User Tools

Site Tools


pati

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

pati [2013/11/10 22:29]
pati [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== PATI ======
 +  * Paraula d’etimologia desconeguda. Sembla relacionable amb el llatí patulu: obert, però l'​evolució fonètica no es veu clara. En el llatí medieval s'​usava la forma patuum ([[DCVB]]). ​ Patuum: pastura comunal o terreny inculte, no edificat. ​ Pati significa espai clos i descobert a l'​interior o a un costat d'un edifici ([[GDLC]])
 +
 +  ***El Pati.**- [el ‘pati] ​ (39.483829, -0.442694) ​ El Pati era, almenys des del s.XVIII, la part final del Carrer Hernan Cortés, conegut pel [[BOBASALL]]. ​ Este carrer era un atzucac i el final acabava en un mur baix, darrere d’on passava la Séquia de [[FAITANAR]],​ i es trobava el [[CEMENTERI]] Vell.   Tot aixó es troba hui transformat,​ el cementeri és l’actual Centre Parroquial i l’edifici de l’asil ocupa l’antic hort del rector, que tancava el carrer. ​ Al llibre de [[Privilegis]] (231), ja s’anomena “el Pati”, en raó a un pleit entre el Monestir i el poble per la possessió de la clau del fossar, on es trobava el “pati de casa” propietat municipal. ​ Al remat, estem parlant de 1754, la clau quedà en custòdia del pare vicari, però l’ajuntament deixà de pagar l’impost corresponent a la propietat, doncs s’entenia que havia quedat dins el complex del cementeri, i a disposició del rector.
  
pati.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)