Eines de l'usuari

Eines del lloc


xest

XEST

  • Poble de la comarca de la Foia de Bunyol. És el el primer on es parla castellà de transició. Antigament s’anomenava Gestalcamp o Xestalcamp (DCVB).
  • Cami de Xest.- [el ka’mi de ‘tʃest] (39.482356, -0.453669 → Ø 39.482260, -0.4585430 → 39.483954, -0.493573 → 39.484442, -0.5277008) Apareix en un document de deslinde del terme de Quart de 1556 (Privilegis, p. 76). Encertadament, als capbreus de Fluixà (1747, f. 74), ja s’indica que el Camí de Xest es “divisorio de los terminos de Quart y Manises”. Tenia el seu inici darrere de la ermita, on hui és el Carrer de Lluís Vives. Anava cap al nord per la Partida de les TRAVESSERES, i marcava la frontera del terme amb el terme de Manises. Tenia un traçat prou rectilini fins a prop del Mas de l’Oliveral, on s’internava al terme de Riba-roja. La construcció de l’aeroport feu desaparèixer la major part del seu traçat inicial. Com a hipòtesis possible, cal pensar que les primeres pistes de l’aeroport abans de la Guerra Civil, aprofitaven el mateix camí.

Camí de Xest Camí de Xest, a la dreta, el Camí de Nadal

xest.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1