Eines de l'usuari

Eines del lloc


fondos

FONDO-FONDOS

  • La paraula fondo bé del llatí fondus, d’a on deriva fons. És una paraula netament valenciana, usada al quatre-cents, segurament procedent del mossàrab valencià, s’estengué al nord de l’Ebre (DECLC)
  • Partida dels Fondos.- [els’fondos] (≈ 39.474514, -0.439485) En plural, apareix al Llibre Padró de 1812 (55). També hi ha una referència a la Partida del Fondo, d’horta, al llibre d’Arbitris (63), al voltant de 1680. És la zona d’horta situada al sud de la Partida de la FOIA, hui en dia dividida per l'AUTOVIA A-3. Ocupava més de 24 hectàrees de cultiu, prop de 290 fanecades. Ara a penes en queda un terç que es puga cultivar.
  • Braç Fondo.- [e’lbřas ‘fondo] (39.475980, -0.446047 → 39.475391, -0.441168) En singular. El Braç del MIG, al poc de creuar la Senda d’ALDAIA es parteix en dos braços, el del Mig, que rega capa al nord, i el Braç Fondo que continua direcció est. Rega les terres de la Partida dels Fondos fins desaiguar a la Séquia de MISLATA. Aixó era abans, perquè ara el final de la Séquia cau al mig del polígon industrial de l’entrada de València, i es troba abandonada.
  • Braç Fondo de l’Alter.- [el’břas ‘fondo de lal’ter] (Ø 39.482982, -0.431173 → 39.480040, -0.428497) És un dels braços dels camps alteros, és a dir, que es trobaven més alts, a la Partida de l’ALTER. Era el primer que agafava aigua de la Séquia de l’Alter, el més al sud, i arribava fins a la paret de l’Hospital MILITAR. Regaven el divendres i dissabtes fins al migdia, de l’aigua de la Séquia del Cami REAL on feien parades per a que pujara l’aigua d’altura. Després del PLA Sud, esta séquia va desaparèixer i les hortes que resten les rega el Braç de l’ALQUERIA.
  • Partida dels Fondos de Paterna.- Recollida al Llibre Padró (f. 66). Ha de referir-se a alguna zona baixa cap al límit amb Paterna, segurament cap a la Rambla de FAVARA.
fondos.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1