User Tools

Site Tools


perdiguer

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

perdiguer [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== PERDIGUER ======
 +  * Encara que este topònim faça relació als perdius o a la caça, el cert és que es troba ben documentat que es tracta d’un antropònim. Perdiguer té relació amb una família, els Peris-Perdiguer,​ assentada al poble des de 1570.  La seua propietat emblemàtica era una casona que es coneixeria al s. XIX com el Palau del MARQUES (Arbitris, pags. 17-23). ​ A més hi tenien possesions a la zona d’entrada al Pla.
 +
 +  * **Carrer de Perdiguer.**- [ka’řer perdi’guer] ​ (39.482799, -0.441925 → 39.483081, -0.441356) ​ Apareix al [[Llibre Padró]] (f. 31), com el troç del  Camí de [[MADRID]] que va des de la Plaça del [[DAU]] fins a la Plaça del [[CANONGE]],​ on huí en dia es troba la oficina principal de Bancaixa. ​ Actualment és el primer tram del Carrer Joanot Martorell. ​ El nom de Carrer Perdiguer estava ben justificat, doncs a la banda de la Plaça del Dau, només hi havia una casa, la coneguda després com el palau del [[MARQUÉS]] de Tremolar que pertanyia a la família Peris-Perdiguer. ​ Les altres 8 vivendes, totes elles de baixa renda, es devien trobar a l’altra banda del camí. ​ El propietari en 1812,  Antonio Navarrete, ​ era descendent de la familia de Peris Perdiguer i pare del futur Marqués de Tremolar.
 +
 +  * **Partida de Perdiguer.**- ​ [perdi’guer] (≈ 39.477501, -0.468226) ​ Al [[Llibre Padró]] (f. 88), dins les possessions d’Antonio Navarrete, se li adjudiquen, entre altres, 12 cafissades de garroferes, prop de 6 hectàrees, 72 fanecades. ​ Esta gran parcel·la estava situada a la Partida del [[POU]], vora al Camí de [[MADRID]]. ​ No es d’estranyar que amb el temps rebrera el nom  del propietari majoritari.
  
perdiguer.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)