Eines de l'usuari

Eines del lloc


pont

PONT

  • El Pont.- [el pont] (39.486618, -0.444603) Per antonomàsia el pont sobre el Túria és el Pont de Quart. El terme de Quart, inclús abans de la partició de terme amb Aldaia, té bona part de la terra més productiva, l’horta, a l’altra banda del riu. L’única forma d’accés a estes hortes, sobretot en temps de pujades del riu, era a traves del pont. El fet de disposar de hortes a l’altra banda del riu posa en evidencia la importància del pont en la configuració del terme i a l’inrevés, explica com s’ha configurat el terme a partir de l’existència del pont. L’origen romà del pont és incert, i les conjetures que el presenten com a punt d’encreuament entre el Camí de Valencia a la Meseta i la ruta interior des de Sagunt paral·lela al litoral, estan encara per documentar. El que sembla cert és que el pont existia en el període musulmà, i que era l’últim pont abans d’entrar a la ciutat de Valencia. Hi ha un document que arreplega el privilegi del Rei Pere a la ciutat de Valencia on apareix el pont de Quart. Data de desembre de 1283. Com correspon a un riu afectat de fortes riuades, el pont a segut derruït moltes vegades per la força de les aigües i tornat a refer de nou. Només en la primera meitat del s. XX dos riuades el desferen. També és cert que el pont ha servit de dinamitzador de les rutes comercials intracomarcals la comarca. L’estudi de MORENO Royo sobre la restauració del pont en 1851 serveix per a remarcar la importància del pont en les infraestructures de comunicació del poble i de tota la comarca. El Dietari d’Aliaga (DA)arreplega grans riuades a 1776 (p. 6), 1783 (p. 19), 1897 (p. 86) on l’aigua passava per damunt del pont o, simplement, el derruïa.
  • Partida del Pont del Riu.- [el ‘pont del ‘řju] (39485835, -0.444774) Apareix als capbreus de Fluixà de 1744 (f. 145) i al Llibre Padró (f. 71). Era una partida de terra rambla al voltant de Camí de PATERNA, a punt d’arribar al Pont. Riu avall, es trobava la Partida del RIU.

Partida del Pont CATXO. Pont d’ESTEVE. Camí del Pont de la FOIA. Pont del BARRANQUET

pont.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1