Poema: Una nit de Joliol. V. Baixauli. 1967 (5 imatges)