Eines de l'usuari

Eines del lloc


privilegis

El Llibre de Privilegis del Priorat de Sant Vicent 1300-1835.

  • El Llibre de Privilegis del Priorat de Sant Vicent 1300-1835.
  • Es tracta d’un índex o relació documental manuscrita realitzada pel monjo cistercenc Lluc Parreu, de tots els privilegis i drets del Senyoriu de Sant Vicent de la Roqueta. Cal no oblidar que l’Hospital de Sant Vicent de la Roqueta de València era el senyoriu a través del qual el Monestir de Poblet exercia com a Senyor dels pobles de Quart i Aldaia L’objectiu d’este manual, era mantindre una relació dels documents que justificaven els drets senyorials al domini del Monestir. Si bé la gran aportació del document és que presenta l’evolució de les relacions senyor-vasall a Quart per espai de quasi 500 anys, el manuscrit és una bona font de material toponímic històric, i certifica l’existència de topònims que s’han mantingut inalterats al poble des de l’època musulmana. El còdex original es troba a l’Arxiu Històric Nacional (còdex 494 B) Hi ha una transcripció que es es feu en una acurada edició a càrrec de Josep Ramon Sanchis Alfonso, cronista d’Aldaia, i hem utilitzat per a la localització dins del document, per una qüestió de comoditat, les pagines d’esta edició de l’Ajuntament d’Aldaia
  • El llibre dels privilegis del Priorat de Sant Vicent de la Roqueta de València, coordinat per Lluc Parreu. Edicio a cura de Josep Ramon Sanchis Alfonso. Edita Ajuntament d’Aldaia. Valencia 1999
privilegis.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:28 per 127.0.0.1