Eines de l'usuari

Eines del lloc


arquillo

ARQUILLO

  • SANCHIS (1991, p. 46) opina que el topònim es refereix a alguna xicoteta construcció de la zona. Arquillo és cada un dels arcs de fusta que sostenen la vela del carro (la tela que el cobreix per defensar els viatgers contra el sol o la pluja) (DCVB). Derivat del llatí arcus: arc o arcada, en particular d’un aqüeducte o font (DECLC). També pot devivar de arquella, derivat de llatí arca: caixeta, sepulcre, molló, caixa d’estalvis (ON). A la documentació notarial del segle XV apareix la partida i senda amb el nom de Arquello que podriem també llegir Arquelló.


Partida de l'Arquillo, vista des del terme de Mislata

  • Partida de l’Arquillo.- [lar’kiʎo] (39.477022, -0.433430) S’anomena al llibre de capbreus de 1664 (Navarro, f. 50v) i al Llibre Padro (f. 33v). La Partida de l’Arquillo comprenia una zona transversal que anava, des del sud del Carrer de les Monges fins a la vora esquerra de la sèquia de Mislata i a l terme de Mislata. El regaven les séquies del ROLL, el Segon i el Tercer ROLL. Ara, a 2006 encara es pot observar, per poc temps, un solar descampat a la banda de dalt del Carrer St. Cecilia i la zona de la sèquia de Mislata que han a declarat horta protegida.
  • Alqueria de l’Arquillo.- [lalke’ria (de) lar’kiʎo] Al Llibre Padró de 1812, apareix una Alqueria de l’Arquillo, segurament a l’est de la partida, doncs treballava terres de la Partida de l’ALMACIL, a la frontera amb Mislata.
  • Senda de l’Arquillo.- [la ‘senda (de) lar’kiʎo] Apareix als capbreus de 1746 (Fluixà, f. 139v.) i al Llibre Padró (f. 74v). Devia ser una senda que anava cap a Mislata, per les dos bandes de l’actual via del Ferrocarril. A hores d’ara, bona part d’esta senda està desapareguda.
  • Carrer de l’Alquillo.- [el ka’řer (de) lar’kiʎo] (39.481527,-0.439907) Així, amb “l” apareix a la relació urbana de 1876. Si al Llibre Padró no hi ha referència, a la relació de 1876 se li adjudiquen 32 cases. Este salt qualitatiu es pot explicar en que fins aleshores, tot eixe grup de cases aïllades del nucli els corresponia al nom de les ERES, sense diferenciar carrers.
arquillo.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1