Eines de l'usuari

Eines del lloc


poio

POIO

  • Derivat del llatí podium: peu (ON) La Venta de Poio és una antiga masia del Pla, al terme de Riba-roja. La seua situació estratègica, respecte als camins d’arribada a Castella, la feren augmentar d’importància conforme milloraven les rutes i la influencia castellana a València. Així, als plànols de Tomas López de 1788, ja apareix la Venta de Poio com a punt central en el camí des de València a Bunyol. La seua proximitat al barranc facilità el traspàs del topònim d’un a l’altre, encara que no sabria dir en quina direcció.
  • Barranc de Poio.- [el ba’řaɳ de ‘pojo] (39.472246, -0.0542305 → 39.466693, -0.533444 → 39.460900, -0.516614) És el gran Barranc del terme de Quart i de tot el Pla, encara que la major part de l’any estiga sec o quasi sense aigua. També s‘anomena, al seu origen, Barranc del Gallo i, després Barranc de Xiva. A punt d’eixir del terme de Quart, passa a ser Barranc dels CAVALLS o de Torrent. Naix en les serres de Xiva i arriba al terme de Quart en direcció oest-est, fent frontera amb el terme de Riba-roja. Després gira cap al sud, on rep les aportacions del Barranc de GALLEGO, a la Partida de La PITERA i circula pels nuclis urbans de Torrent, Picanya, Paiporta, Massanassa i Catarroja fins desaiguar a l’Albufera. El tram pel terme de Quart es troba quasi sense intervenir, encara que els abocaments incontrolats de residus industrials fan que el seu llit tinga una forta contaminació per fluorurs, metalls pesats i amoni.
  • Camí de la Venta de Poio.- [el ka’mi de la ‘benta de ‘pojo] (39.464704, -0.552054 →39.459155, -0.542628) Enllaça el Camí del PLA , amb la Venta de Poio, en terme de Riba-roja. Marca la frontera entre les partides de secà de GALLEGO i CAPELLANS (Ca.1992, 23-24).
poio.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1