User Tools

Site Tools


casetes

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

casetes [2008/06/20 19:42]
cento
casetes [2013/11/10 22:29]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== CASA-CASETES ====== 
-  * Les expressions compostes de casa eren comunes a Quart. ​ Així, casa Gran es refereix a casones de grans dimensions, que solien tindre espais diferenciats per habitatge, cavalleries,​ magatzems... 
-  * **Casa Gran.**- ​ [la ‘kasa ‘gřan] (39.483690, -0.441167) ​  ​Antiga casona de la Plaça del [[CASTELL]]. ​ Estava on a hores d’ara s’ha edificat una nova casa amb el mateix nom. 
-  * **Casa Gran.**- ​ [la ‘kasa ‘gřan] (Ø 39.482995, -0.441953) Amb eixe nom nomenava la familia Perdiguer a la seua casa principal a Quart ([[Arbitris]],​ 19), la que després seria palau del [[MARQUÉS]] de Tremolar. 
-  * **La casa-que-es-passa.**- ​ [la ‘kasa kes’pasa] (Ø 39.483916, -0.441409) ​ Era una gran casona situada a la Plaça del [[CASTELL]],​ on la porta de entrada era una gran arc que donava a una passatge que travessava la casa per a permetre el pas del llauradors cap a les hortes que hi havien a l’altra banda, vora el riu.  Fou casa pairal de la família Sandoval fins a meitat segle XX, i derruïda al 1990 ([[SANCHO]],​ 188). 
-  * **Les casetes.**- ​ [les ka’set’s] ​ (≈ 39.482302, -0.435108) ​ Estava a la  zona baixa del poble, on a principi de s. XX, xicotets habitatges s’havien situat, anant a Mislata, a la vora dreta del Camí de [[VALÈNCIA]],​ després de la darrera corba del camí, a l’inici de la recta que es deia Camí de les [[MORERES]]. ​ Posteriorment,​ ja als anys 60-70, augmentaren les edificacions,​ sobretot cap al sud i la zona passà a denominar-se la [[CEBOLLERA]] o  Santa [[CECILIA]] 
-** 
-  * Casa [[ABADIA]] 
-  * Casa D’[[ENSENYAMENT]] 
-  * Casa D’[[ESPÍ]] 
-  * Casa de BETANIA 
-  * Casa de [[GUAIT]] 
-  * Casa de L’[[ESCARABAJO]] 
-  * Casa de les [[COLUMNES]] 
-  * Casa de [[MILLAN]] 
-  * Casa de [[REGINA]] 
-  * Casa de [[RONDA]] 
-  * Caseta d’Obres [[PÚBLIQUES]] 
-  * Caseta la [[CAMETA]]** 
  
casetes.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)