Eines de l'usuari

Eines del lloc


bracet

BRAÇ-BRACET-BRAÇAL

  • Derivat del llatí bracchium: braç i, en general, elements amb un sentits radial. Són genèrics quan es relacionen amb hidrònims (DECLC). És difícil diferenciar, dins de la xarxa de séquies, les distintes jerarquies dels canals de rec i com es justifiquen els distints genèrics. Pareix que hi haja un consens en denominar braç a les desviacions d’aigua que provenen d’una sèquia mare. Les posteriors divisions d’un braç passaran a denominar-se bracets i, per últim, la canalització que arriva directament al camp, s’anomenarà braçal. En principi esta diferenciació pot servir per a situar-se al conjunt de la xarxa de rec, sempre que tingam en compte que no és una regla rígida. De vegades el que deuria denominar-se braç, continua diguent-se sèquia en la parla quotidiana, o hi ha un braçal que deriva directament d’una sèquia i s’obri en més braços i a més a més estàn els rolls i els rollets que compliquen un poc més la cosa, etc…

Partició dels braços del Bracet i del Mig

  • El Bracet.- [el břa’set] (39.478268, -0.450383 → Ø39.479970, -0.442167 → 39.479268, -0.448042 → 39.477364, -0.436355) Este braç naix de la divisió de la Séquia del DIMARTS en tres braços: Bracet, del MIG i FONDO. La sèquia del Bracet és la que circula més al nord de les tres, d’oest a est. A partir de la divisió en braços, rega cap al nord-est, creua la carretera i rega desde el CEMENTERI fins al Molí d’ANIMETA. Poc després, arriba a la Séquia de FAITANAR, i la creua per dalt. Hui en dia el tram final de la sèquia està abandonat, les terres que regava formen part del poligons industrials i el seu recorregut a la Partida del Bracet està cobert, en un principi per muntanyes de terra de les obres del Metro i, despres, per fem i males herbes Ara tota la seua zona de rec està urbanitzada, coberta per les obres del Metro o a punt d’urbanitzar proximament. Desaiguava a la Séquia Faitanar.
  • Partida del Bracet.- [el břa’set] (≈ 39.478354, -0.440190) Podem entendre la referencia del Llibre Padró de 1812 (f. 66v): “Partida del Brazo Pequeño” com una traducció directa d’este topónim. La Partida del Bracet abarcaba des de la Senda de SILLA fins a la Senda de XIRIVELLA i entre la Partida del Roll de les ERES pel nord i la dels FONDOS pel sud. En total eren prop de 20 hectarees de cultiu, quasi 240 fanecades. Encara hui es pot accedir a este tros d’horta, pero ja està acabant-se el disseny del nou nucli residencial que creixerà en esta partida.

Braç de FRANC

Braç de l’ALQUERIA El Bracet, vora el mur del Cementeri Parroqial Braç de La FILA

Braç de les VINYES

Braç de PATERNA

Braç del CANYAR

Braç del DIMARTS

Braç del DIVENDRES

Braç del MIG

Braç del MOLÍ

Braç del SALTERI

Braç dels MOROS

Braç FONDO

Braç Fondo de l’ALTER

Braç FORÀ

Braç FORANA

Braç XIQUET

Braçal de la CADIRETA

Bracet del Camí REAL

Bracet del PLEIT

bracet.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:28 per 127.0.0.1