User Tools

Site Tools


closa

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

closa [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== CLOSA ======
 +  * Derivat del llatí claudere: tancar. ​ Del mateix arrel deriva la paraula claustre ​ Com a substantiu vol dir el lloc, normalment tancat, on pastura el bestiar gros: cavalls vaques, bous.  Té un sentit pròxim a prat, lloc sense conreu on hi ha presència d’aigua ([[DECLC]])
 +
 +  * **La closa.**- [la ‘`klɔsa] ​ Apareix als capbreus de [[Fluixà]] (1747, 78), que el  relaciona amb el [[BARRANQUET]]. ​ Cal tindre en compte que el Barranquet complia les condicions de ser zona d’assagador,​ de pas de bestiar des de Manises; tindre aigua o, almenys, humitat per a que abundara herba i estar protegir, respecte als camps d’horta, per evitar la invasió de les collites per part dels animals.
  
closa.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)