User Tools

Site Tools


gallego

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

gallego [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== GALLEGO ======
 +  * Sembla ser la forma correcta, a la cartografia antiga i moderna, que no “El Gallego” ni “Gàllego”,​ que hem vist o sentit de vegades. ​  El més probable és que siga un antropònim que tinga relació amb algun habitant procedent de Galícia (ON)
 +  * **Partida de Gallego.**- ​ [el ba’řaɳ de gaʎego] (≈ 39.462697, -0.541300) ​ Apareixen les primeres referències a la cartografia de l’[[IGN]] de 1928 (23) Partida de secà. Es troba a l’extrem oest del terme, fent frontera amb el terme de Xiva i al sud del barranc del mateix nom.  Pràcticament sense cap construcció,​ apareix una xicoteta barraca de secà al sud de la partida, prop dels masos de [[PAI]] i [[CAPELLANS]]. ​ És una de les partides més extenses del terme, amb 85 hectàrees de terrenys, més de 1000 fanecades de secà, huí tarongers regats mitjançant pous d’aigua
 +  * **Barranc de Gallego.**- ​ [el ba’řaɳ de gaʎego] (39.464891, -0.552875 → 39.467041, -0.534109) ​ Es un dels barranc que desaigua les pluges estacionals que cauen sobre el Pla de [[QUART]], principalment a la primavera i la tardor. ​ El Barranc de Gallego te el seu inici en les estivacions de les serres de Turís i Perenxisa i evoluciona en direcció oest-est fins a arribar a l terme municipal de Quart on s’uneix al Barranc de [[POIO]], per a derivar cap al sud-est, cap a Aldaia, Alaquàs i Torrent abans de desaiguar a l’Albufera. ​
 +  * **Camí del Barranc de Gallego.**- [el ka’mi del ba’řaɳ de gaʎego] (39.464891, -0.552875 → 39.467041, -0.534109) ​ Els barrancs del Pla eren aprofitables com a zona de pastura la major part de l’any i solien tindre un camí paral·lel que, moltes vegades, el creuava d’una banda a l’altra. ​ El Camí del Barranc de Gallego feia, a més, de zona de trànsit de la Vereda de Bestiar de [[CASTELLA]].
  
gallego.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)