Escriptura pagament hipoteca. Onofre Tomàs i Sancho i Onofre Sanmartín Puchades. Quart de Poblet 1914 (7 imatges)