User Tools

Site Tools


pai

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pai [2008/07/16 19:58]
127.0.0.1
pai [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 8: Llínea 8:
   * **Mas de Pai.**- ​ [el ‘mas de ‘paj] ​ (39.460638, -0.534602) ​ Hi ha referències dels capbreus de [[Fluixà]] de 1749 (f. 893) amb este nom, i en 1813, al [[Llibre Padró]] (f. 7),  ja estava plenament consolidat el nom de Pai.  Encara que també se sent Mas “del” Pai, pareix que siga més correcte el topònim “de Pai” i així  apareix a la cartografia de principi de segle i al llibre Padrò. ​ Ha sigut, al llarg de més de 500 anys, el centre del secà del terme de Quart: el Mas de la [[SENYORIA]],​ on els propietaris de la zona anaven obligatòriament a moldre el seu forment i a extraure l’oli de les seues olives. ​ El mas emmagatzemava els delmes del secà corresponents a Poblet i mantenia les seues pròpies collites, on destacava la producció de panses que s’enviaven directament al monestir tarragoní .  Així , al 1460 es consumiren al mosenstir més de 5 quintars de panses ([[ALTISENT]],​ 393).   * **Mas de Pai.**- ​ [el ‘mas de ‘paj] ​ (39.460638, -0.534602) ​ Hi ha referències dels capbreus de [[Fluixà]] de 1749 (f. 893) amb este nom, i en 1813, al [[Llibre Padró]] (f. 7),  ja estava plenament consolidat el nom de Pai.  Encara que també se sent Mas “del” Pai, pareix que siga més correcte el topònim “de Pai” i així  apareix a la cartografia de principi de segle i al llibre Padrò. ​ Ha sigut, al llarg de més de 500 anys, el centre del secà del terme de Quart: el Mas de la [[SENYORIA]],​ on els propietaris de la zona anaven obligatòriament a moldre el seu forment i a extraure l’oli de les seues olives. ​ El mas emmagatzemava els delmes del secà corresponents a Poblet i mantenia les seues pròpies collites, on destacava la producció de panses que s’enviaven directament al monestir tarragoní .  Així , al 1460 es consumiren al mosenstir més de 5 quintars de panses ([[ALTISENT]],​ 393).
  
-{{:​pai_des_de_cami_pla.jpg|El Mas de Pai des del Camí del Pla}}+{{ :​pai_des_de_cami_pla.jpg|El Mas de Pai des del Camí del Pla}}
   * **Partida del Mas de Pai.**- ​ [el ‘mas de ‘paj] (≈ 39.458902, -0.532617) ​ La partida és un triangle de terreny emmarcat per tres camins, el del Mas de Pai, el del Mas del [[JUTGE]] i el Camí del [[PLA]]. ​ Són més de 38 hectàrees de terreny, prop de 460 fanecades d’antic cultiu de secà. ​ Al 1928 ([[IGN]], 20) ja es trobaven en ús els motors de Sant [[FRANCESC]] i Sant [[VICENT]] Ferrer, dels primers que funcionaren al secà de Quart, de manera que pels anys 40 ja hi havia més de 180 fanecades de regadius, tarongers i fruitals.   * **Partida del Mas de Pai.**- ​ [el ‘mas de ‘paj] (≈ 39.458902, -0.532617) ​ La partida és un triangle de terreny emmarcat per tres camins, el del Mas de Pai, el del Mas del [[JUTGE]] i el Camí del [[PLA]]. ​ Són més de 38 hectàrees de terreny, prop de 460 fanecades d’antic cultiu de secà. ​ Al 1928 ([[IGN]], 20) ja es trobaven en ús els motors de Sant [[FRANCESC]] i Sant [[VICENT]] Ferrer, dels primers que funcionaren al secà de Quart, de manera que pels anys 40 ja hi havia més de 180 fanecades de regadius, tarongers i fruitals.
 {{ :​pai_cami_i_mas.jpg|El Camí i el Mas de Pai al fons}} {{ :​pai_cami_i_mas.jpg|El Camí i el Mas de Pai al fons}}
pai.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)