User Tools

Site Tools


cadireta

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cadireta [2008/06/23 20:05]
127.0.0.1 creat
cadireta [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 CADIRA CADIRA
-  * Derivat del llatí cathedra: seient. ​ Segons Coromines (DECLC, cadireta) ​ l’ús de cadira referit a hidrònims és una ultracorrecció resultat de la homonímia entre cadireta com a salt d’aigua i el diminutiu de cadira.+  * Derivat del llatí cathedra: seient. ​ Segons Coromines ([[DECLC]], cadireta) ​ l’ús de cadira referit a hidrònims és una ultracorrecció resultat de la homonímia entre cadireta com a salt d’aigua i el diminutiu de cadira.
  
   * **L’Eixugador de la Cadira del [[RÀFOL]]**   * **L’Eixugador de la Cadira del [[RÀFOL]]**
cadireta.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)