Escriptura de Compra d'un terreny per Vicente Molins Pinazo a Jose Maria Gil Sol Castillo. 1917 (9 imatges)