Eines de l'usuari

Eines del lloc


ros

ROS

  • Administració de Ros i Torner.- Esta administració ja existia a Quart almenys des de 1663. Els seus administradors eren el pare vicari i els jurats de Quart (Privilegis, p. 327). A les ordenances de la Séquia de Quart, de 1709, ja es fa referència a l’Administració de Ros i Torner, que rebia aigua els dissabtes (GRINYÓ1, p.104). Les seues propietats abastaven: ” 2 cases que antes era una en lo Carrer de València, quatre cafissades y quatre fanecades de terra horta y una era en lo terme” . Ocupava la zona baix del MOLÍ, on després seria la Partida de l’ADMINISTRACIÓ.
ros.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:28 per 127.0.0.1