Eines de l'usuari

Eines del lloc


almansa

ALMANSA

  • Topònim d’origen àrab: a meitat del camí. Almansa és una població situada a l’extrem oriental de la província d’Albacete, dins d’un nuc de comunicacions entre La Manxa, Murcia, València i Alacant. A la vegada, és també un cognom prou estès per la zona del Llevant. El títol nobiliari de vescomte d’Almansa és més posterior, de 1773.
  • Alqueria d’Almansa.- [lalke’ria dal’mansa] Este topònim es troba als capbreus de Fluixà (1746, f. 202) i al Llibre Padró (f. 50). La referència a Almansa és d’un cognom, doncs era una “obra pia fundada per Martí de Almansa” segons consta al llibre de Privilegis (p. 318). El document és de 1687, encara que l’obra pia (una alqueria, 121 fanecades d’horta i 36 de secà) bé es pot haver fundat abans. Es trobava a l’horta, per la Partida de la FILA, a l’altra banda del riu.
almansa.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:28 per 127.0.0.1