User Tools

Site Tools


cruillas

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

cruillas [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== CRUÏLLAS ======
 +  * El marquesat de Cruïlles, o castellanitzat Cruillas, és un títol derivat de la població de Cruïlles en Girona, que fou concedit en 1731 a Joaquin de Montserrat per Carles III.  El marquesat de Cruïlles ha tingut estreta relació amb València, amb terres a Patraix, Alboraia i Quart. ​ Amb la desamortització,​ adquiriren la casona del [[CASTELL]],​ que havia sigut signe del poder senyorial dels monjos de Poblet ([[NEGRO]], 44).
 +
 +  * **Mas del Marqués de Cruïlles.**- ​  ​Apareix al Llibre de [[Privilegis]] (102), este mas, en una autorització per fer una almàssera pròpia. El Marqués de Cruïlles, al 1813, tenia 50 cafissades de terra secà de vinyes, olives i moreres ([[Llibre Padró]], 107v.) prop de 25 hectàrees, unes 300 fanecades de terra dominades pel seu mas.  El mas, també conegut per Mas de [[GARCIA]], la família que feien d’estatgers,​ es trobava prop de les terres del Mas de [[PAI]] i [[CAPELLANS]]
  
cruillas.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)