Escriptura cessió edifici del Col·legi Sagrado Corazón a l'Ajuntament (1982)