User Tools

Site Tools


frares

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
frares [2008/06/21 13:10]
127.0.0.1 creat
frares [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 4: Llínea 4:
   * **Molí dels Frares.**- El [[MOLI]]   * **Molí dels Frares.**- El [[MOLI]]
  
-  * **Partida del Maset dels Frares.**- ​ [el ma’set dels ‘frares] (≈ 39470746, -0.496149) ​ Hi ha referències a esta partida en un document de concòrdia entre el Monestir de Poblet i el Convent ​ de Nostra Senyora de l’Olivar d’Alaquàs de 1596 ([[Privilegis]],​ p. 315).  La Partida del Maset dels Frares és una franja de terreny quasi quadrangular entre el Camí del [[PESEBRET]] al nord i la [[VIA]] del tren a Utiel al sud, i la recta que formen el Camí de [[MADRID]] i el Camí del Corral d’[[ALMENAR]] a l’oest i el terme d’Aldaia. Són 28 hectàrees de terreny, quasi 340 fanecades que la majoria es cultivaven amb garroferes i altres cultius de secà  Hui en dia, el pam de terra que no està ocupat per les naus del polígon industrial, està erm, esperant que s’edifique.+  * **Partida del Maset dels Frares.**- ​ [el ma’set dels ‘frares] (≈ 39470746, -0.496149) ​ Hi ha referències a esta partida en un document de concòrdia entre el Monestir de Poblet i el Convent ​ de Nostra Senyora de l’Olivar d’Alaquàs de 1596 ([[Privilegis]],​ p. 315).  La Partida del Maset dels Frares és una franja de terreny quasi quadrangular entre el Camí del [[PESSEBRET]] al nord i la [[VIA]] del tren a Utiel al sud, i la recta que formen el Camí de [[MADRID]] i el Camí del Corral d’[[ALMENAR]] a l’oest i el terme d’Aldaia. Són 28 hectàrees de terreny, quasi 340 fanecades que la majoria es cultivaven amb garroferes i altres cultius de secà  Hui en dia, el pam de terra que no està ocupat per les naus del polígon industrial, està erm, esperant que s’edifique.
  
frares.1214046606.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 22:46 (edició externa)