Escriptura de venda de Catalina Botres Simó a Vicente Molins Pinazo. Abr 1895(7 imatges)