User Tools

Site Tools


casa

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
casa [2008/06/20 19:45]
cento
casa [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== CASA-CASETES ====== ====== CASA-CASETES ======
   * Les expressions compostes de casa eren comunes a Quart. ​ Així, casa Gran es refereix a casones de grans dimensions, que solien tindre espais diferenciats per habitatge, cavalleries,​ magatzems...   * Les expressions compostes de casa eren comunes a Quart. ​ Així, casa Gran es refereix a casones de grans dimensions, que solien tindre espais diferenciats per habitatge, cavalleries,​ magatzems...
 +
   * **Casa Gran.**- ​ [la ‘kasa ‘gřan] (39.483690, -0.441167) ​  ​Antiga casona de la Plaça del [[CASTELL]]. ​ Estava on a hores d’ara s’ha edificat una nova casa amb el mateix nom.   * **Casa Gran.**- ​ [la ‘kasa ‘gřan] (39.483690, -0.441167) ​  ​Antiga casona de la Plaça del [[CASTELL]]. ​ Estava on a hores d’ara s’ha edificat una nova casa amb el mateix nom.
 +
   * **Casa Gran.**- ​ [la ‘kasa ‘gřan] (Ø 39.482995, -0.441953) Amb eixe nom nomenava la familia Perdiguer a la seua casa principal a Quart ([[Arbitris]],​ 19), la que després seria palau del [[MARQUÉS]] de Tremolar.   * **Casa Gran.**- ​ [la ‘kasa ‘gřan] (Ø 39.482995, -0.441953) Amb eixe nom nomenava la familia Perdiguer a la seua casa principal a Quart ([[Arbitris]],​ 19), la que després seria palau del [[MARQUÉS]] de Tremolar.
 +
   * **La casa-que-es-passa.**- ​ [la ‘kasa kes’pasa] (Ø 39.483916, -0.441409) ​ Era una gran casona situada a la Plaça del [[CASTELL]],​ on la porta de entrada era una gran arc que donava a una passatge que travessava la casa per a permetre el pas del llauradors cap a les hortes que hi havien a l’altra banda, vora el riu.  Fou casa pairal de la família Sandoval fins a meitat segle XX, i derruïda al 1990 ([[SANCHO]],​ 188).   * **La casa-que-es-passa.**- ​ [la ‘kasa kes’pasa] (Ø 39.483916, -0.441409) ​ Era una gran casona situada a la Plaça del [[CASTELL]],​ on la porta de entrada era una gran arc que donava a una passatge que travessava la casa per a permetre el pas del llauradors cap a les hortes que hi havien a l’altra banda, vora el riu.  Fou casa pairal de la família Sandoval fins a meitat segle XX, i derruïda al 1990 ([[SANCHO]],​ 188).
 +
   * **Les casetes.**- ​ [les ka’set’s] ​ (≈ 39.482302, -0.435108) ​ Estava a la  zona baixa del poble, on a principi de s. XX, xicotets habitatges s’havien situat, anant a Mislata, a la vora dreta del Camí de [[VALÈNCIA]],​ després de la darrera corba del camí, a l’inici de la recta que es deia Camí de les [[MORERES]]. ​ Posteriorment,​ ja als anys 60-70, augmentaren les edificacions,​ sobretot cap al sud i la zona passà a denominar-se la [[CEBOLLERA]] o  Santa [[CECILIA]]   * **Les casetes.**- ​ [les ka’set’s] ​ (≈ 39.482302, -0.435108) ​ Estava a la  zona baixa del poble, on a principi de s. XX, xicotets habitatges s’havien situat, anant a Mislata, a la vora dreta del Camí de [[VALÈNCIA]],​ després de la darrera corba del camí, a l’inici de la recta que es deia Camí de les [[MORERES]]. ​ Posteriorment,​ ja als anys 60-70, augmentaren les edificacions,​ sobretot cap al sud i la zona passà a denominar-se la [[CEBOLLERA]] o  Santa [[CECILIA]]
  
casa.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)