Eines de l'usuari

Eines del lloc


barranc

BARRANC-BARRANQUET

 • Derivat del mot d’origen preromà barranca (DCVB). Els barrancs, al context del Pla de QUART, tenen un paper fonamental: aporten nous sediments de les serralades dels voltants, arrepleguen l’aigua en temps de fortes pluges i les van laminant i dirigint cap al riu o cap l’Albufera, destí dels grans barrancs del Pla. Normalment a les voreres del barranc circulaven camins de pas de bestiar, i els seus caixer servien com a llocs de pastura
 • El Barranquet.- [el bařan’ket] (Ø 39.484264, -0.447729 → 39.482534, -0.447786) El barranquet era un xicotet barranc que arreplegava l’aigua de la zona del Roll de GRÀCIA (ara, la zona mitja de l’Avinguda de S. Onofre i carretera a Aldaia) i desaiguava a l’eixugador de la Cadira del RÀFOL, al límit del terme amb Manises. Hores d’ara, es troba completament recobert, i els únics vestigis que queden del seu trajecte són les filtracions que, en èpoques de pluges, inunden de tant en tant, els garatges dels soterranis. Es pot fer el recorregut dels seu traçat per tot el Carrer Nou d’Octubre, la carretera a Aldaia fins l’encreuament amb el Carrer Trafalgar, on, segons diuen, les finques més velles van afonant-se a poc a poc. Seguia pel Carrer del Barranquet on, fins ara, es baixava per un pas baix la via del tren. Girava cap a l’esquerra per darrere del col·legi de St. Enrique i, pel Carrer Roger de Flor abocava a l’eixugador de la cadira del Ràfol.
 • Partida del Barranquet.- [el bařan’ket] (≈ 39.484862, -0.447499) Apareix als capbreus de Fluixà relacionada amb la Partida de CANTERERIA (1745, f. 221) i La CLOSA (1747, f. 78). Era una partida a cavall entre l’horta i el secà a l’oest del poble, enclavada entre la via del tren i el Camí de MANISES. Allí es troba la vil·la de Sant ENRIQUE, que ocupava el cantó sud-est de la partida. A les a penes 3 hectàrees de terra, 35 fanecades, es combinaven els cultius d’horta (fruitals i cereals), amb les oliveres de secà. Les primeres industries rajoleres de Quart , de mitjans del s. XIX, s’instal•laren prop d’esta zona, pel valor de les terres, la facilitat de comunicacions amb Quart i Manises i l’existència de terra roja prop, a l’ALCOTA, als TERRERS i les TRAVESSERES.
 • Camí del Barranquet.- [ka’mil bařan’ket] (Ø 39.484009, -0.447604 → 39.486258, -0.448298) Este camí d’accés de bestiar, correspon a l’actual carrrer Roger de Flor, que està traçat més o menys sobre l’antic Barranquet. És possible que els ramats procedents de Manises utilitzaren esta via, lluny de zones d’horta més productiva, per travessar el poble.
 • Partida del Barranquet.- [el bařan’ket] Apareix al Llibre Padró com partida de secà (f. 150a). Es trobava prop de la Partida dels HORNILLOS, que era una zona amb desaigües cap la Barranc de POIO.
 • Pont del Barranquet.- [pont del bařan’ket] (Ø 39.482847, -0.447744) El pas del Camí de MADRID pel Barranquet es salvava per un pont que, en 1920, era de ferro. En aquella època, i fins 1960, el pont duia, per dalt, les vies de tramvia cap a Manises, i per baix el pont, les tuberies de les AIGÜES Potables.
 • Barranc de GALLEGO
 • Barranc de l’AIGUA
 • Barranc del PI
 • Barranc de la REVOLTA
 • Barranc de la SALETA
 • Barranc de les BASSES
 • Barranc de POIO
 • Barranc de XIVA
 • Barranc dels CAVALLS
 • Barranc de l’ALBARDER
barranc.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1