User Tools

Site Tools


urbana_de_1876

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

urbana_de_1876 [2008/09/15 23:36]
127.0.0.1 edició externa
urbana_de_1876 [2013/11/10 22:29]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== El Resumen-Urbana Quart de 1876 ====== 
-  *   Este document és un full de paper on s’arreplega els carrers del poble i la seua aportació, en pessetes, a la renta del poble. ​ Porta al peu una anotació de distinta lletra on fica: “Aproximadament de l’any 1876” ​ El llistat arreplega el nom de 5 places al poble, 21 carrers, un barri, el de Sant Josep i contabilitza 14 basses i molins. ​ També hi ha una columna de números que pot correspondre a la quantitat de contribuents per carrer o de cases que hi havia. ​ Les anotacions són diverses i de distints tipus de lletra. La suma de estes quantitats, les que es distingeixen,​ és de 365, i és coherent, per la seua distribució,​ amb la hipòtesi que es corresponia a vivendes de cada carrer, considerant que Quart podia tindre al voltant del 1600 habitants vivint dins del nucli urbà. 
-  *  No s’ha pogut determinar l’origen del full, ja que encara que a ma fica una anotació de que correspon aproximadament a l’any 1876, no indica la seua procedència. El realment rellevant és la relació de carrers existents i un indicador pel que podíem considerar la seua rellevància, ​ tant el numero de contribuents com el valor total d’eixes contribucions. 
  
urbana_de_1876.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)