Eines de l'usuari

Eines del lloc


foran

FORÀ-FORANA-FORAN

  • Forà, Forana i Foran, són termes equivalents, procedent del llatí vulgar fŏrānu, derivat de l'adverbi foras (DCVB). Sembla ser una forma particular del nostre domini, mantinguda al mossàrab valencià i després estesa al nord de l’Ebre (ON). Fa referència a l’exterior del nucli urbà o a la zona més llunyana d’un regió o d’un terme. També significa retirat; situat fora de camí o lluny de la gent (DCVB)
  • Braç Forà.- [el’břas forá] (39.478268, -0.450383→ 39.467855, -0.433490) Esta séquia és realment “forà”, vol dir, es troba a la rodalia del terme de Quart, marcant el límit pel sud amb el terme d’Aldaia. Es conserva com a paraula aguda, encara que en alguns textos es refereix a la “sequia Forana” i en les converses dels antics se li anomena també “el braç de fora” o de les vinyes. Naix, amb el BRACET i el Braç del MIG, de la partició de la Séquia del DIMARTS i va regant cap a l’est les partides del Braç del MIG i la seua pròpia. Després segueix pel terme d'ALDAIA, on rega més de 1000 fanecades. Segons l’acord de partició de termes de 1798: “ … y continuará sirviendo de Línea divisoria el brazo último de los tres que está a mano derecha inmediato al Mojón derruido llamado de las Viñas o Forá…”;. El que és cert és que marca el límit entre els pobles fins que arriba al Camí de SILLA on la frontera baixa pel camí pel al sud fins el Camí de SAMARRA i la séquia continua direcció est fins l’antiga Alqueria de la NÒRIA, on gira cap al sud, entrant a Mislata, molt prop del límit amb Xirivella. És dels tres braços en que es divideix la sèquia del dimarts, el més allunyat al poble. Avança cap a l’est i des del seu inici fins al Camí de Silla, marca el límit amb el terme de Aldaia. A partir de la Senda de Silla va regant tota la zona Nord de la Partida de la Nòria o El Blanc. Es seu tram final va paral·lel a la Senda de Xirivella, però actualment no es pot seguir per les ampliacions de carreteres i l’apropiació dels camins que han fet algunes empreses agrícoles.

El Braç Forà El Braç Forà

  • Partida del Braç Forà.- [el’břas forá] (≈ 39.471824, -0.442065) És troba al sud de la zona d’horta del terme, junt a Aldaia. També s’anomena de les VINYES. Són 2 hectàrees i mig d’horta, quasi 30 fanecades, fins fa poc, completament dedicades al cultiu. Hui en dia, encara és una de les partides més actives en quant a producció agrícola d’esta banda del riu. En esta partida s’ha instal·lat el CEMENTERI Municipal.

Motor del Braç Forà, a terme d'Aldaia

  • Motor del Braç Forà.- [el mo’tor del ’břas forá] (39.471626, -0.444103) Ja apareix a la cartografia de l’IGN (6). Es tracta de un motor en terme d’Aldaia, vora el límit del terme de Quart, el Braç Forà i el Camí de SAMARRA. Es troba en funcionament i la seua funció és reforçar el rec de la séquia a tota la seua àrea de cultiu.
  • Partida del la Forana.- Apareix al Llibre Padró (96b), equivalent a la Partida del Braç Forà.
  • Braç Foran.- Així apareix citat el Braç Forà, a les Ordenances de la Séquia de Quart de 1709 (GRINYÓ1, p. 103)
foran.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1