User Tools

Site Tools


cautiva

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cautiva [2008/07/02 19:18]
cento
cautiva [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 7: Llínea 7:
 {{ :​cautiva.jpg|Inici del camí de la Cautiva al Barri de Porta}} {{ :​cautiva.jpg|Inici del camí de la Cautiva al Barri de Porta}}
  
-  * **Camí de la Cautiva.- ** [ka’mi (de) la kaw’tiba] (39.482274, -0.454640 → 39.476196, -0.458016) ​  Ens ha arribat castellanitzat,​ i amb eixe nom apareix als plànols de 1928.  Als capbreus de [[Fluixà]] de 1748 (133)  apareix com: “de la Cautiva eo Cami de Aldaia”. ​ Partia de darrere de l’Alqueria de Sant [[ONOFRE]], pràcticament del mateix lloc on arrancava el Camí de [[XEST]], este anava cap al nord-est i el Camí de la CaUtiva cap al sud.  Així, des de l’actual Carrer Luis Vives, baixava, literalment doncs era un pendent suau, fins a fondir-se ​ amb el Camí de [[MANISES]] a Aladaia, ja en el terme d’Aldaia ​ i arribar al seu nucli urbà. ​ Així mateix, feia frontera entre els terrenys de secà i horta: ​ a l’oest, la  Partida dels [[TERRERS]],​ zona de secà hui completament urbanitzada per polígons industrial i el Barri de [[PORTA]]. ​ A  l’est es trobava ​ la Partida de l’Alqueria de Sant Onofre, hui també polígon industrial. ​ L’origen d’este topònim no és gens clar, i en sembla poc satisfactori el sentit de presonera o desgraciada. ​ Com a hipòtesi podem plantejar que , en realitat, siga camí del captivi o de la capta, més si tenim en compte que devia ser una de les rutes que prenia l‘ermità de Sant Onofre per anar a demanar almoines, a “captar”,​ al poble d’Aldaia. ​ Ruta que feia tots els dijous, segons consta al treball de [[GRINYO]]2.+  * **Camí de la Cautiva.- ** [ka’mi (de) la kaw’tiba] (39.482274, -0.454640 → 39.476196, -0.458016) ​  Ens ha arribat castellanitzat,​ i amb eixe nom apareix als plànols de 1928.  Als capbreus de [[Fluixà]] de 1748 (133)  apareix com: “de la Cautiva eo Cami de Aldaia”. ​ Partia de darrere de l’Alqueria de Sant [[ONOFRE]], pràcticament del mateix lloc on arrancava el Camí de [[XEST]], este anava cap al nord-est i el Camí de la CaUtiva cap al sud.  Així, des de l’actual Carrer Luis Vives, baixava, literalment doncs era un pendent suau, fins a fondir-se ​ amb el Camí de [[MANISES]] a Aldaia, ja en el terme d’Aldaia ​ i arribar al seu nucli urbà. ​ Així mateix, feia frontera entre els terrenys de secà i horta: ​ a l’oest, la  Partida dels [[TERRERS]],​ zona de secà hui completament urbanitzada per polígons industrial i el Barri de [[PORTA]]. ​ A  l’est es trobava ​ la Partida de l’Alqueria de Sant Onofre, hui també polígon industrial. ​ L’origen d’este topònim no és gens clar, i en sembla poc satisfactori el sentit de presonera o desgraciada. ​ Com a hipòtesi podem plantejar que , en realitat, siga camí del captivi o de la capta, més si tenim en compte que devia ser una de les rutes que prenia l‘ermità de Sant Onofre per anar a demanar almoines, a “captar”,​ al poble d’Aldaia. ​ Ruta que feia tots els dijous, segons consta al treball de [[GRINYO]]2.
  
 A banda d'​aixó,​ si cal fer un planteament per normalitzar els toponimis del poble, este hauria d'anar el primer de la llista. A banda d'​aixó,​ si cal fer un planteament per normalitzar els toponimis del poble, este hauria d'anar el primer de la llista.
  
  
cautiva.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)