User Tools

Site Tools


rambla

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

rambla [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== RAMBLA ======
 +  * Derivat de l’àrab rámla: areny, sorral. ​ És el llit, o les vores del llit, cobertes d’'​arena o de pedres procedents de les avingudes ([[DCVB]]). ​ A Quart, les zones de rambla eren depressions properes als riu.  La seua altura era un  poc més alta que la de l’aigua del riu i que s’inunden amb facilitat. ​ Eren terres apreciades per al cultiu, encara que el seu valor no arribara als dels terrenys d’horta. ​ Tenien els avantatges de la proximitat al riu, d’on s’extreia l’aigua de rec moltes vegades manualment, i la seua fertilitat producte de les aportacions de terres en les riuades. ​ Per contra, podia donar-se el cas, que una pujada de nivell o una riuada, fera desaparèixer completament tant el cultiu com la terra on es trobava. ​ De forma general, a Quart s’anomenava com “la rambla” tota la zona baixa a les dos vores del riu (R. Sanmartín)
 +
 +  * **Partida de la Rambla.**- [la ‘řambla] ​ (≈ 39.485805, -0.440144) ​ No apareixen referències a esta partida, diferenciada de les rambles de [[FAVARA]] i [[TORMOS]], fins al [[cens de propietaris]] de meitat del segle XX. Correspon a les antigues partides del [[RIU]] i de [[DIAGO]]. ​  Les terres de la partida es troben a la vora dreta del Riu, entre el PONT i el Molí de Sant [[RAFAEL]], des del Riu fins a la Séquia de [[MISLATA]]. ​ Eren quasi 4 hectàrees i mitja de terreny, unes 50 fanecades de terra rambla regades directament del riu , o tragent d’amagat l’aigua de la séquia, de vegades a braç. ​ Es troben a poca altura respecte al riu, per la qual cosa eren fàcilment inundables i, de vegades, una riuada podia fer que, simplement, desaparegueren les terres ([[Privilegis]],​ p. 414).  Des dels anys 70 en terres s’ha anat edificant i només resta una estreta franja de terra cultivable, a l’estil dels “horts urbans”.
  
rambla.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)