User Tools

Site Tools


minuarte

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

minuarte [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== MINUARTE ======
 +  * **Mas de Minuarte.**- ​  ​Apareix ​ ja als capbreus de [[Navarro]] al 1664 (f. 52v), i  als de [[Fluixà]] (1748, f. 179 v) com  “Masia de  don Martin Minuart”. ​ A meitat del segle XVIII passà a mans del Clergat de Sant Miquel, ​ prenent el nom de Mas de Sant [[MIQUEL]] i, actualment, és el Mas de [[CAPELLANS]].
  
minuarte.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)