data del 25 de febrer, però es referix especificament a l'aportació de la societat obrera a les eleccions de 16 febrer de 1936, que va guanyar el Front Popular. La quantitat d'este rebut contrasta amb el de 1000 pessetes que es va fer 10 mesos després, per a contribuir a despeses de guerra.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.07 Mb
1936Rebut del Centre Obrer de Quart de Poblet per 69,75 pessetes a la Societat de Taulellers per la mensualitat de febrer de 1936El document és un rebut de despeses de manteniment del Centre Obrer (Casa del Pueblo) de Quart de Poblet a la Societat de TaulellersArxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.961 Kb
1936Sobres de distintes societats obreres de Quart de Poblet 1936-37Es tracta d'una mostra de 4 tipus de sobres que utilitzaven la Societat de Taulellers "La Defensa", el Centre Obrer o la Societat d'Obrers de Vila "La Armonia", als anys 1936 i 1937Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.2 Kb
1936Sol·licitud del Ministeri de defensa d'informes sobre el quarter Jose Sanmartin Fita. 1936El document es tracta d'un ofici enviat des de Murcia pel Servici d'Informació Militar al Comité de Quart de Poblet, demanant informació sobre vida política, relacions i antecedents de José Sanmartin Fita,de Quart de PobletArxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.26 Mb
1936Transcripció de l'expediente incautación del Casino de L'Amistat. any 1965Al 1965, amb motiu d'un procés sobre la situació legal de l'edifici del Casino, es va fer la transcripció literal del document d'incautació del Casino en 1936, quan, iniciada la guerra, va pasar de ser seu de la Dreta Regional Valenciana, a Casa de Poblet de l'UGT i la CNT.Arxiu Associació Centre de Convivència8.12 Mb
1936Entrevista-declaració de Jose Maria Sancho Juan de la relació de la seua familia amb la congregació carmelita de Quart de Poblet. 1936En el procés de beatificació de la Madre Asunción Soler Gimeno, es foren arreplegant dades sobre aspectes de la seua vida. El document és una declaració, escrita a mode d'entrevista, feta per Jose Maria Sancho Juan, sobre la relació de la seua família, que fou prou estreta, amb la congragació i la Mare fundadoraArxiu Pep Sancho629 Kb
1936Diari El Heraldo de Madrid. 23-3-1936Valencia.—Una camioneta que llevaba unos veinte pasajeros, que habían pasado las fiestas de las fallas en Valencia, al llegar a Cuart de Poblet chocó con un camión. Sufrieron lesiones Julián López, Adolfo López, Alejandro Alvarez y María Gama . hemerotecadigital.bne.es286 Kb
1936Diari Ahora (Madrid). 22-3-1936 p. 36 Accident d'un camióChoca un autocar fallero con un camión y resultan cuatro heridos VALENCIA, 22,—Una camioneta que marchaba desde Valencia a Minglanilla llevando unos veinte pasajeros, que habían pasado las fiestas de las fallas en Valencia, al llegar al pueblo de Cuart de Pöblet, chocó con un camión, A consecuencia del accidente volcó la camioneta y los pasajeros salieron despedidos. Resultó con lesiones graves Julián López Peñarubia, y leves Adolfo López Rubio, Alejandra Alvarez Lorente y su mujer, María García López.hemerotecadigital.bne.es878 Kb
1936Diari El Heraldo de Madrid. 23-3-1936 p. 14 Accident d'un camióValencia.—Una camioneta que llevaba unos veinte pasajeros, que habían pasado las fiestas de las fallas en Valencia, al llegar a Cuart de Poblet chocó con un camión. Sufrieron lesiones Julián López, Adolfo López, Alejandro Alvarez y María Gama. hemerotecadigital.bne.es1.88 Mb
1936Diari El Siglo futuro. 24-3-1936, n.º 18.561 p.15 Accident d'un camióTRES HERIDOS GRAVES Y DIEZ Y SEIS LEVES EN UN CHOQUE DE CAMIONES VALENCIA. 23.—Una camioneta, que se dirigía a Minglanilla, al pasar cerca de Cuart de Poblet, chocó violentamente con un camión de carga. El encontronazo fué tan tremendo que los veinte ocupantes de la camioneta resultaron heridos de bastante importancia Julián Gómez, de treinta y seis años; Alejandro Alvarez, de treinta y cuatro; María García Loez, y su esposo, Adolfo Rubio, ambos de veinticinco años. Estos heridos han sido hospitalizados en Valencia. En cuanto a los 16 heridos restantes fueron curados en Cuart de Poblet, y después continuaron...hemerotecadigital.bne.es628 Kb
1936Diari El Sol (Madrid. 1917). 24-3-1936 p.12 Accident d'un camióVeinte heridos en el choque de una camioneta con un camión VALENCIA 2 i (2,30 m.).—Una camioneta que se dirigía a Minglanilla, al pasar cerca de Cuart de Poblet, chocó violentamente con un camión de carga. El encontronazo fué tan tremendo, que los veinte ocupantes de la camioneta resultaron heridos. De bastante importancia, Julián Gómez, de treinta y seis años; Alejandro Alvarez, de treinita y cuatro; Marta García López ....hemerotecadigital.bne.es869 Kb
1936Diari La Época (Madrid. 1849). 23-3-1936, n.º 30.033 p.4 Accident de trànsitVALENCIA Cerca de Cuart de Poblet chocan dos automóviles y resultann varios heridos VALENCIA 23.—Ayer tarde ocurrió en la carretera de Madrid, a la altura de Cuart de Poblet, un accidente automovilista del que resultaron varios heridos. A la citada hora iba en dirección a Minglanilla (Cuenca) un coche de línea con veinte pasajeros. Al llegar al kilómetro 352, en las proximidades de Cuart de Poblet, un camión que iba en dirección contraria precipitóse sobre el vehículo en el que viajaban los indicados pasajeros. El encontronazo fué enorme y a consecuencia del mismo resultaron heridos cuatro viajeros y otros tantos contusos. El más grave se llama Julián López Peñarrubia, labrador, de 36 años, soltero, habitante en Villalpardo- Heridos leves, Alejandro Alvarez Lorente, de treinta y cuatro años y su esposa María García López, de veinticinco años, ambos de Minglanilla, y Adolfo Rubio López, de veinticinco años, soltero, de Villalpardo. hemerotecadigital.bne.es6.94 Mb
1936Diari La Región - Epoca 2ª Año XIII Número 4441 - 1936 marzo 24 24-03-1936 p.5 Accident de trànsitCHOCA UN AUTOCAR FALLERO CON UN CAMION Y RESULTAN CUATRO HERIDOS Valencia.-Una camioneta, que marchaba desde Valencia a Minglanilla llevando unos veinte pasajeros. que había pasado las fiestas de las fallas en Valencia, al llegar al pueblo de Cuart de Poblet chocó con un camión. A consecuencia del accidente volcó la camioneta y los pasajeros salieron despedidos. Resultó con lesiones graves Julián López Peñarrubia, y leves Adolfo López Rubio, Alejandro Alvarez Lorente y su mujer, María García López.prensahistorica.mcu.es3.78 Mb
1936Diari Heraldo de Zamora Diario de la tarde. Defensor de los intereses morales y materiales de la provincia' - Año XL Siglo II Número 12656 23-03-1936 p.3 Accident de trànsitChoca un autocar fallero con un camión, y resultan cuatro heridos Valencia.-Una camioneta, que marchaba desde Valencia a MinglaniLla llevando unos veinte pasajeros. que había pasado las fiestas de las fallas en Valencia, al llegar al puebLo de Cuart de Poblet chocó con un camión. A consecuencia del accidente volcó la camioneta y los pasajeros salieron despedidos. Resultó con lesiones graves Julián López Peñarrubia, y leves Adolfo López Rubio, Alejandro Alvarez Lorente y su mujer, María García López.prensahistorica.mcu.es5.44 Mb
1937Diari El Pais. La familia del cura rojo de Mallorca fusilado por Franco... 5-5-1995L'article parla de Jeroni Alomar Poquet, sacerdot afusellat en 1937 per l'exeèrcit nacional a Mallorca acusat d'ajudar a eixir de l'illa a perseguits per la repressió franquista.Diari El Pais. Arxiu Pep Sancho1.01 Mb
1937Carta del Govern Civil de València aprovant la substitució d'un membre del Consell Municipal de Quart de PobletEscrit remés per la Secretaria General del Govern Civil de València a l'Alcaldia de Quart de Poblet, aprovant la substitució de Teófilo Bella, membre del Consell Municipal pel sector comunista, pel membre del mateix sector Cecílio de la Guia, en abril de 1937Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V1.07 Mb
1937Escrit de l'U.G.T. sol·licitant una reunió de la seua directiva amb la de la C.N.T.Escrit de l'executiva de l'U.G.T. de Quart de Poblet, signat pel seu secretari Miguel Torrent, demanant al president de l'Administrativa de la Casa del Poble, que convoque una reunió conjunta de les executives de l'UGT i la CNT. Encara que no consta la data, ha de ser un escrit de 1937 o posterior.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.21 Mb
1937Acord dels mestres de Quart per a implantar l'ensenyament coeducatiu i graduat. 1937Al 5 d'octubre de 1937, es reuniren els mestres que exercien a Quart sota la direcció de l'inspector de zona per a reestructurar l'ensenyament al poble seguint la nova llei de graus apareguda el 11 de setembre. El document, signat pels 10 mestres del poble, l'inspector i el responsable municipal, parla d'un grup escolar de dos unitats a l'ajuntament, i d'un altre grup, anomenat grup "LENIN" amb 8 unitats, molt prop, segurament a l'antiga caserna de la Guardia Civil, darrere l'Ajuntament.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.2 Mb
1937Factura del fuster José Chiner a la Societat de Llauradors de la CNT. 1937El document es tracta d'una factura, expedida pel fuster de Quart de Poblet José Chiner al sindicat de llauradors de la CNT de Quart per la reparació del carret de l'alfals.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.25 Mb
1937Informe de la Federación Regional de Campesinos de Levante CNT-AIT sobre preu dels adobs. 1937Circular de la secció d'adobs de la Federacióde llauradors de la CNT de València demanant que es faça l'encàrrec d'amoniac i fosfat, i explicant les distintes gestions realitzades per a proveir-se d'adobs.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.05 Mb
1937Comunicació del Govern Civil a través dels ajuntaments de Manises i Torrent per a vigilar a derrotistes i desertors. 1937El Govern Civil de València enviava les seues circulars als pobles amb estació telegràfica o telefònica, els quals les remetien els als pobles sense comunicació directa. El cas d'estos dos documents es un comunicat de govern civil que arriba a l'ajuntament Republicà de Quart via ajuntament de Manises i ajuntament de Torrent. La circular, de novembre de 1937, insistix en la vigilància dels elements desmoralitzadors amb la causa de la República i dels possibles desertors de l'Exercit.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.502 Kb
1937Factura i rebut per la compra d'adobs pel Sindicat àšnic d'Oficis Varis de la CNT de Quart de Poblet. 1937Es tracta de la factura d'una compra d'adobs a Industrias Noguera de València, controlada per la CNT, per part de la CNT de Quart. El document s'acompanya d'un rebut pel pagament de part de la factura.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.550 Kb
1937Escrit de la Inspecció de Fabricació de l'Oficina de Subministraments a l'Alcalde de Quart, demanant les campanes del poble. 1937L'Oficina de subministraments de Materials del Ministeri de la Guerra, demana la col·laboració dels Ajuntaments per a aconseguir bronze. En concret, demanen que se'ls facilite les campanes del poble. Cal fer constar que, a Quart, les campanes varen ser abaixades i entregades, segons consta en la investigació de la Causa General on declaren l'alguatzil i l'alcalde en eixe moment, els quals al·leguen no saber qui, ni com s'emportà les campanes de la torre.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.24 Mb
1937Sol·licitut del Comisariat de Guerra de la Comandancia Militar, demanant informes sobre José Boix Albert, rajoler de Quart de Poblet. 1937Es tracta d'un ofici enviat des de Comandancia Militar a l'Ajuntament de Quart de Poblet, per tsl de demanar informes polítics sobre José Boix Albert, rajoler de Quart.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.13 Mb
1937Llibre de comptabilitat del Teatret del Casino any 1937El document és el quadern de comptabilitat dels moviments econòmics del Teatret del Casino al llarg de l'any 1937 fins març de 1938. En eixe temps el Casino ra Casa del poble de l'UGT i CNT. És especialment rellevant les notes sobre el destí de la recaptació, on entren totes les campanyes que esrealitzaren en eixe temps (a benefici de les columnes milicianes, pro Komsomol, Socors Roig, monument a Urruti...)Arxiu de Juanjo Monzó8.89 Mb
1937Diari El Pueblo (Valencia. 1894). 11-12-1937 p.2 Contribució a la campanya d'hivernNochebuena del Combatiente. EJEMPLOS DE HOY El Sindicato de Tranviarios (U. G. T.), contribuye con 5.000 pesetas: el comité Obrero del Metro, de Madrid 5.000; el Sindicato Nacional de! ministerio de Trabajo con 1.500; Cámara Oficial de Comercio. Industria y Navegación con 1.000; Fuerzas Aéreas (talleres Cuart de Poblet), 544'50....hemerotecadigital.bne.es2.33 Mb
1937Diari El Pueblo (Valencia. 1894). 13-4-1937 p. 4 Mort de Luis de TapiaLuis de Tapia, el poeta del pueblo, ha muerto No por esperada ha sido menos sentida la muerte del gran poeta del pueblo. Luis de Tapia.... hemerotecadigital.bne.es2.52 Mb
1937Diari Frente rojo. 5-5-1937 p.2 Conferències de preparació del Congrés Provincial del Partit ComunistaEl proximo domingo dia 9 de mayo, como preparación del Congreso provincial, tendrán lugar las siguientes conferencias comarcales: Mislata. — Con asistencia de los Radios que ja componen: Mislata, Cuart de Poblet, Manises, Alacuás, Chirivella y Aldaya....hemerotecadigital.bne.es687 Kb
1937Diari Frente rojo. 16-4-1937 p.5 Reunió de la Federación Provincial de Trabajadores de la TierraErnesto Avella, a petición del secretario, dió cuenta de los pueblos que tienen formadas las Cooperativas y que son: Rocafort, Godella, Foyos, Bonrepós, Alfara del Patriarca, alboraya, Catarroja, Alfafar, Albal, Velencia, Beniparrel, Paiporta, Picaña, Alcácer, Silla, Picasent Mislata Cuart de Poblet, Manises, Aldaya...hemerotecadigital.bne.es843 Kb
1937Diari La Hora (Valencia). 30-12-1937 p. 7 Entrega d'un banderí al batalló de blindats de Quart de PobletLAS MUCHACHAS DE CUART Las muchachas de Cuart de Poblet han entregado el domingo pasado un banderín a uno de los batallones de Carros Blindados. En este sencillo acto han demostrado el entusiasmo que. sienten hacia nuestro heroico Ejército Popular. Este gesto digno de adpiíraclón. Es un esfuerzo que han aportado, reuniendo fondos y sacrificando horas fuera del trabajo. Es una prueba y un ejemplo magnífico de cómo están ligadas estas muchachas a los valientes combatientes que luchan por la libertad del pueblo. Eálas comprenden por qué luchan...hemerotecadigital.bne.es705 Kb
1937Diari La Libertad (Madrid. 1919). 3-1-1937 p.4 Citacions davant la Junta de evacuadosDiego Ramírez, padre de! niño Ángel Ramírez, que se encuentra evacuado en Cuart de Poblet (Valencia).hemerotecadigital.bne.es629 Kb
1937Diari Nosotros (Valencia. 1936). 17-6-1937 p.7 Reunió dels grups anarquistes de la ComarcaFederación Comarca de Torrente A todos los Grupos Anarquistas y Juventudes Libertarias de la comarca Por la Presente, se os convoca para la celebración de un Pleno, que tendrá lugar en el local del Ateneo Cultural de Divulgación Anarquista y Juventudes Libertarias de Catarroja, el próximo domingo, 20 de los corrientes, á las nueve horas de la mañana, para tratar de plantear la cuestión de nuestra marcha a seguir. Los delegados representativos de cada uno y de todos los organismos mencionadosa asistirán al acto debidamente avalados por las correspondientes credenciales acreditativa de sus respectivas delegacias. Como dato ilustrativo y para los efectos consiguientes, damos a continuación la relación de pueblos y demarcaciones que afectan a esta Comarca: Massanasa, Benetuser,, Alfafar, Sedavi, Horno de Alcedo, La Torre, La Cruz, La Fonteta, Castellar, Carrera de Encorts, Pinedo, La Punta, Mislata, Cuart de Poblet, Manises, Chirivella, Alacuás, Aldaya, Torrente, Albal, Silla, Alcacer, Picasent, Beniparrell, Catarroja, Paiporta y Picanya. En espera de que no falléis, os saluda libertariamente el representante de la Comarcal de Grupos. hemerotecadigital.bne.es1.57 Mb
1937Diari Nosotros (Valencia. 1936). 4-10-1937 p.7 Anunci de perduda de documentacióCNT- AIT FEDERACIÓn de industria marmol y piedra La Idustria Marmol y Piedra notifica a la opinión en general que a su afiliado Antonio Avellán Giménezse le extravió carnet y carta de trabajo en la línea de transvia de Valencia a Cuart de Poblet el dia 30 de septiembre, lo que ...hemerotecadigital.bne.es1.75 Mb
1937Diari Nosotros (Valencia. 1936). 22-10-1937 p.2 Sindicat del Vetido y Tocado UGTPor conducto del Sindicato Provincial del Vestido y Tocado de Valencia, se concede ingreso a las Secciones de Benimodo, Chiva, Alginet, Villamarchante, Callosa, Villar de la Libertad, Casinos, Bélgida, Tabernes Blanques, Cuart de Poblet, Ayora, Burjasot y Sedaví con 1.244 afiliados. Por conductohemerotecadigital.bne.es1.59 Mb
1937Diari Nueva República. 29-1-1937, n.º 9 p.9 Congrés Provincial de Juventudes de Izquierda Republicana de ValènciaEn la sesión de ia tarde, y después de aprobar ia Memoria del secretario general y una ponencia del compañero Velez sobre la necesidad de llegar rapidamente a una alianza de la juventud española, se procede a elegir Junta directiva, que queda integrada por los companeros: Cortina, Trinidad, Bonilla, Vélez, Puch, Ponelo, Muñoz Orts y representantes de Cuart de Poblet, Villamarchante y Sueca. Por la Comisión Ejecutiva Nacional de la J. I. R. habla José Padrón, secretario de Propaganda de la C. E. N.hemerotecadigital.bne.es885 Kb
1937Diari Solidaridad obrera (Barcelona). 18-9-1937 p. 4 Batalla contra els acaparadorsLA BATALLA CONTRA LOS ACAPARADORES. LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA SE INCAUTA DE CIEN MIL KILOS DE ARROZ Valencia, 17. — Continuando la campaña emprendida contra los acaparadores y defraudadores fueron realizadas ayer diversas detenciones. En ellas destacan por su importancia, la de Josefa Salcedo Prade vecina de Valencia, en cuyo poder se encontraron 300 kilos de patatas, 400 de maiz, 1.000 de algarrobas, 400 de cacahuet. gran número de pastillas de jabón, tres sacos de harina dos de arroz y varios fardos de bacalao; Miguel Espinos, vecino de Cuart de Poblet, en cuyo poder se encontraron cuarenta y un sacos de trigo con un peso aproximado de 3.200 cilos; Adolfo Berlanga Ibáñez. quien mientras los agentes practicaban un registro en su vivienda, trató de esconder...hemerotecadigital.bne.es1.54 Mb
1938Revista Vida Nueva. El Vaticano y la Guerra CivilHilari Raguer, historiador i monjo de l'Abadia de Montserrat, escriu un article a la revista catòlica Vida Nueva, analitzant l'evolució de l'actitud del Vaticà al llarg del conflicte civil Espanyol.Revista Vida Nueva. Hilari Raguer. Arxiu Pep Sancho1.11 Mb
1938Escrito de la Comisión de Ayuda a los Evacuados y Combatientes del Este al Sindicatos de Oficios varios y Trabajadores de la Tierra de C.N.T. de C. de Poblet. 1938La Comissió d'ajuda als evacuats de València fa saber al sindicat de la C.N.T. de Quart de Poblet de la seua constitució i demana suport i donatius.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.1.21 Mb
1938Diair Frente rojo. 20-2-1938 p.5 Adhesions al govern del Front Popular al seu segon aniversari(...)adhesion a1 Gobierno del Frente Popular con motivo de cumplirse el segundo aniversario de las elecciones del 16 de febrero Los recibidos ultimamente son de gobernador civil de Albacete, Frente popular de ca nttlmemeñ;e 50ñ del goberñ«áor civil 4s AÍbscete. Frente Popular de Vinaroz, jefe de la Brigada de Blindados de Cuart Poblet...hemerotecadigital.bne.es1.1 Mb
1938Diari La Hora (Valencia). 24-7-1938 p.3 Manifest de les JSU comarcals¡TODO POR LA INDEPENDENCÍA DE LA PATRIA! La comarcal de la J. S. U. de Mislata ratifica su confianza al doctor Negrín. Reunida en sesión plenaria la Comarcal de las Juventudes SocialistasUnificadas de Mislata, que comprendé los pueblos de Torrente, Alacuás, Aldaya, Chirivella, Mislata, Cuart de Poblet y Manises, ACUERDAN, en nombre de 2.000 afiliados que la componen, ratificar su confianza en el Gobierno de Unión Nacional, que preside el camarada Negrín, de acuerdo con los trece puntos, expresión básica de una fuerte y auténtica democracia, celosa de la defensa de las libertades y de lós derechos de los pueblos libres. La juventud, en esta histórica hora de responsabilidades, muestra su decisión de luchar-hasta el fin para ...hemerotecadigital.bne.es286 Kb
1938Diari Solidaridad obrera (Barcelona). 2-4-1938 p. 2 Accident de trànsitVARIOS HERIDOS POR EL VUELCO DE UN CAMIÓN valencia, ] . —Uno de los autobuses que prestan servicio de víajeros entre Valencia y Madrid ha sufrido un vuelco a consecuencia de un patínazo en las proximimidades de Cuart de Poblet. El autobús ha quedado totalmente destrozado sobre la cuneta. La lista de heridos es la siguiente...hemerotecadigital.bne.es1.49 Mb
1938Diari El Luchador, diario republicano Año XXVI Número 9112 - 1938 abril 1 01-04-1938 p.3 Accident de trànsitSENSIBLE ACCIDENTE DE AUTOMOBIL Valencia. - Uno de los autocares que prestan servicio de Valencia a Madrid, ha sufrido un vuelco a causa de un patinazo en las proximidades de Cuart de Poblet. El autobús quedó totalmente destruido sobre la cuneta. Han resultado heridos graves trece viajeros, entre ellos Andrés Samilia, director del periódico de Valencia, «Verdad». prensahistorica.mcu.es2.61 Mb
1938Diari La Libertad - Año XX Número 5843 - 1938 diciembre 6 06-12-1938 p.1 Enfrontament aeriLa lucha se desarrolló entre los pueblos de Chiva, Buñol y Villar del Arzobispo, Cheste y Cuart de Poblet...prensahistorica.mcu.es4.36 Mb
1939Posiciones y artículos en el proceso mártires de Acción Católica de Valencia en la Guerra Civil 1959 (22 imatges)Al finalitzar la Guerra Civil, el Consell Diocesà d' Homens d'Acció Catòlica de València, inicià el procés de beatificació de 18 seglars, hòmens i jòvens, víctimes de la persecució religiosa en temps de guerra. El document és un quadernet on s'exposen la vida i la mort dels 18 servents de Déu en procés de beatificació. Tots ells eren membres dels grups de Hòmens o Jòvens d'Acció Catòlica a la província de ValenciaArxiu Pep sancho2 Mb
1939Proceso mártires de Acción Católica de Valencia en la Guerra CivilAl finalitzar la Guerra Civil, el Consell Diocesà d'Hòmens d'Acció Catòlica de València, inicià el proces de beatificació de 18 seglars, hòmens i jòvens, víctimes de la persecució religiosa en temps de guerra. El procés va concloure el 11 de març del 2001, amb la beatificació en Roma pel papa JoanPau II. El document presenta les 18 estampetes que es varen fer amb ocasió de la declaració de servents de Déu.Secretariat d'Acció Catòlica. Arxiu Pep Sancho475 Kb
1939Memòria pressupostos Municipals del 1939 al 1944A maig de 1946, l'Ajuntament de Quart de Poblet envia un ofici a l'ex-alcalde Cosme Juan on li resumeix els moviments econòmics de la corporació al llarg dels exercicis del 1939 al 1944. Cosme Juan havia sigut alcalde des del 17 de gener al 28 de setembre del 1944. Convé destacar, a banda de l'augment progressiu d'ingressos al llarg del període, des de les 115.000 fins les 220.000 pessetes, l'informe sobre el passiu que es realitza, on s'informa de l'existència de dos préstecs subscrits per l'ajuntament en 1934 i en 1936, dels quals no s'havia pagat cap quantitat i que es va renegociar al 1941. Arxiu Pep Sancho989 Kb
1939Vivir la Misa. Ordinario de la Misa 1939El llibret, publicat a Godella al 1939 tracta d'un fullet, tracta d'acostar la liturgia de la missa al poble. S'arrepleguen els diàlecs de la missa entre el rector i els fidels amb la traducció al castellà. No era estrany vore, a les celebracions, algun fidel seguint la cerimònia ajundant-se de llibrets d'este tipus.Arxiu Pep Sancho4.1 Mb
1939Dios en todo, contra el comunismo ateo 1939Es tracta d'un xicotet quadern, editat per la Pía-Unión en 1939 i farcit de l'espirit "de la cruzada". Pretén ser una recuperació de "costumbres heredadas de nuestros antepasados que debemos observar fielmente" als àmbits privat, familiar, públic i al nostre llenguatge.Edició de la Pía-Unión. Arxiu Pep Sancho1.56 Mb
1939Llibre de comptes i anotacions de l'administració de Rosario Juan. Quart de Poblet 1939Rosario Juan, junt al seu marit Onofre Sancho eren un matrimoni proper a la congregació de Carmelites dirigides per la Madre Asunción Gimeno. Foren encarregats d'administrar els bens de la congregació herència del germà de la fundadora, Salvador Soler, mentres visquera la seua vídua Rosa Grafià. El document són el quadern de comptes i altres fulles d'ingressos i gastos realitzats al llarg dels any 1939 fins a 1948Arxiu Pep Sancho5.36 Mb
1939Diario de la Marina Año CVII, Número 56 - Martes 07 de Marzo de 1939 1939-03-07 p.13 Bombardeig a Quart de PobletAunque el frente de combate está tranquilo, los aeroplanos del generalísimo Franco llevaron a cabo varios raids. Diez bombardeadores atacaron el pueblo de Cuart de Poblet, otros ocho dejaron caer explosivso en los alrededores de Valencia, matando a dos personas...prensahistorica.mcu.es6.19 Mb
1940Devocionario Militar 1940Escrit pel jesuïta Remigio Vilariño, es tracta d'un quadern de devoció dirigit expressament al mon militar i inclou consells morals, oracions, litúrgia i directrius de comportament, tot això al context de 1940, acabada la Guerra Civil.Vicaria Castrense. Arxiu Pep Sancho5.75 Mb
1940Guerra Civil. Arxiu Històric Nacional. Causa General ramo separado Cuart de Poblet 1940-45Acabada la Guerra Civil, i a la par de la repressió, es va formar una série de tribunals d'investigació a càrrec d'un fiscal militar amb l'objectiu d'identificar i aclarir els abusos comesos a la zona roja, en particular incautaments de terres i vivendes, danys a l'Església , i, especialment, detencions i assassinats dels considerats "Caidos por España". Eixa série de processos componen la Causa General. En ella hi ha un expedient separat sobre Quart de Poblet, doncs al seu terme municipal es feren al voltant de 104 execucions, molts d'ells procedents de València capital. La Pàgina és còpia de la que es pot visitar a l'Archivo Històrico Nacional, projecte PARES http://pares.mcu.es/ amb la signatura FC-CAUSA_GENERAL,1385,EXP.2Arxiu Històric Nacional. FC-CAUSA_GENERAL,1385,EXP.246.75 Mb
1940Carnet sindical de Bienvenida Balbastre Porta. Gener 1940. Quart de PobletDesprés de guerra, la nova ideologia del Règim organitza el mon del treball seguint els principis del nacional-sindicalisme. Tots els productors i empresaris enclavats en la mateixa organització sindical segons la seua secció. El carnet correspon a una veïna de Quart de Poblet lletera de professió, que vivia al carrer Pizarro.Arxiu de Juanjo Monzó885 Kb
1940Fotografies de la Madre Asunción Soler Gimeno. 1940Es tracta d'una série de fotografies on apareix la Madre Asunción Soler Gimeno. Segurament estàn realitzades a partir de 1940Arxiu Pep Sancho546 Kb
1941Diari Las Provincias. Por los Caidos en Cuart de Poblet. Bendición de un Mausoleo. 8-7-1941La portada de Las Provincias del 8 de Juliol de 1941, anunciava l'erecció d'un mausoleu al cementeri del poble per arreplegar les restes dels caiguts del bàndol nacional.Diari Las Provincias. Arxiu Pep Sancho437 Kb
1941Reglamento del Circulo de Obreros Católicos de Jativa. 1941El document és la portada i una pàgina del reglament del Círcle d'Obrers Catòlics de Xàtiva, de 1941. A la pàgina selecccionada s'explica la direcció espiritual de l'organització a càrrec d'un consiliari.Arxiu de Fermin Palacios. Sindicato Independiente de la C.V.442 Kb
1941Boletín oficial de la provincia de Palencia - Año LVI Número 140 - 1941 noviembre 21 21-11-1941 p.3 Relació de vacants a secretaria municipalCuart de Poblet, 6.000 (pesetas anuales)prensahistorica.mcu.es2.53 Mb
1941Diari Pensamiento alavés - Año X Número 2450 - 1941 enero 25 25-01-1941 p.4 Decret per la supresió de les traveseres de Quart de Poblet i MislataDecreto declarando urgente la ejecución de las obras de "mejora de trazado y supresión de las travesías de Mislata y Cuart de Poblet", en la carretera de Madrid a Valencia.prensahistorica.mcu.es1.53 Mb
1941Dairi Labor - Año VIII Número 635 (28-01-1941) p.4 Decret per la supresió de les traveseres de Quart de Poblet i MislataIdem declarando urgente la ejecución de las obras de "mejora de trazado y supresión de las travesías de Mislata y Cuart de Poblet", en la carretera de Madrid a Valencia.prensahistorica.mcu.es4.53 Mb
1941Diari Hoja Oficial del lunes editada por la Asociación de la Prensa - Epoca Tercera Número 98 - 1941 febrero 3 (03-02-1941) p.3 Dispocicions del BOEObras Públicas.- Decreto por el que se declara urgente la ejecución de las obras de la carretera nacional Madrid a Valencia: "mejora del trazado y supresión de las travesías de Mislata y Cuart de Poblet"prensahistorica.mcu.es6.6 Mb
1941Diari Heraldo de Zamora Diario de la tarde- Siglo II Año XLV Número 14352 - 1941 diciembre 16 (16-12-1941) p.3 El ministre de Governació per la zona de llevantEL MINISTRO DE LA GOBERNACION, EN LAS PROVINCIAS DE LEVANTE. Valencia.- El ministro de la Gobernación ha estado en Nules, provincia de Castellón, y por la tarde, en Sagunto, donde ha visitado los Altos Hornos. Desde dicha ciudad se trasladó con el director general de Regiones Devastadas, señor Moreno Torres, que le acompaña en estas excursiones a Cuart de Poblet, para asistir a la sesión de clausura del segundo cursillo de auxiliares provinciales de Graja. A última hora de la tarde ha estado en el Ayuntamiento donde ha sido recibido por todo el personal, concejales y alcalde, que le han tributado una, calurosa ovación. El ministro recorrió las diversas dependencias municipales, especialmente el archivo. Luego se retiró a descansar. prensahistorica.mcu.es6.65 Mb
1941Diari Heraldo de Zamora Diario de la tarde. Siglo II Año XLV Número 14304 - 1941 octubre 20 (20-10-1941) p.1 Resolucions del Consell de MinistresDecreto por el que se declara urgente la adquisición y lass obras que han de el jecutarse en el Parque de Automóviles para Aviación, en Cuart de Pobletprensahistorica.mcu.es6.41 Mb
1941Diari Hoja oficial de la provincia de Barcelona Época Tercera Número 123 - 1941 julio 7 (07-07-1941) p.4 Inaguració del monumet als caigutsINAGURACIÓN DE UN MAUSOLEO Valencia, 6 .-En el pueblo vecino de Cuart de Poblet,elegido por los rojos para cometer crimenes en las personas de derechas de la capital, se ha inagurado un mausoleo para los que cayeron en su término municipal. En el acto figuraron las organizaciones de la F.E.T. i de las J.O.N.S. presididas por las jerarquías provinciales. En el Cementerio se rezó un responso ante el monumento. Después hubo un desfile de la Milicia. Cincuenta cadáveres han podido ser identificados entre las víctimas de la horda, y hay una considerable cantidad de identificación imposible. - Cifraprensahistorica.mcu.es3.04 Mb
1942Boletín oficial de la provincia de Cáceres Número 281 - 1942 diciembre 17 17-12-1942 p.3 Luis Negro Láinez, secretari municipal de Quart de Poblet 663 Negro Láinez, don Luis, Cuart de Poblet (Valencia), prensahistorica.mcu.es3.82 Mb
1943Compromis de venda de parcel·la de Onofre Puchades Juan a empresa ELCANO. 1943El document és un contracte de compromis de venda d'una parcel·la d'una fanecada a la partida de Sant Onofre, pel preu de 7.000 pessetes. Les parts , Elcano estava representat per Enrique Tortosa Lletget, acorden formalitzar les escriptures quan es faça la segrgació de la parcel·la d'un camp de 6 fanecades del propietari.Arxiu família Puchades-López356 Kb
1943Boletín oficial de la provincia de Cáceres Número 47 - 1943 febrero 26 26-02-1943 p.4 Relació de secretaries cuya provisió es condiciona al resultat de la depuració de funcionarisCuart de Poblet ......6000 (Sueldo anual en pesetas)prensahistorica.mcu.es3.42 Mb
1943Boletín oficial de la provincia de Santander Año VII Número 27 - 1943 marzo 3 03-03-1943 p. 10 Relació de vacants a secretaria municipalCuart de Poblet ... 6.000 (Sueldo anual en pesetas)prensahistorica.mcu.es1.45 Mb
1945Plan de formación y acción de los Hombres de Acción Católica 1945Es tracta d'una guia per a la formació de grups d'Acció Catòlica a les parròquies. Bàsicament, la formació es centrava en unes enquestes per a la reflexió orientada per la lectura bíblica, que finalitzava en la pressa de compromisos d'actuació.Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Catòlica. Arxiu Pep Sancho1.56 Mb
1946Nomenament fiscal de jutgat de pau de Quart de Poblet.1946Acta del nomenament de Ramón Sancho Sanmartín com a fiscal del Jutjat de Pau de Cuart de Poblet a juny de 1946.Arxiu Pep Sancho528 Kb
1947Peregrinación de la juventud de Acción Catòlica a Nuestra Señora de la Salud en Algemesí 1947Es tracta d'una guia del peregrí, en 4 folis grapats en quartilla, on consta les recomanacions d'organització i el programa d'actes propi de l'època per a este tipus de concentracions: Missa, ofrena a la Verge, Rosari, acte d'afirmació catòlica i acte eucarístic.Arxiu Pep Sancho715 Kb
1947Reglamento de la Congregación de la Doctrina Cristiana erigida en la Parroquia de la Purísima Concepción. Cuart de Poblet. 1947La Congregació de la Doctrina Cristiana, conegut popularment com "la doctrina", és l'estructura jurídica eclesial sobre la qual s'assentava la pràctica de la catequesi a les parròquies. En principi, i fonamentalment, dirigit als xiquets i les xiquetes, en preparació de la primera comunió.Arxiu Pep Sancho976 Kb
1947Diari Levante. Primeras votaciones tras la guerra Civil Rafael Brines 7-6-1999Crónica de les primeres eleccions que es feren després de Guerra: el referèndum de la Llei de Successió de 1947.Diari Levante. Rafael Brines. Arxiu Pep Sancho628 Kb
1948Discurso Dominica del Buen Pastor Aspirantat Joves A.C 1948La festa dominical del Bon Pastor, que es celebra el diumenge posterior a la Pasqua, solia ser una festa on s'homenatjava al rector de la parròquia, en reconeixement a la seua tasca a favor dels fidels. A l'any 1948, l'organització de l'acte anà a càrrec del grup de Jòvens Aspirants d'Acció Catòlica, i el seu director va preparar el discurs, del qual s'arreplega al document el seu esborrador.Arxiu Pep Sancho567 Kb
1948Correspondencia creuada de Onofre Sancho i Rosario Juan amb M. Asuncion Soler. Quart de Poblet. 1948Onofre Sancho i Rosario Juan, matrimoni proper a la congregació de Carmelites dirigides per la Madre Asunción Gimeno, foren encarregats d'administrar els bens de la congregació herència del germà de la fundadora, Salvador Soler, mentres visquera la seua vídua Rosa Grafià. Els escrits són cartes personals entre la M. Asunción i la família, amb referència a la marxa de l'administració d'eixos bens.Arxiu Pep Sancho955 Kb
1950Plànol dels elements de la Cisterna de Quart de PobletEs tracta d'un croquis dels principals element constructius de la Cisterna a escala 1:100, alçat i planta del dipòsit i de l'escala d'accés. Deu ser anterior a 1978, doncs encara es representa el pilar de suport a la Creu dels Caiguts que hi havia al damunt, a la Plaça de l'Església.No consta. Arxiu Pep Sancho149 Kb
1953Salario Justo. Pastoral Arzobispo de Valencia Marcelino Ormaechea. Junio 1953Publicada per la Revista Forja, de les Hermandades de Obreros de Acción Católica, es tracta d'una pastoral del Arquebisbe de Valencia Marcelino Ormaechea on es fa una reflexió al voltant de la doctrina social de l'Església. Més sembla una misiva dirigida a la patronal, amb referències a la política del Régim i sense faltar una visió paternalista de la situació social.Arxiu Pep Sancho3.88 Mb
1953Diario de Zamora de Falange Española de las J.O.N.S. - Año XVIII Número 5257 - 1953 mayo 12 12-05- 1953 p. 4 Visita a la fàbrica de ElcanoEl ministro de Hacienda visita la fábrica de construcción de maquinaria de Cuart de Poblet Valencia, 11.- El ministro dé Hacienda acompañado del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, ha visitado esta //mañana ,la fábrica que para la// construcción de maquinaría auxiliar de buques tiene la empresa Nacional Elcano en Cuart de Poblet. El señor Gomez de Llano... prensahistorica.mcu.es4.9 Mb
1954Novena en honor de San Onofre, Anacoreta patron de la villa de Quart de Poblet, 1954El quadernet, de 48 pàgines és còpia d'un altre més antic i que també es troba en esta documentació. Este quadern destaca, entre altres coses, per les fotografies del Sant i la seua relíquia, anteriors a la destrucció de la guerra. També s'introduix una secció dedicada específicament a la vila de Quart, on narra la aparició al moliner. Com a curiositat, destaca l'ús de la Q al nomenar Quart, lletra que s'havia perdut al llarg del segle XIXM.B.F., presbítero. Arxiu Pep Sancho2.24 Mb
1954Boletín Oficial del Obispado de Orihuela- Año XVI Número 6 25-06-1954 p.18 Mort d'un sacerdot en Quart de PobletNecrología El PRVDO, SP, DON LUIS CAMPELLO AYALA falleció el día 19 de Marzo en Cuart de Poblet (Valencia). prensahistorica.mcu.es566 Kb
1955Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara - Número 102 25-08-1955 p.2 Tractament contra la mosca de la fruitaEsta Dirección General ha acordado lo que sigue: 1." Se declara obligatorio el tratamiento de las especies frutales que se indican contra la «mosca» de la fruta (Ceratitis Capitata Wied), en las provincias y zonas siguientes: (...) Cuart de Poblet...prensahistorica.mcu.es1.3 Mb
1956Quadern de 10 dies d'oracions per intercessió de Sant Onofre. 1956Amb el títol :"San Onofre. Piadoso ejercicio de diez dias en honor de Dios Nuestro señor por la intercesión de aquel Bienaventurado penitente para alcanzar alivio en toda tribulacion y socorro en las necesidades si ello convienea nuestra salud espiritual". Escrit pel prevere Federico Antonio Sánchez de Gálvez, es un quadernet de 32 pàgines on, després de fer una semblança de la vida del Sant, proposa una série de oracions per a 10 dies.Federico Antonio Sánchez de Gálvez. Arxiu Pep Sancho1.39 Mb
1956Targeta d'invitació a l'entronització del Sagrat Cor de Jesús al nou llar. Quart de Poblet 1956Era costum, entre les famílies més catòliques que després de la boda i el viatge de nonces, o quan es canviava de casa, fer un acte d'entronització del Sagrat Cor de Jesús al nou llar. L'acte consistia en la benedicció, per part de rector, de la nova casa i la col·locació, en lloc preferent, d'una imatge del Sagrat Cor de Jesús. Després es feia un xicotet àpat per als convidats. El document és la targeta d'invitació a l'event.Arxiu Pep Sancho349 Kb
1957Diari Imperio, Diario de Zamora de Falange Española de las J.O.N.S. - Año XXII Número 6673 - 1957 noviembre 19 19-11-1957 p.6 Visita del president de la Federació als camps de futbolEl presidente de la Federación Española de Fútbol, señor De la Fuente Chaos, visitó ayer los campos de fúbol de mestalla, vallejo, de Cuart de poblet, manises, Nazaret y Malvarrosa, examinando detenidamente las instalaciones de estos terrenos afectados por las inundaciones....prensahistorica.mcu.es5.44 Mb
1957Diari Hoja oficial de la provincia de Barcelona Año XXXII Número 977 - 1957 noviembre 18 (18-11-1957) p.13 Visita del president de la Federació als camps de futbolEl Presidente de la Federación Española en Valencia. El presidente de la Federación Española de Fútbol, señor De la Fuente Chaos, visitó ayer los campos de fúbol de Mestalla, Vallejo, de Cuart de Poblet, Manises, Nazaret y Malvarrosa, examinando detenidamente las instalaciones de estos terrenos afectados por las inundaciones....prensahistorica.mcu.es3.79 Mb
1957Diari Imperio Diario de Zamora de Falange Española de las J.O.N.S. - Año XXII Número 6669 - 1957 noviembre 14 14-11-1957 p.5 La riuà de 1957Las pérdidas en la provincia han sido enormes. Pues no sólo sé desbordo el Turia, sino otros muchos rios y barrancos; en la cuenca del Júcar, el rio Seco y el Magro; el Palancia, las ramblas de Chiva, Poyo, Torrente y Picasent, y el barranco de Carraixet. Y directamente afectados quedaron los siguientes pueblos: Alacuas, Alba, Alborache, Alboraya, Aldaya, Algenesi, Almacera, Benetuser, Beniparrell, Bétera, Bonrepós, Buñol, Carlet, Catarroja, Cuart de Poblet, Emperador, Liria, Loriguilla, Manises, Masanasa, Mislata, Moncada.... prensahistorica.mcu.es2.2 Mb
1957Diari Hoja Oficial del lunes editada por la Asociación de la Prensa - Epoca Tercera Número 943 15-04-1957 p.16 Exposició de ventalls(la industria) Radica en Valencia, en la capital y pueblos de sus cercanias: Aldaya, Chirivella, Alacuás, Torrente, Godella, Cuart de Poblet...prensahistorica.mcu.es2.39 Mb
1958Normas de decencia cristiana. Conferencia Episcopal. 1958Es tracta de un llistat de normes de comportament, redactades per la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad, referents als àmbits del culte, la família i la societatConferencia Episcopal Arxiu Pep Sancho3.91 Mb
1958Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures Banda de Musica 1958-59La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho1.47 Mb
1958Diari Imperio. Diario de Zamora de Falange Española de las J.O.N.S. - Año XXIII Número 6898 - 1958 agosto 10 10-08-1958 p.3 Acords del Consell de MinistresTRABAJO Acuerdo por el que se declaran festivos a efectos laborales dias tradicionales en CUart de Poblet y Gandia.prensahistorica.mcu.es5.39 Mb
1958Diari Imperio. Diario de Zamora de Falange Española de las J.O.N.S. - Año XXIII Número 6898 - 1958 agosto 10 10-08-1958 p.3 Acords del Consell de MinistresTRABAJO Acuerdo por el que se declaran festivos a efectos laborales dias tradicionales en CUart de Poblet y Gandia.prensahistorica.mcu.es5.39 Mb
1958Diari Hoja Oficial del lunes, editada por la Asociación de la Prensa - Epoca Tercera Número 1011 04-08- 1958 p.8 La solució Sud per al riu en valència(...)La desviación del río Túria se proyecta entre Manises y Cuart de Poblet, a su entrada en valencia, y va, desde allí...prensahistorica.mcu.es2.42 Mb
1958Diari Imperio Diario de Zamora de Falange Española de las J.O.N.S. - Año XXIII Número 6957 - 1958 octubre 18 (18-10-1958) p.3 Les empreses cooperatives guanyen qualitat Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es5.86 Mb
1958Diari Hoja oficial de la provincia de Barcelona Año XXXIII Número 1014 - 1958 agosto 4 (04081958)p.2 La solució sud del TúriaLa desviación del río Turia se efectuará entre Manises y Cuart de Poblet, a su entrada en Valencia, y va desde allí en línea recta por el sur de la capital a Chirivella donde inicia una gran curva hasta el poblado de Castells, desviándose ligeramente y más al Sur para desembocar al mar entre Pinedo y las Playas y Pinar del Saler...prensahistorica.mcu.es3.33 Mb
1959Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Llibreta comptabilitat 1959-68La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho1.68 Mb
1959Estampa de la Madres Asunción Soler Gimeno. 1959Es tracta d'una estampa devocionaria dedicada a la Madre Asunción Soler,nascuda a Quart de Poblet i fundadora de la congregacio de Hermanas Carmelitas del Sagrado CorazónArxiu Pep Sancho237 Kb
1959Cuestionario para recoger datos para una biografia de la Madre Asunción Soler Gimeno. 1959Després la mort de la Madre Asunción Soler Gimeno, en 1959, s'arreplegaren dades d'aquells que l'havien coneguda per fer una biografia completa de la seua vida. Per això es distribuí en Quart de Poblet, una mena de qüestionari sobre la relació que s'havia tingut amb ella.Arxiu Pep Sancho210 Kb
1960Novena a la Purísima Virgen María Madre Santísima de la Luz, que se venera en Cuart de Poblet. 1960Es tracta d'una reedició de la Novena a la mare de Déu de la Llum de 1918. que a la vegada remet a una altra escrita al 1752.Arxiu Pep Sancho2.66 Mb
1960Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Documents variats 1960-1970La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho3 Mb
1960Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Llibre de socis 1960-67La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho2.28 Mb
1960Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1960La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho1.74 Mb
1960Lista cobratoria de las clavariesas. Quart de Poblet 1960?Es tracta d'un quadernet de fulles on estava la llista de totes les aportacions del membres que vivien a la zona centre del poble, encarregades a Angelita Blasco i a Amparin Andrés. No tenim més dades de quina és la clavaria, ni de l'any del documentArxiu Juanjo Monzó1.01 Mb
1961Llicència municipal per a la construcció d'una vivenda a Quart de Poblet, any 1961El document és un imprés de liquidació de la llicència municipal d'obres per una vivenda al carrer Pio XII. El document va a nom de José MªSanmartín Aicar, i signat per l'alcalde Cosme Juan. Arxiu de Juanjo Monzó884 Kb
1961Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1961La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho792 Kb
1962Recopilació de sentències del pleit de la Real Séquia de Montcada contra les Séquies de la Vega 1962Al novembre de 1962, el Tribunal Supremo dictava sentencia final al voltant d'un contenciós llargament disputat entre les séquies que s'abastien del Túria: el dret de preferència en la pressa d'aigua de la Séquia Real de Montcada respecte a la resta de séquies de la Vega, en particular en temps de carestia. Una vegada guanyat el procés, els regants de la séquia Montcada feren una recopilació de les distintes sentències dels respectius tribunals i remitiren l'expedient als ajuntaments afectats.Es troba sellat com a expedient de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu de Pep Sancho1.74 Mb
1962Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1962La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho120 Kb
1963Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1963La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de Pasqua.Arxiu Pep Sancho1.15 Mb
1964Datos sobre la milagrosa imagen del Cristo del Salvador de Valencia. 1964Es tracta d'un xicotet quadernet que arreplega la historia i les tradicions de la imatge del Crist Salvador a l'església del mateix nom a València.Arxiu Pep Sancho605 Kb
1964Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1964La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho680 Kb
1965Llibre de les festes al Santíssim Crist dels Afligits. Any 1965El document és el llibre de festes publicat pels clavaris del Santíssim Crist dels Afligits en 1965. Són 12 pàgines que comencen, com era costum, amb les imatges de Franco i el Governador Civil, i una locució de l'Alcadia, aleshores Cosme Juan. A més del programa de festes i d'algunes poesies, on destaca la que es fa amb motiu dels bous al carrer d'eixe any, destaquen alguns articles de Jaume Sanmartin Fita, sobre la processó del Crist, el concurs de Bandes de Música o el pont del Riu. Aquell any, fou nomenat clavari d'honor el Duc de Cadis, Alfonso de Borbón.Clavaria del Crist dels Afligits. Arxiu de Pep sancho2.09 Mb
1965Article. Origen de la Procesión del Cristo Jaime Sanmartín Fita Libro de Fiestas 1965Este article està extret del Llibre de les festes al Santíssim Crist dels Afligits de l'any 1965, que es pot consultar a este arxiu. Escrit per Jaume Sanmartín Fita, historiador local, intenta fer una explicació de l'origen de la festa dins d'un cert esperit romàntic i pedagògic, tan propi de l'escriptor.Jaume Sanmartín Fita. Arxiu Pep Sancho165 Kb
1965Revista Mundo Ilustrado. La Muy Lealy Heróica Villa de Cuart de Poblet. Luis Negro 1965Cap al 1965, la revisa Mundo Ilustrado, en un volum dedicat a la província de València, trau un extens article escrit per Luis Negro, secretari, interventor municipal i cronista de la vila. L'article, de marcat caire propagandístic, vol presentar el poble, la seua història, el seu desenvolupament econòmic i les realitzacions municipals.Revista Munndo Ilustrado. Luis Negro. Arxiu Pep Sancho856 Kb
1965Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1965La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho181 Kb
1965Diari Hoja Oficial del lunes editada por la Asociación de la Prensa - Epoca Tercera Número 1381 (13-09-1965) p.9 Visita de Alfonso de Borbón y Dampierre a Quart de PobletD. Alfonso de Borbón y Dampierre, en Valencia. VALENCIA 12.- Ha realizado una rápida visita a esta capital su alteza real don Alfonso de Borbón y Dampierre, acompañado por don Cayetano de Andrés....prensahistorica.mcu.es1.43 Mb
1966Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1966La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho758 Kb
1966Preparació entrevista de Ràdio València. Desembre 1966Al final de 1966 li proposen a Jose Sancho, en eixe moment corresponsal en "Las Provincias", la participació en un programa de Ràdio València anomenat "El campo de valencia y sus hombres" i dirigit per Alejandro Garcia Planas, per fer una entrevista sobre Quart de Poblet. En un primer moment va reffusar la participació que es feu, al remat el 22 de Juny de l'any següent. El document és el treball de preparació per a l'entrevista i els missatges que varen intercanviar-se el director i l'entrevistat.Arxiu Pep Sancho1.53 Mb
1967Llibre de Festes Majors de Quart de Poblet 1967En contra del que és habitual, la primera pàgina del llibre s'inicia amb un article sobre la portada, la creu antiga de l'Ermita. Sols després d'una altra pàgina de publicitat, comença la série de fotografies d'adhesió: Franco, el Bisbe i el Governador Civil. Destaquen els articles de Jaume Sanmartín Fita i de José Maria Jorge Coll sobre aspectes històrics i actuals del poble, o la presentació de les fotografies de tots els clavaris i clavariesses o l'abundant publicitat que arreplega tot el teixit comercial i industrial del poble d'aleshores.Editat per l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu de Pep Sancho4.28 Mb
1967Estatutos de la Agrupación Musical La Amistad de Cuart de Poblet.1967Amb ocasió de la Llei d'Associacions de 1964, la Societat Musical La Amistat aprova els seus nous estatus on s'arreplega l'estructura administrativa de l'agrupació. Arxiu Associació Centre de Convivència2.06 Mb
1967Diari Las Provincias. Tiro de Pichón, en Cuart de Poblet. 31-3-1967Es tracta d'una crònica del concurs local de tir de colom a braç, organitzat per la Societat de Caçadors de Quart de PobletArxiu Pep Sancho823 Kb
1967Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1967La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de PasquaArxiu Pep Sancho305 Kb
1967Diari Las Provincias. Comiat del vicari D. Alfredo i carta de queixa d'Amador Grinyó. Agost 67El document és un article aparegut el 10 d'agost de 1967 en Las Provincias on relatava el comiat com a vicari del poble de D. Alfredo Giner. Eixe article mogué a una carta al director en protesta perque al parlar de la figura del rector se li adjudicaven mèrits immerescuts.Arxiu Pep Sancho305 By
1967Diari Las Provincias. Instruccions als corresponsals del cap de redacció 1967Al 1967 José Maria Sancho Juan fou nomenat corresponsal local del diari Las Provincias. El document és el full d'instruccions que va rebre del cap de redacció sobre les normes d'elaboració i enviament del material informatiu.Arxiu Pep Sancho364 Kb
1967Manuscrit: Junta de veïns del Barri de San José. 4 de febrer 1967El document són uns papers manuscrits on es parla de la reunió de l'alcalde en la anomenada Junta de Veïns del Barri de San José pels problemes de salubritat del Barri. Un escrit arreplega com va ser el procés i altres papers expliquen quins eren els veïns de la Junta i la seua procedència.Arxiu Pep Sancho723 Kb
1967Primera Assemblea Parroquial. Quart de Poblet. 1967Amb el impuls del Concili Vaticà II, a les parròquies van formant-se assemblees parroquials per a facilitar als fidels la gestió d'aspectes de la parròquia. El document arreplega la convocatòria de la primera assemblea a Quart de Poblet. Al voltant bde l'assemblea es varen fer treballs i reunions de preparació i formació. El document és material utilitzat a l'assembles i manuscrits amb anotacions de les distintes reunions i cursos de formació.Arxiu Pep Sancho8.02 Mb
1967Participacions de la banda l'Amistat al concurs de bandes de Cullera. 1967-1968El document són dos retalls del diari Las Provincias, amb les notes originals i dos cartells convidant al poble de Quart de Poblet al concert de celebració del triomf de la Banda l'Amistat al Certamen de Passodobles cel·lebrat a la població de Cullera en dos anys consecutius, 1967 i 1968 Arxiu Pep Sancho832 Kb
1967Las Provincias. Qüestació contra el càncer i concerts de l'Amistat. Quart de Poblet 1967El document és el mecanoscrit de l'rticle i la publicació en el diari Las Provincias del 12 de març de 1967, d'una ressenya que parla de la qüestació pel càncer al poble i de els concerts que fa la banda de música l'Amistat a la Plaza del CaudilloArxiu Pep Sancho401 Kb
1967Diari Las Provincias. Festes Patronals de Quart de Poblet. 1967El document són dos articles del diari Las Provincias relacionats amb les festes patronals de 1967. El primer és del 11 d'agost abans de festes, i el segon del 13 de setembre fent una resenya de la festa.Arxiu Pep Sancho374 Kb
1967Agrupació Musical L'Amistat. Festes Santa Cecilia 1967. Programa i article en Las ProvinciasEl document és el programa que va realitzar l'Agrupació Musical L'Amistat amb motiu de les festes de Santa Cecília de 1967. A més, s'acompanya de l'article que aparegué al respecte al diari Las Provincias i de l'original de l'article.Arxiu Pep Sancho468 Kb
1967Rebut col·lecta dia d'Acció Catòlica. 1967El document és el rebut que feu Acció Catòlica Diocesana de 280 pessetes que va rebre de la col·lecta que es feu a la Parròquia de Quart de Poblet pel Dia de l'Acció Catòlica. Al rebut consta que es varen recaudar 400 pessetes i que l'agrupació local va quedar-se 120 pessetesArxiu Pep Sancho1 Mb
1967Diari Las Provincias. Inaguració de la guarderia infantil del Barri del Crist. 1967Al 1967, per iniciativa de la parròquia del Barri, es va inagurar la guarderia infantil, patrocinada per la Caixa d'Estalvi. EL document és l'article del diari i l'original.Arxiu Pep Sancho430 Kb
1967Diari Las Provincias. Celebració de la Setmana de la Juventut en Quart de Poblet. 1967Organitzada pel Club Juvenil de la parròquia del poble es va realitzar la setmana de la Juventud a Quart de Poblet, amb activitats que anaven des de conferències fins a música i ball. EL document és la resenya al diari Las Provincias i l'article original, que explicava tots els actes.Arxiu Pep Sancho381 Kb
1967Poema: Un dos d'abril en Cullera. V. Baixauli. 1967Es tracta d'un poema, composat pel nostre autor local, Vicent Baixauli, sobre el premi que va rebre la lbanda de música l'Amistat a festival de Bandes de Cullera.Arxiu Pep Sancho737 Kb
1967Poema: Una nit de Joliol. V. Baixauli. 1967Es tracta d'un poema, composat pel nostre autor local, Vicent Baixauli, sobre el premi que va rebre la lbanda de música l'Amistat a festival de Bandes de Música de València. El poema està dedicat a la memòria de J.B. Valldecabres i al seu nebot Antonio Andrés, president de l'agrupació.Arxiu Pep Sancho542 Kb
1967Nota manoscrita: Escuadra Jose Antonio. Dirigia Jorge Calatayud Gisbert en 9-10-1967Arxiu Pep Sancho555 Kb
1967Obertura de compte corrent pel rector del Barri del Crist. 1967Al 1967 ja estava en ple funcionament la parròquia del Barri del Crist, com demostra l'apertura d'este compte corrent per part del rector, Alejandro Aguilar GimenoArxiu Pep Sancho1.18 Mb
1967Diari Las Provincias. Celebración del Domund en Quart de Poblet. Octubre 1967Es tracta d'una breu ressenya que parla de la celebració de la festa del Domund al poble.Arxiu Pep Sancho886 Kb
1967Bloc de notes del Club Juvenil. Quart de Poblet Quart de Poblet 1967Al 1967 es formà a Quart de Poblet el Club Juvenil, que tenia la seu al carrer Gerardo Paadin i que agrupava a joves del poble al voltant d'una série d'activitats lúdiques, esportives i culturals. El document és un xicotet bloc on el secretari, Juanjo Lopez, anava apuntant el llistat de membres i altres decisions de la Junta directiva.Arxiu Juanjo Monzó5.21 Mb
1967Diari Hoja Oficial del Lunes - Año XXVI Número 1051 31-07-1967 p.3 Sorteig d'un creuer de Tu-TúRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es2.68 Mb
1967Diari Hoja oficial de la provincia de Barcelona Año XXXVII Número 1483 - 1967 julio 31 (31-07-1967) p.3 Sorteig d'un creuer de Tu-TúRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es2.9 Mb
1967Diari Hoja Oficial del lunes editada por la Asociación de la Prensa - Epoca Tercera Número 1479 31-07-1967 p.6 Sorteig d'un creuer de Tu-TúRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es2.76 Mb
1968Diari Levante. Fiestas en Cuart de Poblet. Nos habla el Señor Alcalde. 31-8-68L'article és una xicoteta entrevista amb l'alcalde de Quart, Francisco Hueso amb motiu de les festes locals. També hi ha publicitat dels comerços locals.Arxiu Pep Sancho937 Kb
1968Carta abierta a todos los feligreses de Cuart. Cáritas Parroquial de Quart de Poblet. 1968El document és un full dirigit als feligresos de la parròquia Puríssima Concepció on es demana la subscripció a Càritas i es fiquen alguns exemples concrets de les necessitats de la població.Arxiu Pep Sancho1.27 Mb
1968Presentació tombola parroquial de Cuart de Poblet. 31-8-1968Per festes de Quart, s'obria la tómbola parroquial, amb una finalitat benèfica.Arxiu Pep Sancho1.14 Mb
1968Diari Las Provincias. Defunció de Jose Maria Jorge Coll 16-8-68El document arreplega l'esquela de l'escriptor apareguda al diari Las Provincias i una breu ressenya sobre el seu soterrar. Arxiu Pep Sancho872 Kb
1968Confraria de la Vetlla i Oració de Quart de Poblet. Factures 1968La Confraria de Vetlla i Oració és una institució parroquial que, fins als anys 70, tingué una forta presencia a Quart de Poblet. Centrada en la devoció al Santíssim Sagrament s'encarregava de l'Adoració Nocturna, la Vigília d'Oració de les XL Hores i de les celebracions litúrgiques de Pasqua.Arxiu Pep Sancho1.02 Mb
19682n. Premi a La Amistat en el Certamen de Bandes de València. 1968La Banda de Música La Amistat va aconseguir el segon premi, medalla de plata, en la seua intervenció al Festival Internacional de Bandes de Música de Valencia, celebrat en 1968. El document arreplega el full publicitari del certamen, l'article que es va escriure per al diari Las Provincias i informació del curriculum de la Banda d'aleshoresArxiu Pep Sancho877 Kb
1968Banda de Música La Amistat. Festes de Santa Cecília 1968El document és el programa de festes i la redacció d'un article per al diari Las Provincias amb motiu de les festes de Santa Cecília de 1968.Arxiu Pep Sancho417 Kb
1968Segona Assemblea Parroquial de Quart de Poblet, Comissions i enquestes als joves. Desembre 1968Amb el impuls del Concili Vaticà II, a les parròquies van formant-se assemblees parroquials per a facilitar als fidels la gestió d'aspectes de la parròquia. El document arreplega la convocatòria de la assemblea, i manuscrits de les distintes comissions preparatòries i exemplars d'una enquesta que es va fer dirigida a la participació dels jovesArxiu Pep Sancho2.27 Mb
1968Diari Las Provincias. Cuart de Poblet: Primeras Comuniones. Article amb informacions variades.7 Juny 1968Es tracta d'un xicotet article amb infrormacions variaddes: les primeres comunions, La guarderia del Barri de St José, el concert popular de La Amistat i un sorteig de la Caja de Ahorros on un quartà, Primitivo Escriche va rebre un premi de 100.000 pessetes, amb entrevista inclosa.Arxiu Pep Sancho845 Kb
1968Pep Sancho. Ponència sobre el paper de Càritas en Quart de Poblet. 31 maig 1968El document és l'esborrador d'una ponència o una reflexió sobre la situació assistencial en Quart de Poblet i el paper que ha de desenvolupar Càritas. L'esborrador presenta escrits a mà, a màquina i reculls de premsa per il·lustrar algunes situacions Arxiu Pep Sancho1.73 Mb
1968Diari Las Provincias. Cursillo para catequistas. Quart de Poblet. 1968El document és una resenya del diari i l'original sobre un curs de catequesi que es va realitzar a Quart de poblet el 6-2-1968Arxiu Pep Sancho254 Kb
1968Presentació Fallera Major, Falla Alacant de Quart de Poblet. 1968El document són dos retalls de diari, Levante i Las Provincias sobre l'acte d'exaltació de la fallera Major de la Falla Alacant en 1968. També l'acompanya elfull de convocatòria d'un concurs escolar de dibuix que es feu entre les activitats de la falla, patrocinat per la tenda d'electrodimèstics "Su Hogar" i el manoscrit de la resenya per a la premsaArxiu Pep Sancho509 Kb
1968Participació de l'Amistat al Festival de Bandes Música de València. 1968El document és la nota de premsa, el fullet del certàmen i altra informació sobre la banda, que es féu amb motiu de la participació de la Banda l'Amistat al Festival de Bandes de Música de València per la fira de juliol. La Banda obtingué un segon premi, medalla de plataArxiu Pep Sancho612 Kb
1968Reflexions i ponència sobre Càritas en Quart de Poblet. 1968EL document és una série de reflexions sobre la situació de la pobressa a Quart de Poblet i el paper de Càrites davant d'eixes situacions. Es tracta d'un recull de manoscrits i retalls de diari que presenten diverses situacions de maginalitatArxiu Pep Sancho1.49 Mb
1968Diari Ritmo - Año XXXVIII Número 386 - 1968 septiembre 01-09-1968 p.13 XV edició del Certamen Internacional de Bandas de MúsicaTres agrupaciones actuaron dentro de la Sección segunda, clasificación reservada para las bandas de cuarenta plazas. Fueron éstas la Agrupación Musical del Hogar del Camarada, de Chirivella, que dirige el maestro Jesús Campos Navarro; la Agrupación Musical «La Amistad», de Cuart de Poblet, de la que es titular el maestro Esteban Esteve Jorge...prensahistorica.mcu.es832 Kb
1969Programa Primer Festival de Bandas de Música. Clavarios de San Onofre. Cuart de Poblet 1969Al primer Festival de Bandes de Música que es realitzà a Quart de Poblet, aprofitant la festa patronal de Sant Onofre a setembre, hi actuaren les bandes de Riba-roja, Casinos, Unión Musical de Lliria, Torrent, Sedavi i L'Amistat de Quart. Baix el patrocini de l'Aula de Cultura de la Caja de Ahorros de València, l'acte fou l'inici d'una tradició que es conserva fins a hui en dia. Arxiu Pep Sancho995 Kb
1969Diario Levante 18-2-1969 y 18-3-1969 Fraga Iribarne Presidente de Honor de la Agrupación Musical La Amistad de Quart de PobletA principi de 1969 la Agrupació Musical La Amistat de Quart de Poblet va nomenar al aleshores ministre d'Informació, Manuel Fraga Iribarne, president d'honor de l'agrupació. Els retalls de diari corresponen a la visita que va realitzar el ministre a València y a Quart de Poblet, on va rebre ell la distinció de president d'honor i el aleshores director general de cultura, Carlos Robles Piquer, la de soci d'honor. El segon retall correspon a la visita que feu la banda de música a TVE per gravar un concert, en la qual el ministre impossà a la banda el llaç al Mérito Turístico.Diari Levante. Manuel Carbonell Alabau. Arxiu Pep Sancho1.39 Mb
1969Visita Pastoral Arxiprestat Beato Juan de à€vila 1969A Abril de 1969 es feren les Visites Pastorals a les parròquies de l'Arxiprestat Beato Juan de à€vila, aixó és, la supervisió des de l'arxidiòcesi de la activitat a les parròquies dels pobles de Manises, Quart i el Barri de Porta-Crist. A Quart, per a preparar la visita es feu una enquesta on es preguntava als fidels respecte la situació religiosa i social al poble. El document conté el ritual de la liturgia amb el bisbe, el qüestionari que es facilità als fidels i les respostes que es donaren i el resum dels problemes que més afectaven al poble.Arxiu Pep Sancho3.87 Mb
1969Fullet de presentació del primer concert de l'agrupació L'Amistat de l'any. 20 març de 1969Es tracta de un fullet que anuncia el primer concert del curs de l'agrupació musical L'Amistad al curs 1969Arxiu Pep Sancho1.28 Mb
1969Nuestra Revista. Revista de la HOAC (Hermandades de Acción Catòlica). Diciembre 1969 Es tracta de la revista que feien els membres de l'HOAC, moviment centrat en les escoles profesionals de S. José en València. Té especial importància les resenyes que es fan de la figura de Pepe Botet, jove quartà, professor en les escoles professionals i figura destacada del moviment juvenil obrer catòlic, que havia mort fa poc en accident de trànsitArxiu Pep Sancho3.9 Mb
1969Resposta de Rincon de Arellano a un recomanació del Baró de Càrcer 1969Es tracta d'una xicoteta nota, on Rincón d'Arellano, aleshores alcalde de València, comunica al Baró de Càrcer, que una recomanada, veïna de Quart de Poblet d'una família de tradició carlista, no ha pogut superar les proves per a ingrés com a conserge a l'Ajuntament de ValènciaArxiu Pep Sancho1.87 Mb
1969Diari Las Provincias. Fraga impone el lazo del Mérito Turístico a la Banda La Amistad. Quart de Poblet.1969Dins de les estretes relacions de l'aleshores Ministre d'Informació i Turisme Manuel Fraga Iribarne, amb les autoritats del nostre poble, s'emmarca este acte on la Banda de Música l'Amistat anà a Madrid a grabar tres peces de música. Al finalitzar, s'acostà a ls estudis de TVE el Ministre per imposar en la bandera el llaç de reconeixement del Mérit Turístic. Arxiu Pep Sancho993 Kb
1969Diari Levante. El escándalo Matesa, 30 años ya. Rafael Brines. 11 enero 1999L'article tracta de fer entendre les repercusions de l'affaire Matesa dins del seu context polític, a les postrimeries del Régim en un marc d'enfrontament entre les distintes famílies i grups de poder.Arxiu Pep Sancho1.48 Mb
1969Curso de renovación conciliar. Listado de asistentes. Manises. Marzo 1969Es tracta d'un listat de membres de Quart de Poblet i de Manises assistents al curs de roenovació conciliar que es va realitzar a Manises del 23 al 30 de març de 1969 Arxiu Pep Sancho361 Kb
1969Diari Mundo Obrero Órgano del Comité Central del Partido Comunista de España- Año XXXIX Número 5 07-03-1969 p.3 Manifestacions contra l'estat d'excepcióValencia Manifestación de jóvenes contra el estado de excepción Otra manifestación, el 22 de febrero, en Valencia. Jóvenes obreros y estudiantes desfi. laron por el centro de la Avenida del Oeste a los gritos de «Dictadura, no; democracia, sí», «Libertad para los presos políticos», «Libertad, Libertad», marcando el ritmo a palmadas. «No al estado de excepción» decían tres grandes pancartas que desplegaron los jóvenes. La circulación quedó interrum. pida. (...) El día 12, los estudiantes distribuyeron miles de hojas por diversos barrios. También en Sagunto los grupos juveniles han distribuido mucha propaganda. Acciones semejantes han tenido lugar en Cuart de Poblet, Masamagrell, Mislata, Alboraya, Foyos, Museros, Puig, Pozol, Benimamet, etc. La gente acoge a los jóvenes con entusiasmo... prensahistorica.mcu.es2.52 Mb
1969Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXI Número 9677 21-12-1969 p.1 Inaguració del nou llit del TúriaMañana inaugurará el Ministro de Obras Públicas la variante del puerto de Contreras Así como el nuevo cauce del río Turia y otra realizaciones en Valencia (...) PUENTES Y CARRETERAS: Tres puentes de ferrocarril para las lineas de Liria-Utiel, Villanueva de Castellón y La Encina, y cinco de carretera para la carretera a Cuart de Poblet, Nacional III de Madrid a Valencia, a Torrente por Picaña, pista de Silla y El Saler...prensahistorica.mcu.es2.18 Mb
1969Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXI Número 9679 24-12-1969 p.1 Inaguració de les obres del Nou Llit del TúriaINAUGURA EL NUEVO CAUCE DEL TURIA VALENCIA, 22 (Pyresa), - Αla una y media de la tarde llegó a nuestra ciudad el Ministro de Obras Públicas, D. Federico Silva Muñoz, a quien acompañaban los directores generales de obras hidráulicas y carreteras, jefe del gabinete técnico y otras personalidades, Desde el puerto de Contreras -donde había inaugurado la variante -le acompañaban el Gobernador Civil de Valencia, D. Antonio Rueda; Presidente de la Diputación D, Bernardo de Lassala (...) En Cuart de Poblet se formó la comitiva que recorrió los doce kilómetros del nuevo cauce del río Turia, descubrió una lápida conmemorativa de esta solemne inauguración, tan importante para nuestra ciudad, prensahistorica.mcu.es2.12 Mb
1969Diari Ritmo - Año XXXIX Número 396 - 1969 septiembre 01-09-1969 p.10 Certamen de Bandes de Música de València.SECCION PRIMERA - Primer E. Banda de Educación y escanso, de Mislata; Director, Roberto Sáez. Segundo premio: Agrupación Musical La Amistad, de Cuart de Poblet; Director, Esteban Esteve. Tercer premio: Agrupación Musical Santa Cecilia, de Sedaví; Director, Arturo Montes. prensahistorica.mcu.es1.57 Mb
1969Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento- Año XXXI Número 9479 04-05-1969 p.22 Publicitat forns Jesús Roser.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es1.19 Mb
1969Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXI Número 9415 18-02-1969 p.14 Fraga Iribarne Presidente de Honor de la Agrupación Musical La Amistad de Quart de Poblet(...) Por la noche, en Quart de Poblet, el Sr. Fraga recibió el homenaje de la Agrupación musical "La Amistad", que le ha nombrado Presidente de Honor y le ha ofrecido un breve concierto...prensahistorica.mcu.es2.12 Mb
1969Diari Mundo Obrero Órgano del Comité Central del Partido Comunista de España- Año XXXIX Número 3 05-02-1969 p.4 Detinguts a l'estat d'exepcióPor la anulación del estado de excepción, por el fin de la represión y la amnistía Podemos marchar juntos la inmensa mayoría de los españoles. A las pocas horas de promulgarse el decreto comenzaron las razzias de la policía, las detenciones, los registros e interrogatorios, el sistema de control en la calle (...) varios sacerdofes de Bilbao (Manuel Orne, Domingo Zabalarrieta y Pedro Salabría del barrio obrero de Baracaldo); Rubial y un grupo de militantes del PSOE; varios intelectuales de Zaragoza. De Valencia nos hablar de 70 detenidos, en Mislata, Cuart de Poblet, Sagunto y Alcoy, enfre ellos varios abogados. Los detenidos y deportados son trabajadores, miembros de las C.O.. estudiantes, profesores de Universidad, abogados, escritores, periodistas, sacerdotes, hombres de muy distintas tendencias, pues en todo ve un peligro este régimen podrido. Entre otros, en la noche del 30 al 31 de enero y en la siguiente fueron detenidos en Madrid, y luego deportados lejos de la capital, los señores Pedro Altares...prensahistorica.mcu.es2.6 Mb
1969Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXI Número 9502 31-05-1969 p.4 Concert de la Banda Nulense(...) En el intermedio pronunciarán unas palabras D. Antonio Juan, Presidente de la Agrupación Musical “La Amistado de Cuart de Poblet y D. Angel Asencio “Chiquet de Cuart”. Este concierto lo ofrece la Banda Artística Nulense como despecdida antes de partir hacia Alemania para participar en el Concurso a que hacemos referencia.prensahistorica.mcu.es1.88 Mb
1970Bodas de Diamante de la Sección Local de la Adoración Nocturna de Quart de Poblet. 13-14 junio 1970A la nit del 13 al 14 de juny de 1970 es va celebrar els 75 anys de la fundació de la secció local de l'Adoració Nocturna. Tal vegada, va ser l´últim gran acte religiós amb transcendència fora del poble que es va celebrar amb una important participació del veïnat. Es pintaren i decoraren els principals carrers amb motius religiosos i va arribar al poble una important representació de seccions de l'Adoració Nocturna de tota la provincia. El document és un recull de materials (escrits, estampetes, cantorals i ressenyes de l'aconteciment) Arxiu Pep Sancho5.94 Mb
1970Bodes de Diamant de l'Adoració Nocturna de Quart de Poblet Juny 1970Amb ocasió del 75 aniversari de la fundació de l'Adoració Nocturna en Quart de Poblet es va celebrar un acte multitudinari al poble al que van acudir seccions de tota la provincia. Tal vegada siguera l'últim acte social-religiós d'eixa importància. Es va engalanar el poble i pintat els carrers amb motius eucarístics. L'arxiu englova diversos documents al voltant de l'acte: Cartes de presentació, estampes, cançoner litúrgic i diversos articles en revistes... Arxiu Pep Sancho2.79 Mb
1970Convocatoria concurs de literatura de la secció local de l'Adoració Nocturna de Quart de Poblet. 1970Amb motiu de les Bodes de Diamant de l'Adoració Nocturna es va convocar un concurs de literatura "Eucaristia y Sociedad actual" Els treballs havien de presentar-se al "Club de la Juventut" del carrer Gerardo Paadin. Crida l'atenció la quantia dels quatre premis: 5000, 3000 i dos de 1000 pessetes Arxiu Pep Sancho1.46 Mb
1970Carta a los feligreses parroquia de Santa Cecília 1970El document és una carta oberta del rector Benjamin Peinado i del diaque Jose Luís Barrera on reflexionen sobre el fenòmen de la migració.Arxiu Pep Sancho358 Kb
1970Recull de pàgines sobre la Banda de Música l'Amistat. Quart de Poblet. 1970El document és un recull de pàgines variades, segurament dels fullets dels festivals de bandes de música, que arreplega informació sobre la banda l'Amistat desde 1970 a 1977Arxiu Pep Sancho1.36 Mb
1970Al pueblo de Cuart de Poblet. Octaveta de suport a la Banda l'Amistat. 1970Arranc de la participació de la Banda de Música de l'Amistat a Certament de Valèwncia, l'Alcalde de Quart, Francisco Ferrandis, va fer difondre una ostaveta on demanava el suport del poble cap a l'acte i la banda de música.Arxiu Pep Sancho947 Kb
1970Recensió de textos anarquistes. Ricardo Mella i Rudolf Rocker. Quart de Poblet 1970A finals dels anys 60, un grup de jovens al voltant del rector Salvador Franch Benavent inicien la "Libreria Popular", especialitzada en llibres de reflexió social i altres materials difícils de trobar al context polític de l'època. Entre eixos material circulen recensions de textos de tipus polític marxistes i anarquistes. EL documment és una série de fulls mecanografiats sobre textos de Riacardo Mella (La bancarrota de las creencias, EL anarquismo naciente, Cuestiones de enseñanza, EL cerebro y el brazo, Paz inaceptable) i un text de Rudolf Rocker (Anarcosindicalismo: teoria y práctica)Arxiu Pep Sancho3.78 Mb
1970Ciclo de Conferencias Culturales.Teatro Hogar del Productor. Quart de Poblet 1970EL document és una octaveta on es publicita un "Ciclo de Conferencias Culturales", al teatre del Casino. No s'explica qui organitza els events a càrrec d'un únic conferenciant, Mns Alfonso Robledo Mejía, Caputxí. Les quatre conferencies tenen noms tan rotunds com: "La sociedad frente a Dios", "El cristiano y la moral", "La juventud y sus valores" y "Dios.Punto i arranque de toda actividad".Arxiu Pep Sancho945 Kb
1970Salvador Franch Benavent. Resum homilia del 2 abril 1970. Quart de Poblet 1970El document és un full de llibreta escrita a màquina on s'arreplega els punt més importants de l'homilia de Salvador Franch del 2 abril de 1970. Cal destacar que este rector patia de nombroses denúncies davant l'arzobispat per "comunista". Al sermó s'insisteix en la necessitat de no ser xivato.Arxiu Pep Sancho1.38 Mb
1970Oració-piràmide a la Verge del Carme. 1970Dins de les mostres de "religiositat popular" tenim estes oraccions-piràmide, on es demana que s'envien 29 (!!!) còpies de l'oració a altres tantes persones per a aconseguir bona sort. Al contrari, qui trenca la cadena li cauran al damunt les desgràcies més horripilants.Arxiu Pep Sancho1 Mb
1970Asociación Sociedad Regionalista. Fanzine sobre conferencia de Emilio Romero Gómez. 1970En el marc dels enfrontaments entre les distintes famílies del Régim, es troba este "fanzine", un full on es difon la cconferència d'Emilio Romero Gómez, periodista adscrit al sector "juancarlista", on es ffa un retrat de la situació política de l'Espanya de principis dels 70.Arxiu Pep Sancho1.61 Mb
1970Correspondència entre Salvador Franch i Pep Sancho. Quart de Poblet 1970Al principi de 1970, i després de la mort en accident del seu amic Pepe Botet, Salvador Franch, vicari de la Parroquia de Quart especialment per la zona de l'Ermita, se'n va durant una temporada a Alacant per recuperar-se d'una forta crisis nerviosa i personal. Des d'allí manté correspondència amb Pep Sancho, que li explica, entre altres coses, com veu la situació a l'Església de Quart i la seua activitat pastoralArxiu Pep Sancho4.99 Mb
1970Eleccions municipals novembre 1970. Composició de les meses de Quart de Poblet y resultats electorals.1970A novembre de 1970 es varen celebrar eleccions municipals per a regidors. Estes eleccions varen ser completament controlades pel Régim, per la qual cosa calia asegurar la composició de les meses electorals, per evitar "sorpreses".Arxiu Pep Sancho1.26 Mb
1970Revista Montejurra. El Proceso de Burgos. Desembre 1970El Proceso de Burgos de desembre de 1970 fou un juí militar sumaríssim contra 16 membres d'ETA que es va convertir en una resposta interna i internacional contra el Régim. El document, de la Revista carlista Montejurra, analitza el juí i les seues repercusions, centrant-se en la resposta de la jerarquia vasca i vaticana a la seua celebracióArxiu Pep Sancho561 Kb
1970Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXII Número 9818 (05-06-1970) p.8 Calendari de carreres al mes de JunyAFICIONADOS DE 1ª Y 2ª Dia 7, Cuart de Poblet, 9,30 horas, 100 Kms. 10.000 pesetas en premios ; carretera.prensahistorica.mcu.es1.92 Mb
1970Diari Hoja Oficial del lunes editada por la Asociación de la Prensa- Epoca Tercera Número 1615 09-03-1970 p.15 Fira Internacional del CalcerAsí como García Sánchez, almacenista, que comenzó siendo visitante y este año, por primera vez, ha montado "stand" para exhibir la piel de cerdo que importa de Japón...prensahistorica.mcu.es2.4 Mb
1970Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXII Número 9817 04-06-1970 p.8 Trofeu Federació de Columbicultura2.- "Alvaret" de D. Isidro Perales, de Cuart de Poblet (Valencia).prensahistorica.mcu.es1.94 Mb
1970Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXII Número 9723 13-02-1970 p.3 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es1.91 Mb
1970Diari Ritmo - Año XL Número 405 - 1970 septiembre 01-09-1970 p.5 Certamen internacional de Bandes de Música.Sección primera.- Primer premio, Agrupación Musical La Amistad, de Cuart de Poblet...prensahistorica.mcu.es1.23 Mb
1970Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXII N. 9900 09-09-1970 p.2 Accident de trànsitTRIPLE COLISION En la carretera nacional 340 (Cádiz-Barcelona) término municipal de Villarreal, el camión mtrícula V-239.580, conducido por Emiliano, Hinaréjos Saiz, de 25 años vecino de Cuart de Poblet (Valencia) chocó con la furgoneta... prensahistorica.mcu.es2.33 Mb
1970Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento Año XXXII N. 9722 12-02-1970 p.5 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es1.88 Mb
1971Llibre de les Festes Majors de Quart de Poblet 1971El llibre s'inicia amb les habituals fotos d'adhesió: Franco, el Príncep, l'Arquebisbe, el Governador Civil i el Cap de la Diputació. Hi han molts articles relacionats tant amb el passat del nostre poble: La Carta Pobla, anàlisi dels cognoms més populars, la biografia del poeta José MªJorge Coll, la guerra de la Successió... i articles de la realitat més actual: el nou ambulatori, la banda de música o articles dels rectors de les parròquies. Cal destacar un article on J. Giner defèn la correcta ortografia de Quart (amb Q, no amb C), i de fet, el llibre ja la presenta a la portada amb la grafia correcta. Menció a banda mereix la presentació de les fotografies de tots els clavaris i clavariesses o l'abundant publicitat que arreplega tot el teixit comercial i industrial del poble d'aleshores.Editat per l'Ajuntament de Quart de Poblet. Arxiu de Pep Sancho5.67 Mb
1971Erecció de noves parròquies a Quart de Poblet. 13 juliol 1971Amb l'augment de població de Quart de Poblet de la década dels seixanta, es feu necessari la constitució de dos noves parròquies al terme, en les zones de major creixement urbà. Es va constituir la parròquia de Santa Cecília a la zona est i la parròquia de la Mare Santíssima de la Llum (l'Ermita) a l'oest del poble. A les dos zones habitaven població emigrant d'altres punts d'Espanya, població que, per altra part, era majoritària al cens municipal. El document conté una nota manuscrita que transcriu el nomenament dels rectors de les dos parròquies (Salvador Franch i Benjamín Peinado), el full parroquial de la parròquai de la Immaculada Concepció s'explica els límits de les noves parròquies i una Carta a los Feligreses del nou rector de Santa Cecília explicant la seua missió.Arxiu Pep Sancho3.28 Mb
1971Fotocòpies documents fundacionals de l'Associació d'Amics de les Arts Plàstiques de Quart de Poblet. 25 de setembre de 1971En 1971 es va crear a Quart de Poblet, l'Associació d'Amics de les Arts Plàstiques, de la qual fou president Juan Bondia García. L'associació pretenia arreplegar les inquietuds dels artistes plàstics d'un poble on la influència de la industria taulellera i ceràmica generava un gran interès pel món de la pintura i l'escultura. El document conté les dos primeres actes fundacionals i l'escrit dirigit al Govenador Civil demanant l'aprovacio dels estatuts. Arxiu Pep Sancho1.44 Mb
1971Carta a los Feligreses de la Parróquia de Santa Cecília de Quart de Poblet. Navidad 1971Es tracta d'un full informatiu de la parròquia amb una reflexió sobre el sentit del Nadal i, a l'anvers, la convocatòria del Ii concurs de Belens del Moviment JuniorArxiu Pep Sancho1.02 Mb
1971Documents sobre la creació de noves parròquies a Quart de Poblet. Juliol 1971Des de finals dels anys 60, l'augment de la població a Quart de Poblet va recomanar la redistribució de la parròquia única del poble, Puríssima Concepció, en tres parròquies per tal d'apropar l'acció pastoral a la nova realitat demogràfica. L'arxiu presenta tres documents: L'aleluia de la parròquia principal, on es presenta la constitució de les noves parròquies, una nota manoscrita del Booletí de l'Arquebisbat i una Carta a los Feligreses del rector de la nova parròquia de Santa Cecília, Benjamin Peinado.Arxiu Pep Sancho845 Kb
1971Documents fundacionals de l'Associació d'Amics de les Arts Plàstiques de Quart de Poblet. Setembre 1971AL 1971 es constitueix l'Associcació d'Amics de les Arts Plàstiques, centrats en la difusió de la pintura, escultura i d'altres disciplines com la fotografia mitjançant expossicions i cursos de formació. El document presenta les actes de constitució i elecció de la primera directiva, la presentació dels estatuts a l'Ajuntament i una nota manoscrita sobre la IV expossició de l'Associació feta a l'any 1974Arxiu Pep Sancho1.05 Mb
1971Fallecimiento del pàrroco, D. Víctor Cervera. Quart de Poblet. 1971El 27 de novembre de 1971, als 69 anys moria a Quart el que havia sigut el rector del poble des de 1942, Victor Cervera. Li substituiria, després d'haver fet la divisió parroquial del poble, D. Juan Verdú.Arxiu Pep Sancho745 Kb
1971Diari. Mundo Obrero Órgano del Comité Central del Partido Comunista de España- Año XLI Número 10 Maig 1971: Boicot al transport en Valencia.Las mujeres fueron muy activas, especialmente en el popularisimo barrio obrero del Cristo, donde se concentraron más de 200 que impedían subir a los coches a algunos despistados.hemerotecadigital.bne.es2.67 Mb
1972Convocatoria III Juegos Florales Cuart de Poblet. Septiembre1972A les festes de setembre de 1972 i organitzats pels Clavaris de Sant Onofre i del Crist dels Afligits (que aleshores formaven una sola Clavaria), s'organitzaren Jocs Forals (concurs literaris amb un tema determinat) on s'establiren 17 premis patrocinats per diverses empreses locals. Destacava les 10.000 pessetes d'aleshores, al premi convocat per la Caja de Ahorros amb el tema: "La família como base de la educación de los hijos" Arxiu Pep Sancho521 Kb
1972Full presentació I Recital Folk, Juny 1972Al 1972, el joves del Cine-Club "Santa Cecília" organitzaren, a la pista esportiva del Centre Paroquial el I Festival Folk, amb participació de diversos grups del País i de fora. Per a convidar a l'acte es feu este full de presentació que pot donar idea de com bufaven el vents per al joves quartans dels anys setantaArxiu Pep Sancho1.44 Mb
1972Diario Levante 18-8-1972 Mejoras urbanas en barrio de Cristo y de PortaAl 9 d'Agost de 1972, s'inaugurà l'enllumenat públic al Barrio de Cristo y Porta. L'obra la sufragaren entre la Diputació de València i els ajuntaments de Quart i Aldaia. L'article fa un repàs dels equipaments públics del BarriDiari Levante. Manuel Carbonell Alabau. Arxiu Pep Sancho799 Kb
1972Apertura de la V Tombola Parroquial 1972Al 1972, la comissió d'obres de la Parròquia de l'Immaculada Concepció obrigué la Tómbola Parroquial per a aconseguir fons per a les obres. El document és un saluda a Vicente Sancho Sanmartin, director de la Caja de Ahorros, convidant-lo a l'inaguracióArxiu Pep Sancho1 Mb
1972Presentació campament Junior al Reatillo. 1972Al principi de la décadaa dels 70, a Quart de Poblet només hi havien dos grups que treballaren amb jòvens a l'àmbit del temps lliure: Per una banda la OJE, vinculat al Moviment i la Falange i per altra el grup Junior al voltant de l'Església. Encara que eren minoritaris, en relació al fort augment demogràfic que havia patit el poble, representaven l'única mostra d'associacionisme al panorama juvenil del poble.Arxiu Pep Sancho857 Kb
1972IV Exposición-Concurso Local de Pintura al à“leo y Cerámica. Quart de Poblet. Setembre 1972Patrocinat per l'Ajuntament i Organitzat per l'Associació d'Amigos de las Artes Plàticas es va realitzar amb motiu de les festes de setembre una exposició que mostrava 61 obres de pintura i ceràmica.Arxiu Pep Sancho514 Kb
1972Programa del Concierto de la Agrupación La Amistat y la Orquesta de Cámara de la Asociación Musical de Salzburgo. Septiembre 1972Dins els actes de les festes de setembre de 1972 es va organitzar un concert conjunt entre la Banda de l'Amistat i una Orquestra de cambra de Salzburg que estava de gira organitzada per la Federació de Bandes de València.Arxiu Pep Sancho390 Kb
1972Diario Levante 2-9-1972. Fiestas patronales de Quart de Poblet.Per festes de setembre de 1972, el diari Levante va publicar un article sobre els resultats del Jocs Forals i una entrevista amb l'alcalde Francisco HuesoDiari Levante. Arxiu Pep Sancho1.64 Mb
1972Barrio del Cristo, informe sociológico. Full de l'HOAC. Desembre 1972El document és un full mecanoscrit on es va describint la situació del Barri del Crist en una diversitats d'aspectes sociológics (urbanistic, vivenda, educació, servicis...)Arxiu Pep Sancho396 Kb
1972Diario Levante. Importantes mejoras en los barrios Cristo y Porta. Agosto 1972És un article que parla, arranc de la inaguració de l'enllumenat públic, de les millores que han anat fent-se des de la creació del barri...Arxiu Pep Sancho995 Kb
1972Amador Griñó. Crónica festivitat de Tots Sants. Quart de Poblet 1972Al ser anomenat Cronista Oficial de Quart de Poblet, Amador Griño va escriure unes cròniques mensuals on apareixien els events més importants del poble al llarg del mes. Esta crònica parla de la festivitat de Tots Sants al poble i el costum de visitar el cementeri.Arxiu Pep Sancho2.22 Mb
1972Saludes d'invitació a la inaguració dels locals parroquials i crònica. Desembre 1972La vespra de la nit de Nadal de 1972 s'inaguraren els locals parroquials de la Parròquia Purisima Concepción. EL document que es mostra són els saluda del pàrroco i del president de la junta rectora. A més, tenim la crònica realitzada per Amador Griño al voltant de l'acte.Arxiu Pep Sancho425 Kb
1972Convocatòria de la reunió de la Junta Parroquial de Obras.Quart de Poblet. Juliol 1972El document és la convocatòria de la reunió de la Junta Parroquial de Obras de la parroquia de Quart de Poblet, el 3 de juliol de 1972 i un manuscrit que reflectix les tensions que es vivien al sí de la Junta Parroquial en eixos dies. Un dels convocats manifesta que no anirà més, en disconformitat per la forma d'actuació d'alguns membres...Arxiu Pep Sancho362 Kb
1972Commemoració del Dia del Dolor. Quart de Poblet 1972Al calendari del Régim Franquista, el 20 de Novembre es celebrava el "Dia del Dolor", recordant l'afussellament de José Antonio Primo de Rivera en Alacant. El document és la invitació del Cap Local del Movimiento, l'alcalde Francisco Hueso: Misa a les 19,30 i lliço política a càrrec de J. Mª. Terrádez. També s'inclou la crónica de l'acte pel corresponsal Amado Griñó.Arxiu Pep Sancho723 Kb
1972Boletin HOAC Barrio del Cristo. Diciembre 1972El document és un butlletí fet per l'Hermandad de Obreros de Acción Católica (HOAC), on té una mirada especial cap al Barrio Del Cristo. El butlletí és una bona referència sobre com es treballava en els ambients obrers de l'èpocaArxiu Pep Sancho5.81 Mb
1972Amador Griñó. Crònica del curset d'iniciació bíblica. Quart de Poblet 1972El document és la crónica delcorresponsal Amador Grinyo sobre el primer Curset d'iniciació Bíblica que es feu als locals parroquials el 3 de novembre de 1972 a càrrec del Padre Gerardo Sánchez. Amador, amb fina ironia, tanca la crónica marcant la falta de capacitat de diàlec del preparador... Arxiu Pep Sancho599 Kb
1972Movimiento Junior A.C. Curs 1972-73.Quart de Poblet 1972El document és un recull de materials del Moviment Junior al llarg del curs 1972-73. Destaca una crónica del correponsal Amador Grinyó sobre unes conferències organitzades per este moviment i un recull de vidre que es feu per sufragar el campament d'estiu..Arxiu Pep Sancho1.58 Mb
1972Amador Grinó. Todos los Santos. Quart de Poblet 1972El document és una reflexió, no sabria dir si una crònica, sobre el significat de la festa de Tots SantsArxiu Pep Sancho1.7 Mb
1972Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento- Año XXXV Número 10395 16-04-1972 p.5 Inaguració fàbrica de BayerBayer inaugura en España una nueva fábrica de productos fitosanitarios El pasado día 13 de abril se inau. guró en Cuart de Poblet la nueva fábrica de productos fitosanitarios de Bayer Hispania Comercial, Al acto de inauguración asistie. ron altas personalidades 'de Madrid, pertenecientes a la Dirección General de la Producción Agraria, Instituto Nacional de Investigación Agraria y Servicio de Extensión Agraria, así como Sindicato de Industrias Químicas y Ministerios de Industria y Comercio, principalmen te, Por parte de las autoridades lo cales se hallaban presentes el Delegado provincial de Agricultura, Jefe Nacional del Cultivo de Citri. cos, Jefaturas Agronómicas de la región, Federación de Agricultores Arroceros, Cónsul de Alemania, InstitutO de Promoción Industrial, Delegación de Industrias y otras muchas relevantes personalidades prensahistorica.mcu.es2.16 Mb
1972Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXV Número 10359 04-03-1972 p.14 Situació dels plans de desenvolupament(...);acondicionamiento del enlace de la N. III con la V-611 de acceso a aeropuerto con la V-610 a. Cuart de Pobiet y Mislata, C.N. III de Madrid a Valencia, P.K. 343 (Valencia)...prensahistorica.mcu.es2.22 Mb
1972Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXV Número 10380 29-03-1972 p.2 Accident de trànsitCHOQUE DE FURGONETA Y CΑΜΙΟΝ En el km. 44 de la carretera nacional Valencia – Barcelona, término municipal de Nules, chocaron la furgoneta matrícula V-9000-A conducida por Avelino Perosanz Rodas, vecino de Cuart de Poblet y el camión matrícula V-181261 conducido por Crescendio Nebot, Zorita, vecino de Faura. No hubo heridos, sufriendo los dos vehículos daños de importancia.prensahistorica.mcu.es2.12 Mb
1972Diari Ritmo - Año XLII Número 418 - 1972 enero 01-01-1972 p.16 I Setmana Artístic-MusicalCUART DE POBLET (Valencia). En esta vecina localidad tuvo lugar la Primera Semana Artístico Musical, con diversos actos de índole literaria y musical. En este último aspecto destaquemos la brillante actuación de la Agrupación Musical La Amistad, bajo la dirección de don Esteban Esteve Jorge, y la brillante colaboración del Orfeón Universitario de Valencia, que dirigido expertamente por Jesús Ribera Faig dio un selecto programa de canciones clásicas y populares. También actuó la coral Veus Juntes, que, dirigida por José Tornero Cuenca, cantó admira blemente una selección de espirituales negros. Asimismo colaboró nuestro Corresponsal, don Luis Martínez Richart, con su conferencia, ilustrada con diapositivas en color y fondos musicales, sobre Beethoven, ese genio, que a lo largo de 1971 ha ofrecido con notable éxito por toda la región valenciana. Queremos felicitar sinceramente a los organizadores de esta Primera Semana Artístico Musical de Cuart de Poblet por el gran esfuerzo realizado, por el éxito obtenido y para que en años venideros sigan dándonos esta positiva muestra de amor al Arte, para que tomen ejemplo otras localidades más importantes, pero que en el terreno artistico-cultural son, desgraciadamente, mucho más pequeñas que Cuart de Poblet. LUIS M. RICHART. prensahistorica.mcu.es1.71 Mb
1972Diari Ritmo - Año XLII Número 423 - 1972 agosto 01-08-1972 p.25 L'A.M. 3r. premi Certamen Bandes Música1a Sección.- Primer premio: Sociedad Juventud Musical de Faura. Director, Juan Torregrosa. Segundo premio: Sociedad Musical “La Artesana”, de Catarroja. Director, Salvador Chuliá. Tercer premio: Agrupación Musio cal “La Amistad”, de Cuart de Poblet. Director, Esteban Esteve. prensahistorica.mcu.es1.73 Mb
1972Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXV Número 10606 23-12-1972 p.15 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es1.62 Mb
1972Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXV Número 10576 18-11-1972 p.5 Entrevista al director general Banco de Valencia-¿Qué proyectos próximos tiene el Banco?. —Los más urgentes se centran en las inmediatas inauguraciones de las Sucursales que nos fueron otorgadas por el VII Plan de Expansión: en Castellón, la Agencia número 3; en Alicante, la Sucursal de Petrel; en Murcia, la de Mazarrón; y en Valencia, las urbanas 17 y 18 en a ciudad, una urbana en Puerto de Sagunto y dos oficinas más en Ollería y Cuart de Poblet. prensahistorica.mcu.es2.06 Mb
1972Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXV Número 10607 24-12-1972 p.12 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es1.62 Mb
1972Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXV Número 10437 04-06-1972) p.15 Calendari carreres ciclistes Programa de carreras a celebrar hasta el día 15 Debidamente aprobadas Federación Valenciana de Ciclismo a continuación carreras a celebrar: (...) JUVENILES A y B Día 4 Mislata (Valencia) a las 10 horas, 55 km. Circuito. Día 4 Novelda (Alicante) a las 9 horas, 60 km, Carretera. Día 11 Cuart de Poblet (Valencia) Campeonato Regional fondo en carretera a las 10,30 h. 60 km. prensahistorica.mcu.es2.31 Mb
1973Memoria anual de las actividades de la Corporación de Cuart de Poblet.1973Es tracta d'un exemplar de la memòria de l'any 1973 de la corporació. En ella consten els acords que s'han pres eixe any, la variació de la situació patrimonial i de personal i el resultat econòmic. Correspon a l'any 1973, quan estava d'alcalde Francisco Hueso, encara que està signada a 1975, que era alcalde Fernando ChinerArxiu Familia Serer Sanmartín4.3 Mb
1973El Curioso Parlante. Butlletí n.5 de l'associació coral Veus Juntes. Quart de Poblet.Desembre 1973AL 1973 començava a rodar l'associació coral Veus Juntes, vinculada a la parròquia Puríssima Concepció. L'associació feia activitats al camp coral, cinema o teatre. A l'agost de 1973 començaren a publicar un butlletí, El Curioso Parlante que presenta la seua junta directiva i les seues activitatsArxiu Pep Sancho1.71 Mb
1973 El curioso parlante. Butlletí n.1 de l'associació coral Veus Juntes. Quart de Poblet. Agost 1973Al 1973 començava a rodar l'associació coral Veus Juntes, vinculada a la parròquia Puríssima Concepció. L'associació feia activitats al camp coral, cinema o teatre. A l'agost de 1973 començaren a publicar un butlletí, El Curioso Parlante que presenta la seua junta directiva i les seues activitatsArxiu Pep Sancho1.71 By
1973Programa de l'obra de teatre 'El diario de Anna Frank" interpretada pel grup coral Veus Juntes. Quart de Poblet. Gener 1973Al gener de 1973, la secció de teatre de l'associació Veus Juntes interpretà quatre funcions de l'obra "El diario de Anna Frank". Les funcions es feren al teatre del Casino. El document és el programa que es va repartir a les funcions.Arxiu Pep Sancho254 Kb
1973Llibre. Una futura Santa. Jaume Sanmartin Fita. M. Asunción Soler.1973Al 1973, 14 anys després de la mort de la Mare Asunción Soler Gimeno, fundadora de les Carmelites del Sagrat Cor, va prenent l'idea de fer una biografia de la seua vida per tal d'avançar una posible causa de canonització. El fruit és este llibre, escrit pel cronista local Jaume Sanmartin Fita i patrocinat per l'ajuntament del poble.Arxiu Pep Sancho4.91 Mb
1973Hoja Parroquial con noticia de la muerte de Salvador Franch. Quart de Poblet. Diciembre 1973Després de la mort en accident de Salvador Franch, rector de la parroquia Madre Santísima de la Luz (l'Ermita), el full parroquial de la parroquia "principal" de Quart anuncia la misa de sufragi concelebrada per "todos los sacerdotes del arciprestazgo". A la banda de darrere es fa un obituari resum de la vida del sacerdot.Arxiu Pep Sancho338 Kb
1973Amador Griñó. Crónica de enero de 1973. Quart de Poblet 1973Al ser anomenat Cronista Oficial de Quart de Poblet, Amador Griño va escriure unes cròniques mensuals on apareixien els events més importants del poble al llarg del mes. Esta crònica de gener de 1973 s'inicia amb un article sobre la recaptació de fons en Quart pel Terratremol de Managua i un altre article on parla d'una excursió a la neu del Moviment Junior i de les divisions entre la feligresia catòlica.Arxiu Pep Sancho627 Kb
1973 Amador Griñó. Crónica de febrero de 1973. Quart de Poblet 1973Al ser anomenat Cronista Oficial de Quart de Poblet, Amador Griño va escriure unes cròniques mensuals on apareixien els events més importants del poble al llarg del mes. Esta crònica de febrer parla de les presentacions falleres i de la pressa de posesió en la seua parròquia de Marchalenes del rector quartà Onofre Andrés Cuenca.Arxiu Pep Sancho326 Kb
1973Amador Griñó. Crónica de Junio de 1973. Quart de Poblet 1973poblet 1973 Al ser anomenat Cronista Oficial de Quart de Poblet, Amador Griño va escriure unes cròniques mensuals on apareixien els events més importants del poble al llarg del mes. Esta crònica de juny de 1973 fa referència a moltes activitats: el curset de formació de les Dones d'A.C., el cicle "Cine y Violencia" de Veus Juntes, la junta general ordinaria de l'Amistad...Arxiu Pep Sancho789 Kb
1973Convocatòria de Junta General del Circulo Cultural Balmes de Valencia.1973Los Circulos Culturales Jaime Balmes eren, dins el marc polític del Régim, grups de pressió monàrquica que defenien la restauració borbònica en la persona de D. Juan. Es definien pel seu caire "antifalangista" i estaven repartits per tot el Estat.Arxiu Pep Sancho1.68 Mb
1973Carta a los feligreses. Parroquia Santa Cecília.Quart de Poblet 1972El document és un full parroquial on anuncia l'inici de la formació en la primera comunió. El rector, Benjamin Peinado, ofereix la seua casa a tots els nouvinguts al barri..Arxiu Pep Sancho1.85 Mb
1973Full informatiu Campament Junior en Albarracín. Quart de Poblet. Agost 1973Al 1973, l'incipient Moviment Junior de les parròquies de Quart de Poblet, comença a realitzar campaments d'estiu i altres activitats de temps lliure.Arxiu Pep Sancho284 Kb
1973Full Parroquial Parròquia Purísima Concepción. 8 i 15 abril 1973Es tracta de dos "Aleluies" o fulls parroquials de la Parròquia Purísima Concepción, referits a abril de 1973, al voltant de les festes de Pàsqua. A la plana darrera, hi han anotacions a mà sobre alguns dels actes programats.Arxiu Pep Sancho756 Kb
1973Full parroquial de Manises. Maig 1973Es tracta de l'Aleluia o Full Parroquia de l'església de Sant Joan Baptista de Manises. hi ha un article que parla sobre el paper de l'Adoració Nocturna FemeninaArxiu Pep Sancho463 Kb
1973Amador Griñó, cuento de constumbres valencianas: Mientras sueña la blanca Aurora. 1973El text és un conte d'Amador Grinyó, escrit en 1973. El tema central és un vel·latori valencià.Arxiu Pep Sancho855 Kb
1973II Semana artistica musical en honor a Santa Cecília. Banda la Amistad. Quart de Poblet. Mayo 1973El document és el programa de la II Semana Artistica musical en honor a Santa Cecília celebrada per la Banda l'Amistad de Quart de Poblet, del 12 al 20 de maig de 1973. Entre els actes estan la proclamació de les Muses, concerts, mascletades, mises...Arxiu Pep Sancho317 Kb
1973Tarjeta esquela Onofre Navarro Hueso.Quart de Poblet. 1973Record de la mort d'Onofre Navarro Hueso que va morir el 10 de juliol de 1973Arxiu Pep Sancho220 Kb
1973Hoja donativos nuevo templo.Enero 1973Al principi de 1973 ja estava en marxa la construcció del temple per a la nova parròquia de Santa Cecília en Quart de Poblet. El document és el full de donatius destinats a la financiació de l'obra.Arxiu Pep Sancho1.74 Mb
1973Diari Hoja del lunes, órgano de la Asociación de la Prensa de Burgos Año XXIV Número 1099 - 1973 abril 2 (02-04-1973) p.12 Accident de trànsitTRAGICA COLISIÓN Villamarchante (Valencia). Cifra Juan Cervera Gamiz, vecino de esta localidad, resulto muerto en el acto al entrar en colisión la motocicleta que conducía con el turismo que giaba Salvador jara Carvajal, en la carretera local Cuart de Poblet- Domeñoprensahistorica.mcu.es4.81 Mb
1973Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento' - Año XXXVI Número 10783 (21-07-1973) p.12 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.RETROEXCAVADORAS DE OCASION OFERTA ESPECIAL DEFERENTES MARCAS Y MODELOS EN PERFECTO ESTADO Y CON LA "GARANTIA" de Finanzauto Y SERVICIOS S.A. Ventas y Exposición en Ctra. de Madrid Km. 345 CUART DE POBLET (Valencia). Telf, 791900, prensahistorica.mcu.es1.8 Mb
1973Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVI Número 10784 (22-07-1973) p.4 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.RETROEXCAVADORAS DE OCASION OFERTA ESPECIAL DEFERENTES MARCAS Y MODELOS EN PERFECTO ESTADO Y CON LA "GARANTIA" de Finanzauto Y SERVICIOS S.A. Ventas y Exposición en Ctra. de Madrid Km. 345 CUART DE POBLET (Valencia). Telf, 791900,prensahistorica.mcu.es2.06 Mb
1973Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVI Número 10785 24-07-1973 p.12 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.RETROEXCAVADORAS DE OCASION OFERTA ESPECIAL DEFERENTES MARCAS Y MODELOS EN PERFECTO ESTADO Y CON LA "GARANTIA" de Finanzauto Y SERVICIOS S.A. Ventas y Exposición en Ctra. de Madrid Km. 345 CUART DE POBLET (Valencia). Telf, 791900,prensahistorica.mcu.es2.2 Mb
1973Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVI Número 10786 25-07-1973 p.12 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A. RETROEXCAVADORAS DE OCASION OFERTA ESPECIAL DEFERENTES MARCAS Y MODELOS EN PERFECTO ESTADO Y CON LA "GARANTIA" de Finanzauto Y SERVICIOS S.A. Ventas y Exposición en Ctra. de Madrid Km. 345 CUART DE POBLET (Valencia). Telf, 791900prensahistorica.mcu.es2.01 Mb
1974Memoria anual de las actividades de la Corporación de Cuart de Poblet.1974Es tracta d'un exemplar de la memòria de l'any 1974 de la corporació municipal. En ella consten els acords que s'han pres eixe any, la variació de la situació patrimonial i de personal i el resultat econòmic. Correspon a l'any 1974, i presenta el canvi de l'ajuntament, quan va cesar Francisco Hueso i la nova alcaldia de Fernando ChinerArxiu Familia Serer Sanmartín5.18 Mb
1974Salvador Franch Benavent. Notes sobre l'origen del PSOE al sud del País Valencià. Universitat de València. 1974Un any després de la mort en accident del rector de la parroquia Madre Santísima de la Luz (l'Ermita), Salvador Franch Benavent, va aparèixer esta separata d'un article seu per al Primer Congreso de Historia del Pais valenciano organitzat per la Universitat de ValènciaArxiu Pep Sancho887 Kb
1974Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVII Número 11138 31-08-1974 p.7 Carreres ciclistes.Calendario de carreras, entre el 1 y el 10 de septiembre, debidamente aprobadasor la Federación Valenciana (...) AFICIONADOS 1ª Y 2ª Día 1, a las 9'30 horas, en Cuart de Poblet, 105 kms. 22.300 pesetas en premios, organizador: C. C. Cuart de Poblet...prensahistorica.mcu.es1.91 Mb
1974Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVII Número 11184 25-10-1974 p.7 Canvi en la numeració telefónicaSiete cifras en los teléfonos de Valencia MADRID, 24. (Pyresa)-A partir de las 12 de la noche del 25 de octubre los teléfonos de Valencia pasarán a ser de siete cifras., Así, pues, desde la madrugada del día 26, los abonados, de Valencia (capital), Alboraya, Benetuser, Benimamet, Burjasot, Paiporta y Tabernes Blanques, antepondrán un “3” a su número de teléfono actual. De igual forma, los abonados de Catarroja, Cuart de Poblet, Poyos, Manises, Paterna, Picaña, y Torrente, a su actual número de teléfono antepondrán un “1”. Las demás localidades de la...prensahistorica.mcu.es2.06 Mb
1974Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVII Número 10962 09-02-1974 p.10 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es1.72 Mb
1974Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento- Año XXXVII Número 11040 08-05-1974 p. 3 Expossició del pintor Antonio TomásNotas de Arte ESTA TARDE INAUGURARA ANTONIO TOMAS UNA EXPOSICION DE GRABAD0S Y PINTURAS EN EL AULA ADSUARA DE LA CAJA DE AHORROS A las seis de la tarde inaugurará el artista Antonio Tomas una exposición de 35 grabados y 30 óleos en el Aula Adsuara de la Caja de Ahorros. Antonio Tomás nació en Cuart de Poblet y estudió Dibujo, Pintura y Grabado en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos en valencia, Es Catedrático de dibujo y tene varios premios y galardones. Ha celebrado con singular éxito varias exposiciones individuales. prensahistorica.mcu.es1.6 Mb
1974Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVII Número 11066 07-06-1974 p.10 Carreres ciclistesJUVENILES A Y B Día 8.-Elche, a las 17 h. 60 Km. 6.000 ptas, U.C.Ilicitana. Día 9-Cuart de Poblet, a las 930 h. 60 km. 17.000 ptas, P.C.Cuart de Poblet... prensahistorica.mcu.es1.77 Mb
1974Boletín Comisiones Obreras de la madera - 01-07-1974 p.14 Conflicte laboralVILARRASA (Cuart de Poblet) Madera. La encargada del cronometraje es sancionada por la empresa por negarse a aceptar los tiempos que quiere imponer la dirección. Ante esta sanciòn las compañeras paran. prensahistorica.mcu.es1.11 Mb
1974Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVII Número 10952 29-01-1974 p.14 Oferta treball Astilleros EspañolesRetall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es2.02 Mb
1974Diario Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento- Año XXXVII Número 11090 05-07-1974 p.8 Concurs Colombicultura en Nules(...) el presente consiste en un precioso marco de madera en cuyo fondo de tela con la bandera nacional aparece sobre un mosaico de cerámica, motivos alusivos a la Colombicultura sacados de la revista «Palomos Deportivos» y que con gran ilusión y no menor arte han realizado los aficionados y artistas locales Hermanos Gozalbo y el Sr. San Martín de Cuart de Poblet... prensahistorica.mcu.es1.94 Mb
1975Memòria Municipal any 1975. Ajuntament de Quart de PobletEs tracta d'un exemplar de la memòria de l'any 1975 de l'activitat de la corporació en 1975. En ella consten els acords que s'han pres eixe any, la variació de la situació patrimonial i de personal i el resultat econòmic. Correspon a l'any 1975, quan estava d'alcalde Fernando Chiner. Mereix especial atenció l'informe respecte al deute que va aparèixer arran la defunció del recaptador d'aleshores.Arxiu Pep Sancho9.46 Mb
1975Revista promocional. Quart de Poblet industrial. 1975El govern municipal de Fernando Chiner, amb intenció de promocionar el vessant industrial de Quart de Poblet, va publicar una revista en varies llengues que destacaven els avantatges en aspectes històrics, geogràfics i econòmics del nostre pobleArxiu Pep Sancho4.49 Mb
1975Diari Mediterráneo - Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVIII Número 11244 03-10-1975 p.11 Notícies de futbolEl Torreblanca derrotó al Cuart de Poblet en Primera Regionalprensahistorica.mcu.es1.85 Mb
1975Diari Hoja oficial de la provincia de Barcelona- Año XLV Número 1914 - 1975 noviembre 3 03-11-1975 p.22 Publicitat Torras Hostench S.A.La Compañía ATEVAL, S.A., fue constituida en febrero de 1970, tiene un capital social de 163.000.000 de pesetas, ubicada en Cuart de Poblet, en el cinturón industrial de Va lencia, proponiéndose tener una participación inicial del 44.8% en dicho capital. o INDUSTRIAL CARTONERA, S.A. (CSA), prensahistorica.mcu.es3.47 Mb
1975Diari Mediterráneo - Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVIII Número 11457 01-06-1975 p.10 Inaguració fàbrica Cervezas El ÁguilaTuvo unas palabras el señor Comenge para el pueblo de Cuart de Poblet, por encontrase la factoría dentro de este término municipal, en las que expresó, en valenciano, su gratitud hacia la bella poblacion.prensahistorica.mcu.es1.9 Mb
1975Diari Mediterráneo - Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVIII Número 11576 09-11-1975 p.9 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es1.7 Mb
1975Diari Mediterráneo -Prensa y Radio del Movimiento Año XXXVIII Número 11577 11-11-1975 p.5 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es1.58 Mb
1975Diari Mediterráneo - Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVIII Número 11579 13-11-1975 p.7 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es1.54 Mb
1975Diari Mediterráneo - Prensa y Radio del Movimiento- Año XXXVIII Número 11581 15-11-1975p. 14 Notícies de futbolEl Onda ganó al Cuart de Poblet en partido de Primera Regionalprensahistorica.mcu.es1.91 Mb
1975Diari Mediterráneo - Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVIII Número 11591 22-11-1975 p. 9 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es1.71 Mb
1975Diari Mediterráneo - Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVIII Número 11583 18-11-1975 p.9 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es1.59 Mb
1975Diari Mediterráneo - Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXVIII Número 11598 29-11-1975 p.12 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es1.98 Mb
1975Diari Mediterráneo - Prensa y Radio del Movimiento Año XXXVIII Número 11593 23-11-1975 p.6 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es1.55 Mb
1976VII Festival de Bandas de Música. Quart de Poblet 1976El document és el llibre del VII Festival de Bandas de Música que es va celebrar a Quart de Poblet en 1976. Participaren la Banda Municipal de Valencia junt a la Banda l'Amistat de Quart de PobletArxiu Pep Sancho742 Kb
1976Cartell demanat incorporacions del grup coral Veus Juntes. Quart de Poblet.1976El cartelll és una campanya de noves incorporacions realitzada després que el grup Veus Juntes reorientara la seua activitat cap al cant coral, després de l'incorporació de Josep Lluis Valldecabres com a director en 1975Arxiu Pep Sancho4.24 Mb
1976Curs de Puericultura a Quart de Poblet 1976Organitzat per la secció femenina, va realitzar-se al centre parroquial un curs de Puericultura pràctica impartit per Juan Gil Barberà. El preu de matricula era 200 pessetes, tres hores a la setmana al llarg d'un mes.Arxiu Pep Sancho251 Kb
1976Acte presentació de la fallera major infantil. Falla Alacant de Quart de Poblet.1976El document és el programa de mà de l'acte de presentació de la fallera major infantil de la falla Alacant en 1976. La fallera major infantil fou Rosa Mari Mestre Olmos.Arxiu Pep Sancho465 Kb
1976Las Provincias.Acord municipal per erigir un monument a la memòria de Franco. Quart de Poblet. 1976El 22 de gener de 1976 , el diari Las Provincias es feia resó de l'acord municipal per erigir un monument al poble en momòria de General Franco, mort dos mesos abans.Arxiu Pep Sancho4.54 Mb
1976Recull notícies de conflictes laborals a Quart de Poblet 1976El gener de 1976 fou un moment especialment marcat pel conflictes laborals. Tambe a l'entor industrial del nostre poble.Arxiu Pep Sancho1.62 Mb
1976Manifest Unión Cultural Quart. 1976Es tracta d'un manifest que aparegué a Quart reivindicant una coordinadora de grups juvenils...Manifest Unión Cultural Quart. 19763.93 Mb
1976Programa concert Grup Coral Veus Juntes. 1976El document és el programa de mà d'un concert realitzat per l'orfeó Veus Juntes al 1976, poc despreés de la seua "refundació" amb el director Josep Lluis ValldecabresArxiu Pep Sancho180 Kb
1976Las Provincias. Inaguración del monumento a Franco, en Quart de Poblet.1976La notícia explica detalladament l'acte d'inaguració del monument a la memòria de Franco que es va inagurar l'1 de novembre de 1976.Arxiu Pep Sancho2.92 Mb
1976Las Provincias.El Barrio del Cristo tendrà su ambulatorio. 1976L'article fa referencia als esforços de la nova associació de veïns per solucionar el problemes del Barri: La manca d'ambulatori, , el mercat, claveregamen, etc...Arxiu Pep Sancho3.53 Mb
1976Las Provincias. Nombramiento Reina de las Fiestas Ana Rosa Ten Juan.1976L'article parla de l'acte oficial d'entrega del nomenament oficial com a Reina de les Festes Patronals de 1976 a Ana Rosa Ten Juan. Arxiu Pep Sancho3.13 Mb
1976Las Provincias. Celebración de cursos de formación para mujeres.1976L'article és una xicoteta referència a la clausura d'uns cursos de formació de dones a QuartArxiu Pep Sancho1.96 Mb
1976Invitación a los vecinos a participar en homenaje a Obispo Alejandro Mestre Descals. 1976Poc després de la consagració del Bisbe quartà Alejandro Mestre Descals, l'ajuntament de Quart de Poblet volgué fer-li un homentage al vindre a Quart i aprofitar per a la inaguració d'un carrer a nom del seu germà José.Arxiu Pep Sancho3.48 Mb
1976Saluda de presidente de la hermandad Santo Sepulcro 1976El saluda et convida a participar als cants de la Passió que tenen lloc en la setmana Santa per tot el pobleArxiu Pep Sancho4.36 Mb
1976Diari Levante. El ayuntameinto pide nueve unidades de EGB. Quart de Poblet.1976La ressenya parla de distintes resolucions de l'ajuntament de Quart de Poblet. Solicitar noves unitats d'EGB, fer un registre de solars buits, promoure la piscina olimpica...Arxiu Pep Sancho2.8 Mb
1976Exposicions i articles de l'Associació d'Amics d'Arts Plàstiques de Quart de Poblet 1976 Es tracta d'un recull de programes, saludas, retalls de diari i conferències protagonitzats pe l'Associació d'Amics d'Arts Plàstiques de Quart de Poblet al llarg de 1976 Arxiu Pep Sancho1.58 Mb
1976Propaganda electoral cara al referendum de 1976El document son fulls de propaganda electoral cara el referendum de reforma política que es va convocar el 15 de desembre de 1976. Molts partits d'esquerra,en eixos moments el PCE no estava legalitzat, demanaven l'abstenció, com en el cas de les Juventuts SocialistesArxiu Pep Sancho795 Kb
1976Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXIX Número 11630 08-01-1976 p.7 Conflicte laboral en Astilleros EspañolesANORMALIDAD LABORAL EN ASTILLEROS ESPAÑOLES VALENCIA, 7. (Pyresa), - Hoy se ha reunido la comisión deliberadora que estudia el nuevo convento de Astilleros Españoles, de Cuart de Poblet. No se llegó a un acuerdo entre las peticiones de la sección social y el ofrecimiento de la empresa, El presidente del convenio suspendió la reunión, acordando reunirse en la tarde del próximo viernes día nueve, según informan fuentes síndicales.. prensahistorica.mcu.es2.4 Mb
1976Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento- Año XXXIX Número 11927 21-12-1976 p.18 Notícies de futbolCuart de Poblet, 1 Benicarló, 1 El punto positivo alcanzado do por el Benicarló en Cuart de Poblet, en la mañana del domingo, aparte ser de oro para dejar libre la cuenta en ese lapso navideño, mostró otro carácter distinto al habitual en los encuentros que el Benicarló había realizado hasta el mo.mento. Y la diferencia estuvo, en que a los 28 minutos de partido, en una falta cerca del área del cuart, Navarro, acertó a meter el balón... prensahistorica.mcu.es1.92 Mb
1976Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXIX Número 11839 09-09-1976 p.11 Notícies de futbolY ahora a esperar la hora de la verdad, con la visita del Cuart de Poblet, equipo recién ascendido y con un equipo de mucha fuerza y empuje con el que se inaugurará la temporada, el día 12 en la Regional Preferénte. ERNESTO PEREZ prensahistorica.mcu.es2.14 Mb
1976Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXIX Número 11848 19-09-1976 p.10 Notícies de futbolESTA MAÑANA CUART-VILLAREAL En la mañana de hoy dará comienzo el partido correspondiente a la Regional Preferente entre el Cuart y el Villarreal. El partido se jugará en el campo de «Lapiedra» de Cuart de Poblet, dará comienzo a las 11'30 y será dirigido por el señor Fresneda Expósito. Sobre el rival de hoy del Villarreal tenemos muy pocas noficias. Sabemos que la temporada anterior obtuvo el ascenso a esta categoría por la negativa del Valencia (amateur) a hacer lo propio. En el primer partido de liga perdió en Vall de Uxó por 2 goles a cero; pero al decir de las crónicas su actuación fue bastante aceptable. Durante esta semana el preparador... prensahistorica.mcu.es1.74 Mb
1976Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXIX Número 11658 10-02-1976 p.9 Convocatoria del MOP per a l'ocupació de terrenysSalvador Vento Casteller CUART DE POBLET 1,000 Superfície) 10 (Poligon) 50(Parcel·la) Algarobos 3.ª (Cultiu)prensahistorica.mcu.es1.22 Mb
1976Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XXXIX Número 11631 09-01-1976 p.7 Conflicte laboral en Astilleros EspañolesSIGUE EL PARO EN ASTILLEROS ESPAÑOLES VALENCIA, 8 (PYRESA). -A primeras horas de la mañana de hoy se encerraron en la iglesia de Cristo Rey, de Aidaya, los productores de la empresa Astilleros Españoles que se encontraban en paro, en número aproximado a los setecientos. Durante la permanencia en la iglesia los productores cambiaron impresiones sobre la situación conflictiva de la empresa y los puntos básicos del nuevo convenio que se está negociando entre las representaciones económica y social. Existe gran diferencia entre lo que ofrece la empresa y lo que solicitan los trabajadores. La comisión deliberadora que estudia este convenio de Astilleros Españoles, de Cuart de Poblet, se reuniró mañana tarde para continuar las negociacilones sobre el mencionado convenio, Sobre las diez y media los trabajadores de Astilleros abandonaron la iglesia, trasladóndose en manifestación al Ayuntamiento, acompañados por la Policía Armada... prensahistorica.mcu.es2.34 Mb
1976Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento- Año XXXIX Número 11861 05-10-1976 p.15 Notícies de futbolREGIONAL PREFERENTE. GRUPO NORTE (...) Cuart,, 5 - Mestalla, 0prensahistorica.mcu.es2.11 Mb
1976Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento- Año XXXIX Número 11698 27-03-1976 p.11 Publicitat Finanzauto y Servicios S.A.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es2.15 Mb
1977Amics de les Arts Plàstiques. IX Exposició col·lectiva i I Concurs de Pintura Moderna. Quart de Poblet. Maig 1977El document és follet publicitari de la doble exposició que es feu a Quart de Poblet organitzada per l'Associació d'Amics de les Arts Plàstiques: La IX Exposició col·lectiva i I Concurs de Pintura Moderna. Es va inagurar el 28 de maig del 1977Arxiu Pep Sancho201 Kb
1977Manifest de la federacio local de CNT per les eleccion. Quart de Poblet Maig 1977El document és un full-manifest on la federacio local de Quart de Poblet de la CNT fa un anàlisi per la convocatòria d'eleccions de juny de 1977. Al manifest es mostra la seua disconformitat amb les eleccions "capitalistes".Arxiu Pep Sancho3.43 Mb
1977Associació de veïns de Quart de Poblet. Tancament en festiu de l'Avinguda.Maig 1977El document és una octavilla signada per l'associació de veïns de Quart de Poblet on s'explica que han aconseguit el tancament de l'Avinguda Sant Onofre en dies festius per a que siga zona peatonal.Arxiu Pep Sancho3.43 By
1977Octavilla mitin d'Alianza Popular. Abril 1977.jpgEl document és una octavilla convocant a un mitin d'Alianza Popular al Casino de Quart de Poblet el 30 d'Abril de 1977Arxiu Pep Sancho2.86 Mb
1977Informe de la Asociación deportiva y cultural de Quart de Poblet. Febrero 1977El document és un informe preparat per l'Associació esportiva de Quart on s'arreplega el moment esportiu dels clubs de Basque, Handbol i futbol, amb ressenyes de diaris inclosesArxiu Pep Sancho1.1 Mb
1977Informe sobre les classes d'adults. Quart de Poblet. Març 1977El document és un informe-informació on es parla de la situació de les classes d'educació d'adults a Quart de Poblet.Arxiu Pep Sancho2.83 Mb
1977Relació d'adresses de polítics i mitjans de comunicació de València. Abril 1977El document és una relació de les adresses dels polítics que ixqueren elegit a les eleccions de 1977. La data, 30 d'abril de 1977, no pot ser correcta Arxiu Pep Sancho4.05 Mb
1977Eleccions 1977, propaganda d'Unión de Centro Democràtico. Mayo 1977Al 28 de maig de 1977 i dins de la campanya d'eleccions de 1977, l'UCD va fer un mitin al cinema Nilo amb la participació d'Adolfo Suarez. Al document, escrit a mà, es diu que a les 11 de la nit, només hi havia 141 persones.Arxiu Pep Sancho301 Kb
1977Conflicte laboral Aceros Eléctricos del Turia S.A. Juny 1977Al febrer de 1977 l'empresa matriu de Aceros Eléctricos del Turia S.A., empresa de Quart de Poblet encarregada de fondre ferralla per fer lingots, es declara en suspensió de pagaments i tanca la fabrica. Els obrers inicien una lluita per evitar el tancament patronal i mantindre els llocs de treball. El document és una manifestació delconjunt de sindicats de l'empresa i altra de la secció d'acer de CNT- AITArxiu Pep Sancho350 Kb
1977Renuncia de l'Ajuntament al privilegi de triar Síndic de la Séquia de Quart. Agost 1977A l'agost de 1977 es va presentar una moció a l'Ajuntament de Quart de Poblet per a renunciar a l'antic privilegi que en tenia de presentar una terna a l'assemblea de regants per a triar el Síndic de la Séquia de Quart. Esta decisió es va formalitzar el 19 de decenmbre de 1978 i es va posar en pràctica per a l'elecció del 16 d'abril de 1979, segons consta en la circular del Síndic salient Onofre Vento TimonedaArxiu Pep Sancho206 Kb
1977Inaguració del nou estadi municipal de futbol. Quart de Poblet. Agost 1977Al 30 d'Agost de 1977 es feu l'inaguració del nou estadi municipal de futbol. Per a celebrar-ho es jugà un partit amb el Valencià C.F. amb el que l'U.D. Quart va perdre 2-9Arxiu Pep Sancho240 Kb
1977Llibre de Festes Patronals de Quart de Poblet. Setembre 1977Per a les festes de setembre de 1977, l'ajuntament, presidit per Fernando Chiner va preparar el Llibre de les festes. Han canviat els temps, Ja no hi han fotos del cap de l'Estat, el Governador o l'Arquebisbe de València... Arxiu Pep Sancho4.22 Mb
1977VIII Festival de Bandas de Música de Quart de Poblet. Festes patronals 1977Al setembre de 1977 es va celebrar la VIII edició del festival de Bandes de Música de Quart de Poblet amb la participació de la Banda Artistica Nulense, La Unión Musical de Torrent i la nostra Banda l'Amistat de Quart de Poblet.Arxiu Pep Sancho928 Kb
1977Cartell II Concurs de Paelles valencianes. Quart de Poblet.Setembre 1977El document és una cartell- convocatoria del II concurs de paelles que es va realitzar a Quart de Poblet, al col·legi Ramón Laporta, el dia de la Mare de Déu de la Bona Mort en les festes patronals de 1977Arxiu Pep Sancho2.5 Mb
1977Diari Las Provincias. Homenatge a un llaurador octogenari, Antonio Sanchis Espinós. Quart de Poblet. Juny 1977La notícia és la imposició de la Medalla al Mérit del Treball a Antonio Sanchis Espinós, un llaurador del poble de més de 80 anys, "que anava a l'horta tot els dies pujat a la seua bicicleta com si fóra jove".Arxiu Pep Sancho2.9 Mb
1977Resultat eleccions a Quart de Poblet.1977Es tracta d'un full escrit a mà on apareixen el resultat dels grups més importants en les eleccions de 1977 a Quart, per meses.Arxiu Pep Sancho7.33 Mb
1977Carta a los feligreses de la parròquia Santa Cecília. 1977El document és una carta que va enviar el rector de la parròquia, Benjamin Peinado, als feligresos que havien fet aportacions en 1976 explicant els comptes de l'any.Arxiu Pep Sancho3.48 Mb
1977Pancarta convocant manifestació per la mort d'Arturo Ruiz. 1977La pancarta està arreplegada al carrer on convoca una manifestació després de l'assasinat de Arturo Ruiz i la mort de Mari Luz Nàjera en la manifestació posterior. El moment en que es va fer la pancarta, els "siete dias de enero", manifesta la tensió del moment..Arxiu Pep Sancho1.96 Mb
1978Diari Las Provincias. La Cisterna A. Grinyó 1-9-1978Article a Las Provincias amb data 1-9-1978, on recorda el paper que va jugar la Cisterna a la vida de Quart de Poblet i proposa la seua conversió en museu antropològicAmador Grinyó. Diari Las Provincias. Arxiu Pep Sancho208 Kb
1978Inmigrados en el Area Metropolitana de València. El Cas de Quart de Poblet. 1978All 1978, un equip de la Facultat de Geografia i História de la Universitat de València fa un estudi sobre la situació de la immigració a QUart de Poblet. A l'estudi s'analitza la situació dels distints tipus d'immigranyts al poble i al Barri del CristArxiu Pep Sancho5.47 Mb
1980Article Llibre de festes 1980. Festa de 10 de juny de 1980. Onofre SanmartinApareguda al llibre de festes patronals de 1980, és una llarga poesia que narra la festa del 10 de juny d'eixe any, centenari de la proclamació com a patró del poble. Onofre Sanmartin, sense més dades505 Kb
1981Revista Llum i Claretat. Influencia judaica en las constumbres de nuestros pueblos. Inés Muñoz. jun-sep 1981Article que tracta d'analitzar i trobar, als costums i tradicions orals castellanes, vestigis de influència jueva. Maria Inés Muñoz. Revista Llum i Claredat. Arxiu Pep Sancho125 Kb
1981Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Epoca II Año XLIV Número 13394 08-09-1981 p.15 Notícies de futbol(...)Planteó bien el partido Alvarito, Le jugó al Cuart a la medida de lo que él hacía, basculando sus hombres e intercambiando los peones, confundiéndo al contrario en muchas fases del encuentro. Pudo, qué duda cabe, aumentar todavía más el haber de sus goles y, pese a la claridad de marcador, tuvo enfrente a un rival cuyo mayor defecto estuvo en su juventud, aunque el Benicarló en este aspecto igualmente era bisoño... prensahistorica.mcu.es1.87 Mb
1981Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XLIV Número 13201 24-01-1981 p.11 Notícies de futbolVILLARREAL-CUART El próximo domingo el Villarreal recibe en su terreno del Madrigal al Cuart, conjunto al que no le van bien los cosas...prensahistorica.mcu.es1.98 Mb
1981Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XLIV Número 13225 21-02-1981 p.4 Accident de trànsitNo hubo heridos No hubo desgraciass personales en un accidente de circulación ocurrido en el Km., 46 de la carretera general Sagunto-Burgos, en el término municipal de Viver, al chocar el camión matricula Z-1385-K conducido por Jesús Contador Morales, de 22 oños, vecino de Cuart de Poblet (Valencia) y el camión matricula M.766.480 conducido por Eloy Torón Collado, de 46 años...prensahistorica.mcu.es2.03 Mb
1981Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Epoca II Año XLIV Número 13327 21-06-1981p.9 Publicitat Hidroeléctrica Española S.A.Retall de notícies al voltant de Quart de Poblet aparegudes a la premsaprensahistorica.mcu.es1.59 Mb
1981Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Año XLIV Número 13289 08-05-1981 p.8 Notícies de futbolCuart de Poblet- No está a salvo de peligro, ni mucho menos. Ha de visitar Alicante y Puzol y ha de recibir la vista del Novelda.prensahistorica.mcu.es1.64 Mb
1981Diari Mediterráneo Prensa y Radio del Movimiento - Epoca II Año XLIV Número 13406 22-09-1981 p.19 Notícies de futbolCuart, O; Alcira, O.prensahistorica.mcu.es599 Kb
1981Diari Hoja Oficial del lunes editada por la Asociación de la Prensa- Número 2223 23-11-1981 p.35 Notícies de futbol(...) el autor del gol levantinista, Fábregat, es hijo del que fuera en tiempos presidente del Castellón, y al que se llamó «Onassis del Grao», y se da la curiosa coincidencia de que en los minutos finales salió al campo otro chaval del Cuart de Poblet, Rico Pérez, que nada tiene que ver con el actual presidente del Hércules, José Rico Pérez...prensahistorica.mcu.es2.13 Mb
1981Diari Canfali Vega Baja - Epoca II Año IX Número 1056-33 06-05-1981 p.6 Parlant de J.L. Albinyana.(...) marginarnos con respecto a los valencianos de Valencia, pero a este hombre lo hemos perdido porque desde su mismo partido lo, acorralaron y dejarón solo. Un hombre que defendió el País Valenciano y recibió de los Valencianistas injustas criticas, piedras y hasta amenazas, yo estuve en el Ayuntamiento de Cuart de Poblet cuando el pueblo valenciano le tiraba piedras, escoltandolo y defendiendo con él un País Valenciano de todos, cin ciudadanos de primera ni de segunda, por su lugar de nacimiento o su lengua...prensahistorica.mcu.es1.79 Mb
1982Fotocòpia de l'escriptura de cessió del Col·legi Sagrat Cor a l'Ajuntament de Quart de Poblet (1982)A finals dels anys 70 s'inicia la construcció del nou "Col·legi de les Monges", en aquell temps a càrrec de la congregació del Sagrado Corazón. El procés finalitzà amb un nou edifici gravat amb un deute de més de 23 milions de pessetes de l'època, la qual cosa significava un greu problema en un context d'important dèficit de places escolars al poble. La solució que es trobà fou la cessió a l'ajuntament de l'edifici i el deute, mantenint com a condició que no es perguera el caràcter confessional de l'educació al centre.Notaria Rafael Nebot Pellicer1.95 Mb
1984BIM de Quart de Poblet. Entrevista a Jesús Fernandez Cañadas. 1984Entrevista feta a Jesús Fernandez Cañadas, jutge de Pau en 1984, tot just quan anava a deixar el seu càrrec. Es comenten aspectes com el canvi d'edifici dels jutjats, la seua activitat com a jutge de Pau i trets de la seua vida especialment vinculada a Quart de Poblet.Butlleti Informació Municipal de Quart de Poblet. Arxiu Pep Sancho313 Kb
1984Marco Financiero de Quart de Poblet. Prevasa-Caja de Ahorros de Valencia. Octubre 1984El document és un complet estudi econòmic de Quart de Poblet realitzat pel PREVASA, que és una entitat d'estudis econòmics vinculada a la caixa d'estalvis. Són 45 pàgines d'anàlisi i estadístiques sobre els aspectes econòmics i financiers relacionants amb el pobleArxiu Pep Sancho5.58 Mb
1985BIM de Quart de Poblet. Se construirà una nueva Casa Consistorial. 1985Article al Butlletí d'informació Municipal que anuncia que va a enderrocar-se el vell edifici de l'Ajuntament per a construir un altre de nova planta, més funcional i modern. El vell edifici es va adquirir al 1909.Butlleti Informació Municipal de Quart de Poblet. Arxiu Pep Sancho302 Kb
1986Diari Levante. Cerámica artística en la Cisterna. Teo Lozano 6-9-1986A l'article de Levante, en la secció destinada a les festes locals dels pobles de la província i dedicada, en eixe moment, a Quart de Poblet, s'inclou un article de Teo Lozano sobre una exposició de ceràmica que s'està realitzant a la Cisterna. A l'article, l'autor lamenta que la resta de l'any, el monument es trobe tancat.Diari Levante. Teo Lozano. Arxiu de Pep Sancho223 Kb
1989Diari Las Provincias diario de Valencia Año XXXIII Número 11595 - 1898 mayo 25 25-05-1898 p.3 Pagament de contribucionsCONTRIBUCIONEs Del 25 al 28 del presente mes, ambos inclusive, se cobrará en Valencia la de los pueblos de Benifaraig, Bétera,Cuart de Poblet, Godella, Manises, Masarrochos, Paterna y Rocafort... prensahistorica.mcu.es6.38 Mb
1990Diari Flores y abejas revista festiva semanal- Número 3822 (03-01-1990) p.10 Publicitat d'HiberdrolaCuart de Poblet (Villalba de Lugo, 45.46930) ......154 01 11 154 01 11 prensahistorica.mcu.es1.43 Mb
1993Article de El Pais El párroco de San Onofre Anacoreta pasa factura. Jeremias Clemente. 10-09-1993Article d'El Pais que narra la presència d'una ermita dedicada a Sant Onofre al poble de La Lapa, Badajoz.Arxiu Pep Sancho271 Kb
1993Article d'Amador Grinyó sobre la M. Asunción Soler. Juny 1993El document és un article aparegut a la revista dels Cronistes de València, sobre la celebració a Quart de Poblet del 75é aniversari de la fundació de l' institut de les Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón, fundat per la Madre Asunción Soler Gimeno el 13 de maig de 1924.Arxiu Pep Sancho251 Kb
1998Conferència pel Centenari del Col·legi Sagrado Corazón de Quart de Poblet.Pep Sancho. 1998Al 1998 es complien 100 anys des de la fundació del "Col·legi de les Monges", actualment Colegio Sagrado Corazón. Per eixe motiu es feren una série d'actes commemoratius, entre els que estava una conferència inagural a càrrec de Pep Sancho sobre l'evolució de l'educació a QUart de Poblet. El document és el text de la conferència.Arxiu Pep Sancho1.11 Mb
2004Diari El Decano de Guadalajara - Epoca IV Número 4586 05-11-2004 p.31. Registre de defuncionsJuan Carlos Flores Moro (40, Cuart de Poblet-Valencia)prensahistorica.mcu.es1.21 Mb

     DALT