User Tools

Site Tools


cementeri

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cementeri [2008/06/17 13:25]
127.0.0.1 editor externo
cementeri [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== CEMENTERI ====== ====== CEMENTERI ======
  
-CEMENTERI +  * Prové del llatí coementerium,​ derivat del grec xoimenterios:​ dormitori. 
-Prové del llatí coementerium,​ derivat del grec xoimenterios:​ dormitori. + 
-Cementeri Vell.- ​ [el semen’teri ‘beʎ] (Ø 39.483968, -0.442298) ​ Seguint la tradició cristiana, fins a 1911, el cementeri es trobava darrere de l’església,​ i s’accedia des del temple pel tram final del Carrer Sant Onofre.  Després de la missa funeral, es formava la comitiva encapçalada pel taüt, dut al muscle,que, en eixir per la porta de l’església,​ girava cap al Carrer Sant Onofre per dirigir-se al fossar. + 
-Cementeri Parroquial.- [el semen’teri] ​ (39.477981, -0.443194) ​ Ha segut, al llarge de quasi tot el s. XX, el cementeri per antonomàsia. ​ S’inaugurà a 1911 i, seguint la legislació,​ es buscà ubicar-ho lluny del centre urbà. Es troba a la Partida del ROLLET, en la intersecció del Camí de SAMARRA amb el Camí VALLADOR. ​ El cementeri, en principi gran per a les dimensions del poble d’aleshores,​ anà successivament ampliant-se fins que, al 2005, l’ajuntament obrigué el nou Cementeri Municipal i denegà les llicències per a noves ampliacions. + 
-Partida del Cementeri.- [el semen’teri] (Ø ≈ 39.484193, -0.442033) ​ Apareix al Llibre Padró (69) com a terra d’horta. ​ Era la franja de terra entre la sèquia de MISLATA i el Cementeri Vell, que estava darrere de l’ESGLÉSIA +  * **Cementeri Vell.**-  [el semen’teri ‘beʎ] (Ø 39.483968, -0.442298) ​ Seguint la tradició cristiana, fins a 1911, el cementeri es trobava darrere de l’església,​ i s’accedia des del temple pel tram final del Carrer Sant ONOFRE.  Després de la missa funeral, es formava la comitiva encapçalada pel taüt, dut al muscle, que, en eixir per la porta de l’església,​ girava cap al Carrer Sant Onofre per dirigir-se al fossar. 
-Camí del Cementeri.- ​ [ka’mi del semen’teri] (39.480947, -0.441476 → 39.478321, -0.443581) ​ Amb la ubicació del Cementeri Parroquial, ​ el camí d’accés, Camí de SAMARRA, a partir de l’antic pas a nivell, passà a anomenar-se Camí del Cementeri. + 
-Cementeri Municipal.- [el semen’teri ‘nou] (39.472419, -0.442228) ​ Cap a l’any 2000, els problemes de funcionament del cementeri parroquial, donaren a l’ajuntament l’oportunitat d’establir un cementeri de gestió municipal, construint-lo de nova planta, vora el Camí de SAMARRA, a la zona del Braç FORÀ, en el límit amb el terme d’Aldaia. ,  ​ +{{ :​cementeri.jpg|Cementeri Parroquial}} 
-Prové del llatí coementerium,​ derivat del grec xoimenterios:​ dormitori. + 
-Cementeri Vell.- ​ [el semen’teri ‘beʎ] (Ø 39.483968, -0.442298) ​ Seguint la tradició cristiana, fins a 1911, el cementeri es trobava darrere de l’església,​ i s’accedia des del temple pel tram final del Carrer Sant Onofre. ​ Després de la missa funeral, es formava la comitiva encapçalada pel taüt, dut al muscle,que, en eixir per la porta de l’església,​ girava cap al Carrer Sant Onofre per dirigir-se al fossar. +  * **Cementeri Parroquial.**- [el semen’teri] ​ (39.477981, -0.443194) ​ Ha segut, al llarge de quasi tot el s. XX, el cementeri per antonomàsia. ​ S’inaugurà a 1911 i, seguint la legislació,​ es buscà ubicar-ho lluny del centre urbà. Es troba a la Partida del [[ROLLET]], en la intersecció del Camí de [[SAMARRA]] amb el Camí [[VALLADOR]].  El cementeri, en principi gran per a les dimensions del poble d’aleshores,​ anà successivament ampliant-se fins que, al 2005, l’ajuntament obrigué el nou Cementeri Municipal i denegà les llicències per a noves ampliacions. 
-Cementeri Parroquial.- [el semen’teri] ​ (39.477981, -0.443194) ​ Ha segut, al llarge de quasi tot el s. XX, el cementeri per antonomàsia. ​ S’inaugurà a 1911 i, seguint la legislació,​ es buscà ubicar-ho lluny del centre urbà. Es troba a la Partida del ROLLET, en la intersecció del Camí de SAMARRA amb el Camí VALLADOR. ​ El cementeri, en principi gran per a les dimensions del poble d’aleshores,​ anà successivament ampliant-se fins que, al 2005, l’ajuntament obrigué el nou Cementeri Municipal ​i denegà les llicències per noves ampliacions. + 
-Partida del Cementeri.- [el semen’teri] (Ø ≈ 39.484193, -0.442033) ​ Apareix al Llibre Padró (69) com a terra d’horta. ​ Era la franja de terra entre la sèquia de MISLATA i el Cementeri Vell, que estava darrere de l’ESGLÉSIA + 
-Camí del Cementeri.- ​ [ka’mi del semen’teri] (39.480947, -0.441476 → 39.478321, -0.443581) ​ Amb la ubicació del Cementeri Parroquial, ​ el camí d’accés, Camí de SAMARRA, a partir de l’antic pas a nivell, passà a anomenar-se Camí del Cementeri. + 
-Cementeri Municipal.- [el semen’teri ‘nou] (39.472419, -0.442228) ​ Cap a l’any 2000, els problemes de funcionament del cementeri parroquial, donaren a l’ajuntament l’oportunitat d’establir un cementeri de gestió municipal, construint-lo de nova planta, vora el Camí de SAMARRA, a la zona del Braç FORÀ, en el límit amb el terme d’Aldaia. ,  ​+  * **Partida del Cementeri.**- [el semen’teri] (Ø ≈ 39.484193, -0.442033) ​ Apareix al [[Llibre Padró]] (69) com a terra d’horta. ​ Era la franja de terra entre la sèquia de [[MISLATA]] i el Cementeri Vell, que estava darrere de l’[[ESGLÉSIA]]. 
 + 
 + 
 + 
 +  * **Camí del Cementeri.**-  [ka’mi del semen’teri] (39.480947, -0.441476 → 39.478321, -0.443581) ​ Amb la ubicació del Cementeri Parroquial, ​ el camí d’accés, Camí de [[SAMARRA]], a partir de l’antic pas a nivell, passà a anomenar-se Camí del Cementeri. 
 + 
 + 
 + 
 +{{ :​cementeri_municipal.jpg|Cementeri Municipal a la Partida del Braç Forà}} 
 + 
 +  ​* **Cementeri Municipal.**- [el semen’teri ‘nou] (39.472419, -0.442228) ​ Cap a l’any 2000, els problemes de funcionament del cementeri parroquial, donaren a l’ajuntament l’oportunitat d’establir un cementeri de gestió municipal, construint-lo de nova planta, vora el Camí de [[SAMARRA]], a la zona del Braç [[FORÀ]], en el límit amb el terme d’Aldaia. ,  ​ 
 + 
 + 
  
cementeri.1213701940.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 22:47 (edició externa)