User Tools

Site Tools


jutge

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

jutge [2008/06/19 10:07]
127.0.0.1 editor externo
jutge [2013/11/10 21:28]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== JUTGE ====== 
- 
-  * El Mas del Jutge és un antic mas situat en terme de Torrent, vora a l’antic Camí de Torís. Actualment en la zona es troba un important polígon industrial. 
- 
-  * **Camí del Mas del Jutge.**- [el ka’mi del ‘mas del ʃutʃe] (39.470531, -0.534880 → 39.450834, -0.527432) ​ També nomenat Camí Fondo de l’[[OLIVERAL]]. ​ Este camí anava, en direcció nord-sud, comunicant el Mas de l’Oliveral en Riba-roja amb el Mas del Jutge a Torrent. ​ Suposava una important via de comunicació per que passava prop dels grans masos de Quart ([[CAPELLANS]] i [[PAI]]) i era ruta de pas per als ramats que es dirigien cap a l’Albufera. 
- 
  
jutge.txt · Última modificació el: 2013/11/10 21:28 (edició externa)