User Tools

Site Tools


etnologia

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

etnologia [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +ETNOLOGIA. ​ LLORÍA, R; SELMA,S; GUINOT, E. Inventari d’Etnologia. ​ Pàgina web de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. 
 +   * http://​www.cult.gva.es/​dgpa/​Etnologia/​DetallesEtno.asp?​IdFicha=[numero de ficha] ​
etnologia.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)