User Tools

Site Tools


talego

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
talego [2008/07/17 09:26]
127.0.0.1
talego [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 9: Llínea 9:
   * **Carrer Talegó.**- ​ [el ka’řer tale’gon]] ​ (39.483086, -0.440279) ​ Apareix a la relació [[urbana de 1876]]. ​ Correspon a l’actual Carrer de la Paz.  La casa principal del carrer, te un taulell que fica “AÑO 1803” i, baix , una tira de taulellets que diu “ALABADO SEA EL SS. SACRAM. DEL ALTAR PARA SIEMPRE ALABADO SEA”, el que era una salutació usual quan s’entrava a una casa.  La xicoteta plaça és un atzucac. ​ Sembla, cal dir-ho amb reserves, que es corresponia a l’antiga Plaça de la [[DULA]]. ​ Segons J. Aparici, que naixqué allí, la casa era en realitat una alqueria, residencia d’estiu de la família de José Cristóbal Sorni y Grau (1813-1888),​ diputat i ministre en la 1ª República. ​ Quan la volgué vendre la comprà l’avi de J. Aparici, fill de l’antic estatger. ​ L’alqueria era gran, envoltada d’hortes que anaren venent-se fins que s’edificà tot el bloc.  La casa anà dividint-se a mida que passaven les generacions,​ però encara es conserva la seua estructura bàsica.   * **Carrer Talegó.**- ​ [el ka’řer tale’gon]] ​ (39.483086, -0.440279) ​ Apareix a la relació [[urbana de 1876]]. ​ Correspon a l’actual Carrer de la Paz.  La casa principal del carrer, te un taulell que fica “AÑO 1803” i, baix , una tira de taulellets que diu “ALABADO SEA EL SS. SACRAM. DEL ALTAR PARA SIEMPRE ALABADO SEA”, el que era una salutació usual quan s’entrava a una casa.  La xicoteta plaça és un atzucac. ​ Sembla, cal dir-ho amb reserves, que es corresponia a l’antiga Plaça de la [[DULA]]. ​ Segons J. Aparici, que naixqué allí, la casa era en realitat una alqueria, residencia d’estiu de la família de José Cristóbal Sorni y Grau (1813-1888),​ diputat i ministre en la 1ª República. ​ Quan la volgué vendre la comprà l’avi de J. Aparici, fill de l’antic estatger. ​ L’alqueria era gran, envoltada d’hortes que anaren venent-se fins que s’edificà tot el bloc.  La casa anà dividint-se a mida que passaven les generacions,​ però encara es conserva la seua estructura bàsica.
  
-{{ :​talegon.jpg|Carrer de la Pau, antic Carrer Talegó}} +{{ :​talegon.jpg|Carrer de la Pau, antic Carrer Talegó, salutació en una de les portes principals}} 
-{{:​talegon_4_.jpg|Carrer de la Pau, antic Carrer Talegó, salutació en una de les portes principals}}+{{:​talegon_4_.jpg|Carrer de la Pau, antic Carrer Talegó}}
  
  
talego.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)