User Tools

Site Tools


buc

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
buc [2008/06/24 18:39]
127.0.0.1 creat
buc [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== BUC ====== ====== BUC ======
-  * [[GRIÑÓ]] escriu Buch, però hem de considerar, en principi, esta grafia com a correcta. ​ La paraula buc és d’orige gàlic ([[DCVB]]) o germànic ([[DECLC]]) amb el significat de ventre. ​ Manté eixe significat de buit, cavitat interna. ​ Com a tros de soca buida, a passat al mon de l’apicultura,​ referint-se a l’eixam d’abelles. ​ També, el buc del fumeral és la campana de la xemeneia ​ El buc del riu és la mare o vall per on passa l’aigua. ​ També és un cognom estés per tota València.+  * [[GRINYÓ]] escriu Buch, però hem de considerar, en principi, esta grafia com a correcta. ​ La paraula buc és d’orige gàlic ([[DCVB]]) o germànic ([[DECLC]]) amb el significat de ventre. ​ Manté eixe significat de buit, cavitat interna. ​ Com a tros de soca buida, a passat al mon de l’apicultura,​ referint-se a l’eixam d’abelles. ​ També, el buc del fumeral és la campana de la xemeneia ​ El buc del riu és la mare o vall per on passa l’aigua. ​ També és un cognom estés per tota València.
  
   * **El Roll del Buc.**- [el řoʎ delbuk] (Ø 39.481436, -0.438577 → 39.478835, -0.434521) ​  ​Prenia l’aigua del Braç del [[MOLÍ]] a l’altura del Carrer de les [[MONGES]]. ​ Com a hipótesi pel seu nom, hem de pensar que passava per una zona baixa, un xicotet barranc o una depresió del terreny. ​ Regava les partides de l’[[ADMINISTRACIO]],​ [[FIGUERAL]] i Sifó de [[BOLOS ​ ]] El roll  passa per la zona des d’antic, i hi ha referències a esta séquia ​ als capbreus de [[Fluixà]] de 1744 (f. 62).  Encara queden un nucli  de cases, de la zona al voltant del Carrer Murillo, a les que regava els horts interiors. ​ Després girava cap al sud, a l’altura dels actuals carrers ​ d’Alexandre ​ VI i Jesus Morante Borrás, deixant els seus sobrants a la Séquia de [[MISLATA]].   * **El Roll del Buc.**- [el řoʎ delbuk] (Ø 39.481436, -0.438577 → 39.478835, -0.434521) ​  ​Prenia l’aigua del Braç del [[MOLÍ]] a l’altura del Carrer de les [[MONGES]]. ​ Com a hipótesi pel seu nom, hem de pensar que passava per una zona baixa, un xicotet barranc o una depresió del terreny. ​ Regava les partides de l’[[ADMINISTRACIO]],​ [[FIGUERAL]] i Sifó de [[BOLOS ​ ]] El roll  passa per la zona des d’antic, i hi ha referències a esta séquia ​ als capbreus de [[Fluixà]] de 1744 (f. 62).  Encara queden un nucli  de cases, de la zona al voltant del Carrer Murillo, a les que regava els horts interiors. ​ Després girava cap al sud, a l’altura dels actuals carrers ​ d’Alexandre ​ VI i Jesus Morante Borrás, deixant els seus sobrants a la Séquia de [[MISLATA]].
  
buc.1214325597.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 22:46 (edició externa)