Escriptura de venda d'un camp de Juan Miquel Guerrero a Vicente Molins Pinazo.Abril 1908 (7 imatges)