User Tools

Site Tools


xest

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
xest [2008/07/17 10:04]
127.0.0.1
xest [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 7: Llínea 7:
   * **Cami de Xest.**- [el ka’mi de ‘tʃest] ​ (39.482356, -0.453669 → Ø 39.482260, -0.4585430 → 39.483954, -0.493573 → 39.484442, -0.5277008) ​ Apareix en un document de deslinde del terme de Quart de 1556 ([[Privilegis]],​ p. 76).  Encertadament,​ als capbreus de [[Fluixà]] (1747, f. 74), ja s’indica que el Camí de Xest  es “divisorio de los terminos de Quart y Manises”. ​ Tenia el seu inici darrere de la ermita, on hui és el Carrer de Lluís Vives. ​ Anava cap al nord per la Partida de les [[TRAVESSERES]],​ i marcava la frontera del terme amb el terme de Manises. ​ Tenia un traçat prou rectilini fins a prop del Mas de l’Oliveral,​ on s’internava al terme de Riba-roja. ​ La construcció de l’aeroport feu desaparèixer la major part del seu traçat inicial. ​ Com a hipòtesis possible, cal pensar que les primeres pistes de l’aeroport abans de la Guerra Civil, aprofitaven el mateix camí.   * **Cami de Xest.**- [el ka’mi de ‘tʃest] ​ (39.482356, -0.453669 → Ø 39.482260, -0.4585430 → 39.483954, -0.493573 → 39.484442, -0.5277008) ​ Apareix en un document de deslinde del terme de Quart de 1556 ([[Privilegis]],​ p. 76).  Encertadament,​ als capbreus de [[Fluixà]] (1747, f. 74), ja s’indica que el Camí de Xest  es “divisorio de los terminos de Quart y Manises”. ​ Tenia el seu inici darrere de la ermita, on hui és el Carrer de Lluís Vives. ​ Anava cap al nord per la Partida de les [[TRAVESSERES]],​ i marcava la frontera del terme amb el terme de Manises. ​ Tenia un traçat prou rectilini fins a prop del Mas de l’Oliveral,​ on s’internava al terme de Riba-roja. ​ La construcció de l’aeroport feu desaparèixer la major part del seu traçat inicial. ​ Com a hipòtesis possible, cal pensar que les primeres pistes de l’aeroport abans de la Guerra Civil, aprofitaven el mateix camí.
  
-{{:​xest.jpg|Camí de Xest}}+{{ :​xest.jpg|Camí de Xest}}
 {{:​xest_cami_mas_nadasl.jpg|Camí de Xest, a la dreta, el Camí de Nadal}} {{:​xest_cami_mas_nadasl.jpg|Camí de Xest, a la dreta, el Camí de Nadal}}
xest.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)