User Tools

Site Tools


cisterna

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisterna [2008/07/17 10:53]
127.0.0.1
cisterna [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 11: Llínea 11:
  
  
-  * **Carrer de la Cisterna.-** [ka’řer de la sis’terna] (39.4835030,​ -0.441559 → 39.483296, -0.441877) ​ Apareix al [[Llibre Padró]](223v),​ i a la relació [[ urbana de 1876]]. ​ Uneix el Carrer Sant [[ONOFRE]], amb l’encreuament que dona entrada a la Plaça del [[CASTELL]],​ amb la Plaça del [[DAU]]. ​ Al Carrer de la Cisterna, a més de l’entrada a l’aljub i la casa de l’ensenyament de xiques, hi havia, enfrontat ​ a ella, la [[MESQUITA]].+  * **Carrer de la Cisterna.-** [ka’řer de la sis’terna] (39.4835030,​ -0.441559 → 39.483296, -0.441877) ​ Apareix al [[Llibre Padró]] (223v), i a la relació [[ urbana de 1876]]. ​ Uneix el Carrer Sant [[ONOFRE]], amb l’encreuament que dona entrada a la Plaça del [[CASTELL]],​ amb la Plaça del [[DAU]]. ​ Al Carrer de la Cisterna, a més de l’entrada a l’aljub i la casa de l’ensenyament de xiques, hi havia, enfrontat ​ a ella, la [[MESQUITA]].
  
  
  
cisterna.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)