User Tools

Site Tools


fusteres

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

fusteres [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== FUSTERES ======
 +
 +  * Segurament ​ es tracta d’un antropònim. Als capbreus de [[Fluixà ]] conviuen en tres anys seguits, tres entrades que, segurament es refereixen al mateix lloc, zona de pas de bestiar: al 1746 una mallada de  Maria Ignàcia Fuster (f. 44), al 1747 la mallada de les Fusteres (f. 216), i al 1748 una Partida de Fuster(f. 110), prop del Mas de les [[FITES]]. ​ Com a hipòtesi, és possible que el nom fusteres faça referència a les germanes, o les mare o filles Fuster.
 +
 +  * **Xarco de les Fusteres.**- ​ [el ‘ʃarco de les fus’teres] (39.472794, -0.515988) ​ Partida de secà, apareix a la cartografia de l’[[IGN]] (16), a les dos vores del Camí de [[MADRID]], abans de creuar-se amb la Vereda de Bestiar d’[[ARAGÓ]]. ​ És una, relativament,​ xicoteta extensió de 19 hectàrees, 225 fanecades, cultivades majoritàriament als anys 40 de garroferes i vinya.  ​
  
fusteres.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)