Eines de l'usuari

Eines del lloc


maset

MAS-MASET

  • El mas és una construcció de caràcter residencial permanent, aïllada del nucli urbà, que domina una extensió de terra cultivable, on habiten les famílies encarregades del conreu de les terres. A diferencia de l’ALQUERIA, el mas es situa en terres de secà, per la qual cosa, normalment , l’extensió de les terres que es treballaven des d’un mas era superior a les d’una l’alqueria , per a que fora rendible d’inversió econòmica que suposava el manteniment de l’edifici i de les famílies que l’habitaven.
  • Partida del Maset.- [el ma’set] No tenim més referència d’esta partida fora de que apareix als capbreus de Fluixà de 1746 (f. 9v.) i que es trobava prop del Camí de XEST.
  • Mas del OLIVAR.
maset.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1