Eines de l'usuari

Eines del lloc


talego

TALEGÓ

  • Talegó, o talegon. Deriva de TALEGA.
  • Carrer Talegó.- [el ka’řer tale’gon]] (39.483086, -0.440279) Apareix a la relació urbana de 1876. Correspon a l’actual Carrer de la Paz. La casa principal del carrer, te un taulell que fica “AÑO 1803” i, baix , una tira de taulellets que diu “ALABADO SEA EL SS. SACRAM. DEL ALTAR PARA SIEMPRE ALABADO SEA”, el que era una salutació usual quan s’entrava a una casa. La xicoteta plaça és un atzucac. Sembla, cal dir-ho amb reserves, que es corresponia a l’antiga Plaça de la DULA. Segons J. Aparici, que naixqué allí, la casa era en realitat una alqueria, residencia d’estiu de la família de José Cristóbal Sorni y Grau (1813-1888), diputat i ministre en la 1ª República. Quan la volgué vendre la comprà l’avi de J. Aparici, fill de l’antic estatger. L’alqueria era gran, envoltada d’hortes que anaren venent-se fins que s’edificà tot el bloc. La casa anà dividint-se a mida que passaven les generacions, però encara es conserva la seua estructura bàsica.

Carrer de la Pau, antic Carrer Talegó, salutació en una de les portes principals Carrer de la Pau, antic Carrer Talegó

talego.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:28 per 127.0.0.1