User Tools

Site Tools


almansa

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
almansa [2008/06/10 19:05]
127.0.0.1 created
almansa [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 2: Llínea 2:
  
   * Topònim d’origen àrab: a meitat del camí. ​ Almansa és una població situada a l’extrem oriental de la província d’Albacete,​ dins d’un nuc de comunicacions entre La Manxa, Murcia, València i  Alacant. ​ A la vegada, és també un cognom prou estès per la zona del Llevant. ​ El títol nobiliari de vescomte d’Almansa és més posterior, de 1773.   * Topònim d’origen àrab: a meitat del camí. ​ Almansa és una població situada a l’extrem oriental de la província d’Albacete,​ dins d’un nuc de comunicacions entre La Manxa, Murcia, València i  Alacant. ​ A la vegada, és també un cognom prou estès per la zona del Llevant. ​ El títol nobiliari de vescomte d’Almansa és més posterior, de 1773.
-  * **Alqueria d’Almansa.-** ​ [lalke’ria dal’mansa] ​ Este topònim es troba als capbreus de [[Fluixà]] (1747, f. 78)  i al [[Llibre Padró]] (f. 50) i als capbreus de Fluixà (1746, f. 202).   La referència a Almansa és d’un cognom, doncs era una “obra pia  fundada per Martí de Almansa” ​ segons consta al llibre de [[Privilegis]] (p. 318). El document és de 1687, encara que l’obra pia (una alqueria, 121 fanecades d’horta i 36 de secà) bé es pot haver fundat abans. ​ Es  trobava a l’horta, per la Partida de la [[FILA]], a l’altra banda del riu.+  * **Alqueria d’Almansa.-** ​ [lalke’ria dal’mansa] ​ Este topònim es troba als capbreus de [[Fluixà]] (1746, f. 202)  i al [[Llibre Padró]] (f. 50).   La referència a Almansa és d’un cognom, doncs era una “obra pia fundada per Martí de Almansa” ​ segons consta al llibre de [[Privilegis]] (p. 318). El document és de 1687, encara que l’obra pia (una alqueria, 121 fanecades d’horta i 36 de secà) bé es pot haver fundat abans. ​ Es  trobava a l’horta, per la Partida de la [[FILA]], a l’altra banda del riu.
  
almansa.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)