User Tools

Site Tools


frares

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

frares [2008/06/21 13:11]
127.0.0.1
frares [2013/11/10 22:29]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== FRARE ====== 
-  * Derivat del llatí frater: germà. ​ Religiós pertanyent a certs ordes, especialment als mendicants. ​  En el context de Quart, son especialment rellevants les ordes mendicants de franciscans,​ dominics i mínims. ​ Els membres dels Císter, com els de Poblet que és una ordre monacal, no són estrictament frares, sinó monjos, encara que eren coneguts popularment com a frares blancs, pel seu hàbit. 
- 
-  * **Molí dels Frares.**- El [[MOLI]] 
- 
-  * **Partida del Maset dels Frares.**- ​ [el ma’set dels ‘frares] (≈ 39470746, -0.496149) ​ Hi ha referències a esta partida en un document de concòrdia entre el Monestir de Poblet i el Convent ​ de Nostra Senyora de l’Olivar d’Alaquàs de 1596 ([[Privilegis]],​ p. 315).  La Partida del Maset dels Frares és una franja de terreny quasi quadrangular entre el Camí del [[PESSEBRET]] al nord i la [[VIA]] del tren a Utiel al sud, i la recta que formen el Camí de [[MADRID]] i el Camí del Corral d’[[ALMENAR]] a l’oest i el terme d’Aldaia. Són 28 hectàrees de terreny, quasi 340 fanecades que la majoria es cultivaven amb garroferes i altres cultius de secà  Hui en dia, el pam de terra que no està ocupat per les naus del polígon industrial, està erm, esperant que s’edifique. 
  
frares.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)