User Tools

Site Tools


alqueria

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
alqueria [2008/06/27 19:11]
127.0.0.1
alqueria [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== ALQUERIA-ALQUERIETA ====== ====== ALQUERIA-ALQUERIETA ======
- 
- 
  
   * Etimològicament ve de l’àrab “al-qarya o al-qariya” , llogaret, mas (DCVB). ​ Es tracta de la construcció o conjunt de construccions,​ aïllades a la població, on resideixen permanentment els treballadors de les terres de cultiu que envolten l’alqueria i en les que treballen. ​ Es diferencia de la barraca en ser  un edifici amb prou consistència,​ ideat per a que els treballadors visquen i puguen fer, prop de les terres, totes les activitats de sembra, cura i collita. ​ A València alqueria només s’anomena quan les terres de treball on es troba són hortes, aixó vol dir, regadius. ​ A Quart, les alqueries n’eren prou abundants, hem pogut contar al menys vuit al Padró de 1812 el que suposa una bona relació per a una horta que tenia una extensió total de 4.200 fanecades, i que dona una idea de la rendibilitat del regadiu. ​ L’alqueria del BOSC, per exemple, que tenia secà i horta, controlava una extensió d’horta d’almenys 72 fanecades   * Etimològicament ve de l’àrab “al-qarya o al-qariya” , llogaret, mas (DCVB). ​ Es tracta de la construcció o conjunt de construccions,​ aïllades a la població, on resideixen permanentment els treballadors de les terres de cultiu que envolten l’alqueria i en les que treballen. ​ Es diferencia de la barraca en ser  un edifici amb prou consistència,​ ideat per a que els treballadors visquen i puguen fer, prop de les terres, totes les activitats de sembra, cura i collita. ​ A València alqueria només s’anomena quan les terres de treball on es troba són hortes, aixó vol dir, regadius. ​ A Quart, les alqueries n’eren prou abundants, hem pogut contar al menys vuit al Padró de 1812 el que suposa una bona relació per a una horta que tenia una extensió total de 4.200 fanecades, i que dona una idea de la rendibilitat del regadiu. ​ L’alqueria del BOSC, per exemple, que tenia secà i horta, controlava una extensió d’horta d’almenys 72 fanecades
-{{:aigues_potables.jpg|}}+{{ :alqueria.jpg|L'​Alqueria,​ a la partida de l'​Alter}}
   * **L’Alqueria.-** [lalke’rja] ​ (39.484417,​-0.430132) ​ Apareix amb eixe nom als plànols de l’IGN de 1928 (2). A Quart, almenys des de principi de s.XX i encara ara, s’identifica amb el nom de l’Alqueria,​ una xicoteta construcció que es troba a l’antiga ​ Senda de L’ASSUT, a  la Partida de l’ALTER. ​ Este habitatge, de a penes 100 m2 encara domina una de les zones d’horta més riques del terme.   * **L’Alqueria.-** [lalke’rja] ​ (39.484417,​-0.430132) ​ Apareix amb eixe nom als plànols de l’IGN de 1928 (2). A Quart, almenys des de principi de s.XX i encara ara, s’identifica amb el nom de l’Alqueria,​ una xicoteta construcció que es troba a l’antiga ​ Senda de L’ASSUT, a  la Partida de l’ALTER. ​ Este habitatge, de a penes 100 m2 encara domina una de les zones d’horta més riques del terme.
  
- +  ​* **Braç de l’Alqueria.-** [el’bras (de) lalke’rja] És un dels braços dels camps alteros, és a dir, que es trobaven més alts, a la Partida de l’ALTER ​ Regaven el divendres i dissabtes fins al migdia, prenent l’aigua del Bracet del Camí REAL on hi feien parades per a que el nivell pujara d’altura.
- +
-  ​* **Braç de l’Alqueria.-** [el’bras (de) lalke’rja] És un dels braços dels camps alteros, és a dir, que es trobaven més alts, a la Partida de l’ALTER ​ Regaven el divendres i dissabtes fins al migdia, prenent l’aigua del Bracet del Camí REAL on hi feien parades per a que el nivell pujara d’altura.{{ :​alter.jpg|}} +
- +
  
   * **Partida de l’Alquerieta.**- Apareix al [[Llibre Padró]] de 1812.  La seua ubicació és difícil de determinar des dels documents (Llibre Padró fs.96-99). ​ A la cartografia de l'​[[IGN]] de 1924, per exemple, no hi ha cap construcció per la zona, fora d’una xicoteta casa aïllada. Respecte a l’Alqueria que dóna nom a la partida, hi trobem dificultats per a localitzar-la. ​ Sembla una bona hipòtesi que l’Alquerieta coincidira amb la que s’anomenava,​ fins fa poc, alqueria de La [[NÒRIA]], i que apareix dibuixada a la cartografia del [[SGE de 1883]].   * **Partida de l’Alquerieta.**- Apareix al [[Llibre Padró]] de 1812.  La seua ubicació és difícil de determinar des dels documents (Llibre Padró fs.96-99). ​ A la cartografia de l'​[[IGN]] de 1924, per exemple, no hi ha cap construcció per la zona, fora d’una xicoteta casa aïllada. Respecte a l’Alqueria que dóna nom a la partida, hi trobem dificultats per a localitzar-la. ​ Sembla una bona hipòtesi que l’Alquerieta coincidira amb la que s’anomenava,​ fins fa poc, alqueria de La [[NÒRIA]], i que apareix dibuixada a la cartografia del [[SGE de 1883]].
- 
- 
  
   * **Senda de l’Alquerieta.**- ​  Hi ha referències a este camí de 1744 ([[Fluixà]],​ f. 191 v) i al [[Llibre Padró]] (f. 57). En canvi, no hi ha cap referècia a les cartografies del s. XX.  Es planteja com a hipòtesis que fora la Senda de [[SILLA]]¸ en el seu trajecte cap a l’Alqueria de la [[NÒRIA]].   * **Senda de l’Alquerieta.**- ​  Hi ha referències a este camí de 1744 ([[Fluixà]],​ f. 191 v) i al [[Llibre Padró]] (f. 57). En canvi, no hi ha cap referècia a les cartografies del s. XX.  Es planteja com a hipòtesis que fora la Senda de [[SILLA]]¸ en el seu trajecte cap a l’Alqueria de la [[NÒRIA]].
- 
- 
  
   * **Partida de la Senda de l’Alquerieta.**- Apareix al [[Llibre Padró]] de 1812 (f. 96)   * **Partida de la Senda de l’Alquerieta.**- Apareix al [[Llibre Padró]] de 1812 (f. 96)
- 
- 
  
   * **Partida de l’Alqueria de Sant [[ONOFRE]]**   * **Partida de l’Alqueria de Sant [[ONOFRE]]**
- 
- 
  
   * **Alqueria d’[[ALMANSA]]**   * **Alqueria d’[[ALMANSA]]**
- 
- 
  
   * **Alqueria de [[BOSCH]]**   * **Alqueria de [[BOSCH]]**
- 
- 
  
   * **Alqueria de l’[[ARQUILLO]]**   * **Alqueria de l’[[ARQUILLO]]**
- 
- 
  
   * **Alqueria de la [[NÒRIA]]**   * **Alqueria de la [[NÒRIA]]**
- 
- 
  
   * **Alqueria de la [[PALMERA]]**   * **Alqueria de la [[PALMERA]]**
- 
- 
  
   * **Alqueria de Sant [[ONOFRE]]**   * **Alqueria de Sant [[ONOFRE]]**
- 
- 
  
   * **Alqueria de [[SEGARRA]]**   * **Alqueria de [[SEGARRA]]**
- 
- 
  
   * **Alqueria del de [[RUBIO]]**   * **Alqueria del de [[RUBIO]]**
- 
- 
  
   * **Alqueria dels [[TARONGERS]]**   * **Alqueria dels [[TARONGERS]]**
alqueria.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)