Titol de la Societat La Amistat de José Sanmartin Sanz. Desembre 1912 (2 imàtges)