Eines de l'usuari

Eines del lloc


closa

CLOSA

  • Derivat del llatí claudere: tancar. Del mateix arrel deriva la paraula claustre Com a substantiu vol dir el lloc, normalment tancat, on pastura el bestiar gros: cavalls vaques, bous. Té un sentit pròxim a prat, lloc sense conreu on hi ha presència d’aigua (DECLC)
  • La closa.- [la ‘`klɔsa] Apareix als capbreus de Fluixà (1747, 78), que el relaciona amb el BARRANQUET. Cal tindre en compte que el Barranquet complia les condicions de ser zona d’assagador, de pas de bestiar des de Manises; tindre aigua o, almenys, humitat per a que abundara herba i estar protegir, respecte als camps d’horta, per evitar la invasió de les collites per part dels animals.
closa.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1