Eines de l'usuari

Eines del lloc


pai

PAI

  • Pai, segons el DCVB, s’utilitza en llenguatge infantil per a referir-se al pare, en Mallorca i Menorca. L’Onomàsticon el relaciona amb Peia, que és una partida de Vilamarxant, i el fa derivar del mossàrab peia, que vindria del llatí vulgar pedem: peu (ON, peia).

El Mas de Pai

  • Mas de Pai.- [el ‘mas de ‘paj] (39.460638, -0.534602) Hi ha referències dels capbreus de Fluixà de 1749 (f. 893) amb este nom, i en 1813, al Llibre Padró (f. 7), ja estava plenament consolidat el nom de Pai. Encara que també se sent Mas “del” Pai, pareix que siga més correcte el topònim “de Pai” i així apareix a la cartografia de principi de segle i al llibre Padrò. Ha sigut, al llarg de més de 500 anys, el centre del secà del terme de Quart: el Mas de la SENYORIA, on els propietaris de la zona anaven obligatòriament a moldre el seu forment i a extraure l’oli de les seues olives. El mas emmagatzemava els delmes del secà corresponents a Poblet i mantenia les seues pròpies collites, on destacava la producció de panses que s’enviaven directament al monestir tarragoní . Així , al 1460 es consumiren al mosenstir més de 5 quintars de panses (ALTISENT, 393).

El Mas de Pai des del Camí del Pla

  • Partida del Mas de Pai.- [el ‘mas de ‘paj] (≈ 39.458902, -0.532617) La partida és un triangle de terreny emmarcat per tres camins, el del Mas de Pai, el del Mas del JUTGE i el Camí del PLA. Són més de 38 hectàrees de terreny, prop de 460 fanecades d’antic cultiu de secà. Al 1928 (IGN, 20) ja es trobaven en ús els motors de Sant FRANCESC i Sant VICENT Ferrer, dels primers que funcionaren al secà de Quart, de manera que pels anys 40 ja hi havia més de 180 fanecades de regadius, tarongers i fruitals.

El Camí i el Mas de Pai al fons

  • Cami del Mas de Pai.- [el ka’mi del ‘mas de ‘paj] (39.459299, -0.539651 → 39.459289, -0.521775) Arranca del Camí del PLA, en direcció nord-est, fins arribar, pràcticament en línia recta, al Barranc de POIO, en la Partida de la FOIA. És un camí de prop dels 2 Kilòmetres de recorregut.
pai.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:28 per 127.0.0.1