User Tools

Site Tools


fondos

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

fondos [2013/11/10 22:29]
fondos [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== FONDO-FONDOS ======
 +  * La paraula fondo bé del llatí fondus, d’a on deriva fons.  És una paraula netament valenciana, usada al quatre-cents,​ segurament procedent del mossàrab valencià, s’estengué al nord de l’Ebre ([[DECLC]])
 +
 +  * **Partida dels Fondos.**- ​ [els’fondos] (≈ 39.474514, -0.439485) ​ En plural, apareix al [[Llibre Padró]] de 1812 (55).  També hi ha una referència a la Partida del Fondo, d’horta, al llibre d’[[Arbitris]] (63), al voltant de 1680.  És la zona d’horta situada al sud de la Partida de la [[FOIA]], ​ hui en dia dividida per l'​[[AUTOVIA]] A-3.  Ocupava més de 24 hectàrees de cultiu, prop de 290 fanecades. Ara a penes en queda un terç que es puga cultivar.
 +
 +  * **Braç Fondo.**- [e’lbřas ‘fondo] (39.475980, -0.446047 → 39.475391, -0.441168) ​ En singular. El Braç del [[MIG]], al poc de creuar la Senda d’[[ALDAIA]] es parteix en dos braços, el del Mig, que rega capa al nord, i el Braç Fondo que continua direcció est.  Rega les terres de la Partida dels Fondos fins desaiguar a la Séquia de [[MISLATA]]. ​ Aixó era abans, perquè ara el final de la Séquia cau al mig del polígon industrial de l’entrada de València, i es troba abandonada.
 +
 +  * **Braç Fondo de l’Alter.**- ​ [el’břas ‘fondo de lal’ter] ​ (Ø 39.482982, -0.431173 → 39.480040, -0.428497) ​ És un dels braços dels camps alteros, és a dir, que es trobaven més alts, a la Partida de l’[[ALTER]]. ​ Era el primer que agafava aigua de la Séquia de l’Alter, el més al sud, i  arribava fins a la paret de l’Hospital [[MILITAR]]. Regaven el divendres i dissabtes fins al migdia, de l’aigua de la Séquia del Cami [[REAL]] on feien parades per a que pujara l’aigua d’altura. ​ Després del [[PLA]] Sud, esta séquia va desaparèixer i les hortes que resten les rega el Braç de l’[[ALQUERIA]].
 +
 +  * Partida dels Fondos de Paterna.- Recollida al [[Llibre Padró]] (f. 66).  Ha de referir-se a alguna zona baixa cap al límit amb Paterna, segurament cap a la Rambla de [[FAVARA]].
 +
 +  * Camí Fondo de l’[[OLIVERAL]].
  
fondos.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)